Anda di halaman 1dari 108

TAMADUN ISLAM

Pengenalan
Kejadian Manusia Nabi Adam dicipta dari tanah dan Hawa

tulang rusuk Nabi Adam Dua unsur

Jasmani

Rohani

Sebaik-baik kejadian
2

TUJUAN DAN MATLAMAT DICIPTA MANUSIA

KHALIFAH

BERKENALAN

HAMBA

UNTUK DIUJI
3

KHALIFAH
Pemimpin untuk diri, keluarga, masyarakat & negara Semua manusia adalah khalifah Terpikul tanggungjawab realisasikan kehendak Allah di dunia - Tanggungjawab khusus - Tanggungjawab umum

HAMBA
Penting memahami konsep hamba Allah s.w.t Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku ( al-Zariat:57)

UNTUK DIUJI Dicipta untuk diuji redha atau tidak Ujian dilihat dalam pelbagai cara

BERKENALAN
Dicipta berpasang-pasangan, erpuak-puak, berbangsa-bangsa perlu mengenali yang mulia di sisi Allah s.w.t ialah yang bertakwa

KELAHIRAN TAMADUN ISLAM


Kelahiran Islam apabila Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul Islam sebagai ad Din (cara hidup) tidak sahaja menjadi panduan beragama, tetapi panduan hidup bertamadun = Tamadun Islam

1.1. DEFINISI TAMADUN ISLAM

PERKATAAN ISLAM

-tidak berkaitan dengan mana-mana inidividu,kaum, -bangsa & tempat MENURUT BAHASA ARAB SALIMA BEBAS DARI BAHAYA -SALLAMA HORMAT, MENYERAH & MENGAKUI -ASLAMA BERSERAH DIRI & PASRAH -TASALLAMA MENERIMA & RELA
9

PENGERTIAN ISLAM DALAM AL QURAN

Lawan Perkataan Syirik

Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri ( kepada Allah )dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyri ( al-Anam, 6 : 14 )

Al-Din ( Cara Hidup ) Barang siapa mencari agama selain agama Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi ( Ali Imran, 3 : 85 ) 10

ISLAM DALAM AL HADITH

Suatu ketika Rasulullah s.a.w ditanya tentang Islam, man dan Ihsan. Lantas baginda menjawab tentang Islam : Islam ialah dengan engkau mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat, berpuasa di bulan Ramadhan, Mengeluarkan zakat dan menunaikan haji bila berkemampuan

11

PENGERTIAN ISLAM MENURUT PARA ULAMA


Syed Qutb

Merujuk kepada kumpulan peraturan yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, baik peraturan yang berbentuk kepercayaan, akhlak, ibadat, muamalat dan sejarah yang terkandung di dalam al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya dan diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia
12

ABDUL KARIM ZAIDAN

Rangkuman jawapan terhadap tiga persoalan yang berkaitan dengan kehidupan untuk mengetahui hakikat manusia :Siapa kita Dari mana kita datang Bagaimana kesudahan hidup ini

13

Ringkasnya Islam itu merujuk kepada peraturan hidup yang merangkumi sistem kepercayaan, perundangan dan nilai (akhlak ) yang terkandung di dalam al Quran, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia dan tidak dikhususkan kepada sesuatu kaum atau bangsa tertentu atau tempat atau zaman tertentu sahaja
14

SEORANG MUSLIM adalah seorang insan yang tunduk dan patuh, menyerah diri dan bersedia menerima dan melaksanakan segala perintah Allah SWT. dengan mengikuti segala ajaran yang dibawa oleh RasululLah SAW.

