Anda di halaman 1dari 108

60 CONTOH PERCAKAPAN

DALAM BAHASA ARAB

Mumtaz Production

KATA PENGANTAR
.
.
.

.
.
Dengan izin Allah, buku + CD MP3 60 Contoh Percakapan dalam Bahasa Arab ini bisa
hadir di hadapan Anda. Buku ini merupakan suplemen dalam proses belajar Bahasa Arab,
khususnya Bahasa Arab aktif. Semoga dengan hadirnya buku + CD MP3 ini bisa menambah
semangat dan keistiqamahan Anda dalam belajar Bahasa Arab serta membantu meningkatkan
pemahaman Anda terhadap Bahasa Arab sebagai bahasa umat Islam.
Akhirul kalam, semoga buku + CD MP3 ini menjadi wasilah amal shalih kami nantinya di
hadapan Allah subhanahu wa taala, serta memberi kebaikan bagi sebanyak-banyaknya
orang. Amien.

Tim Mumtaz Production

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... 2
DAFTAR ISI ........................................................................................................ 3
Percakapan 01: Perkenalan 1 ................................................................................ 6
Percakapan 02: Perkenalan 2 ................................................................................ 7
Percakapan 03: Kebangsaan 1 ............................................................................... 8
Percakapan 04: Kebangsaan 2 ............................................................................... 9
Percakapan 05: Profesi 1 ...................................................................................... 10
Percakapan 06: Profesi 2 ...................................................................................... 11
Percakapan 07: Keluarga ...................................................................................... 12
Percakapan 08: Silsilah Keturunan ....................................................................... 13
Percakapan 09: Adzan Shubuh ............................................................................. 15
Percakapan 10: Tempat Tinggal ............................................................................ 17
Percakapan 11: Apartemen ................................................................................... 18
Percakapan 12: Perabot Rumah ............................................................................ 19
Percakapan 13: Pagi Hari ...................................................................................... 21
Percakapan 14: Libur ............................................................................................ 22
Percakapan 15: Pagi Hari Libur ............................................................................ 23
Percakapan 16: Makan Pokok ............................................................................... 24
Percakapan 17: Makanan ...................................................................................... 26
Percakapan 18: Makan Siang ................................................................................ 27
Percakapan 19: Shalat Lima Waktu ...................................................................... 29
Percakapan 20: Perjalanan Jauh ............................................................................ 31
Percakapan 21: Adzan Ashar ................................................................................ 32
Percakapan 22: Jadwal Pelajaran .......................................................................... 33
Percakapan 23: Mahasiswi .................................................................................... 35
Percakapan 24: Sekolah ........................................................................................ 36
3

Percakapan 25: Pekerjaan ..................................................................................... 38


Percakapan 26: Cita-Cita ...................................................................................... 39
Percakapan 27: Guru Wanita ................................................................................ 41
Percakapan 28: Kamus ......................................................................................... 43
Percakapan 29: Di Pasar ....................................................................................... 44
Percakapan 30: Pakaian ........................................................................................ 46
Percakapan 31: Cuaca ........................................................................................... 48
Percakapan 32: Ke Luar Negeri ............................................................................ 50
Percakapan 33: Dari Luar Negeri .......................................................................... 52
Percakapan 34: Antara Desa dan Kota 1 ............................................................... 54
Percakapan 35: Hobi ............................................................................................. 56
Percakapan 36: Pameran Hobi .............................................................................. 58
Percakapan 37: Perguruan Tinggi ......................................................................... 60
Percakapan 38: Biro Perjalanan ............................................................................ 61
Percakapan 39: Di Bandara ................................................................................... 63
Percakapan 40: Tas Jinjing ................................................................................... 65
Percakapan 41: Libur Ramadhan .......................................................................... 67
Percakapan 42: Umrah .......................................................................................... 69
Percakapan 43: Haji .............................................................................................. 71
Percakapan 44: Di Rumah Sakit ........................................................................... 73
Percakapan 45: Demam ........................................................................................ 75
Percakapan 46: Dari Dokter .................................................................................. 77
Percakapan 47: Hari Raya ..................................................................................... 79
Percakapan 48: Bepergian di Waktu Libur ............................................................ 81
Percakapan 49: Mengisi Liburan .......................................................................... 83
Percakapan 50: Madu Mengandung Obat .............................................................. 85
Percakapan 51: Ke Dokter .................................................................................... 87
4

Percakapan 52: Manusia Butuh Istirahat ............................................................... 89


Percakapan 53: Bagaimana Kita Berlibur .............................................................. 91
Percakapan 54: Pilihlah Perempuan yang Baik Agamanya .................................... 93
Percakapan 55: Begadang di Luar Rumah ............................................................. 95
Percakapan 56: Antara Desa dan Kota 2 ............................................................... 97
Percakapan 57: Jalan ke Universitas ..................................................................... 99
Percakapan 58: Bergabung di Universitas ............................................................. 101
Percakapan 59: Peradaban Muslimin .................................................................... 103
Percakapan 60: Mencari Pekerjaan ....................................................................... 105


PERKENALAN (1)


:

:

:
Namaku Khalid, siapa namamu?


:
Bagaimana keadaanmu (apa kabar)?.


:
Baik, alhamdulillah. Kalau kamu bagaimana?


PERKENALAN (2)


:

:

:
Namaku Khaulah, siapa namamu?


:
Bagaimana keadaanmu (apa kabar)?.


:
Baik, alhamdulillah. Kalau kamu bagaimana?
KEBANGSAAN (1)


:


:

:

Anda dari mana?


:
Saya dari Pakistan:

Apakah anda orang Pakistan?.
:
Iya, saya orang Pakistan. Kalau engkau bangsa apa?

:

Saya orang Turki. Saya dari Turki


:
Selamat datang!
KEBANGSAAN (2)


:

:

:
Anda dari mana?


:
Saya dari Mesir:
Apakah anda orang Mesir?.
:
Iya, saya orang Mesir. Kalau engkau bangsa apa?

:
Saya orang Syria. Saya dari Syria


PROFESI (1)

Ini saudaraku, dia seorang guru

Ini temanku, dia seorang insinyur

Selamat jalan

10


PROFESI (2)

Ini saudariku, dia seorang dokter

Ini temanku, dia seorang mahasiswi

Selamat jalan

11


KELUARGA


:

:

Ini adalah foto keluargaku

:
:
Siapa ini?

.

:

Ini ayahku, Adnan. Dia seorang insinyur.

:
. :

Ini ibuku, Saidah. Dia seorang dokter.

:
.
:

Ini saudaraku, Isa. Dia seorang mahasiswa.

:
. :

Ini saudariku, Ablah. Dia seorang guru.

. .
:

Dan ini kakekku. Dan ini nenekku.

