Anda di halaman 1dari 2

Esei: Soalan 2 (b) Hasil pembelajaran: Di akhir pengajaran ini, murid-murid dapat; i) Mengetahui dan menggunakan hubungan antara

kilogram (kg) dan gram (g). * Hasil pembelajaran ini menunjukkan murid-murid perlu diajar sehingga mereka dapat mengetahui fakta berat 1 kg = 1000 g. Langkah-Langkah pengajaran Langkah 1: Murid ditunjukkan dengan sebungkus gula yang mempunyai berat 1 kilogram dan sebungkus garam yang mempunyai berat 100 gram. Gambar -

Langkah 2: Guru meletakkan bungkusan gula pada bahagian dacing sebelah kanan dan meminta murid menyatakan berat gula itu sekali lagi. Gambar -

Langkah 3: Sebungkus gram diletakkan satu demi satu pada bahagian dacing sebelah kiri sehingga dacing tersebut seimbang. Murid diminta memberitahu jumlah berat bungkusan-bungkusan gram yang telah diletakkan pada dacing. Murid diminta menyatakan hubungan antara 1kg dengan 1000g yang telah ditunjukkan. Gambar -

1kg gula telah seimbang dengan 1000g garam * Maka, hubungan kedua-dua berat ini adalah,

1 kg = 1000g Oleh itu: 2 kg adalah sama dengan 2000g 3 kg adalah sama dengan 3000g * murid boleh didorong mengira dengan mental.