15

ASAL PERKATAAN TAMADUN MADDANA membuka bandar / kota (Madinah-mudun-moden?) memperhaluskan budi pekerti (Madani/Hadhari))

TAMADDANA Pemilihan sesuatu tempat untuk didiami Membangunkan sesuatu kawasan sehingga menjadi bandar Fenomena perubahan daripada liar kepada maju MADANI Pembangunan pembandaran serta kehalusan budi pekerti 16 yang terpuji

MADANIYYAT
FARID WUJDI & MUHAMMAD ABDUH abad ke 20

TAMADUN
DR JURJI ZAIDAN(abad ke 19)

UMRAN
IBN KHALDUN ABAD KE-14

HADARAH
IBN KHALDUN ABAD KE-14 MALIK BENNABI ABAD KE-20

17

THAQAFAH kajian dalam aspek pemikiran abad ke-20 MADANI & HADHARI

Gambaran ketamadunan kehidupan kota yang menghasilkan pencapaian tertinggi dalam pelbagai aspek kehidupan sama ada kerohanian, pemikiran dan kebendaan atau kata lain merangkumi spritual, mental dan fizikal

18

MALIK BENNABI = Kajian pemikiran dan kerohanian

ABU AALA al-MAUDUDI


Gambaran yang tepat tentang kehidupan dunia dan matlamatnya dalam sistem sosial

19

1.2. Sumber Tamadun Islam

20

SUMBER TAMADUN ISLAM

WAHYU

ILMU

AKAL

21

WAHYU

AL-QURAN

AL-SUNNAH

22

AL-QURAN

23

Sumber utama
Mukjizat yang dikurniakan kepada RasululLah s.a.w., yang kekal sehingga Hari Kiamat, agar menjadi rujukan utama manusia. Tidak boleh dipertikaikan kesahannya oleh mana-mana pihak dan terbukti kesahannya oleh akal sepanjang zaman. Mengandungi prinsip-prinsip yang berkaitan seluruh kehidupan bertemakan tauhid dan kehidupan akhirat, serta mengandungi prinsip sosial, ekonomi, dan politik.
24

PENGERTIAN AL-QURAN

BAHASA Al-QIRAAH

ISTILAH
Kalam Allah yang bermukjizat Diturunkan kepada Nabi Muhamaad s.a.w Ditulis dalam beberapa mashaf Dipetik & diriwayatkan secara mutawattir Membacanya merupakan satu ibadat
25

BACAAN

AL-QURAN KITAB SUCI

114

77,934 6, 236 ayat

surah

perkataan

323, 671 huruf

Diturunkan di Mekah, Madinah dan kawasan sekitar setiap wahyu mempunyai konteks situasi semasa disampaikan
26

Nama Nama Lain AlQuran

27

Al-KITAB Bermaksud sesuatu yang termaktub atau tertulis


Menggambarkan al-Kitab ( Quran ) adalah wahyu Allah s.w.t yang tertulis & terkumpul
28

AL-FURQAN Bermaksud pembeza iaitu kandungan al-Quran menjelaskan kepada manusia antara kebenaran dan kebatilan Al-Furqan ( al-Quran ) merupakan pembeza & pemisah antara kepercayaan atau ajaran yang benar dengan kepercayaan atau ajaran yang salah

29

Al-ZIKR
Bermaksud peringatan kerana al-Quran yang diturunkan kepada manusia merupakan peringatan serta panduan hidup mereka di dunia dan akhirat

30

AL-TANZIL Bermaksud penurunan iaitu al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah s.w.t

31

Sejarah Turunnya Alquran

32

Secara beransur-ansur 22 tahun 2 bulan 23 hari / 23 tahun 13 tahun di Mekah & 10 tahun di Madinah Mula diturunkan 17 Ramadhan / 6 Ogos 610M di Gua Hira usia Nabi 40 tahun

( pendapat ulamak )

33

AYAT MAKKIYAH ayat yang diturunkan di Mekah yakni sebelum penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah

AYAT MAdANIYYAH ayat yang diturunkan selepas penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah

34

ANTARA PERBEZAAN KEDUA-DUA AYAT


Ayat Makiyyah Umumnya ayat pendek Banyak perkataan ya ayyuhannas Mengandungi hal keimanan, ancaman & pahala, kisah umat terdahulu yang ada pengajaran & budi pekerti Mengandungi kisah2 nabi Ayat Madaniyyah Umumnya ayat panjang Banyak ayat ya ayyuhallazina amanu Mengandungi hal berkaitan hukum hakam & kemasyarakatan Menceritakan perihal golongan munafik kecuali surah alAnkabut
35

