Anda di halaman 1dari 18

PANDUAN PEMARKAHAN - B.

MELAYU 1103/2
Soalan 1
Markah penuh 30:
1. Isi
- 20 markah
2. Bahasa - 10 markah
(a) Isi 20 markah
(b) Panduan mengira perkataan
Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan

Nama khas

Perkataan berulang

Penggunaan kata sendi di dan ke

Angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan

Gelaran

Peribahasa

Kata ganda

(c) Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja
sebelum diperiksa
(d) Periksa jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak
perlu diperiksa.
(e) Beri markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja.

(f) Pemberian markah:


Pendahulu

an
Isi Tesurat
12
Isi Tersirat
4
Kesimpula
2
Isi
n
Bahasa
JUMLAH JUMLAH
20

20
10
30

Bahasa baik / cemerlang = separuh markah isi + 1

Bahasa Biasa = Separuh markah isi

Bahasa Lemah (ada kelemahan) = separuh markah isi - 1

Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat


walaupun jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan,
berikan 0 markah.

Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan, markah tidak


dipotong.

Soalan 1 : Rumusan

P1

PENDAHULUAN
Petikan membincangkan punca-punca / sebab-sebab obesiti dalam

2m

P2
P3

kalangan masyarakat / di negara ini / di Malaysia


Petikan membincangkan punca-punca / sebab-sebab obesiti
Rumusan membincangkan punca-punca / sebab-sebab obesiti dan

1m
1m

P4

kepentingan mengawal berat badan


Rumusan membincangkan faktor-faktor obesiti dan kepentingan

0m

mengawal berat badan


ISI TERSURAT
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

(FAKTOR-FAKTOR OBESITI)
kandungan nutrisi yang tidak seimbang dalam menu harian
Amalan pengambilan makanan segera
makanan berasaskan karbohidrat yang diambil secara berlebihan
akibat makanan harian yang tinggi kandungan kalorinya
amalan penggunaan ubat-ubatan tanpa pengawasan doktor
genetik atau keturunan
Kadar metabolisme yang rendah
tidak melakukan senaman dan diet yang seimbang
tidak mengamalkan gaya hidup sihat
ISI TERSIRAT
(KEPENTINGAN MENGAWAL BERAT BADAN)
Menyalin petikan secara terpilih

masalah kesihatan seperti darah tinggi dan penyakit kardiovaskular.

kalori yang berlebihan akan bertukar menjadi lemak sekiranya tidak

2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m

0m

digunakan dalam masa yang lama


T1
T2
T3
T4
T5

obesiti akan menimbulkan pelbagai kemudaratan


Mengurangkan risiko mendapat penyakit berbahaya
Tubuh lebih sihat dan bertenaga
Lebih berkeyakinan / penampilan lebih menarik
Tidak diejek dan di label gemuk
Tumbesaran lebih sempurna dari aspek fizikal

2m
2m
2m
2m
2m

K1

KESIMPULAN
Kesimpulannya, semua pihak perlu mengetahui / sedar faktor-faktor /

2m

sebab-sebab / punca-punca obesiti agar kehidupan lebih sihat dan


3

K2

sejahtera.
Kesimpulannya, semua pihak perlu mengetahui / sedar faktor-faktor /

1m

K3

sebab-sebab / punca-punca obesiti.


Kesimpulannya, kita perlu sedar bahawa obesiti akan menimbulkan

0m

pelbagai kemudaratan. Oleh itu, setiap individu perlu bertindak untuk


mengelakkan obesiti kerana mencegah lebih baik daripada mengubati.

Menyalin petikan perenggan akhir

Soalan 2
Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada:
Soalan 2(a) : 9 markah
4

Soalan 2(b) : 9 markah


Soalan 2(c) : 8 markah
Soalan 2(d) : 9 markah
Perhatian bagi soalan 2(a) hingga Soalan (2d)
1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri.
2. Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/sempurna.
3. Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul, berikan
separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja.
Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman
1. Soalan 2 markah:
DESKRIPSI
-

MARKAH

Jawapan tepat mengikut konteks/isi cukup dan ayat

gramatis
-

Jawapan kurang tepat/isi tidak cukup

Jawapan tidak tepat/ salah

2. Soalan 3 markah:
DESKRIPSI
-

MARKAH

Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan

ayat gramatis
Isi

cukup

dan

lengkap/relevan

tetapi

ayat

kurang

gramatis
Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat gramatis
Isi kurang lengkap dan ayat kurang gramatsi

Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi

1
0

ayat gramatis

3. Soalan 4 markah
-

DESKRIPSI
Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan

ayat gramatis
- Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang
gramatis
- Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat masih
gramatis
- Isi kurang lengkap/kurang relevan dan ayat kurang
gramatis
- Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi
ayat gramatis

Soalan 2(a) : Petikan Umum


i.