:
12SILSILAH KETURUNAN

Apakah ini pohon (silsilah keluarga)?

. .
:
Iya, ini pohon silsilah. Ini keluarga Rasul.

.
:
Ini ayahnya: Abdullah.

Dan ini ibunya: Aminah

:
.ini kakeknya: Abdul Muththalib Dan

Dan ini pamannya: al-Abbas.

:
.
:

Dan ini bibinya: Shafiyyah.

.
:

Dan ini puteranya: al-Qasim. Dan ini puteranya: Abdullah.

:
. :

Dan ini puterinya: Fathimah.

.
. :
13

:
Dan ini puterinya: Ummu Kultsum.

14ADZAN SHUBUH

Ini (suara) adzan fajar (subuh)

Ibu


Ayah

Dimana anak-anak?

.
:

Sa'ad di kamar mandi sedang berwudhu'

. :

Sa'id di kamar sedang membaca al-Quran

.

:

Sa'idah di mushalla sedang shalat

Dimana mantel, hai Sa'ad?

.
:

Ini dia mantel, wahai ayahku.

Dan dimana kacamata, hai Sa'id?

.
:

Ini dia kacamata, wahai ayahku.

:
15

Mari kita ke masjid

. :

16


TEMPAT TINGGAL


:

:

:
Dimana engkau tinggal?

:
Saya tinggal di kompleks bandara

:
Saya tinggal di kompleks universitas


:
Apakah engkau tinggal di sebuah rumah?

:
Iya, saya tinggal di sebuah rumah


:
:
Tidak, saya tinggal di sebuah flat (apartemen)

:
Berapa nomor flatmu?

.
:
Lima. Berapa nomor rumahmu?


:
Sembilan

17


APARTEMEN


:

Penyewa


Pemberi sewa


:

Saya mau sebuah rumah flat (apartemen)

Kami mempunyai sebuah apartemen yang indah

:

Berapa kamar dalam sebuah rumah flat?

Dalam sebuah flat (ada) lima kamar

:

Pada tingkat keberapa flat itu?

Flat itu di tingkat lima

:

Saya ingin melihat-lihat flat itu

Silakan

Ini dia flat ituIni flat yang indah

18


PERABOT RUMAH


:


Pembeli


Penjual

Ada yang bisa dibantu?


:


Saya ingin beberapa perabot

Apa yang anda inginkan untuk kamar tidur?

:


Saya ingin sebuah ranjang dan sebuah tirai

Apa yang anda inginkan untuk ruang tamu?

:


Saya ingin sebuah sofa dan sebuah karpet

Apa yang anda inginkan untuk dapur?

:


Saya ingin sebuah pembuat roti dan sebuah kulkas

Apa yang anda inginkan untuk kamar mandi?

:


Saya ingin sebuah penghangat air dan sebuah cermin

19


:


Saya ingin melihat-lihat perabot itu

:
Silakan

20


PAGI HARI


:

Jam berapa engkau bangun?
:
Saya bangun menjelang Fajar (Subuh):

Dimana engkau shalat subuh?:
Saya shalat subuh di masjid


:

Apakah engkau tidur setelah shalat?


:
Tidak, saya tidak tidur setelah shalat


:

Apa yang engkau kerjakan setelah shalat?

:
Saya membaca al-Quran


:

Dan kapan (jam berapa) engkau pergi ke sekolah?


:
Saya pergi pukul tujuh


:

Apakah engkau pergi dengan mobil (pribadi)?


:
Tidak, saya pergi dengan bus

21


LIBUR

Ini hari libur

Ibu

:

Ini hari kerja

Ayah

:

Apa yang akan engkau kerjakan, hai Toha?

Saya akan menyapu ruang tamu

:

Apa yang akan engkau kerjakan, hai Fatimah?


:
Saya akan menyapu kamar tidur

:

Apa yang akan engkau kerjakan, hai Ahmad?:
Saya akan mencuci pakaian

:

Apa yang akan engkau kerjakan, hai Latifah?


:
Saya akan menyetrika pakaian


:

Kalau saya akan mencuci peralatan makan

:

Dan saya akan membaca al-Quran

22PAGI HARI LIBUR:
Kapan engkau bangun pada hari libur?


:
Saya bangun di awal pagi:
Kalau engkau, kapan engkau bangun?


:
Saya bangun terlambat

:
Apa yang engkau kerjakan di waktu pagi?

:
Saya menonton televisi.

:
Saya membaca koran atau buku:
Dimana engkau shalat Jumat?:
Saya shalat jumat di masjid raya


:
Saya juga shalat di masjid raya.

23


MAKAN POKOK

:
Berapa kali engkau makan dalam sehari?

:


:

Saya makan tiga kali: makan pagi, makan siang dan makan
malam

. . :
Banyak sekali. Saya makan satu kali.

. :

Sedikit sekali.

:
Apa yang engkau makan di waktu siang?

.


:

Saya makan daging, ayam, nasi dan roti.

.
:
Saya makan ikan, selada dan buah-buahan.

Berapa beratmu?


.
60 :
60 kilo. Kalau engkau berapa beratmu?

.
100 :

.
:
Engkau gemuk sekali.

24

.


:
Engkau kurus sekali.

25


MAKANAN

:

Engkau mau makan apa? Penjamu (pr)

.:
Sedikit ikan dan nasi, kalau berkenan. Musafir (pr)

:

Engkau mau minum apa?

.

:
Air putih saja.

:

Engkau suka buah-buahan apa?

:
Kurma atau anggur


:

Apakah engkau minum teh?

. :
Tidak. Saya lebih suka kopi.


:

Kopi dengan susu?


:
Ya. Kopi dengan susu.

. :
Terimakasih.

. :

Sama-sama.

26


MAKAN SIANG


:

Suami


:
Isteri

:

Saya lapar sekali

:
Makan siang di atas meja makan

!


! :

.
Apa ini?! Ikan, daging, ayam, nasi, buah-buahan! Ini banyak
sekali.

. ... :
Jangan dimakan... jangan dimakan.

. :

Kenapa? Saya lapar.

.

:
Kita kedatangan tamu.

! !

:

Kita kedatangan tamu? Siapa?!


:
Ayahku dan ibuku

:

Dimana tamu-tamu itu?

27:
Di ruang tamu.

28SHALAT LIMA WAKTU
:

Dimana engkau shalat lima waktu


Saya shalat zhuhur, ashar, maghrib, dan isya di masjid Bilal:

Dan dimana engkau shalat shubuh.

.


:

Saya shalat shubuh di rumah:

Mengapa engkau shalat shubuh di ruma?

Saya tidak mendengar adzan:

Apakah engkau bangun terlambat?

Iya. Sesudah shalat shubuh.

.
:

Bangunlah di awal shubuh

. :

Saya tidak sanggup, saya bekerja di malam hari.

.