Sifat-Sifat Al-Quran Yang Membawa Kepada Tujuan Al-Quran Diturunkan

36

al-Nur ( cahaya ) Tujuan al-Quran diturunkan untuk menerangi segala apa yang membawa kejayaan di dunia ini dan kebahagian yang kekal di akhirat
Al-Huda ( petunjuk ) Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk kepada orang-orang bertakwa kerana al-Quran adalah kitab yang tiada keraguan 37

Syifa ( penawar ) Tujuan al-Quran itu diturunkan untuk menjadi penawar kepada setiap penyakit yang ada dalam hati Al-Busyra ( berita gembira ) Tujuan al-Quran itu diturunkan untuk memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman
38

Hikmah Al-Quran Diturunkan Secara Beransur-ansur

39

Supaya mudah difahami & dilaksanakan


Penurunan sesuatu ayat sesuai dengan peristiwa2 yang terjadi Memudahkan proses penghafalan Sesetengah ayat adalah jawapan daripada pertanyaan / penolakan sesuatu perbuatan ataupun pendapat

40

PANDANGAN ORIENTALIS TERHADAP AL-QURAN

41

H.A.R Gibb berpendapat Nabi Muhammad ingin menguasai kepimpinan Mekah DITOLAK PENDAPAT INI Fakta sejarah nabi tidak pernah lahirkan hasrat / keinginan ke arah perancangan itu Sejak kecil mengembala kambing, terlibat dalam perniagaan jika ada perancangan sudah diatur dari awal

42

H.A.R Gibb mendakwa isi al-Quran sebenarnya telah dibawa oleh agama Nasrani & Yahudi DITOLAK DENGAN PENDAPAT Nabi tidak pernah belajar malah pelajari isu2 yang terkandung dalam kitab orang Nasrani & Yahudi tidak boleh membaca untuk dapatkan maklumat melalui tulisan

43

H.A.R Gibb - kitab Al-Quran menyamai kitab suci samawi terdahulu pada sesetengah bahagian DIPERJELASKAN KENYATAAN INI Persamaan wujud kerana al-Quran adalah kesinambungan dari kitab 2 terdahulu yang berasal dari sumber sama wahyu Allah s.w.t Al-Quran merupakan rangkuman daripada seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah s.w.t secara lengkap turunnya al-Quran dengan lengkap termansuhlah kitab2 suci samawi yang lain
44

H.A.R Gibb ciptaan manusia iaitu Muhammad


DITOLAK PENDAPAT INI

Sejarah membuktikan baginda tidak pernah menuntut ilmu dari mana2 ilmuan mengenai kitab2 terdahulu - baginda tidak tahu membaca & menulis

Keadaan zaman jahiliyah manusia tidak mampu cipta al-Quran yang lengkap & sesuai dengan fitrah manusia akidah, syariat, akhlak & moral, rahsia alam semester dll 45

Dikuatkan dengan firman Allah s.w.t

i) al-Quran diturunkan untuk semua makhluk di alam

Turunnya al-Q ini dari Allah yang amat


pemurah lagi amat mengasihani ( Fusilat, 41 : 2 ) ii) al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w Sesungguhnya engkau ( wahai Muhammad ) diberikan menyambut dan menerima al-Q dari sisi Allah yang amat bijaksana, lagi amat mengetahui (Al-Naml, 27 : 6 ) 46

Al-quran Terpelihara Kerana

47

DITULIS SEJAK MULA-MULA DIWAHYUKAN Semua wahyu dihafal oleh Nabi Muhammad s.a.w kemudian disampaikan kepada sahabat

Para sahabat yang boleh membaca & menulis berusaha menulis wahyu2 yang disampaikan di atas kulit binatang, tulang, batu, kayu dll

