Anda di halaman 1dari 10

SENARAI

SEMAK

Definisi
Senarai semak ialah senarai item yang disediakan untuk
mengenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan, kemahiran,
sikap dan kebolehan.
Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama
ada:
a) Sesuatu tingkah laku/ciri dapat diperhatikan
b) Sesuatu perlakuan telah dilakukan
c) Kekerapan sesuatu tingkah laku diperhatikan

Perkara yang perlu diberi perhatian :


Disediakan lebih awal sebelum pemerhatian dibuat.
Tingkah laku yang diperhatikan dinyatakan dengan ringkas dan
jelas.
Digunakan untuk melihat / menilai tingkah laku mudah dalam
konteks semula jadi.
Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak.

Item disusun mengikut pemeringkatan supaya dapat


memperlihatkan perkembangan tingkah laku yang ingin
diperhatikan.
Tidak menunjukkan darjah kemajuan hasil pembelajaran
atau tingkah laku murid.
Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk
mendapat maklumat / amalan yang lebih tepat /tekal.

SEKIAN TERIMA
KASIH

Anda mungkin juga menyukai