Anda di halaman 1dari 10

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI


JANGKA PANJANG & JANGKA PENDEK

NAMA ORGANISASI
MELAYU
ALAMAT

: PERSATUAN BAHASA

: SMK ALANG ISKANDAR,


JALAN KURAU, 34300 BAGAN
SERAI
PERAK

LOGO

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TAHUN: 2015

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

TAHUN: 2015

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani,
intelek,dan social berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

VISI
Pendidikan Berkualiti InsanTerdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangun


Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara
ASPRIRASI SISTEM PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKANMALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

11 ANJAKAN PELAN
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
3
Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
melalui bajet semasa.
Sistem pendidikan yang memberi murid nilai dan
pengalaman bersama dalam kepelbagaian
50% pengurangan dalam jurang pencapaian ( spt
antara bandar-luar bandar,jantina,sosioekonomi )
menjelang 2020
Dalam kalangan satu pertiga negara teratas dalam
pentaksiran antarabangsa seperti PISA,TIMSS
dalam 15 tahun
100% enrolmen merentas semua tahap daripada
Prasekolah hingga ke menengah atas menjelang
2020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

EKUITI
PERPADUA
N
KECEKAPA
N
KUALITI
AKSES

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

TAHUN: 2015

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI JANGKA PANJANG


Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara
langsung

11
10

Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit


Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta
secara meluas
Tranformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian
pendidikan
Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti
pembelajaran di Malaysia

9
8
7
6

Mengupaya JPN,PPD & sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus


berasaskan keperluan.

Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di


setiap sekolah

5
4

Tranformasi keguruan sebagai profesion pilihan

Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai


Memastikan setiap murid profsien dalam Bahasa Malaysia &
Bahasa Inggeris

2
1

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf


antarabangsa

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

TAHUN: 2015

ASPIRASI
SISTEM

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

ANJAKAN

TAHUN: 2015

Perpaduan dan Kecekapan


3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai
10. Memaksimukan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

DASHBOARD
(Sasaran)

Keberhasilan , Kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum(100%)


Pencapaian kuantiti kehadiran murid dalam aktiviti koku rendah

ISU
MATLAMAT

Meningkatkan kehadiran murid dalam koku

SASARAN PRESTASI
BIL

OBJEKTIF

KPI
TOV

Peratus
kehadiran murid

2016
85

2017
100

1.

Meningkat
kehadiran
murid

2.

Top 3 kejayaan
2
3
3
4
Sekolah
1 Kebangsaan
berwatak
2 Negeri
(kokurikulum)
/Daerah
ASPIRASI
Perpaduan dan Kecekapan
SISTEM
ANJAKAN
3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

60

2015
70

STRATEGI / INISIATIF
(Projek)

1 Program Kecemerlangan
Kokurikulum
a Persatuan/Kelab
b Unit Beruniform
c Sukan dan Permainan

PELAKSANA
Pengetua
PK 1 /PK
HEM/Koko
Guru Penasihat

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

DASHBOARD
(Sasaran)
ISU
MATLAMAT

TAHUN: 2015

Keberhasilan , Kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum(100%)


Pencapaian kuantiti kehadiran murid dalam aktiviti koku rendah
Meningkatkan kehadiran murid dalam koku

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI JANGKA PENDEK


SASARAN PRESTASI
BIL

OBJEKTIF

KPI

STRATEGI / INISIATIF
TOV

Meningkat
kehadiran
murid dalam
aktiviti
kokurikulum
Sekolah
berwatak
(kokurikulum)

Peratus
kehadiran murid

OT1

60
%

AR1

ETR
70%

1. Pertandingan Antara
Kelas/ Ahli
2. Survival diri(unit
uniform)

Watak(Top 3
kejayaan)

3
2

PELAN TINDAKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PELAKSANA

Pengetua
PK 1 /PK
HEM/Koko
Guru Penasiha

IS

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

TAHUN: 2015

Murid ponteng aktiviti Kokurikulum

U
MATLAMAT Meningkatkan kehadiran murid dalam kokurikulum
STRATEGI Pelbagaikan aktiviti Kokurikulum

BIL

PELAN
TINDAKA
N/
TAKTIKAL

TANGGUN
GJAWAB

TEMPOH/
HARI

KOS
/SUMBER

KPI

SASARAN
PRESTASI

1.

Pertandingan
Pidato

Guru Penasihat
dan AJK

1 hari

RM 100

100 %

Kehadiran
pelajar

2.

Pertandingan
Forum

Guru Penasihat
dan AJK

1 hari

RM 100

100 %

Kehadiran
pelajar

PELAN OPERASI 1.
Nama Pelan Taktikal / Projek / Program: Kemahiran Berpidato Persatuan Bahasa
Objektif Operasi: Meningkatkan keyakinan murid dalam berpidato
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PELAN
KONTIGE
NSI

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI


Proses Aliran Kerja:

Langkah

Proses Kerja & Tanggungjawab

TAHUN: 2015

Tempoh

Status

Mesyuarat AJK :
Membincangkan tajuk
Agihan tugas
Tetap Tarikh dan tempat
Anggaran kos

1 hari

Semua
AJK
Bahasa Melayu

Kelab

1 minggu

Semua
AJK
Bahasa Melayu

Kelab

3 jam

Semua
AJK
Bahasa Melayu

Kelab

Penyediaan bahan- Guru penasihat dan AJK :


Teks
Siaraya
Pelaksanaan projek- Guru penasihat dan AJK :
Pendaftaran
Pelajar berkumpul
Pertandingan dijalankan
Penghakiman dijalankan
Keputusan diumunkan
Hadiah disampaikan

Cadangan Pelan Kontingensi :

Menulis Esei
6

Penilaian ( pembetulan / penambahbaikan ) :


Hebahan tentang pertandingan dibuat lebih meluas.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

TAHUN: 2015

PELAN OPERASI 2.
Nama Pelan Taktikal / Projek / Program: Kemahiran Berforum Persatuan Bahasa
Objektif Operasi: Meningkatkan keyakinan murid dalam berforum
Proses Aliran Kerja:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Langkah

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI


Proses Kerja & Tanggungjawab

Tempoh

TAHUN: 2015

Status

Mesyuarat AJK :
Membincangkan tajuk
Agihan tugas
Tetap Tarikh dan tempat
Anggaran kos

1 hari

Semua
AJK
Bahasa Melayu

Kelab

1 minggu

Semua
AJK
Bahasa Melayu

Kelab

3 jam

Semua
AJK
Bahasa Melayu

Kelab

Penyediaan bahan- Guru penasihat dan AJK :


Teks
Siaraya
Pelaksanaan projek- Guru penasihat dan AJK :
Penyediaan kertas kerja
Pendaftaran
Pelajar berkumpul
Pertandingan dijalankan
Penghakiman dijalankan
Keputusan diumunkan
Hadiah disampaikan

Cadangan Pelan Kontingensi :

Menulis Esei
6

Penilaian ( pembetulan / penambahbaikan ) :


Hebahan tentang pertandingan dibuat lebih meluas.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

10