DIHAFAL SEJAK MULA-MULA DIWAHYUKAN


Mereka akan menghafal dan membacanya satu demi satu & menulisnya & merekodnya di dalam teks pada saat akhir Nabi Muhammad s.a.w * Antara penulis wahyu terkenal Zaid b.Thabit, Ubai b.Kaab, Muaz b. Jabal Selain direkodkan juga dihafal oleh oleh para sahabat sejak diwahyukan dari generasi ke generasi seterusnya hingga ke hari keaslian al-Q tetap terpelihara sehingga bila-bila masa
48

Al-Quran Sebagai Mukjizat

49

MUKJIZAT
BAHASA AJAZA Yang Melemahkan ISTILAH Sesuatu yang luar biasa yang dapat melemahkan manusia dan di luar kemampuan mereka

BAHASA Susunan kata2, Gaya persembahan

RAHSIA ALAM
Melihat aspek : Proses kejadian manusia Tumbuh-tumbuhan Binatang Air & udara

PERUNDANGAN Menerusi kalimah syahadah Lengkap perundangan rangkum akidah, syariah, akhlak, politik, ekonomi, pentadbiran, sosial, budaya, masyarakat dll
50

Ketepatan kaedah & kekuatan hujahnya tinggi berbanding kesusasteraan Arab seperti madh, haja dll

Keistimewaan Al-quran

51

Al- Q sebagai pelengkap kepada semua kitab selepasnya Al-Q kitab suci terakhir & penutup kepada kitab suci sebelumnya Al-Q sesuai digunakan & diikuti pada semua keadaan, tempat & masa

Al-Q diturunkan secara beransur-ansur berlainan dengan kitab2 sebelumnya yang diturunkan sekaligus Untuk menjaga & memelihara kesucian & kebenaran syariat Islam
Sebagai sumber rujukan & penyelesaian terbaik kepada 52 semua manusia

Pendidikan Al-quran

53

AL-QURAN MENDIDIK SEIMBANG ( AL-TAWAZUN ) Seimbang dari segi fizikal & spritual Seimbang spritual keyakinan yang betul, menjaga akal, peribadatan, kesedaran dan segala yang berkaitan secara positif Islam mementingkan suruhan & larangan Allah s.w.t Menekankan pentingnya kesejahteraan diri & sesama manusia seperti tolong-menolong, amanah dll

54

Firman Allah s.w.t


Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka (al-Baqarah, 2 : 20 )

55

AL-QURAN MELAYANI SIFAT S/JADI MANUSIA ( TABIIYYAH ) Mengajar manusia agar melayaan tabiat s/jadi manusia

Tidak menghalang segala kedukaan & keinginan manusia syarat ikut peraturan2 yang ditetapkan oleh syarak
Diberi panduan cara melayan tabiat manusia seperti makan, minum, tidur, zalim, permusuhan 56 dll

Firman Allah s.w.t Tetaplah atas fitrah Allah yang telah mencipta manusia menurut fitrahnya, Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ( al-Rum, 30 : 30 )

57

AL-QURAN MENGAJAR SIFAT FLEKSIBEL ( WAQIEYAH ) Beberapa hukum Islam terdapat beberapa hukum & peraturan dengan menagmbil kira & mengikut keadaan2 tertentu sesuai dengan tempat dan sepanjang masa Solat qasar, jam, qadha puasa dll

58

Firman Allah s.w.t Tuhan mahu memudahkan dan tidak mahu menyusahkan ( al-Baqarah 2 : 185 )

59

AL-QURAN BERSIFAT PRAKTIKAL

( AMALIYAH )
Ajaran al-Quran mudah difahami,jelas & selaras dengan akal fikiran manusia

Menunjukkan segala peraturan & hukum Islam mampu dilaksanakan oleh manusia, tanpa mengira masa & tepat
Contoh Nabi Muhammad s.a.w & sahabat

