Anda di halaman 1dari 17

Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 1

--------------------------------------------------------------------------

TILAWAH KEFAHAMAN TINGKATAN

1 Layanan baik ke atas orang bukan Islam yang berminat terhadap Islam

1.1 Maksud ayat


Dan jika seorang daripada orang bukan Islam meminta perlindungan kepadamu
(untuk memahami ajaran Islam) maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia
sempat mendengar keterangan keterangan Allah (tentang hakikat Islam) kemudian
hantarkanlah mereka ke mana-mana tempat yang aman baginya. Perintah tersebut
ialah kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui.

1.2 Suruhan Allah terhadap orang bukan Islam yang berminat kepada Islam
- Wajib beri perlindungan kepada orang bukan Islam sekiranya mereka meminta
perlindungan
- Hendaklah menerangkan ajaran Islam kepeda mereka
- Hendaklah dihantar ke tempat yang aman

1.3
ialah orang bukan Islam yang ingin meminta perlindungan

1.4 Maksud kedamaian


- Suasana harmoni
- Suasana aman
- Menjaga hubungan baik dengan orang bukan Islam
- Menunjukkan contoh teladan yang baik

1.5 Maksud dakwah


Mengajak manusia melakukan yang makruf dan meninggalkan yang mungkar

1.6 Ciri ciri pendakwah


- Beriman dan bertakwa kepada Allah swt
- Sabar dan tabah menghadapi semua dugaan semasa berdakwah
- Tidak mudah berputus asa sekiranya dakwah
- yang disampaikan tidak berjaya
- Berani menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran
- Memiliki akhlak-akhlak yung mulia yang menjadi contoh kepada orang ramai
- Memiliki ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang tersebut

1.7 Strategi dakwah kepada orang bukan Islam yang berminat dengan ajaran Islam
- Menunjukkan contoh teladan yang baik
- Berusaha menyampaikan ajaran Islam dengan
- cara yang berkesan seperti mengunakan televisyen, radio, internet, buku dll.
Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 2
--------------------------------------------------------------------------

- Ujudkan suasana yang aman dan menjaga hubungan baik dengan mereka
1.8 Alat teknologi moden berdakwah di Malaysia
- Televisyen
- Radio
- Internet
- Bahan cetak – surat khabar
- Bahan bacaan- buku agama

1.9 Kepentingan memberi layanan baik kepada orang bukan Islam


- Supaya mereka berminat kepada Islam
- Untuk menarik mereka kepada Islam
- Menunjukkan Islam agama kedamaian
- Untuk membuktikan keindahan agama Islam
- Supaya orang bukan Islam benar-benar memahami ajaran Islam
- Supaya orang Islam menjadi contoh teladan dalam semua aspek.
- Supaya mereka mendapat petunjuk dari Allah

1.10 Akibat peperangan


- Berlakunya kehilangan nyawa
- Harta benda akan musnah
- Negara tidak maju
- Kemajuan pendidikan terbantut
- Aktiviti ekonomi tidak dapat dijalankan dan
kekuatan ekonomi akan hancur
- Rakyat hidup dalam penderitaan

1.11 Tujuan Allah menggalakkan perdamaian


- Menunjukkan Islam agama mementingkan perdamaian dan keamanan
- Menggambarkan kebaikan dan keindahan ajaran Islam

1.12 Cara membuktikan kepada orang bukan Islam bahawa agama Islam adalah agama
kedamaian
- Mewujudkan suasana harmoni dalam kehidupan seharian
- Bergaul dengan kawan-kawan bukan Islam dengan cara yang baik
- Tidak bertindak kasar terhadap mereka

1.13 Kebaikan jika negara di dalam keamanan dan kedamaian


- Rakyat hidup dalam keadaan selesa dan harmoni
- Kerajaan dapat memberi tumpuan sepenuhnya ke arah pembangunan negara
- Ekonomi akan kukuh
- Proses pendidikan akan berjalan dengan lancar
- Memudahkan perkembangan dakwah
- Negara akan dihormati di peringkat antarabangsa

1.14 Kesan peperangan


- Kehilangan nyawa orang yang tidak berdosa
- Kemusnahan harta benda
- Kemajuan negara terbantut
Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 3
--------------------------------------------------------------------------