:

Letakkan jam wekker di sampingmu

29

.
. :
Ini gagasan yang bagus. Semoga Allah membalas kebaikanmu

30


PERJALANAN JAUH


:


:

: .
?Saya musafir menuju Makkah. Kemana engkau musafir

: .


:

?Untuk apa engkau musafir ke Makkah


:
Untuk shalat di Masjidil Haram


:
.


::

?Dimana engkau shalat jum'at

:
Di Masjidil Haram, insya Allah.:
.

31ADZAN ASHAR


:

Ini adzan Ashar

:
Mari kita ke masjid


:

Saya shalat di rumah


:
Shalatlah di masjid!

:

Masjid jauh

:
Masjid dekat


:
Apakah engkau sakit?


:

Tidak, saya


:
Engkau malas

.
.

:

Benar. Maaf


:
Saya pergi ke masjid

.

:

Tunggu, saya pergi bersamamu

32JADWAL PELAJARAN

.
. :
Lihat di papan pengumuman! Bacalah jadwal pelajaran!

.

:

Pelajaran ada lima hari dalam sepekan

:
.

Iya. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa dan hari Rabu.

.

:

Libur pada hari Kamis dan hari Jumat.

.
:
Tulislah mata pelajaran!


:

.

Ilmu-ilmu Keislaman, Bahasa Arab, Olahraga, Ilmu Pengetahuan
Umum dan Komputer.

:

Kapan mulai Ujian?

:
Pada bulan Sya'ban

:

Dan kapan berakhir Tahun Pelajaran?

. :
Di bulan Ramadhan

33

.
:

Libur ada tiga bulan

.
:
Alhamdulillah, liburan panjang

. .

:

!Jam pelajaran sudah dimulai. Mari kita ke kelas

34


MAHASISWI


:

:
. . :
Namaku Nada. Saya orang Syria

. . :
Namaku Ilham. Saya orang Saudi

.
:
Saya mahasiswa di Universitas Damaskus

. :
Saya mahasiswi di Universitas Ummul-Qura

. :
Di Fakultas mana engkau belajar?

.
:
Saya belajar di Fakultas Pendidikan

:
.
:
Saya belajar di Fakultas Kedokteran

.
:
Saya akan menjadi guru, insya Allah.

.
:
Saya akan menjadi dokter, insya Allah.

35


SEKOLAH


:
Engkau mau kemana, hai Gassan?


:
Saya pergi ke sekolah

.
.
:
Waktu masih pagi. Sekarang jam enam pagi.

:
Sekolah jauh dari rumah

:
Jam berapa dimulai pelajaran harian?

.
:
Mulai pada jam tujuh pagi


:
Apakah engkau pergi dengan mobil umum?


:
Tidak, saya pergi dengan mobil pribadi

:
Jam berapa selesai pelajaran harian?

. :
Selesai pada jam satu siang


:
Berapa jam pelajaran dalam satu hari?
:
Saya belajar enam jam pelajaran dalam sehari

36

:
Apa yang engkau lakukan pada jam istirahat?:
Saya pergi ke perpustakaan atau ke laboratorium

37


PEKERJAAN

:
Saya bekerja sebagai dokter, kalau engkau kerja apa?

:
Saya bekerja sebagai insinyur

:
Dimana engkau bekerja?

. :
Saya bekerja di perusahaan. Dimana engkau bekerja?


:
Saya bekerja di Rumah Sakit

:
Berapa jam engkau bekerja dalam sehari?


:
Saya bekerja delapan jam dalam sehari

:
Saya bekerja tujuh jam


:
Apakah engkau menyukai pekerjaanmu?

:
Iya, saya menyukai pekerjaanku

:
Saya juga menyukai pekerjaanku

38


CITA-CITA

:

Apa yang akan kita kerjakan sesudah studi?

Mahasiswa I

.

Saya belajar kedokteran, di fakultas kedokteran, saya
akan bekerja sebagai dokter, insya Allah

Mahasiswa II


:


.


Saya belajar kedokteran, di fakultas farmasi, saya
akan bekerja sebagai apoteker, insya Allah

Mahasiswa III

.

Saya belajar kedokteran, di fakultas keperawatan,
saya akan bekerja sebagai perawat, insya Allah

Mahasiswa IV


:


.

Saya belajar teknik, di fakultas teknik, saya akan
bekerja sebagai insinyur, insya Allah

Mahasiswa V


:


.

Saya belajar penerbangan, di fakultas penerbangan,
saya akan bekerja sebagai pilot, insya Allah

Mahasiswa VI

39

.

Saya belajar kependidikan, di fakultas pendidikan,
saya akan bekerja sebagai guru, insya Allah

40

Mahasiswa I


GURU WANITA

. :

Saya seorang guru. Apa profesimu?

. :

Saya juga seorang guru.

:

Di level berapa engkau mengajar?

Saya mengajar di sekolah dasar

Kalau engkau di level berapa engkau mengajar?


:

Saya mengajar di sekolah menengah


:

Apakah engkau mempunyai anak?

Ya, saya mempunyai beberapa anak


:

Berapa anakmu?

Saya mempunyai lima orang anak


:

Apakah engkau menyukai pekerjaanmu?

:
Ya, saya menyukai pekerjaanku

41

:

Saya juga menyukai pekerjaanku

42


KAMUS


:
Selamat datang

Penjual:

Saya ingin sebuah kamus

Siswa


:
Kamus yang mana engkau mau?


:

Saya ingin Kamus Bahasa Arab

.
:
Silakan ini Kamus Bahasa Arab. Dan apa lagi yang engkau mau?:

Saya ingin Kitab al-Qira'ah dan Kitab al-Qawa'id:
:

Saya ingin sebuah buku tulis dan pena

. :
Silakan ini buku tulis dan pena. Apakah engkau masih mau
sesuatu yang lainnya?

:

Tidak. Terimakasih.:
(Harga) yang diminta tiga puluh Riyal


. :

43


DI PASAR

:
Selamat datang, ada yang bisa dibantu?

Penjual


:
Saya mau (membeli) ikan, daging dan ayam

Nyonya

.


:
Silakan, ini ikan, daging dan ayam.

:
Apa lagi yang engkau mau?

:
Saya mau mentimun, bawang dan tomat

.

:

:
Saya ingin gula, teh dan kopi

.
:
:
Apakah engkau masih mau sesuatu yang lain?

.

:
Iya. Tempat telur dan tempat garam.

.
:

:
(Harga barang-barang) yang diminta delapan puluh dinar

44

:
Silakan, ini delapan puluh dinar

45PAKAIAN

Silakan, ada yang bisa dibantu?

Penjual

.

:


Saya mau (membeli) kemeja

Pembeli

.
:.
Silakan ke sini, ini bagian kemeja. Ini kemeja putih, ini
kuning, ini biru, ini merah, dan ini hitam.

