Anda di halaman 1dari 5

Interaksi 1 - Ekosistem dan Perkhidmatan Ekosistem Ekosistem

1. Apakah ekosistem?(2 markah)

2. senaraikan Jenis ekositem yang terdapat di dunia dan berikan contohnya? (4 markah)

3. Senaraikan komposisi ekosistem dan beri satu contoh untuk setiap komposisi. (4 markah)

4. Senaraikan 5 jenis ekosistem semulajadi di Malaysia. (5 markah)

5. Apakah maksud istilah biome? (2 markah)

6. Senaraikan 5 biome yang terdapat di dunia. (5 markah)

7. Apakah ciri penting yang dimainkan oleh ekosistem? (2 markah)

8. Yang manakah antara berikut merupakan ekosistem yang paling produktif di Bumi? A. Hutan hujan tropika B. Padang rumput temperate C. Hutan paya dan paya D. Gurun dan belukar 9. Apakah biom di kawasan bertanda A? A

A. Hutan hujan tropika B. Padang rumput tropika dan savanah C. Padang rmput temperat D. Hutan daun gugur

10. Manakah antara pernyataan berikut adalah bukan contoh suatu populasi? A Anai-anai di busut B Ikan keli dalam kolam C Manusia yang tinggal di kampung D Haiwan peliharaan di kawasan kejiranan

11. Apakah faktor yang menyebabkan penurunan kepelbagaian spesies dalam sesuatu Biome? (1 markah)

12. Huraikan peranan matahari pada tumbuhan, haiwan dan manusia . Bincangkan bagaimana tenaga matahari mempengaruhi proses fotosintesis, ekosistem & rantai makanan. (20 markah)

Perkhidmatan Ekosistem
1. Apakah perkhidmatan ekosistem? (2 markah)

1. (a) Apakah yang anda faham tentang pengeluar? (5 markah)

(b) Jelaskan tiga sebab berlakunya kehilangan tenaga dalam satu rantaian makanan dalam ekosistem. (3 markah)

2. Bincangkan lima kepentingan ekosistem daratan kepada manusia. (20 markah)

3. Gambarajah di bawah menunjukkan peranan yang dimainkan oleh ekosistem.

a) Pergerakan apakah yang ditunjuk oleh: A: B: (2 markah) b) Namakan dua produktiviti dalam ekosistem dan huraikan maksudnya. (4 markah)

c) Apa yang menghadkan produktiviti utama? (4 markah)

4. Manakah antara organisma-organisma berikut adalah pengurai dalam sesuatu ekosistem? A. B. C. D. Bakteria dan kulat. Anai-anai dan tikus Paku-pakis dan rumput Kupu-kupu dan rama-rama