60

AL-QURAN BERSIFAT LENGKAP

( SYUMUL )
al-Quran mengajar manusia agar menerima Islam secara menyeluruh, bukan sebahagian sahaja Al-Quran lengkap untuk segala aspek kehidupan manusia

61

Kandungan Al-Quran

62

KANDUNGAN AL-QURAN

AKIDAH

SYARIAH

AKHLAK

63

AKIDAH

PARADIGMA TAUHID

RUKUN IMAN

64

SYARIAH

IBADAH

MUNAKAHAT

SIASAH SYARIAH

MUAMALAH

JENAYAH

65

AKHLAK

SIFAT MAHMUDAH
SIFAT TERPUJI

SIFAT MAZMUMAH
SIFAT TERKEJI

66

AL-HADITH

67

BAHASA Khabar Percakapan

ISTILAH
*sesuatu yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad s.a.w sama ada perkataan, perbuatan, takrir, sifat yang berkaitan dengan akhlak / sifat kejadian sebelum baginda

Baharu -Lawan perkataan

Al-Qadim - kekal

diangkat menjadi Rasul hingga


wafatnya
68

Bukan merupakan mukjizat sumber kedua terpenting selepas al-Quran


Sunnah ialah koleksi sabda dan perbuatan Rasulullah s.a.w termasuklah buah fikirannya, tentang kebaikan dan kejahatan, yang diingini atau tidak diingini serta juga merupakan amalan-amalan yang diakui layak diikuti oleh orang Islam Sunnah juga memetik kata-kata ungkapan yang ditujukan secara langsung kepada Rasulullah s.a.w atau kepadasahabat baginda yang telah menyaksikan sikap serta perbuatan itu lalu dilaaporkannya
69

Fungsi Al-Hadith Terhadap Al-Quran

70

MENJELASKAN KETERANGAN AL-QURAN SERTA MEMBERIKAN GAMBARAN TENTANG TUJUANNYA

71

MENEGASKAN HUKUM YANG TERDAPAT DALAM ALQURAN

72

MENGELUARKAN HUKUM-HUKUM BERDASARKAN HADIS YANG SAHIH

73

MENTAFSIRKAN AL-QURAN

74

Pembukuan Al-Hadith

75

Dihafal oleh para sahabat sebelum dicatat dalam bentuk tulisan


Tidak dibenarkan ditulis pada peringkat awal oleh Rasulullah s.a.w takut keliru dengan wahyu

Setelah dipastikan tidak timbul kekeliruan dibenarkan oleh Rasulullah s.a.w Antara penulis hadith Saad b. Ubadah, Abdullah b. Abbas dll
76

Kepentingan Al-Hadith

77

Sumber yang rapat dengan al-Q kerana hadith secara tidak langsung adalah wahyu dari Allah s.w.t
Tanpa hadith banyak perkara dalam al-Q sukar difahami seperti yang berkaitan dengan ibadah, muamalah dll Nilai sunnah dan perkaitannya dengan Islam secara universal bantu orang Islam memenuhi keperluan keimanan seperti zikir, perundangan, etika, sosial dll
78

didengar, disaksi, dihafaz, dilaporkan dan disebarkan pada generasi seterusnya ada 6 kumpulan kanun yang disebut sihah ( sejak kurun ketiga selepas hijrah )
- al-Bukhari ( 870M ) - Muslim ( 865M ) - Abu Daud ( 888M ) - Ibn Majah ( 888M ) - Al-Nasai ( 915M ) - Al-Tirmizi ( 892 M )
79

ILMU

80

Ilmu Naluri Susunan hierarki ilmu fardu ain & fardu kifayah Membolehkan manusia mengetahui tentang alam, pencipta dll Fardu ain wajib ke atas semua umat Islam Fardu kifayah dituntut sebahagian sahaja mempelajarinya
81

AKAL

82

Ilmu dari akal pemikiran manusia melengkapi ilmu bersumberkan dari wahyu
Semua ilmu wahyu illahi baik tetapi ilmu dari akal bukan semua baik Terbahagi 2 - Yang manfaat - Yang dicela Penggunaan akal dalam bentuk Ijtihad = Ujikaji yang berasaskan
83

1.3. Pandangan Semesta Islam ( Islamic World View )

84

Worldview Islam diasaskan atas Paradigma Tauhid kesatuan kebenaran mutlak Allah s.w.t Kekuasaan-Nya seluruh hidup manusia Sifat manusia selaku hamba & khalifah

Pengabdian kehidupan manusia (Prof Mohd Kamal Hasan)


85

PRINSIP ASAS DALAM PANDANGAN SEMESTA ISLAM

a.

Intipati Islam (Akidah, Syariah, Akhlak)

b.

Akidah tauhid sebagai asas tamadun Islam


c. Konsep Kehidupan Manusia

86

A. INTIPATI ISLAM

Aqidah Syariah Akhlak

87

AQIDAH
BAHASA

Ikatan tersimpul rapi Sukar untuk dibuka Kepercayaan, keyakinan, pegangan & idealogi seseorang dalam kehidupannya
SYARA Pegangan, kepercayaan, dan kenyakinan yang kuat dan mantap kepada Allah s.w.t berdasarkan rukun iman Sehingga sebati menerusi amalan seharian =AQIDAH TAUHID
88

SYARIAH BAHASA Syara jalan, cara atau peraturan SYARIAH * Merujuk kepada cara-cara beribadah, beramal, dan melaksanakan perintah Allah s.w.t dalam rangka menghayati akidah tauhid. * Juga merupakan himpunan panduan dalam kehidupan :- individu dengan tuhannya ( ibadah ) - berkeluarga ( munakahat ) - bermasyarakat ( muamalah ) - bernegara ( siasah ) 89

SYARIAH DALAM TAMADUN ISLAM


Berkuatkuasa setelah penghijrahan RasululLah ke Madinah Berbentuk fleksible berdasarkan kesesuaian dan keperluan masa, tempat, budaya dan bangsa sesebuah masyarakat Islam Perkembangan sistem-sistem Islam seperti sistem politik, ekonomi, sosial Islam
90

AKHLAK

BAHASA
Sifat, tabiat & kebiasaan SYARA Sifat-Sifat yang terkumpul dalam hati yang akan memberi kesan baik atau sebaliknya kepada tingkahlaku berdasarkan keyakinan kepada Allah s.w.t

91

Akhlak dalam Tamadun Islam


Sangat penting Tidak boleh berpisah dengan keimanan, tanda keimanan seseorang, Berbeza dengan moral Kemuliaan akhlak matlamat utama ajaran Islam dan misi diutuskan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai nabi dan rasul. Membezakan kemuncak perkembangan tamadun Islam dengan tamadun lain Melahirkan sifat-sifat yang terpuji dan mengikis sifat-sifat keji dalam kehidupan yang bertamadun

92

B. Tauhid Sebagai Asas Kehidupan Muslim

93

DEFINISI TAUHID

BAHASA
Asal wahhada mengesakan SYARA Mengesakan Allah s.w.t sebagai tuhan ( Ilah ) pada kenyakinan, ucapan dan pengamalan seharian dengan penuh kesedaran, kefahaman, keyakinan yang mendalam tanpa sebarang paksaan
94

PEMBAHAGIAN TAUHID

TAUHID RUBUBIYAH

TAUHID ULUHIYAH

TAUHID ASMA WA SIFAT

95

Tauhid Rububiyyah

Kepercayaan bahawa hanya Allah swt sahaja yang maha mencipta, mentadbir, menghidup dan mematikan, memberi kebaikan dan keburukan, mengkabulkan permintaan hambaNya dan maha berkuasa atas sesuatu. (al-Araf : 54).