:


Berapa harga kemeja itu?

.

:

Kemeja (harganya) 20 dinar

Kemeja yang mana anda inginkan?

.
:


Saya ingin kemeja biru.

.
:

Ini dia kemeja biru.

.
:

Di (toko) kami (banyak) pakaian-pakaian yang bagus

:


Berapa harga pakaian itu?

46

.

:
Pakaian itu (harganya) 30 dinar

.

:


.

:
Harga (semuanya) 50 dinar

.
:

47CUACA:
Bagaimana cuaca di luar? Khalid

.


. :
Sekarang sedang hujan. Ini musim gugur.

Hazim

.
:
Pakaianmu basah. Dimana mantel?

. :
Aku meninggalkannya di perusahaan.

:
Dimana payung?

. :
Saya meninggalkannya di mobil.

.
:
Minumlah teh ini. (Teh) ini hangat.

.

:
Semoga Allah memberkahimu.:
Apakah kita berangkat ke pasar sekarang?

.
:
Air sangat banyak di luar.

:
Apa yang akan kita lakukan?

.
:
Kita tinggal (sampai) malam di rumah.

48

.

:
Dan kita pergi besok ke pasar. Insya Allah.

. :
Ini pikiran yang bagus.

49
KE LUAR NEGERI


:
Mengapa engkau meninggalkan Irak?

Tsabit


:
Perusahaan pindah ke Jeddah, sedangkan saya direktur Perusahaan
di sana.

Harits

.

:
Engkau berbahagia di Irak.

:
.

Ini benar, Irak negeri yang indah, dan saya mempunyai banyak
kawan di sana.


:
Bagaimana pendapatmu tentang Jeddah?

. :
Jeddah kota yang besar, dan sangat indah.:
Bagaimana engkau menggunakan waktumu di Jeddah?

.

:
Saya pergi bersama keluarga ke pinggir pantai.


:
Dan sekarang kemana engkau akan pergi?:
.

Saya pergi ke Mekkah untuk (melaksanakan) umrah dan shalat di
Masjidil Haram.
50:
Berapa lama perjalanan menuju ke Makkah?:
Lamanya kira-kira satu jam.

51
DARI LUAR NEGERI


:
Engkau berasal dari mana?

Laits

. .

:
Saya berasal dari Yaman. Saya seorang Yaman. Tsamir:
Kapan engkau datang dari Yaman?

.:
Saya telah tinggal sejak sepuluh tahun yang lalu.
:
Apakah engkau mempunyai kewarganegaeraan Yaman?

. :
Iya. Dan saya membawa paspor Yaman.:
Apakah engkau di sini untuk bekerja?

.

:
Bukan. Saya di sini untuk belajar. Dan sesudah studi, saya menikah.

:
Dan engkau bekerja apa di sini?

. :
Saya seorang dosen di Universitas.

:
Apakah engkau sudah mengunjungi Yaman?

. :
Iya. Saya mengisi liburan bersama keluarga di Yaman.

52


:
Apakah engkau berbahagia di sini?

53


ANTARA DESA DAN KOTA


:
Dimana engkau tinggal sekarang, wahai Badar? Ahmad

. :
Saya tinggal di desa.

Badar


:
Mengapa engkau meninggalkan kota?

. :
Desa itu tenang, dan hawanya segar.:
.

Akan tetapi di kota ada banyak universitas, rumah sakit, perusahaan


dan pasar-pasar.

.

:
Dan di kota juga terdapat kebisingan, polusi dan kemacetan.:
Kenapa engkau tinggal di desa, sedangkan engkau bekerja di kota?

.

:
Tidak ada masalah.:
Bagaimana caramu pergi ke kota?

.
:
Saya menggunakan kereta api.:
Berapa lama perjalanan menuju ke kota?

54

.:
Lamanya kira-kira satu setengah jam.

55


HOBI


:
Apa hobimu, wahai Syarif?

Syakir

. : :
Hobiku banyak: membaca, bepergian (safar) dan surat-menyurat

Syarif


:
Kalau engkau, apa hobimu?

.


: :
Hobiku: olahraga, berwisata dan juga membaca.

:
Apa saja yang engkau baca, wahai Syarif?

.:


Saya membaca buku-buku dan majalah-majalah keislaman. Dan
kalau engkau, apa yang engkau baca?

.:
.membaca buku-buku keislaman dan majalah-majalah sains Saya


:
Apakah engkau mempunyai perpustakaan?

. :
Iya, saya mempunyai perpustakaan besar.

:
Berapa jam engkau membaca dalam sehari?

.


:
Saya membaca kira-kira tiga jam.

56

.
:
Saya membaca empat jam dalam sehari.

. :
Membaca adalah hobi yang bermanfaat.

57


PAMERAN HOBI:
Apakah engkau sudah mengunjungi pameran hobi.

Syihab

. :
Belum, saya belum mengunjunginya, mari kita kesana.

Syuaib

.

:
Ini dia pameran hobi..

.
:
Ini hobi banyak sekali.

.
:
Ini bagian koleksi perangko.

. :
.

Ini perangko-perangko bagus. Ini perangko India. Dan ini
perangko Perancis.

.

:
bagian khat (kaligrafi) Arab Ini


:
.

Ini ayat-ayat (yang ditulis) dengan khat Naskh, dan itu haditshadits dengan khat Riq'ah

.
:
Dan ini bagian jurnalisme..

:
Ini surat kabar dalam berbagai bahasa.

58

.
:
Dan ini bagian manajemen rumahtangga.

.
:
Ini makanan Cina dan ini makanan Arab.

.

:
Dan ini bagian olahraga.

. :
Sepakbola, renang dan berkuda.

59PERGURUAN TINGGI


:
Perguruan tinggi yang mana engkau pilih, wahai Syarifah?

Guru (pr)

. :
Saya memilih perguruan tinggi jurnalisme


:
Perguruan tinggi yang mana engkau pilih, wahai Syadiah?

.
:
Saya memilih perguran tinggi kebudayaan Islam


:
Perguruan tinggi yang mana engkau pilih, wahai Syaima?

.
:
Saya memilih perguruan tinggi informatika (komputer)


:
Perguruan tinggi yang mana engkau pilih, wahai Syaqra?

. :
Saya memilih perguruan tinggi sains.


:
Perguruan tinggi yang mana engkau pilih, wahai Syams?

. :

Saya memilih perguruan tinggi bahasa Arab.


:
Perguruan tinggi yang mana engkau pilih, wahai Samirah?

. :
Saya memilih perguruan tinggi manajemen kerumahtanggaan

60


BIRO PERJALANAN

:
Ada yang bisa dibantu?

Pegawai


:
Saya punya pesanan (tiket) menuju Jeddah. Dan saya ingin
memastikan pesanan itu.