- Kekuatan pertahanan negara akan lumpuh


- Ekonomi tkan runtuh
1.15 Instutusi badan dakwah yang terdapat di Malysia
- Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
- Persatuan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM)
- Yayasan Dakwah Islamiah (ADIM )
- Persatuan Ulamak Malaysia (PUM)
- Jabatan Agama Islam di setiap negeri di Malaysia
- Pusat Islam di Jabatan Perdana Menteri`
- LUTH

1.16 Tanggungjawab muslim selepas perdamaian


- Menjaga keselamatan mereka daripada malapetaka
- Menjaga hubungan baik
- Memberi layanan baik
- Menyampaikan dakwah bagi yang berminat
- Tunjuk teladan akhlak yang baik

1.17 Pengajaran ayat


- Islam mewajibkan kita memberi perlindungan kepada orang bukan Islam untuk
menyampaikan ajaran Islam kepada mereka
- Kita wajib mengekalkan keamanan yang sedang dinikmati sekarang
- Orang Islam wajib menunjukkan contoh teladan yang baik kepada orang
bukan Islam
- Memberi kemaafan adalah sikap yang dituntut oleh Islam
Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 4
--------------------------------------------------------------------------

2 Surah at-Taubah ayat 128 – 129Nabi Mohammad saw utusan Allah


2.1

2.2 Terrjemahan ayat


Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri
(iaitu Nabi Muhammad s.a.w), yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang
kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak (inginkan) kebaikan bagi
kamu, (dan) ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada
orang-orang yang beriman.

2.3 Sebab sebab rasul dipilih di kalangan manusia


- Membuktikan bahawa syariat Islam mampu dilaksanakan oleh manusia
- Memudahkan manusia menerima ajaran slam
- Memudahkan mansia mencontohi rasulullah saw
- Memudahkan manusia berkomunikasi dengan Rasulullah saw
- Hanya manusia sahaja yang tahu tentang selok belok kehidupan dan kehendak
manusia
- Memudahkan manusia beramal dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah
saw

2.4 Peranan Rasul


- Membetulkan akidah manusia
- Memimpin manusia pada jalan yang benar
- Mengajar akhlak yang mulia
- Menerangkan perkara samiyat
- Menerangkan cara hidup yang sempurna melakukan yang baik dan mencegah
perkara mungkar

2.5 Bukti menunjukkan bahawa Rasulullah seorang yang mengasihi dan menyayangi
umatnya
- Baginda sangat mengambil berat tentang kebajikan umatnya
- Baginda sangat belas kasihan kepada orang mukmin
- Baginda sangat berharap umatnya mendapat hidayat Allah swt

Peristiwa dakwah Rasulullah saw ke Thaif bersama Zaid bion Harisah untuk
berdakwah kepada Bani Thaqif, baginda telah disambut dengan caci dan hamun serta
dilontar dengan batu sehingga berdarah kakinya. Malaikat Jibrail datang menawarkan
diri untuk menghempapkan bukit Thaif ke atas penduduknya tetapi Rasulullah saw
menolak tawaran tersebut dan berdoa
Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 5
--------------------------------------------------------------------------

2.6 Ciri kepimpinan rasululullah sebagai ketua negara


- Mempunyai kemuliaan akhlak dan ketinggian peribadi dalam semua aspek
kehidupannya samada bentuk tubuh badan pemikiran, iman, ilmu, amal dan
akhlaknya.
- Berani menegak kebenaran, melawan musuh dalam peperangan, mengawal diri
dan bijaksana dalam strategi dan perancangan
- Bijak berpolitik , tindakan baginda yang bijaksana dalam perjanjian Hudaibiah
- Bersikap pengasih dan lemah lembut
- Adil dalam kepimpinan tanpa mengira bangsa dan keturunan.
- Pemaaf dan sabar ke atas orang-orang kafir dan musuh musuh Islam
- Tawaduk dan merendah diri sesama orang-orang Islam.
- Bertoleransi bersedia menerima pendapat dari para sahabat salam sesuatu
perkara

2.7 Amalan-amalan sebagai bukti kecintaan kepada rasul


- Berselawat ke atas Nabi Mohammad saw
- Menerima dan mengamal ajaran yang disampaikannya
- Menziarahi makam Rasulullah saw

2.8 Maksud Tawakal


Maksud tawakal ialah berserah kepada Allah setelah berusaha untuk
mendapatkannya

2.9 Peranan tawakkal dalam berdakwah


- Supaya bertambah yakin kepada kekuasaan Allah
- Menanamkan sifat sabar
- Menanamkan sifat reda di atas ketentuaan Allah
- Supaya tidak berputus asa
- Menjadikan pendakwah yakin bahawa pertolongan Allah swt pasti akan datang
samada cepat atau lambat
- Menjadikan pendakwah sentiasa gigih dalam menjalan dakwah

2.10 Kesan positif sifat tawakkal


- Keyakinan kepada kekuasaan Allah akan bertambah
- Sentiasa bersifat sabar
- Sentiasa bersifat reda di atas ketentuaan Allah
- Bersifat tidak berputus asa
- Menjadikan pendakwah yakin bahawa pertolongan Allah swt pasti akan
datang samada cepat atau lambat
- Menjadikan pendakwah sentiasa gigih dalam menjalan dakwah

2.11 Pengajaran ayat di atas

- Allah swt mengutuskan Rasulullah saw di kalangan manusia untuk membuktikan


bahawa Islam mampu dilaksanakan oleh semua manusia
- Kita hendaklah mengamalkan sunnah Rasulullah saw dalam kehidupan
- Bertawakal kepada Allah adalah asas kejayaan berdakwah
- Kita berkewajiban membuktikan kesih sayang kitan kepada Rasulllah saw dengan
Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 6
--------------------------------------------------------------------------

memperbanyakkan selawat ke atasnya

3 Surah An-Nur ayat 30 – 31


Batas-batas pergaulan

3.1 Terjemahan:
Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya
mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan
memelihara kehormatan mereka.
Yang demikian itu lebih suci bagi mereka; sesungguhnya Allah Amat Mendalam
PengetahuanNya tentang apa yang mereka kerjakan.
Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat
pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara
kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka
kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher
bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan
perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau
bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau
saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau
anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan
Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah
tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum
mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki
untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan
bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya
kamu berjaya.
Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 7
--------------------------------------------------------------------------

3.2 Intisari ayat


- Allah memerintah orang beriman lelaki dan perempuan supaya menjaga
kehormatan diri serta memelihara aurat.
- Setiap mkmin dan mukmimah diperintah agar mengelakkan diri daripada melihat
perkara perkara yang diharamkan
- Kaum wanita diharamkan mendedahkan perhiasan diri kecuali yang zahir
- Mereka yang melakukan perkara tersebut hendaklah bertaubat

3.3 Perintah Allah dalam ayat tersebut


- Mengelak diri dari melihat perkara yang haram
- Menjaga kehormatan diri
- Memelihara aurat
- Kaum wanita diharamkan mendedahkan perhiasan diri kecuali yang zahir

3.4 Panduan cara menjaga maruah diri


- Menjaga pandangan daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah swt
- Memelihara kehormatan diri
- Menutup aurat

3.5 Sebab Allah memerintah supaya memelihara mata daripada melihat perkara haram
- Kerana perbuatan itu boleh merosakkan hati
- Mata digunakan untuk melihat ayat-ayat Al-Quran dan kebesaran Allah swt

3.6 Rasulullah melarang daripada duduk ditepi jalan. Sekiranya perlu juga untuk duduk
di tepi jalan, kita hendaklah menjaga adab-adab tertentu.
Adab-adab tersebut ialah :
- Menundukkan pandangan,
- Tidak menyakiti orang lain,
- Menjawab salam,
- Menyuruh kepada yang makruf dan mencegah daripada perkara mungkar.

3.7 Batasan aurat


Aurat perempuan yang wajib ditutup:
Ketika bersama dengan perempuan dan muhramnya – dari pusat hingga lutut

Ketika bersama dengan perempuan bukan Islam - seluruh tubuh badan kecuali
muka dan kedua tapak tangan

Ketika bersama dengan lelaki bukan muhram - seluruh tubuh badan kecuali muka
dan kedua tapak tangan

Aurat lelaki yang wajib ditutup kecuali bersama isteri


Dari pusat hingga lutut.
Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 8
--------------------------------------------------------------------------

3.8 Golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan aurat perempuan


- Suami
- Bapa
- Bapa mertua
- Anak
- Anak-anak tiri
- Saudara-saudara sekandungan
- Anak bagi saudara-saudara sekandungan yang lelaki dan yang perempuan
- Perempuan-perempuan Islam
- Hamba-hamba
- Orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada
perempuan,
- Kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan;

3.9 Kebaikan menutup aurat


- Kehormatan dan maruah diri terjaga
- Dapat elak fitnah
- Mengelak daripada perkara maksiat
- Dipandang mulia dan dihormati oleh masyarakat
- Dapat mendekatkan diri kepada Allah

3.10 Kesan buruk pendedahan aurat


- Penyebab sumbang muhram
- Penyebab gejala sosial
- Penyebab zina
- Boleh mendatangkan fitnah
- Dibenci masyarakat

3.11 Pengajaran ayat


- Wajib bagi lelaki dan perempuan menghindari daripada melihat perkara-perkara
yang diharamkan
- Kita wajib menjaga kemaluan daripada perkara yang diharamkan seperti liwat,
onani dan sebagainya
- Haram bagi seseorang perempuan melakukan perkara yang boleh mendatangkan
fitnah contohnya berhias secara berlebihan.
- Haram berpakaian ketat dan nipis yang menampakkan susuk badan.
Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 9
--------------------------------------------------------------------------

4 Hidayah Allah – Surah An-Nur ayat 35

4.1 Terjemahan ayat


Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah
(Kitab Suci Al-Quran) adalah sebagai sebuah "misykaat" yang berisi sebuah lampu,
lampu itu dalam geluk kaca (qandil), geluk kaca itu pula (jernih terang) laksana
bintang yang bersinar cemerlang; lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok
yang banyak manfaatnya, (iaitu) pokok zaitun yang bukan sahaja disinari matahari
semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya (tetapi ia sentiasa terdedah
kepada matahari); hampir-hampir minyaknya itu - dengan sendirinya – memancarkan
cahaya bersinar (kerana jernihnya) walaupun ia tidak disentuh api; (sinaran nur
hidayah yang demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda):
cahaya berlapis cahaya.
Allah memimpin sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang dan
peraturanNya) kepada nur hidayahNya itu, dan Allah mengemukakan berbagai-bagai
misal perbandingan untuk umat manusia; dan Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap
sesuatu.

4.2 Intisari ayat


- Nur dan hidayat dikurniakan kepada orang yang beriman untuk menerangi hati
mereka
- Allah membuat perbandingan nur dan hidayatnya yang menerangi hati orang
mukmin seperti sebuah lampu yang memancar
- Bagi orang yang mengamalkan peraturan dan undang-undang Allah pasti
mendapat hedayat Allah
- Cahaya yang diumpamakan oleh Allah adalah cahaya yang sangat indah ,
bergemerlapan dan bersinar

4.3 Maksud Nur hidayat


Cahaya pertunjuk daripada Allah yang membawa manusia itu ke jalan kebaikan di
dunia dan di akhirat

4.4 Maksud hidayah


Hidayat Allah menerangi hati orang mukmin u,pama cahaya yang menerangi alam
Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 10
--------------------------------------------------------------------------

4.5 Sifat golongan yang mendapat hidayah


- Bertasbih dan bertahmid kepada Allah
- Berjual beli tanpa lalai daripada mengingati Allah
- Mendirikan solat fardhu
- Mengerluarkan zakat
- Takut kepada pembalasan hari kiamat

4.6 Jenis-jenis hidayat


Hidayat Gharizah
Hidayat atau naluri semula jadi manusia yang wujud sejak dilahirkan ke dunia
umpamanya menangis kerana lapar

Hidayat Pancaindera
Hidayat manusia dapat mengenali dan membezakan sesuatu melalui pancaindera
iaitu pengelihatan atau pendengaran - umpamanya kanak-kanak mendengar suara
ibu bapanya melalui deria pendengaran.

Hidayat akal fikiran


Melalui akal fikiran seseorang itu dapat berfikir secara waras sebelum melakukan
sesuatu tindakan. Akal fikiran mengarahkan manusia membuat sesuatu perkara
secara rasional.

Hidayat agama
Hidayat yang menyelamatkan seseorang daripada kesesatan kepada kebenaran
dan beriman kepada Allah. Hidayat ini mendorong seseorang melakukan kebaikan
dan meninggalkan kejahatan.

Hidayat taufik
Hidayat yang dikurniakan oleh Allah swt kepada sesiapa yang dkehendaki.

4.7 Cara hendak mendapatkan hidayat Allah


- Menuntut ilmu
Dengan ilmu dapat membeza antara yang baik dan buruk
Mudah untuk menerima dan menghayati ajaran Islam
- Beramal
Kerana dengan ilmu dan amal menjadikan seseorang itu hamba yang soleh
- Berzikir kepada Allah
Kerana orang yang sentiasa mengingati Allah, hati mereka lembut dan mudah
menerima kebenaran

4.8 Halangan-halangan daripada menperoleh hidayah Alllah.


- Terus berada dalam kejahilan
- Tidak berusaha menuntut ilmu
- Tidak beramal dengan ilmu
- Bersikap sombong dan tidak mahu menerima kelemahan diri
- Melakukan maksiat
- Memakan makanan haram

4.9 Akibat jika tidak memperoleh hidayat Allah


Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 11
--------------------------------------------------------------------------

- Jiwa dan perasaan sentiasa gelisah


- Mendapat kesusahan dalam hidup
- Mudah melakukan maksiat
- Mengamalkan akhlak buruk dalam kehidupan

4.10 Amalan berzikir


- Tasbih
- Tahmid
- Takbir
- Tahlil

4.11 Ciri Al-Quran sebagai mukjizat yang teragung


- Gaya bahasa Al-Quran sangat indah sehingga melemahkan orang orang Arab
pada masa itu yang telah mencapai kemuncak dalam kesusasteraan Bahasa
Arab
- Al-Quran mengandungi pelabagai jenis ilmu termasuk yang berkaitan dengan
alam ghaib
- Allah swt mencabar manusia supaya mencipta satu surat sebagaiman al-Quran.
- Allah telah menegaskan tidak ada sesiapa pun yang dapat menandingi al-Quran

4.12 Perbandingan di antara orang yang berilmu yang beramal dengan orang yang berilmu
tidak beramal
Orang yang berilmu yang beramal boleh menjadi hamba Allah yang soleh
Orang yang berilmu yang tidak beramal lalai dan menderhaka kepada Allah
Orang yang berilmu yang beramal disayangi Allah
Orang yang berilmu yang tidak beramal dimurkai Allah

4.13 Membandingkan antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah
- Ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam bagi
menyempurnakan kehidupan dunia dan agamanya
Contohnya ilmu tentang cara mengerjakan solat, puasa dan membaca Al-Quran
- llmu fardhu kifayah ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam. Kewajipan
tersebut akan gugur apabila sebahagian umat Islam melakukannya.
Contohnya ilmu perubatan, ilmu kejuruteraan dan perundangan

4.14 Pengajaran ayat


- Hidayah Allah yang menerangi hati orang mukmin umpama cahaya yang
menerangi alam
- Manusia perlu berusaha bagi mendapatkan hidayah Allah.
- Menuntut ilmu adalah satu kewajiban dan merupakan salah satu usaha untuk
memperolehi hidayah Allah
- Kita wajib menguasai ilmu fardhu ain dan fardu kifayah untuk menjadi pakar dalam
kedua-dua bidang
Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 12
--------------------------------------------------------------------------

5. Peribadi mukmin Surah As-Sajadah


ayat 15 – 16

5.1 Terjemah ayat


Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan Kami
hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan
ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud (menandakan taat patuh),
dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka
pula tidak bersikap sombong takbur.
Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, (sedikit sangat tidur), kerana
mengerjakan sembahyang tahajjud dan amal-amal soleh, mereka sentiasa berdoa
kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut (akan kemurkaanNya) serta dengan
perasaan ingin memperolehi lagi (keredaanNya); dan mereka selalu pula
mendermakan sebahagian dari apa yang Kami beri kepada mereka.

5.2 Intisari ayat


- Sifat orang mukmin ialah mereka yang sujud kepada Allah kerana
mengagungkanNya dan tidak bersifat takbur
- Kita perlu sentiasa mengingati Allah, melazimi Qiamullail dan menginfakkan harta
pada jalan Allah.

