Anda di halaman 1dari 2

MAKLUMAT BERGUNA TENTANG TAYAR Apabila kita hendak membeli tayar terdapat beberapa perkara yang perlu kita

ambil berat kerana ini melibatkan keselamatan. 1. Mula-mula pilih saiz yang sesuai dengan keupayaan kereta kita. Kalau wira 1.3, dan kita hendak menggunakan sport rim, cukuplah setakat saiz rim 14 inci. kerana ika kita menggunakan saiz 1! inci, kekuatan pecutan kereta akan menurun, speedometer tidak merekodkan bacaan yang tepat, kesemua peralatan penyerap hentak akan lebih pendek angkahayatnya dan yang paling penting, minyak akan lebih sedikit. ". #elepas mendapat saiz yang sesuai, cuba perhatikan di bahagian tepi tayar. $erdapat satu rangkaian nombor yang seperti dicetak tenggelam ke permukaan tepi tayar. #ebenarnya rangkaian nombor ini memberikan kita maklumat mengenai tarikh tayar dikilangkan %minggu dan tahun& dan batch pengeluaran di kilang. 'adi, apabila tayar tidak memenuhi spesi(ikasi, maka senang bagi pihak pengeluar menarik balik tayar dipasaran. Maklumat ini kita boleh gunakan untuk tu uan keselamatan. Mengikut piawaian tayar antarabangsa, tayar hanya boleh bertahan selama " tahun selepas di kilang %selepas tempoh itu getah tayar akan mati %keras& dan tidak selamat digunakan&. #aya beri contoh rangkaian nombor yang ada) 4**1 bermaksud tayar tersebut dikilang pada minggu ke 4* tahun "**1 dan tarikh e+pired tayar tersebut sepatutnya minggu ke 4* tahun "**3. 'adi sekiranya kita dapati ada kedai yang men ual tayar degan harga yang luarbiasa murahnya, cuba periksa tarikh tayar tersebut di kilang, mungkin tayar tersebut adalah tayar yang telah tamat tempoh penggunaannya. ,ari pengalaman yang pernah diceritakan kepada saya, tayar yang telah tamat tempoh ini akan lebih senang meletup semasa kela uan tinggi. 3. $entang saiz tayar, cuba perhatikan rangkaian nombor dan huru( yang tercetak timbul di permukaan tepi tayar. -iasanya seperti contoh ini "*!.!* /0 11 maksudnya, tayar itu mempunyai kelebaran "*! mm, ketebalan tayar %dari rim ke permukana alan& adalah !* 2 dari kelebaran "*!mm, dan untuk kegunaan rim bersaiz diameter 11 inci. 3uru( /0 bermaksud, tayar tersebut sesuai untuk kela uan sehingga "4* km. tanpa men e askan kekuatan dan ketahanan tayar. #ekiranya dipandu lebih dari kela uan tersebut, si(at (izikal akan berubah dan besar kemungkinan tayar tidak lagi ber(ungsi dengan baik. 4. $entang enis tayar pula, kebanyakan kita lebih suka memilih tayar import terutama dari 'epun. 3arganya lebih mahal dan dikatakan lebih lembut. Memang benar tayar seperti michelin, yokohama, (alken etc. lebih lembut kerana tayar tersebut dibuat berdasarkan iklim sederhana yang kurang panas, tetapi apabila digunakan di Malaysia yang sememangnya panas terik, tayar tersebut akan mempunyai angkahayat yang pendek %cepat habis bunganya&. Kebisingan tayar adalah bergantung kepada bunga tayar. 4ebih senyap sesuatu tayar, maka lebih rapat bunga tayarnya dan tidak sesuai untuk permukaan alan yang basah. 4ebih bising tayar, lebih mencengkam dan sesuai pada permukaan yang basah. 'adi, kalau kita hendakkan tayar yang senyap, kita terpaksa lebih berhati-hati semasa hu an.

!. $ayar sepatutnya di tukar kedudukannya setiap 3 bulan. 5aranya, tayar depan kiri ditukarkan ke kanan belakang dan tayar depan kanan ditukarkan ke kiri belakang %untuk 4 tayar sama saiz&. 4ebih baik sekiranya tayar simpanan.ganti uga di masukkan ke dalam rotation tukaran tayar. 5aranya, masukan tayar ganti ke kanan belakang, belakang kanan ke depan kanan, depan kanan ke belakang kiri, depan kiri ke dalam boot ganti, belakang kiri ke depan kiri. #emua rotation ini bergantung kepada enis kereta, sistem pacuan dan sistem suspensi kereta. 1. 'ika kita perhatikan bunga tayar selepas beberapa lama, bunga mula menghaus. #ekiranya kadar kehabisan bunga di bahagian tepi kiri kanan tayar lebih cepat berbanding di bahagian tengah, ini bermaksud selama ini tekanan tayar adalah kurang dari yang sepatutnya. #ekiranya bahagian tengah lebih cepat haus, maksudnya tekanan terlalu tinggi. #ekiranya haus di bahagian luar saha a, tayar kita terlalu mencapah ke dalam dan ika haus bahagian dalam saha a, tayar kita terlalu mencapah ke luar %alignment tayar perlu dibetulkan&. #ekiranya bunga tayar yang haus tidak sekata %turun naik&, maka absorber kita perlu diganti.