Musafir

:
Apakah pesanan itu dengan (maskapai) penerbangan Saudi

.


:
Tidak, dia dengan (maskapai) penerbangan Indonesia

:
Mana tiket-tiketnya?

: :
.
Ini tiket-tiketnya: tiketku, tiket istriku, tiket puteraku, dan tiket
puteriku


:
Dan mana paspor-paspornya?

.
:
Ini paspor-paspor itu.


:
Mana visa keluar?

.
:
Ini visa keluar dan ini visa masuk.

.777 :
61

.
.

Penerbangan nomor 777. Pesawat berangkat jam tiga subuh.
Datanglah di bandara dua jam sebelumnya.

:
Terimakasih.

. :
Selamat menikmati perjalanan.

62


DI BANDARA


:
Musafir

.

.
:
.


Wa'alaikumussalam. Selamat datang. Tolong paspornya.

Petugas

. :
Ini dia paspornya.


:
Apakah anda orang Malaysia?

.
:
Bukan, saya orang Kashmir.


:
Apakah anda datang untuk bekerja?

. :
Tidak, saya datang untuk ziarah dan umrah.

:
Berapa hari anda akan tinggal di sini?

.
:
Kira-kira tiga minggu

:
Dimana anda akan tinggal?:
Saya akan tinggal di hotel dekat dari Masjidilharam.

63

.
:
Semoga mendapat tempat tinggal yang baik dan umrah yang
diterima, insya Allah.

.
:
Semoga Allah membalas kebaikan anda.

64TAS JINJING

.

:
Selamat datang!

Pegawai

.
:
Tas saya hilang.

Musafir


:
Anda datang dari mana?


:
Saya datang dari Bangladesh


:
Mana paspor (anda)? Dan mana tiket (anda)?

.
:
Ini paspornya, dan ini tiketnya.


:
Apa warna tas itu?

. :
Warnanya hitam.

:
Apakah ini tasmu?

. :
Iya. Ini tasku.


:
Apa yang ada di dalam tas itu?

.


:
Di dalam tas pakaian-pakaian

65

.

:
Bukalah tas itu

. :
Iya, ini tasku

66


LIBUR RAMADHAN

:
Kapan liburan, hai Jamil?

Salim

. :
Liburan dalam bulan Ramadhan

Jamil

:
Dimana engkau menghabiskan liburan?

:
.

Saya menggunakan liburan di Makkah al-Mukarramah dan


Madinah al-Munawwarah


:
Bagaimana engkau menggunakan liburan di Makkah?:
Saya berumrah, berpuasa, dan shalat di Masjidil Haram

:
Dan apa yang engkau kerjakan di Madinah?

:
Saya berziarah di Masjid Nabawi


:
Dan dimana engkau menghabiskan hari-hari raya?

.
:
Saya menunaikannya di Makkah atau di Madinah


:
Bagaimana perasaanmu di Makkah dan Madinah?

67

. :
Saya merasa bahagia

68


UMRAH:
Kapan engkau berumrah, hai ayah?

Anak

.
:
Saya tiba di Miqat menjelang terbit matahari

Bapak


:
Apa yang engkau lakukan ketika Miqat?

.:
Saya mengenakan pakaian ihram dan saya bertalbiyah untuk umrah:
Dan kapan engkau tiba di Masjidil Haram?

.


:
Saya tiba sesudah Ashar


:
Bagaimana perasaanmu di Masjidil Haram?

.
:
Saya merasa berbahagia


:
Berapa putaran engkau bertawaf mengitari Ka'bah?
:
.

Saya bertawaf tujuh kali putaran, kemudian saya shalat dua rakaat
di belakang Maqam Ibrahim


:
Dan apa yang engkau lakukan sesudah itu?

69


:
.

Saya melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah tujuh kali,


kemudian saya mencukur kepalaku:
Dimana engkau menanggalkan pakaian ihram?

.
:
Saya menanggalkannya di hotel

70HAJI


:
Kapan mulai wukuf di Arafah?

Anak

. :
Dimulai besok pada hari (tanggal) sembilan sesudah zawal
(tergelincir matahari)

Bapak

:
Kapan selesai?

.
:
Selesai menjelang fajar:
Apakah kita shalat zhuhur dan ashar di (padang) Arafah?:
Iya, (shalat) jamak dan qashar (pada) waktu zhuhur


:
Dan kapan kita pergi ke Muzdalifah?
:
.


Kita akan pergi sesudah terbenamnya matahari, kita shalat magrib
dan isya di (Muzdalifah) itu (secara) jamak dan qashar.

:
Dan apa yang kita lakukan sesudah itu?:
.Kita pergi ke Mina sebelum terbit matahari, kita melontar jumrah
kubra, kemudian kita menyembelih kurban, dan kita mencukur
71

kepala

:
Dan apa yang kita lakukan sesudah itu?


:
.

Kita pergi ke Masjidil Haram untuk bertawaf idhafah dan bersa'i
(dalam rangka) haji


:
Dan kapan kita bertawaf (sebagai) tawaf wada' (perpisahan)?
:
.


Sesudah melontar jumrah-jumrah pada hari keduabelas atau
tigabelas

72
DI RUMAH SAKIT:
Mas'ud:
Mahmud

:
Kenapa engkau hadir (datang) hari ini di rumah sakit?

.


:
Saya datang untuk mengunjungi dokter gigi


:
Apa yang engkau rasakan?

. :


Saya merasakan sakit yang sangat di gigiku.
Dan engkau kenapa datang di rumah sakit?:
Saya datang untuk mengunjungi dokter hidung, telinga dan
tenggorokan (THT = Telinga, Hidung, Tenggorokan)


:
. :
Saya merasakan sakit yang sangat di telingaku.


:
Apakah engkau mempunyai janji dengan dokter?

. :
Iya, janjiku jam sepuluh.

73

.
:
Janjiku jam sepuluh juga:
.
Jam sekarang sembilan (lewat) setengah (jam), tinggal setengah
jam

74


DEMAM:
Guru:
Siswa


:
Kenapa engkau tidak hadir pada jam pelajaran?

.

:
Saya ditimpa demam yang sangat

:
Apa yang engkau rasakan?
:
.
Saya merasakan sakit kepala yang sangat pada waktu malam,
panas tubuhku meninggi.


:
Apakah engkau sudah menemui dokter?
:
.

Iya, saya pergi ke rumah sakit dengan ambulans, dan saya


menemui dokter.

:
Apa nasehat dokter kepadamu?

:
75

.
Dia menasihatiku untuk istirahat dan minum obat. Ini dia resep
obatku


.
:
Terimakasih. Dan apa yang engkau rasakan sekarang?

.

:
Alhamdulillah, saya baik-baik saja.