5.3 Ciri-ciri orang beriman


- Sujud kepada Allah
- Sentiasa mengingati Allah
- Tidak takbur
- Melazimi Qiamullail
- Menginfakkan harta untuk jalan Allah

5.4 Sikap orang fasiq


- Tidak mematuhi hukum-hukum Allah swt
- Mempersendakan hukum Islam untuk kepentingan peribadi
- Tidak amanah dalam menunaikan tanggujawab
- Melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt dengan sepenuh hati
- Mengagungkan kuasa lain selain kuasa Allah swt
Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 13
--------------------------------------------------------------------------

5.5 Sikap orang munafik


- Bila diamanahkan suka khianat
- Bila bercakap suka berbohong
- Bila berjanji suka mungkiri
- Bila bergaduh suka melampaui batas

5.6 Kelebihan orang yang beriman


- Memperolehi kebahagiaan hidup
- Mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah
- Terhindar daripada perkara yang mungkar
- Menjadi seorang yang sabar
- Disenangi oleh semua orang

6.7 Keburukan orang yang tidak beriman


- Memperoleh kesusahan dalam hidup
- Jiwa dan perasaan sentiasa gelisah
- Sentiasa melakukan maksiat kepada Allah
- Mudah berputus asa dan kecewa
- Dibenci oleh masyarakat

5.8 Maksud sujud kepada Allah


- Mereka memiliki jiwa yang sentiasa menyedari kebesaran Allah
- Berlumba-lumba melakukan ibadat
- Berlumba-lumba mencari keredaan Allah
Ketika manusia tidur mereka bangun menunaikan solat Tahajjud

5.9 Cara mengingati Allah


- Lidah mereka banyak mengucap tasbih, tahmid, takbir dan tahlil

5.10 Maksud tidak takbur


- Orang mukmin sedar yang bersifat takbur ialah Allah sahaja
- Mereka sentiasa tawaduk dan akur dengan kelemahan yang ada pada diri mereka
- Mereka sedar segala kekuatan dan kelebihan yang ada adalah kurniaan Allah

5.11 Cara mendekatkan (taqarrub) kepada Allah


- Qiamullalil iaitu bangun sepertiga atau separuh dari malam untuk melakukan
ibadat tertentu seperti solat, doa, zikir dan lain-lain.

5.12 Cara untuk menginfakkan harta pada jalan Allah


- Menyumbangkan untuk fakir miskin
- Menyumbangkan untuk perbelanjaan anak yatim
- Untuk kegunaan masjid dan surat
- Program dakwah Islamiah
Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 14
--------------------------------------------------------------------------

- Perbelanjaan untuk orang yang menuntut ilmu.

5.13 Kebaikan infak


- Tanda syukur kepada Allah di atas rahmat dan kurniaanNya
- Harta yang dimiliki itu akan bertambah banyak kerana dirahmati dan diredai oleh
Allah
- Dapat membantu golongan yang kurang mampu supaya dapat turut sama
menikmati rahmat Allah swt
- Menjamin kehidupan yang sama rata tanpa ada jurang antara yang kaya dan
miskin
- Dapat mengurangkan masalah jenayah yang melibatkan wang, seterusnya
menjamin kesejahteraan dan keselamatan hidup bermasyarakat
- Mendapat ganjaran pahala berganda-ganda dari Allah
5.14 Kepentingan pembangunan berdasarkan iman
- Akan melahirkan nilai-nilai kemanusiaan seperti sifat toleransi, reda, keadilan dan
pemeliharaan alam sekitar
- Akan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat

5.15 Perbandingan antara sujud sujud yang disyariatkan


- Sujud Tilawah - bila membaca dan mendengar ayat suci Al-Quran
- Sujud Sahwi - bila terlupa atau tertinggal rukun solat atau sunat ab’ad
- Sujud Syukur - mendapat nikmat atau terlepas dari bala

5.16 Pengajaran ayat


- Umat Islam disunatkan membanyakkan solat dan berzikir kepada Allah untuk
melembutkan hati bagi menjadi mukmin yang soleh
- Allah menjanjikan ganjaran yang besar kepada orang yang melazimi Qimullail
- Orang mukmin bersifat tawaduk kerana mereka menyedari kekurangan diri
berbanding kebesaran Allah
- Islam menggalakkan kita mencari harta yang halal dan menginfakkan harta itu
untuk jalan Allah
Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 15
--------------------------------------------------------------------------

