Anda di halaman 1dari 5

Tarikh Masa Tahun Mata pelajaran Bilangan murid Tajuk Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajran

: : : : : : : :

24.9.2011 8.00-8.30 minit 4 ARIF Matematik 20 orang Timbangan Berat Operasi Asas Melibatkan Timbangan Berat Menambah Dan Menolak Timbangan Berat Yang Melibatkan Unit Jisim

Hasil pembelajaran

Pada akhir pelajaran murid akan dapat


1. Menambah dua timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga

dua tempat perpuluhan. 2. Menambah dua timbangan berat dalam unit gram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan. Pengetahuan sedia ada :

1. Murid boleh menambah dua timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan nombor bulat hingga 3 digit. 2. Murid telah mengetahui hubungan 1kg = 1000g Kemahiran berfikir Nilai murni Integrasi : : : Intra : Inter : Sumber Pelbagai Kecerdasan : : Tambah, Nombor Bulat, Perpuluhan Kemahiran Hidup, Bahasa Malaysia Kad Gambar, Lembaran Kerja, ICT Logik Matematik, Interpersonal, Visual-Ruang Membanding Beza Berhati-Hati, Tepat, Bekerjasama

Langkah / Masa

Isi Kandungan -Mengenal barangbarang dan berat Berapakah berat seekor kambing? (20.25 kg) Berapakah berat badan Encik Ali ? (60.43kg) Jika sampan boleh membawa 100kg muatan bolehkah Encik Ali membawa seekor kambing itu dengan sampan? 1. Menambah dua timbangan berat dalam unit kg yang melibatkan hingga 2 tempat perpuluhan. a. Jumlah muatan yang boleh dibawa oleh sampan ialah hanya 100kg.

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran 1. Guru menjelaskan situasi dengan mempamerkan gambar situasi dan barang-barang.
2. Guru menyoal murid-

Catatan Bahan -LCD (ICT)

Set induksi (3 minit)

murid berdasarkan situasi dan gambar. 3. Guru memberitahu murid mereka akan belajar tentang penambahan jisim.

1. Guru membimbing murid menulis ayat matematik berdasarkan soalan yang diberikan. 2. Guru membimbing murid menambah dalam bentuk lazim.
3. Guru menunjukkan 3

Bahan -LCD (ICT) -Kad Kemahiran berfikir -Banding beza Nilai murni -Tepat -Berhati-hati

Perkembanga n (12 minit) Langkah 1

pasangan kad berwarna yang mempunyai gambar barang dengan beratnya

60.43 kg

20.25 kg

sekali.
4. Guru memanggil tiga

60.43 kg 20.25 kg 80.68kg

orang murid seorang demi seorang dan memintanya untuk memilih 3 pasangan kad yang berlainan warna.

80 kg boleh dibawa melalui sampan

b)
3.75 kg

2.5 kg 5. Murid menampal

3.75 kg 2. 50kg 6.25 kg

pasangan kad warna yang telah dipilih itu di papan putih.


6. Guru menyuruh semua

c)
7.50 kg 2.25 kg

murid untuk mencari jumlah timbangan berat barangan yang ditunjukkan oleh kad
20.50 kg

3.25 kg

berwarna.
7. Guru membincang

jawapan kepada soalan tersebut.


1.50 kg 2.45 kg

Langkah 2 (12 minit)

2. Menambah dua timbangan berat dalam unit gram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

1.Guru membimbing murid menulis ayat matematik berdasarkan soalan yang diberikan. 2.Guru membimbing murid menambah dua timbangan berat dalam unit gram dan unit kilogram (hingga 2t.p).

Bahan -LCD (ICT) -pek barang makananan Nilai murni : Berhati-Hati, Tepat, Bekerjasama Kemahiran berfikir -Banding beza

550g

200 g

3. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang. 4. Guru memberikan dua jenis pek barangan yang digunapakai dalam kehidupan harian. 5. Guru meminta murid untuk mengenalpasti berat dalam

550g + 200g = 750g + 550 g 200 g 750 g 0.55 kg 0.20 kg 0.75 kg

b)
700g 490 g

unit gram yang terdapat pada kedua-dua jenis pek barangan tersebut. 6. Guru menyuruh murid mencari jumlah timbangan berat yang telah dikenalpasti pada pek-pek barangan. 7. Wakil daripada setiap kumpulan menampal kad jawapan di atas papan putih. 8. Guru membincangkan jawapan dengan semua murid.

700g + 490g = 1190g + 700 g 490 g 1190 g 0.70 kg 0.49 kg 1.19 kg

c)
620 g 390 g

620g + 390g = 1010g + 620 g 390 g 1010 g

0.62 kg 0.39 kg 1.01 kg 1. Guru membimbing murid membuat rumusan secara soal jawab.
2. Guru memberi kerja rumah

Rumusan pembelajaran Penutup Aktiviti lanjutan : Kerja rumah

Bahan Lembaran kerja

kepada murid.

Anda mungkin juga menyukai