HAKIM 1 BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MELAFAZKAN PANTUN (TAHAP I) & PERTANDINGAN MENDEKLAMASIKAN SAJAK (TAHAP II) ________________________________________________________________ ASPEK SEBUTAN

  Cara melafaz atau menyebut perkataan Meninggikan atau merendahkan suaranya pada tempat yang betul

Skala NO PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NAMA PESERTA 5 (Lemah) 10 (Kurang Baik) 15 (Sederhana) 20 (Baik) 25 (Sangat Baik) Catatan

HAKIM 2 BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MELAFAZKAN PANTUN (TAHAP I) & PERTANDINGAN MENDEKLAMASIKAN SAJAK (TAHAP II) ________________________________________________________________ ASPEK INTONASI   Naik atau tinggi rendah suara Penyampaian yang baik akan meninggikan atau merendahkan suaranya pada tempat yang betul Skala NO PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NAMA PESERTA 10 (Lemah) 20 (Kurang Baik) 30 (Sederhana) 40 (Baik) 50 (Sangat Baik) Catatan .

sesuai dengan dialog yang disampaikan Skala NO PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NAMA PESERTA 5 (Lemah) 10 (Kurang Baik) 15 (Sederhana) 20 (Baik) 25 (Sangat Baik) Catatan .HAKIM 3 BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MELAFAZKAN PANTUN (TAHAP I) & PERTANDINGAN MENDEKLAMASIKAN SAJAK (TAHAP II) ________________________________________________________________ ASPEK CARA & GAYA PENYAMPAIAN  Mengucapkan dialog sederhana dan tidak berlebih-lebihan.

KETUA HAKIM BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MELAFAZKAN PANTUN (TAHAP I) & PERTANDINGAN MENDEKLAMASIKAN SAJAK (TAHAP II) ________________________________________________________________ JUMLAH MARKAH NO PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NAMA PESERTA Catatan SEBUTAN INTONASI CARA & GAYA PENYAMPAIAN .