6 Kemuliaan Al-Quraan surah al-Hasyr


ayat 21-24

6.1 Terjemahan
Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau
melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan
(ingatlah), misal-misal perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia,
supaya mereka memikirkannya.
Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Mengetahui perkara yang
Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 16
--------------------------------------------------------------------------

ghaib dan yang nyata; Dialah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

6.2 Intisari ayat


- Allah memerintahkan kita supaya mengambil iktibar daripada peringatannya yang
terdapat di dalam al-Quran
- Gunung ganang yang kuat dan kukuh akan runtuh sekiranya diturunkan al-Quran
ke atasnya kerana keagungan al-Quran
- Haiwan dan tumbuh-tumbuhan sentiasa tunduk dan bertasbih kepada Allah

6.3 Perbandingan antara bukit dan orang yang ingkar kepada Allah
- Perbandingan keingkaran manusia menerima al-Quran sebagai pegangan hidup
dengan sifat bukit yang hancur berkecai apabila al-Quran diturunkan ke atasnya
- Perbandingan ini adalah sebagai peringatan kepada orang kafir yang keras hati
dan bersikap kasar
- Peringatan ini juga ditujukan kepada orang yang tidak khusyuk ketika membaca
al-Quran. Sekiranya bukit mendengar ayat-ayat Allah swt maka akan hancur
berkecailah bukit tersebut kerana takut kepada Allah

6.3 Keistimewaan al-Quraan


Mukjizat agung kepada Rasulllah saw
Kandungan al-Quran lengkap
Ajarannya sesuai untuk diamalkan oleh semua bangsa dan di semua tempat
Al-Quran terpelihara daripada sebarang perubahan dan penyelewengan hingga hari kiamat
Keindahan bahasanya tidak dapat ditandingi
Al-Quran membimbing manusia ke arah kebahagiaan di dunia dan di akhirat
Setiap huruf yang dibaca adalah ibadat

6.4 Sebab-sebab Allah menurunkan al-Quran kepada manusia


- Untuk bimbing manusia kepada iktikad yang sebenar
- Untuk menerangkan kepada manusia ibadat yang betul
- Untuk menerangkan perkara sam’iyat
- Untuk menerangkan contoh akhlak yang mulia

6.5 Asmaul Husna


Ialah nama-nama Allah yang baik sebanyak 99 nama

6.6 Sifat sifat Allah yang terdapat dalam al-Quran


Ar-Rahman
Ar-Rahim
Al-Malik
Al-Qudus
Al-Salam Al-Mumin
Al-Muhaimin
Al-Aziz
Al-Jabar
Al-Matakabbir
Al-Khaliq
Al-Bari
Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian Tilawah Kefahaman al-Quran 17
--------------------------------------------------------------------------

Al-Musawwir
Al-Hakim

6.7 Cara makhluk selain daripada manusia tunduk dan patuh kepada Allah.
- Sentiasa bertasbih kepada Allah
- Sentiasa mengikut segala ketentuan dan peraturan yang telah ditetap oleh Allah
-
6.8 Langkah untuk menjadi orang yang menghayati al-Quran.
- Istiqamah dalam membaca al-Quran
- Memahami dan mengamalkan kandungan al-Quran dalam kehidupan seharian
- Sentiasa mempelajari dan mendalami isi kandungan al-Quran
- Membaca Al-Quran dengan bertajwid dan bertarannum

6.9 Pengajaran ayat


- Allah swt memerintahkan kita supaya mengambil iktibar daripada peringatan-
peringatannya yang terdapat dalam al-Quran
- Gunung-gamang yang kuat dan kukuh akan runtuh sekiranya diturunkan al-Quran
ke atasnya kerana keagungan Al-Quran
- Haiwan dan tumbuh-tumbuhan sentiasa tunduk dan bertasbih kepada Allah swt
- Allah swt Maha Mengetahui perkara-perkara ghaib
- Allah swt memiliki nama yang Agung lagi Suci supaya manusia mengambil iktibar
daripada nama-nama tersebut