Anda di halaman 1dari 2

Nama:______________________________ Kelas:_______________ A. Pilih jawapan yang betul. 1.

Air dari kolam, sungai, tasik dan laut _______ dan menjadi ______. A tersejat, wap air B terkondensasi, titisan air C tersejat, titisan air 2. Apabila wap air yang ringan bertembung dengan udara sejuk, ianya akan _______ dan menjadi ______. A tersejat, berat B terkondensasi, berat C terkondensasi, ringan 3. Titisan-titisan air ini akan bergabung menjadi ________. A Hujan B Petir C Awan 4. Apabila-apabila titisan-titisan air ini menjadi lebih ______ dan _______, ia akan jatuh ke Bumi sebagai ________. A besar, berat, hujan B besar, ringan, awan C berat, ringan, hujan 5. Air hujan yang jatuh ke Bumi diserap ke dalam tanah atau mengalir ke sungai, kolam, tasik dan laut. Proses ini berulang-ulang dan dikenali sebagai _________. A kitaran hujan B pembentukan awan C kitaran air

B. Lengkapkan petak kosong di bawah dengan menuliskan proses proses yang terlibat dalam pembentukan awan dan hujan.