Maksud membudayakan tabiat


P1-mendidik tingkah laku
P2- membiasakan sesuatu perilaku
P3- mengamalkan sesuatu tingkah laku
6

MARKAH
4
3
2
1
0

[Maksimum : 2 markah]

ii.

Langkah yang perlu diambil untuk mengurangkan masalah obesiti .


P1- melakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya tiga kali seminggu
P2- ibu bapa perlu memastikan anak-anak mengurangkan aktiviti
menonton televisyen atau permainan video
P3- Kita perlu sedar bahawa obesiti akan menimbulkan pelbagai
kemudaratan.
( 2 isi cukup )
[Maksimum : 3 markah]

iii. dua cara meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya obesiti.


P1
-mengadakan kempen kesedaran obesiti supaya masyarakat
tahu
P2

bahaya obesiti
- menyiarkan iklan keburukan pengambilan makanan tidak sihat

supaya
masyarakat sentiasa berwaspada terhadap pengambilan
makanan
seharian.
P3
- mendidik masyarakat mengenai bahaya obesiti supaya kadar
obesiti
P4

dapat dikurangkan.
- memasang papan iklan bahaya obesiti supaya masyarakat

sentiasa
sedar dan prihatin mengenainya.
*jawapan lain yang munasabah diterima dengan syarat pelajar
menyatakan cara dan alasan.( 2 isi cukup )
[Maksimum : 4 markah]

2(b) petikan cerpen :


PAHLAWAN BUNTUNG
(i) Keadaan kaki kayu Pak Husain ketika ditemui oleh aku.
Kaki kayunya sudah usang

1m

Kepala kakinya sudah berjabu-jabu

1m

(ii) Pada pendapat anda, apakah cara-cara untuk menghargai jasa pejuang negara.
menyambut Hari Pahlawan

1m

menghulurkan derma sempena Hari Pahlawan

1m

mendoakan kesejahteraan mereka

1m

menziarahi pusara

1m

(iii) Satu pengajaran yang terdapat dalam petikan


Kita hendaklah menghargai jasa pejuang negara. Contohnya aku yang
mengingati jasa Pak Husain yang telah menyelamatkan keluarga aku.
2m
Satu pengajaran lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen.
1. Kita hendaklah berani mempertahankan hak di tanah air sendiri + contoh.
2. Kita hendaklah bijak membuat keputusan bagi menyelesaikan masalah +
contoh.
3. Kita hendaklah menyayangi ahli keluarga dan jiran tetangga + contoh.
4. Kita hendaklah mematuhi arahan ketua semasa menjalankan sesuatu tugas
+ contoh.

2m

Soalan 2(c): Prosa Tradisional


PELAYARAN PENUH PERISTIWA
(i)

Maksud ;

- Menjaga/mengawal bahtera/ kapal

[Maksimum : 2

markah]

(ii)

Alasan-alasan ;
- Dia hanya menumpang di kapal itu
- Masih berhutang
- Belum mampu menjelaskan hutang/membayar hutangnya

[Maksimum : 3
markah]
[2 isi Cukup]
(iii) membalas jasa;
-

Melangsaikan hutang Awang Sulung


Menghadiahkan rumah/tanah/harta-benda/kekayaan kepada Awang Sulung
Mengurniakan Awang Sulung pangkat/pingat/jawatan/gelaran
Menjadikan Awang Sulung sebagai menantu
[Maksimum : 3 markah]
[2 isi Cukup]

Soalan 2(d) : Gurindam


GURINDAM TONGGAK 12
(i) Maksud baris

Pemimpin yang baik menjadi ikutan


Mencontohi pemimpin yang baik

2m
2m

[Maksimum : 2 markah]
(ii) Kepentingan menghargai masa:
Dapat membentuk disiplin diri
Terhindar daripada melakukan aktiviti tidak bermanfaat
Dapat menyempurnakan tugas dalam masa yang ditetapkan
Dapat mendorong ke arah kejayaan
[Maksimum : 3 markah]
[2 isi cukup]
(iii) Satu persoalan yang terdapat dalam rangkap keempat:
Persoalan kepentingan mengamalkan sikap sederhana / agar
dipandang mulia
1+1

ATAU
Persoalan kebijaksanaan dalam melakukan sesuatu tindakan / agar
dapat menangani masalah dan cabaran dalam kehidupan
1+1
( Terima salah satu
persoalan)
Satu persoalan yang terdapat dalam rangkap kesepuluh:

Persoalan kepentingan sifat sabar dalam menangani masalah


(cabaran) / agar segala masalah dapat diselesaikan dengan baik.
1+1

[Maksimum : 4 markah]

10

Soalan 3
Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada:
Soalan 3(a)
Soalan 3(b)
Soalan 3(c)
Soalan 3(d)
Soalan 3(e)

:
:
:
:
:

6 markah
6 markah
6 markah
6 markah
6 markah

Perhatian bagi soalan 3(a)


1. Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul.
2. Tolak markah bagi kesalahan ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca daripada
keseluruhan soalan.
3. Frasa berkenaan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah.
4. Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah.
5. Sengaja menambah atau menukar imbuhan, berikan 0 markah
6. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih tolak markah bagi
setiap ayat.
7. Jika semua perkataan digunakan dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai
satu ayat.
8. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya.
9. Isi tidak jelas, tolak markah

Jawapan 3[a]
(i)

Suai kenal

11

menyesuaikan diri (dengan sesuatu keadaan yang baru) serta


berkenal-kenalan dengan rakan-rakan dll, orientasi, program
berkenalan.
(ii)

Baik pulih
membaiki serta memulihkan sesuatu (jentera, pesawat, dll)
sehingga dapat digunakan atau dapat berfungsi dengan
sempurna: perkhidmatan ~ kapal;

(iii)

Urus niaga
urusan perniagaan, kegiatan jual beli.

(iv)

Usaha sama
perusahaan (kegiatan, penghasilan, perniagaan, dll) yang
diusahakan bersama oleh dua atau beberapa pengusaha
(syarikat dll) sebagai suatu perkongsian.

(v)

Soal siasat
kaedah formal menyoal pesalah, saksi, pengintip, dll untuk
mendapatkan maklumat.

(vi)

Hak milik kekuasaan untuk memiliki sesuatu, pemilikan (kepunyaan)


yang sah.

Jawapan 3 (b) cerakinkan ayat majmuk kepada enam ayat tunggal.

12

1. Kempen kebersihan alam sekitar di taman itu dirasmikan oleh wakil


rakyat.
2. Kempen ini disertai kira-kira tiga ratus orang penduduk di situ.
3. Penduduk di taman ini terdiri daripada pelbagai kaum
4. Kempen kebersihan alam sekitar ini telah berjaya memupuk semngat
bekerjasama.
5. Semua pihak berganding bahu membersihkan kawasan sekitar.
6. Selama ini kawasan itu kotor dan terbiar.

Jawapan 3 (c) kesalahan ejaan dan imbuhan


i.

ilmuan ilmuwan
meningkat meningkatkan

ii.

kolestrol kolesterol
menyerang -diserang

iii.

kontingen kontinjen
dilengkap dilengkapi

jawapan 3 (d) Kesalahan kata dan istilah


i.

oleh kerana oleh sebab


rasmi resmi

ii.

di waktu pada waktu


mendalami menikmati

iii.

berbagai berbagai-bagai / pelbagai


damai selesa

Jawapan 3[e]

13

(i)

(ii)

(iii)

seperti isi dengan kuku

2m

seperti dakwat dengan kertas

2m

seperti mencurah air ke daun keladi

2m

seperti mencurah garam ke laut

2m

masuk telinga kanan, keluar telinga kiri

2m

sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain

2m

Soalan 4
Markah penuh 15 markah
Panduan pemarkahan bagi Soalan 4
14

(a)

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

viii)
bahasa.
ix)

Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari


Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap
Beri 2 markah bagi contoh peristiwa yang lengkap / jelas
Markah isi maksimum 4 markah
Markah bahasa maksimum 3 markah
Markah bahasa diberi secara impression
Baik
:
3 markah
Sederhana :
2 markah
Lemah
:
1 markah
Jika calon memjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk
Calon tidak menjawab 0 markah
[ Maksimum

markah ]
(b)

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)

xi)
bahasa
xii)

Jawapan berdasarkan dua buah novel yang dipelajari


Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap
Beri 1 markah bagi setiap pernyataan kepincangan masyarakat
Beri 2 markah untuk setiap huraian / contoh peristiwa yang
lengkap / jelas
Beri 1 markah untuk huraian / contoh peristiwa yang kurang
lengkap
Beri 1 markah untuk pernyataan kepincangan masyarakat
tanpa huraian.
Beri 0 markah untuk huraian tanpa pernyataan kepincangan
masyarakat.
Markah isi maksimum 6 markah
Markah bahasa maksimum 2 markah
Markah bahasa diberi secara impression
Baik
: 2 markah
Sederhana : 1 markah
Jika calon menjawab dan markah isi 0 beri 1 markah untuk
Jika calon tidak menjawab 0 markah
[ Maksimum