76DARI DOKTER:
Isteri:
Suami


:
Baik, apakah engkau sudah menemui dokter?:
.

Iya. Dia memeriksa dada, jantung dan panas demamku, dan


mengukur tekanan darah.


:
Bagaimana hasilnya?


.

:
.

Jantungku sehat, alhamdulillah. Di situ ada kenaikan sedikit pada
tekanan darah dan (kadar) gula.


:
Apa penyebab (semua) itu?

. :
Pertambahan berat badan.:
Apa permintaan dokter darimu?

.

:
Dia menyuruhku meninggalkan (makanan) yang manis-manis.

77:
Apakah dia menyuruh lagi sesuatu yang lain?


:
.Iya. Melakukan olahraga serta makan buah-buahan dan sayuran
hijau.

.
:
Semoga Allah menyembuhkanmu

.
:
Terimakasih.

78


HARI RAYA


:
Ada berapa hari raya dalam Islam, wahai ayah?

Anak

.
:
:
Dalam Islam ada dua hari raya: "Idul Fitri dan Idul Adha"

Ayah

:
Kapan Idul Fitri?

. :
Sesudah bulan Ramadhan, pada hari pertama bulan Syawal

:
Apa yang kita kerjakan di hari raya Idul Fitri?

. :
Kita memberikan zakat fitri kepada orang-orang fakir

:
Apa itu zakat fitri?

.


:
Satu sha' dari makanan bagi setiap orang

:
Apa yang kita kerjakan sesudah itu?

Kita melaksanakan shalat Id, mengunjungi sanak keluarga dan


kawan-kawan


:
.
:
Pada hari kesepuluh dari (bulan) Dzulhijjah

79
:
.

Kita melaksanakan shalat Id, menyembelih kurban serta
mengunjungi sanak-keluarga dan kawan-kawan

80


BEPERGIAN DI WAKTU LIBUR

Liburan sudah dekat, wahai ayah

Ahmad

Bagaimana pendapatmu, hai Nada? Kemana kita


bepergian?

Ayah


. :

Saya punya pendapat. Kita pergi ke Mesir.

Nada

Mengapa kita pergi ke Mesir?

.
:

Untuk melihat Mesir dan Sungai Nil

. . :

Tepat. Pendapat yang bagus.

Bagaimana cara kita pergi ke Mesir?

.
:

Kita ke Mesir dengan pesawat

.
:

Pergi dengan pesawat itu mahal

.

.
:

Kalau begitu, kita pergi dengan (kapal) laut. Pergi lewat


laut murah.

Berapa hari kita akan sampai di Mesir?

. :
81

Tujuh hari

! . ... :

Tujuh hari .... tujuh hari. Bagus! Kita pergi hari Sabtu,
insya Allah

.
:
Terimakasih, wahai ayah

82


LIBURAN MENGISIDimana kalian akan menggunakan liburan musim panas,
wahai siswa? Engkau akan pergi kemana?

Guru

.


: 1
.
Saya akan menggunakan liburan musim panas di desa
bersama kakekku. Tempat di sana tenang dan damai. Dan
udara sejuk.

Siswa 1
: 2
.

.
Saya akan menggunakan liburan musim panas di kota besar
bersama pamanku.

Nada
: 3
.

Saya akan menggunakan liburan musim panas diantara
pegunungan dengan bersepeda motor

: 4


.
.

Saya akan menggunakan liburan di Makkah dan Madinah


bersama keluargaku. Kami akan berumrah dan berhaji serta
berziarah di Masjid Nabawi.

.
: 5
83

.
Saya akan menggunakan liburan di kampungku. Saya akan
membantu ayahku di kebun

.
:

Selamat berlibur, wahai siswa

. :

84MADU MENGANDUNG OBAT


:
Apakah engkau sakit?

Hazim

. :
Iya, saya merasa sakit yang sangat di perut

Amir

!

:
Apakah engkau sudah pergi ke dokter?

.

:
Belum, saya belum pergi ke dokter dan saya belum makan obat
apapun
:

Apakah engkau sudah pernah mendengar kisah sahabat yang
diobati (diterapi) oleh Rasul -shallallahu 'alaihi wasallam- dengan
madu, ketika ia mengeluhkan sakit perutnya?

. :
Belum, saya belum mendengarnya:
.
Sungguh Rasul -shallallahu 'alaihi wasallam- telah menyuruh
saudara orang yang sakit itu agar memberinya minum madu.

:
Dan apakah sembuh?

.
:
Iya, sesudah diberinya minum empat kali
85

!
!
:
Madu?! Maha Suci Allah!

.(
) : .
:
Iya, madu. Telah berfirman (Allah) Ta'ala: "Di dalam (madu) itu
obat bagi manusia"

.
:
Saya akan mengkonsumsi madu seperti sahabat ini
:
.
Engkau akan mendapatkan toko yang banyak untuk membeli madu
di pasar sentral

.

:
Saya akan pergi sekarang ke sana, dan membeli madu

.
:
Semoga Allah menyembuhkanmu

86KE DOKTER

.
:
Tekanan darah tinggi dan gula juga. Apa yang telah terjadi?

Dokter

.
:
Saya telah minum obat tekanan darah dan obat gula.

Pasien

.

:
Saya yakin anda tidak mengikuti aturan diet (pantangan)

:
.

Betul, saya telah mengkonsumsi banyak (makanan/minuman)


yang mengandung gula dan kolesterol

.:
Dan saya rasa anda juga tidak melakukan olahraga:
.
Saya telah berusaha untuk itu, akan tetapi saya tidak sanggup.
Karena saya selalu sibuk.


.
:
. .

Kondisimu mengkuatirkan. (Anda) harus mengikuti diet dan
harus melakukan olahraga. Obat saja tidak cukup.

:
Apa yang harus saya lakukan, wahai dokter?
:
87

.
Ikutilah diet makanan, rajinlah berolahraga dan minum obat.
Lalu datanglah kepadaku setelah sebulan.

(

)
Setelah sebulan pasien menghadap dokter

!
.

:


Tekanan darahmu sudah normal, demikian pula kadar gula.
Masya Allah. Apa yang anda lakukan?

:
.
Saya mengikuti diet makanan dan rajin berolahraga serta minum
obat

. .

:
Bagus. Datanglah kepadaku setelah enam bulan.


:
Insya Allah. Semoga Allah membalas kebaikanmu.

88

MANUSIA BUTUH ISTIRAHAT

.


:
Segala puji bagi Allah atas keselamatanmu, hai Ibrahim!

Dokter

.

.
:
Terimakasih. Saya baik-baik saja, alhamdulillah.

Pasien

!

:
Apa yang terjadi? Mengapa engkau di sini?

:
.Saya mendadak pingsan ketika berada di perusahaan, dan ketika


siuman, saya mendapati diriku di sini, di rumah sakit.


