Anda di halaman 1dari 1

Sifat Wajib Dan Mustahil Bagi Allah SWT

No

Sifat Wajib

Tulisan Arab

Maksud Ada Terdahulu Kekal

Sifat Nafsiah Salbiah Salbiah Salbiah Salbiah Salbiah Ma'ani Ma'ani Ma'ani Ma'ani Ma'ani Ma'ani Ma'ani

Sifat Mustahil

Tulisan Arab

Maksud Tiada Baru Berubah-ubah (akan binasa)

1 Wujud 2 Qidam 3 Baqa 4 5 Mukhalafatuhu lilhawadis Qiyamuhu binafsih

Adam Huduts Fana Mumathalatuhu lilhawadith Qiamuhu bighairih Ta'addud Ajzun Karahah Jahlun Al-Maut Sami Al-Umyu Al-Bukmu

Berbeda dengan makhluk-Nya


Berdiri sendiri

Menyerupai sesuatu
Berdiri-Nya dengan yang lain Lebih dari satu (berbilang) Lemah Tidak berkemauan (terpaksa) Bodoh Mati Tuli Buta Bisu Keadaan-Nya yang lemah Keadaan-Nya yang tidak menentukan (terpaksa) Keadaan-Nya yang bodoh

6 Wahdaniyat 7 Qudrat 8 Iradat 9 Ilmu 10 Hayat 11 Sam'un 12 Basar 13 Kalam

Esa (satu)
Kuasa Berkehendak (berkemauan) Mengetahui Hidup Mendengar Melihat Berbicara Keadaan-Nya yang berkuasa

14 Kaunuhu qaadiran

Ma'nawiyah Kaunuhu ajizan Ma'nawiyah Kaunuhu mukrahan Ma'nawiyah Kaunuhu jahilan Ma'nawiyah Kaunuhu mayitan Ma'nawiyah Kaunuhu ashamma Ma'nawiyah Kaunuhu a'maa Ma'nawiyah Kaunuhu abkam

Keadaan-Nya yang 15 Kaunuhu muriidan berkehendak menentukan

16 Kaunuhu 'aliman 17 Kaunuhu hayyan 18 Kaunuhu sami'an 19 Kaunuhu bashiiran 20 Kaunuhu mutakalliman

Keadaan-Nya yang mengetahui Keadaan-Nya yang hidup Keadaan-Nya yang mendengar Keadaan-Nya yang melihat Keadaan-Nya yang berbicara

Keadaan-Nya yang mati Keadaan-Nya yang tuli Keadaan-Nya yang buta Keadaan-Nya yang bisu

sifat wajib Allah ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu : a. Sifat Nafsiyah adalah sifat yang hanya berkaitan dengan Zat Allah semata-mata. b. Sifat Salbiyah adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, sedangkan makhluk tidak memilikinya. c. Sifat Maani adalah sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. d. Sifat Manawiyah adalah keumuman/kelaziman dari sifat maani. Allah swt selain memiliki sifat wajib dan mustahil juga memiliki sifat jaiz. Menurut arti bahasa jaiz artinya boleh. Yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah swt. yaitu sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Sifat jaiz ini tidak menuntut pasti ada atau pasti tidak ada. Sifat Jaiz Allah hanya ada satu yaitu Filu kulli mumkinin au tarkuhu, artinya memperbuat sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Maksudnya Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendak-Nya.