Anda di halaman 1dari 8

EDU 3106 BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

NAMA AHLI KUMPULAN NUR AIN BT ISMAIL NUR ZAWANI BT RASHID NURFATIHAH BT MOHD NAZIR

PISMP PSV SEMESTER 5 AMBILAN JANUA

SOALAN
Anda diminta membuat satu perbandingan menggunakan pengurusan grafik tentang implikasi

kepelbagaian sosio budaya dari aspek guru, murid,


sekolah dan kurikulum tersirat.

SEKOLAH

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO BUDAYA

GURU

MURID

KOKURIKULUM TERSEMBUNYI

BUDAYA FORMAL SEKOLAH

IMPLIKASI KEPADA SEKOLAH

- Bangsa : sekolah Melayu, Cina &

Institusi pendidikan formal yang menjadi tempat membentuk pemikiran, intelektual, tingkah laku & sikap murid bagi melahirkan genarasi seimbang dari segi JERIS. a) Aspek ilmu b) Aspek fizikal c) Aspek sosial d) Aspek pentadbiran

India. - Kelas sosial : sekolah bandar dan luar bandar - Bahasa : bahasa rasmi dan bahasa penghantar sekolah. - Jantina : sekolah lelaki dan sekolah perempuan - Sekolah agen perubahan. - Sekolah tempat penyuburan budaya. - Perpaduan - Dasar-dasar kerajaan. - Jenis Sekolah : harian, berasrama penuh, teknik, model khas & agama.

GURU
TUGAS GURU IMPLIKASI KEPADA GURU

- Pengajaran - Pembimbingan murid bermasalah Pentadbiran/pengurusan - Fasilitator Perancangan - Pengelolaan - Penilaian - Pembentuk nilai - Model - Duta

- Bangsa : mengajar tidak membezakan bangsa. - Kelas sosial : tidak mengajar mengikut kepentingan kelas sosial. - Nilai : membantu murid memahami dan mengukuhkan sikap & tingkah laku yang baik. - Kepercayaan : tidak menyentuh sensitif agama. - Bahasa : jurang bahasa dialek - Jantina : layanan berbeza & peka kepada keperluan gender. - Tepati masa dijadikan amalan yang dicontohi murid. - Membantu murid membuat pemilihan kerjaya. - Bertindak profesional dalam kerjaya. - Sentiasa meningkatkan diri dalam profesion perguruan. - Sentiasa menjadi guru terkini / up to date.

MURID
CIRI-CIRI BUDAYA PELAJAR YANG SIHAT

IMPLIKASI KEPADA MURID

- Menghormati dan taat pada guru. - Kerjasama dengan rakan & kakitangan sekolah. - Berdisiplin, bermoral & beragama. - Menyokong cita-cita sekolah. - Rajin & berusaha dalam kelas. - Berpakaian kemas & bersih. - Melaporkan kepada ibu bapa perkara mustahak. - Perantaraan agen sosial sekolah. - Bersedia terlibat dalam semua aktiviti sekolah.

- Bangsa : bersosial dalam kelompok sendiri atau bersama kelompok lain. - Kelas sosial : golongan atasan dan bawahan. - Kepercayaaan : sosialisasi mengikut agama. - Bahasa : bahasa standard/dialek. - Jantina : seksualiti & interaksi antara jantina. - Demografi atau lokasi murid (bandar/luar bandar/pedalaman). - Sikap / tingkah laku murid. - Nilai yang dipegang/diamalkan. - Latar belakang keluarga

KOKURIKULUM TERSIRAT
James (1986) Apa sahaja pelajaran yang diterima oleh murid di luar kurikulum nyata. Chafel (1997) Norma, nilai & kepercayaan yang tidak dinyatakan dalam kurikulum tetapi diajar secara tidak langsung.

CIRI-CIRI KURIKULUM TERSIRAT

IMPLIKASINYA TERHADAP KURIKULUM TERSIRAT


- Bangsa : menerapkan nilai budaya masyarakat. - Kelas sosial : pergaulan tidak mengikut jurang sosial. - Kepercayaaan : menekankan nilai keagamaan. - Bahasa : menghormati bahasa rasmi, ibunda, dialek & bahasa orang lain.

- Merangkumi pengalaman belajar. - Bersifat relatif & sukar diukur. - Merangkumi nilai. - Kewujudannya berbeza-beza. -Tidak tertulis dalam kandungan kurikulum atau penilaian, - Jenis dan kategori berbeza mengikut institusi, tahap pembelajaran dan matlamat.

TAMAT