:
Apa yang dikatakan dokter?

.

:

:
Dokter memeriksaku, dan berkata kepadaku: Engkau baik-baik
saja


:
Apa masalahnya?
:
.

Sungguh mengherankan sekali, dokter menyuruhku gaya
hidupku.

!

:
Mengubah gaya hidupmu! Apa yang dia maksud?

.

: :
Dia berkata kepadaku: Hidupmu semuanya kerja, tidak ada
89

istirahat di dalamnya

!

:
Sungguh aneh!
:
.
Dokter benar, karena kehidupanku semuanya kerja, tidak kenal
istirahat

:
Apa nasehatnya kepadamu?

.
:
Agar saya berlibur di negeri yang indah

!

:
Sungguh nasehat yang bagus!

90BAGAIMANA KITA BERLIBUR?

Libur di ambang pintu, hai Abu Ahmad?

Ibu

!
:
Sungguh kesempatan yang bagus, hai Ummu Ahmad

Ayah

Bagaimana anak-anak kita menggunakan liburan?

.
:
Mari kita memanggil anak-anak, dan kita diskusikan persoalan ini

. . :

.
Pikiran yang bagus. Saya akan memanggilnya sekarang. Hai
Ahmad, hai Fatimah, hai Toriq, hai Nada, hai Badar.

(

)
Anak-anak berkumpul

.
:

Bagaimana kita menggunakan liburan, hai anak-anak? Kami


menginginkan pendapat kalian.

.

:
Saya berpendapat kita melancong ke kawasan tropis yang indah

Ahmad


.

:
Bagus. Bagaimana pendapatmu, hai Fatimah?

.
:
Saya berpendapat mengerjakan taman di rumah Fatimah

.
! :
Pendapat yang bagus! Tapi tidak ada taman di rumah kita
91

.
:
Saya lebih suka nonton acara televisi

Toriq

:

:

.
Tidak apa-apa menonton acara yang bermanfaat saja: sejam atau
dua jam

:
Apa yang akan dikatakan oleh Nada? Dan apa yang akan
dikatakan oleh Badar?

. :
Saya akan membaca banyak buku selama liburan

Nada

.

:

di laut berenang Saya akan bermain, membaca dan

Badar

. :

anak-anak wahai ,Semoga libur yang menyenangkan

92
PILIHLAH PEREMPUAN YANG BAIK AGAMANYA

!
:
Engkau gelisah, hai anakku. Ada apa?!

Ibu

. :
Saya ingin menikah, wahai ibuku, dan saya belum mendapatkan
gadis yang cocok.

Bilal


.


:
.

Ini tidak masalah. Di sana banyak gadis yang pantas dinikahi.

:
Apakah engkau mengenal seorang yang cocok?

.

:
Fatimah binti Shaleh

. ! :
Ini tidak cocok. Dia seorang miskin, tidak punya harta.
:
Bagaimana pendapatmu tentang Zainab binti Abdullah?


:
.

Iya, dia dari keluarga yang kaya, akan tetapi saya mendengar bahwa
dia tidak cantik.

.
:
Ada juga Huda binti Abdul Aziz:
93


Saya mendengar bahwa dia kaya dan cantik, akan tetap saya ingin
keturunan yang terpandang (bangsawan)


:
!

Engkau ingin harta, cantik dan bangsawan. Ini tidak menentukan
kebahagiaan!

!

:
Apakah yang menentukan kebahagiaan kalau demikian?

.


:
Jika engkau ingin bahagia, pilihlah yang baik agamanya.

.

.
:

" : -

"

Orang yang beragama. Engkau betul, wahai ibuku. Ini ucapan Rasul
shallallahu 'alahi wasallam: "Pilihlah yang baik agamanya, agar
engkau bahagia"

94
BEGADANG DI LUAR RUMAH

. :
Saya mau meninggalkan isteriku

Nasir

! .
:
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.
Ada apa gerangan?

Faisal

. :
Saya tidak mencintainya
!
:
!

Engkau tidak mencintainya?! Bagaimana engkau hidup bersama
selama bertahun-tahun ini?!

. ...
...
:
Saya tidak tahu... saya tidak tahu... saya tidak mencintainya

:
:
! .
Engkau dulu selalu berkata: dia seorang isteri yang baik, santun
dan patuh. Apa yang terjadi?!

.

:
Saya dulu memang mencintainya, akan tetapi dia sekarang banyak
berubah.


:
Berubah bagaimana?

.:
.Dia mendadak bersikap cuek, tidak mementingkanku dan tidak
95

pula rumah. Dia lebih mementingkan dirinya dan teman-temannya


saja


:
Apakah engkau sudah berbicara dengannya dalam perkara ini?

.
:
Saya telah membicarakan dengannya banyak kali, akan tetapi dia
berpaling


:
Apakah engkau sendiri telah berubah?

.
:
Iya, saya banyak menghabiskan waktu malam di luar rumah


.
:
.

Sungguh ini dia sebabnya. Jangan begadang di luar rumah.

.
:
Saya akan melakukan itu

.


:
Kalau demikian, isterimu pun akan mementingkanmu dan
rumahnya, dengan izin Allah

96


ANTARA DESA DAN KOTA:


Hai Abu Amru, bagaimana pendapatmu, kita meninggalkan desa
dan tinggal di kota besar?

Ibu

.:
!
Kita punya rumah di desa, dan kita tidak punya rumah di kota.
Untuk apa kita meninggalkan rumah kita, dan pindah ke sana?

Ayah.

:

Anak-anak kita tinggal di kota. Husain belajar di universitas,


Muhsinah belajar di fakultas keguruan, dan Hassan bekerja di
perusahaan di sana.


! :
.

Apakah kita akan meninggalkan sawah ladang kita, hai Ummu
Amru? Tanaman dan pohon akan mati..
:
.

Saya kuatir dengan anak-anakku. Banyak sekali peristiwa di kota


besar.

. .
:
Saya tidak menyukai kota besar. Saya suka rumahku dan sawah
ladangku
97


:
.

Saya juga tidak suka kota besar, karena di sana ada pencemaran,
kebisingan dan kemacetan.

.
:
Sedangkan di desa ada keluarga dan tetangga

.

:
.Itu benar. Akan tetapi engkau sakit-sakitan, dan saya juga sudah
sakit-sakitan. Kita membutuhkan anak-anak kita.

.NPR NUV W
[]
N^_
R ` :
Dan mereka pun membutuhkan kita

.:
Kita jual rumah dan ladang, dan kita membeli sebuah rumah di kota

.

:
Saya akan meminta kepada anak-anak untuk membelikan untuk
kita sebuah rumah di sana

.
:
Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai Abu Amru

98


JALAN KE UNIVERSITAS

Permisi, dimana letak universitas?

