KEMENTERIAN AGAMA

REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH
MADRASAH ALIYAH
PROGRAM : KEAGAMAAN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Nomor : …………………………….
1
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah ...…………………..
………………………………………..
menerangkan bahwa :
2
3

nama

:

……………………………………………………..

tempat dan tanggal lahir

:

……………………………………………………..

nama orang tua

:

……………………………………………………..

nomor induk

:

……………………………………………………..

nomor peserta

:

7
……………………………………………………..

4

5

6

LULUS
dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah serta
telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1
0
Pasfoto 3x4
Hitam putih
atau berwarna
Cap tiga jari
tengah tangan
kiri pemilik
ijazah

8

………………………………………………2012
Kepala Madrasah,

1
1
1
2

9

………………………………………………………
NIP. ………………………………………………..

MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43

................................. ....... Bahasa Arab 5........ .. ....... .............. .. ......................... ..... Akhlak b.............................. Olahraga.................... ....................... III Mata Pelajaran UJIAN NASIONAL 1. ... .................. ...... ............................................................... ....... .. ..................... ..... Rata-Rata 8 ....... .............................. NIP...................................................... .... Teknologi Informasi dan Komunikasi 14..........9 Tafsir 0 5............................... 44 ........ 1 5 1 4 ……………………………………………... ...... Sejarah Kebudayaan Islam 2....... ..................... ............................................. Hadis 11............... ........................... ........ Bahasa Indonesia 2.......... .................................... . ...................................... .................... .................. Seni Budaya 8...................... .......... . ................. ..................................... ............... Matematika 7................. ..................... Tafsir 10............. ................. Fikih 12....... Pendidikan Agama 7 a...................... *) Nilai Madrasah = 40% Nilai Rata-Rata Rapor + 60% Nilai Ujian Madrasah No.... .................. ................ .................. Fikih 1 1 Nilai Nilai Nilai Madrasah Ujian Nasional Akhir *) ...................................... ... Pendidikan Jasmani.................... ................. ...... ............... .. ... .......................... Bahasa Indonesia 4............... ............ .......... . ............................................ Bahasa Inggris 6........... .... Keterampilan ………………………………………………… Nilai Rata-Rata Rapor Nilai Ujian Madrasah Nilai Madrasah *) ......... . ... .... Ilmu Kalam 13......... ........... I 5 6 : Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) : …………………………………………………………………… 1 : …………………………………………………………………… 2 : …………………………………………………………………… 3 4 : …………………………………………………………………… Mata Pelajaran UJIAN MADRASAH 1.............. ………………………………………....... Rata-Rata 1 Ujian Nasional *) Nilai Akhir = 40% Nilai Madrasah + 60% Nilai 2 1 …………………………………………2012 3 Kepala Madrasah.... Pendidikan Kewarganegaraan 3.. ... Hadis 6........................ ........ Matematika 1 4...................... Bahasa Inggris 3............. ...................... dan Kesehatan 9.. ........................DAFTAR NILAI UJIAN MADRASAH ALIYAH Program : Keagamaan TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Kurikulum Nama Tempat dan Tanggal Lahir Madrasah Asal Nomor Induk No.................... .......

..005/11.....…..... Moh.…...……………………….. nomor induk : 00481….. …Kudus….. Negeri 1. nomor peserta : 0121…………………….......KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IJAZAH MADRASAH ALIYAH PROGRAM : KEAGAMAAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Nomor : MA.. ……Kudus……..... LULUS dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan..19/PP... tempat dan tanggal lahir : Kudus.Ag..……………………… 45 .....…………………….. …………26 Mei………2012 Pasfoto 3x4 Hitam putih atau berwarna Kepala Madrasah. 14 Februari 1995….…………………..….. menerangkan bahwa : nama : AHMAD FARHAN ………... nama orang tua : Ahmad Luthfi ………. Syukur..... H.. ………196902081986031002….. MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DAFTAR NILAI UJIAN MADRASAH ALIYAH Program : Keagamaan TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Kurikulum : Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Nama : AHMAD FARHAN ……………..……....……………………..1/0093/2012 Yang bertanda tangan di bawah ini... Kepala Madrasah Aliyah .………………….. Cap tiga jari tengah tangan kiri pemilik ijazah ………Drs..........……….... M.….01.....………… NIP....

.............8..... ........................ ….......195902081986031002 ……....... . Tafsir 10..…....................... ….........................................00... Bahasa Indonesia 2................................ ............. ........ ............................8................... ….. Fikih Rata-Rata *) Nilai Akhir = 40% Nilai Madrasah + 60% Nilai Ujian Nasional ……Kudus……….... Fikih 12.... .............8............0..... I Nilai Rata-Rata Rapor Nilai Ujian Madrasah Nilai Madrasah *) .. .....00........ .............. Pendidikan Agama a.. Bahasa Inggris 6.........Ag. ....................................................................................00........ H..... ......... .... Teknologi Informasi dan Komunikasi 14.................... Matematika 4... *) Nilai Madrasah = 40% Nilai Rata-Rata Rapor + 60% Nilai Ujian Madrasah No....... Matematika 7.......... NIP.. Pendidikan Jasmani... Moh... ……Drs........ ................... ........8...... ......... ........00........... III Nilai Nilai Nilai Madrasah Ujian Nasional Akhir *) . ........... ....... 46 ... ........................... dan Kesehatan 9.......... ................... ............................ ..................................... . Akhlak b....... ................ Bahasa Arab 5.............. Sejarah Kebudayaan Islam 2.... .. ...................... .. Bahasa Indonesia 4...8....... .... ....... . ....... ...................... ..................... Olahraga. Pendidikan Kewarganegaraan 3................................. Mata Pelajaran UJIAN MADRASAH 1...... ............................................... ... ...................... M............ ....... ............................................ Mata Pelajaran UJIAN NASIONAL 1................8................ .... Tafsir 5........ ....…26 Mei ……2012 Kepala Madrasah.. Hadis 11........ ..... .................................................. .... .......... .. .....Tempat dan Tanggal Lahir : Kudus.....00.............. ........... Syukur................ ....................... Ilmu Kalam 13...……………... .8...............…………………………… Nomor Peserta : 0121………………...................... .......... . ... 14 Februari 1995……................................. ....….......................... ......…………………………………………… No......... .................. Keterampilan ………………………………………………… Rata-Rata .........………………………… Nomor Induk : 00481 ….... ...................................... ... ....5..... .. ............ .... …....... ..... Hadis 6...8.....00. ....................... . Bahasa Inggris 3. Seni Budaya 8.............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful