Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran : Matematik

Tahun : 5 Al-Farabi

Bilangan : 26 orang

Tarikh / Hari : 20 September 2018 / Khamis

Masa / Minit : 8.45 – 9.45 pagi (60 minit)

Bidang Pembelajaran : Sukatan Dan Geometri

Tajuk : Jisim

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mempelajari asas penambahan yang melibatkan pecahan dan perpuluhan serta penukaran unit jisim

Standard Kandungan : 13.2 Penambahan Jisim

Standard Pembelajaran : 13.2.1 Menambah hingga tiga jisim dalam perpuluhan dan pecahan tanpa dan dengan penukaran unit.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid berupaya untuk :

i. Menambah jisim dalam pecahan tanpa dan dengan penukaran unit

ii. Menambah jisim dalam perpuluhan tanpa dan dengan penukaran unit

Pentaksiran : (a) Pemerhatian berterusan terhadap respon murid sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.

(b) Guru menyemak lembaran kerja yang diberikan

(c) Guru melihat jawapan yang diberikan oleh murid apabila mereka menyelesaikan jawapan di hadapan dan ketika aktiviti kumpulan

Elemen Merentas Kurikulum : Keusahawanan :

EK2: Daya kreativiti dan inovasi

Daya kreativiti dan inovasi: memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan idea dan menyelesaikan masalah.
Nilai dan Sikap : Kerjasama, Sistematik, Berani

Kemahiran Berfikir : Menjana idea, Menilai

Elemen Abad ke 21 : Komunikasi, Pemikiran Kritis, Kreativiti

Kemahiran Proses Matematik : Menyelesaikan masalah, Komunikasi,

Sumber/Bahan Bantu Mengajar : Buku teks, petak seratus, petak ajaib, penimbang, objek pemberat dan lembaran Kerja

LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN


Set Induksi Gambaran awal tentang tajuk pengajaran pada 1. Guru membawa satu bungkusan yang mengandungi
(5 minit) hari tersebut sesuatu barang yang pelajar tidak dapat untuk melihat Kemahiran Berfikir
isinya. Membuat perkaitan,
2. Setiap kumpulan diberi masa untuk merasa objek Analisis
tersebut dan menganggar berat objek tersebut.
3. Setiap kumpulan diminta menulis jawapan mereka dan
menyimpan dahulu dan guru akan memberi jawapan
sebentar lagi.
Pengenalan : Penerangan konsep penambahan pecahan bagi 1. Guru menunjukkan konsep penambahan pecahan bagi Bahan Bantu Mengajar
Langkah 1 unit jisim dan kaedah pengiraan unit jisim dengan menggunakan petak seratus Petak Seratus
(20 minit)
Kemahiran Berfikir
2. Murid diminta memberi pendapat tentang apa yang Membuat perkaitan
dilukis oleh guru dalam petak seratus
3. Guru mengajar cara pengiraan penambahan pecahan
bagi unit jisim
1/2 kg + 1/4 kg, 1 3/4 kg + 2 1/8 kg, 1 2/5 kg + 3 1/4 kg
3/8 kg + 1/2 kg, 1 1/2 kg + 3 1/4 kg
Perkembangan : Penerangan konsep penambahan perpuluhan 1. Guru menunjukkan konsep penambahan perpuluhan
bagi unit jisim dengan menggunakan petak ajaib
Langkah 2 bagi unit jisim dan kaedah pengiraan Bahan Bantu Mengajar:
(20 minit) Kad Ajaib
+ Nilai dan Sikap
Berani

17 kg + 6.2 kg, 600 g + 3800 g, 0.25 kg + 50 g,


25 kg + 2 3/4 kg
2. Murid diminta ke hadapan bagi mencuba
menyelesaikan soalan penambahan perpuluhan unit
jisim
38 kg + 4200 g, 5 g + 0.2 kg, 32086 g + 3.1 kg
Pengukuhan : Aktiviti pengukuhan : 1. Sebelum menjalankan aktiviti pengukuhan, seorang Bahan Bantu Mengajar
Langkah 3 Lembaran kerja murid diminta menimbang objek itu tadi dan guru Lembaran kerja
(10 minit) mengajukan soalan tentang apa yang telah berlaku Nilai dan Sikap
2. Kumpulan yang berjaya menjawab dengan tepat atau Kerjasama, Tekun
yang paling hampir akan diberikan ganjaran.
3. Murid diberikan dengan lembaran kerja dan diminta
untuk menyelesaikannya
4. Murid diberi bimbimgan oleh guru bagi menyelesaikan
lembaran kerja
5. Jika lembaran kerja tidak sempat diselesaikan di dalam
kelas, murid perlu menyiapkannya di rumah

Penutup Membuat rumusan 1. Murid diminta merumuskan apa yang telah dipelajari Kemahiran Berfikir
(5 minit) 2. Guru membimbing murid membuat rumusan Membuat perkaitan
berdasarkan apa yang telah diajar pada hari ini. Pemikiran analisis
.
Refleksi :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….