Anda di halaman 1dari 9

ISLAM DAN IPTEKS

Nama Anggota Kelompok 4: Diandra Novita Didit Kuntjorodjati Fadli Yusandi Nurdian Siti Fauziyah Rahman

Latar Belakang
Umat islam dalam sejarahnya pernah mengalami masa keemasan dalam pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi saat ini umat non-Islam, khususnya masyarakat Barat yang lebih dominan.

Sejarah IPTEK di Zaman Keemasan Islam

Perbandingan masyarakat Islam dengan masyarakat non Islam Awal kemunduran Islam

Sebab-sebab kemunduran Islam

Adanya perang pemikiran Adanya perpecahan di kalangan umat Islam Adanya kesalahpahaman tentang suatu hadis

Faktor-faktor penghambat kejayaan Islam

Faktor bahasa Faktor lembaga pendidikan Faktor penelitian Faktor infrastruktur sains-teknologi Faktor sumber daya finansial Faktor asosiasi profesional Faktor kerja sama segi tiga Faktor pemerintahan

Peran Islam dalam perkembangan Ilmu


pengetahuan dan teknologi

menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan menjadikan Syariah Islam (yang lahir dari Aqidah Islam) sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari

hubungan agama dan iptek

paradagima sekuler paradigma sosialis paradigma Islam

Solusi Umum:
Mengembalikan semua pola pemikiran dan penyelesaian permasalahan dengan berkiblat pada Al Quran dan As Sunnah serta amalan dalam kehidupan seharihari.

Penguraian Solusi

Mengembangkan gerakan pencerahan fikiran (shahwatul fikriyah). Meningkatkan keluasan tsaqofah dan pemikiran umat. Meratakan kebangkitan Islam ke seluruh lapisan umat. Memekarkan gerakan kebangkitan ke seluruh bidang kehidupan. Mengusung globalisasi kebangkitan umat. Kembali kepada Islam secara kaffah