Pengemudi

.
:
Universitas terletak di barat kota

Polantas

Tolong, bagaimana cara saya sampai ke sana?

.


:
Mengarahlah ke barat di Jalan Thariq bin Ziyad

.


:

Saya mengarah ke barat di Jalan Thariq bin Ziyad


:
.
Di dekat tanda yang ketiga belok ke kiri di Jalan Khalid bin
Walid.

.
:

Saya belok ke kiri di Jalan Khalid bin Walid

.
:
Di dekat putaran (bundaran) yang pertama, berbaliklah ke
jalan yang sama

.
:

Di dekat putaran (bundaran) yang pertama, saya berbalik ke


jalan yang sama

.
:
Di belokan yang pertama, beloklah ke kiri

.
:
99

Di belokan yang pertama, saya belok ke kiri

.

:
Engkau akan mendapati apotik di pojok

.
:

Saya akan mendapati apotik di pojok200 :
.

Teruslah, dan setelah 200 meter, engkau akan mendapati
rumah sakit umum di sebelah kananmu


200 :

.
Saya terus, dan setelah 200 meter, saya akan mendapati
rumah sakit umum di sebelah kananku

.

:
Universitas itu menghadap rumah sakit

. :

Terimakasih

. :
Sama-sama

100BERGABUNG DI UNIVERSITAS

.


:
Saya mengunjungimu kemarin di rumah, tapi saya tidak Mubarak
mendapatimu

.
Saya pergi bersama anakku Thoriq ke universitas, untuk
menyerahkan berkasnya ke Fakultas Teknik

Salim


:
. " "

Thoriq akan diterima di Fakultas Teknik - insya Allah - karena


nilainya "Istimewa" di Sekolah Menengah.

Apakah anakmu telah menyerahkan berkasnya ke Fakultas


Kedokteran?

:
.

Tidak, dia tidak menyerahkan berkasnya ke Fakultas Kedokteran;
dia tidak berminat belajar kedokteran


!
:

. " "
Tidak berminat kuliah kedokteran! Sungguh dia telah
mendapatkan nilai "Istimewa" di pelajaran ilmu-ilmu alam

:
.

Itu betul, akan tetapi dia berminat untuk bergabung di program
101

Bahasa Arab; Ahmad menyukai belajar Bahasa Arab

Tidak heran kalau begitu; karena Bahasa Arab adalah bahasa AlQuran al-Karim, akan tetapi apakah ia akan diterima di Program
Bahasa Arab?:
.
Saya telah menghadap Dekan Fakultas Sastra, beliau telah
mempelajari berkas-berkasnya dan setuju untuk menerimanya

.
:

Semoga Allah membimbingnya dalam pelajaran Bahasa Arab
:
.
Terimakasih, dan semoga Allah juga membimbing anakmu dalam
pelajaran Teknik.

102PERADABAN MUSLIMIN


:
Apa yang sedang engkau baca, hai Aisyah, di hari-hari ini? Fatimah


.
:

.
Saya sedang membaca sebuah buku tentang peradaban muslimin.
Pernah merupakan peradaban yang besar, maju dalam ilmu
kedokteran, farmasi, sains, olahraga, geografi, dan ilmu-ilmu
sosial.

Aisyah
:
Apakah Eropa merasakan manfaat dari peradaban muslimin?:


.
Iya, Eropa memperoleh manfaat yang banyak, karena para sarjana
Eropa telah berhubungan dengan sarjana muslimin, dan mereka
mengambil ilmu dari sarjana muslimin, menerjemahkan kitabkitab mereka dan mempelajarinya di universitas-universitas
mereka.


:
Akan tetapi, kenapa muslimin mengalami kemunduran setelah itu?

. :
Mereka mundur karena meninggalkan ilmu

!

:
103

Bagaimana mereka meninggalkan ilmu, padahal Islam menyeru


kepadanya?!

:

:
.

Engkau betul, karena kata pertama yang diturunkan dari al-Quran


adalah: "Bacalah":."


" :
Dan Rasul -shallallahu 'alaihi wasallam- telah menyeru kaum
muslimin dalam banyak hadits-hadits beliau untuk menuntut ilmu,
seperti sabdanya: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap
muslim".
.Segala puji bagi Allah, karena kaum muslimin sekarang telah
kembali sekali lagi kepada menuntut ilmu; maka inilah dia
sekolah-sekolah dan universitas-universitas tersebar di seluruh
negeri-negeri muslimin.:
.

Dan wajib atas setiap muslim, pria maupun wanita, untuk
menuntut ilmu sepanjang hidupnya.

104
MENCARI PEKERJAAN

.
:
Mudah-mudahan hasil wawancara bagus hari ini

Ayah


:
.
Saya telah menghadap Direktur Perusahaan, dan dia telah melihat
ijazah-ijazahku, akan tetapi saya tidak optimis.

Anak


:
Apa sebabnya demikian?

.

Perusahaan membutuhkan sepuluh orang insinyur, dan telah
melamar untuk kerja seratus orang insinyur, mayoritas mereka
memiliki pengalaman yang lama.

.

:
Engkau akan menemukan pekerjaan yang cocok, insya Allah

.

:.
Sayang sekali, wahai ayah, karena saya telah belajar teknik, telah
lulus dari Fakultas Teknik sejak dua tahun lalu, dan saya belum
kerja sampai sekarang.
105

Masalahnya bukan pada kuliah teknik, masalahnya pada


pengangguran yang merata di semua negara. Dimana para
mahasiswa lulus dari universitas-universitas dan perguruan tinggi
yang berbeda-beda, tetapi tidak menemukan pekerjaan.

:
.

Kami ingin menolong keluarga kami, dan kami ingin menikah,
akan tetapi kami tidak sanggup.


:
:
.

Pemerintah telah berkata: akan ada lowongan pekerjaan yang


banyak untuk para pemuda, tahun ini


.
:
.

Kami telah mendengar ucapan ini banyak kali. Kami ingin
pekerjaan bukan perkataan

:
Tetaplah optimis!

106

IKLAN:
Rumah Muslim Mumtaz
Menjual Busana Muslim Pria dan Wanita, Dewasa dan Anak-Anak
Info lengkap dan detail produk, kunjungi website kami: www.mumtaz-group.com dan
www.rumahmuslimmumtaz.blogspot.com

Rumah Herbal Mumtaz


Menjual Produk-Produk Herbal Berkualitas (Madu, Sari Kurma,
Habbatussauda, dll), Grosir dan Eceran
Info lengkap dan detail produk, kunjungi website kami: www.mumtaz-group.com dan
www.rumahherbalmumtaz.blogspot.com

107

Nantikan produk-produk berkualitas


lainnya dari Mumtaz Production,
Kunjungi website kami www.mumtaz-group.com
untuk mendapatkan informasi terbaru

108