96

Tauhid Uluhiyyah

Kepercayaan bahawa hanya Allah swt sahaja yang layak disembah, dipanjatkan doa dan harapan, menjadi tumpuan ketaatan dan kecintaan, sumber rujukan dan peraturan dalam hidup, tempat bertawakkal dan beribadah. (al-Zariyat :56)

97

Tauhid Asma wa Sifat


Keyakinan bahawa Allah swt bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci dari sebarang sifat kekurangan seperti yang dinyatakan di dalam al-Quran dan hadith. (al-Araf : 180) Keyakinan bahawa Allah swt memiliki nama-nama yang indah sebagai tanda kesempurnaanNya. Di dalam al Quraan dan Hadith terdapat 99 nama nama Allah yang Indah (al Asma al Husna)

98

KEDUDUKAN TAUHID DALAM ISLAM


Ikatan yang menghubungkan dengan ajaran para nabi dan rasul terdahulu. Prinsip yang membezakan Islam dengan ajaran agama yang lain Menentukan setiap amal perbuatan diterima Allah SWT.

99

C. Konsep Kehidupan Manusia Muslim

10 0

PERINGKAT KEHIDUPAN MANUSIA

ALAM RUH ALAM JANIN

ALAM DUNIA

ALAM AKHIRAT ALAM BARZAKH


10 1

Alam Roh

Alam roh adalah merupakan alam yang tidak dapat dikaji dengan akal tetapi boleh diketahui menerusi wahyu. Hakikat alam roh: Menurut Islam, manusia telah mengakui keesaan Allah di alam roh.

10 2

Alam Janin

Alam janin adalah merupakan proses pertemuan roh dan jasad selama empat bulan, dari setitis mani, segumpal darah, seketul daging, terbentuk tulang temulang, dibaluti daging dan ditiupkan roh.

Hakikat alam janin: Apabila roh ditiupkan ke dalam diri janin, ditentukan empat perkara apabila di dunia iaitu ajal, rezeki, jodoh, kesudahan hidupnya. Pembentukan dan pertumbuhan yang berlaku dalam alam ini akan mempengaruhi kehidupan di dunia.

10 3

Kehidupan Dunia
Ujian sama ada kembali kepada fitrahnya sebagaimana di alam roh atau menolak fitrah asalnya.

Berusaha mencapai ketetapan yang terbaik dalam hidup atau berserah kepada taqdir dan menurut runtunan nafsu semata-mata. Fasa kehidupan manusia diberi pilihan untuk melakukan kebaikan atau sebaliknya dan alam ini akan menjadi penentu kehidupan di alam Barzakh dan alam Akhirat.
Menjelaskan kedudukan Manusia sebagai hamba Allah swt. di samping peranan manusia sebagai Khalifah.
10 4

Alam Barzakh Peringkat terpisahnya roh dari jasad manusia. Menjelaskan hakikat sebuah kematian seseorang manusia dimana Kebahagiaan atau kesengsaraan bergantung kepada amalan yang ditinggalkan semasa di dunia. Alam roh tidak akan mempengaruhi alam dunia seperti penjelmaan semula, berinteraksi dengan alam dunia, berkuasa terhadap kehidupan manusia yang masih hidup di dunia.

10 5

Alam Akhirat
Kehidupan setelah kehancuran dunia. Manusia dihidupkan semula apabila bertemu roh dan jasad untuk diberikan ganjaran atau balasan terhadap amalan di dunia. Kehidupan alam akhirat adalah merupakan penghujung kehidupan manusia yang kekal abadi. Seluruh manusia dihimpunkan di padang mahsyar, dihisab, diberi syafaat, melalui titian, dan akhirnya ditempatkan sama ada di syurga yang penuh kenikmatan atau di neraka yang penuh kesengsaraan.

10 6

KESIMPULAN

10 7

Ajaran Islam yang menyeluruh memberikan satu dimensi baru dalam sistem beragama manusia. Manifestasi keyakinan terhadap tuhan tidak sahaja dilihat menerusi upacara pengibadatan ritual semata-mata tetapi memandu seluruh kehidupan manusia ke jalan kebenaran.
Islam sebagai manhaj al hayah

10 8