Anda di halaman 1dari 3

Langkah Mengatasi Pencemaran Sungai Negara

Kebersihan sungai adalah tanggungjawab kita bersama. Namun, masyarakat kini masih tidak mengambil peduli tentang pencemaran sungai yang semakin serius. Berikan pendapat anda tentang langkah-langkah yang patut diambil bagi mengatasi pencemaran sungai.

Sungai merupakan kejadian alam sekitar yang semakin terpinggir dalam kehidupan manusia moden ini. Pihak media massa sering menjadikan pencemaran sungai sebagai satu bahan utama berita mereka kerana berita ini mudah menjadi sensasi. Maka, ada pelbagai tindakan yang boleh diambil oleh pelbagai pihak untuk menyelamatkan sungai ini. Langkah awal yang boleh diambil ialah masyarakat tidak lagi membuang sampah ke dalam sungai tanpa rasa bersalah. Kebanyakan sungai di negara ini tercemar kerana terlalu banyak sampah yang dibuang ke dalamnnya dengan anggapan sungai boleh membersihkan diri sendiri. Oleh itu, isu ini akan dapat diatasi jika orang ramai tidak lagi membuang sampah sesuak hati.

Malah, pihak kerajaan boleh menggubal satu peruntukan perundangan baru yang mampu menghukum individu yang mencemarkan sungai dengan hukuman yang berat. Masyarakat akan berasa gerun untuk melakukan sesuatu yang boleh mencemarkan sungai apabila mengetahui betapa beratnya hukuman yang bakal menanti mereka. Jelaslah, hukuman yang berat akan menghalang masyarakat daripada terus mencemarkan sungai kita itu. Malahan, kempen kesedaran boleh dilancarkan oleh pihak berkuasa menerusi penggunaan media massa. Dalam kempen ini diterangkan sebab-sebab sungai tercemar dan kesan tindakan itu supaya masyarakat memahami kepentingan sungai dalam kehidupan harian manusia. Sesungguhnya, sungai tidak akan tercemar lagi setelah manusia menyedari keperluan sungai yang jernih dalam kehidupan manusia. Selain itu, usaha mengindahkan kawasan sungai hendak ditingkatkan oleh kerajaan. Kawasan tebing sungai perlulah dikukuhkan dengan konkrit dan kedalaman sungai dikawal dengan melakukan aktiviti mengorek mengikut jadual supaya aliran sungai tidak terganggu. Jelaslah, sungai harus diselenggarakan dengan baik supaya tidak mudah tercemar dengan kotoran dan hakisan tanah tebingnya.

Kesimpulannya, huraian tadi telah membuktikan bahawa banyak kaedah yang boleh diambil untuk menangani pencemaran sungai kita. Semua pihak hendaklah bersedia untuk bertindak tegas kepada individu yang mencemarkan sungai itu. Slogan, cintailah sungai kita harus tersemat dalam jiwa masyarakat agar isu ini boleh diselesaikan dengan baiknya.