Anda di halaman 1dari 7

PENILAIAN PADA DASARNYA BERTUJUAN UNTUK

MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG PERKEMBANGAN


PROSES DAN HASIL BELAJAR PARA PESERTA DAN HASIL
PERANCANGAN SESEORANG PENGANJUR.

PENILAIAN AKAN MENINGKATKAN KUALITAS,BAGI SESUATU


PROGRAM YANG DIRANCANG.

IA BERGANTUNG PADA FASILITI, PERANAN PENGANJUR,


DAN JUGA PERANAN PIHAK PESERTA.
• PENDAHULUAN

- Program Maju Diri (PMD) sekolah rendah bagi murid tahun 4


adalah satu pendedahan dan pengalaman baru dalam wadah
pendidikan sejajar dengan era masa kini.

- Program ini boleh dimanfaatkan oleh pihak sekolah umumnya dan


pelajar khususnya untuk mencari arah dan hala tuju serta
mengembangkan potensi yang ada untuk mencapai
kecemerlangan dari aspek akademik dan sahsiah.

- Pendidikan dan kecemerlangan adalah aspek penting yang perlu


ditekankan kepada pelajar kerana dengan pendidikan yang
sempurna dan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, dan
OBJEKTIF KAJIAN

• Afektif
Menjadikan Progran Maju Diri (PMD) ini sebagai batu loncatan kepada murid untuk
memberikan kesedaran bahawa pelajaran adalah sangat penting untuk digunakan
bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan serta dapat menjamin kelangsungan
hidup.

• Kognitif
Memantapkan jasmani, emosi, rohani dan intelektual (JERI) supaya murid dapat
menghadapi peperiksaan dan kehidupan sebagai murid cemerlang dengan tenang
dan bersemangat.

• Psikomotor
Memastikan murid sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia melalui
penyertaan dalam aktiviti-aktiviti yang disediakan.
BIDANG
KAJIAN PEMBANGUNAN
DIRI
SKOP KAJIAN PENILAIAN

Program Maju Diri (PMD) bagi murid-


murid tahun 4 adalah untuk
melahirkan murid sekolah rendah
yang berwatak dan berwibawa, serta
lebih berkemahiran yang dapat
meningkatkan potensi diri bagi
mencapai kejayaan yang cemerlang.
MENJALANKAN MEMILIH ITEM –
TINDAKAN ITEM BAGI SOALAN
SUSULAN SELIDIK

METODOLOGI

MENGUMPUL MEMBINA SOAL


DATA SELIDIK

MEMBERIKAN
SOAL SELIDIK
SEMASA PROGRAM