8 markah ]

15

4 (a) Permulaan cerita dua buah novel


Azfa Hanani karya Halis Azhan Mohd. Hanafiah

Ketika rakan-rakannya menumpukan perhatian terhadap


pembelajaran Kimia, Azfa Hanani diburu rasa takut sekiranya namanya
dipanggil pengetua kerana mencuri buku dari perpustakaan. Padanya, dia
bukan bertujuan untuk mencuri sebaliknya hanya "meminjam" untuk
mengulang kaji pelajaran kerana tidak mampu untuk membeli buku rujukan
tersebut. Dia takut dibuang sekolah kerana perbuatannya mencuri, sekali
gus namanya akan tercemar. Semua terjadi disebabkan kemiskinan keluarga
pak long yang memeliharanya sejak kedua-dua ibu dan bapanya meninggal
dunia akibat kemalangan jalan raya. Dia semakin takut apabila pengetua
mahu menemuinya.
Di bilik pengetua, terdapat tetamu yang begitu asing baginya, iaitu
Tengku Mazran, Syafinaz dan Syarifah Rozan. Mereka memberitahu dirinya
kembar seiras Tengku Murni, seorang remaja yang meninggal dunia dalam
suatu kemalangan empat bulan lalu. Tengku Mazran dan Syafinaz
memberitahu bahawa dia berkunjung ke rumah Syarifah Rozan semalam dan
ternampak gambarnya dalam album. Gambarnya seiras wajah adiknya,
Tengku Murni. Azfa Hanani ditawarkan menjadi anak emas keluarga kaya dan
menyamar sebagai Tengku Murni kerana wajah mereka seiras, umpama
kembar
Kembara Amira karya Amer Hamzah L. Kadir
Pada cuti persekolahan, Amira, Amir dan Jacinta telah menaiki kereta api
untuk pergi ke Bukit Mat Raya. Jacinta seorang gadis keturunan Cina dan
merupakan kawan baik kepada Amira. Jacinta merupakan rakan sebilik Amira
dan berasal dari Pulau Pinang. Pada waktu yang sama, ibu Amira (Profesor
Zaidah) sedang berada di Bukit Mat Raya. Profesor Zaidah dibantu oleh Dr
Zawawi, Rusdi dan beberapa orang pelajar yang lain.
Amira dan Jacinta turun dari kereta api apabila sampai di stesen Dahan
Hijau. Pak Alias telah mengambil mereka berdua. Pak Alias memberitahu
bahawa ibu Amira sibuk menguruskan tapak cari gali kerana hujan turun
dengan lebat. John OHara dan Malique berada di dalam pacuan empat roda
16

yang dipandu oleh Roslan. Roslan memaklumkan kepada OHara bahawa


aktiviti arkeologi di Bukit Mat Raya dijalankan oleh pensyarah dan pelajar
universiti. OHara bimbang kerana projek yang sedang diusahakan olehnya
akan terganggu oleh arktiviti akeologi

Jawapan 4

(b) dua

peristiwa yang

menunjukkan

kepincangan

masyarakat.
Novel Azfa Hanani
1. Masyarakat yang sanggup mengambil sesuatu tanpa izin
kerana terpaksa.
Contohnya, Azfa Hanani membawa keluar
buku rujukan tanpa kebenaran dari perpustakaan. Hal ini demikian
kerana dia tidak mampu membeli buku rujukan tersebut disebabkan
keluarganya miskin.
2. Masyarakat yang memandang hina terhadap golongan yang
berstatus rendah.
Contohnya,
Tengku Muzafar menghalang hubungan adiknya Tengku Murni dengan
Ekran kerana menganggap Ekran tidak setaraf dengan keluarganya /
Tengku Makmur mencampakkan wang RM500.00 di atas katil sebagai
bayaran upah penyamaran Azfa Hanani.

3. Masyarakat yang mementingkan glamour.


Contohnya, Fuziana, Laili dan Shafiqah ingin mengendalikan slot
Malam Bakat Sumbangsih walaupun slot tersebut dikendalikan oleh
pelajar kelas sastera dan menawarkan Azfa Hanani sebagai pengacara
majlis.
4. Masyarakat yang bergaul bebas dan suka berfoya-foya.
Contohnya, Iskandar suka hidup berfoya-foya dan memiliki banyak
teman wanita. Akhirnya dia meninggal dunia akibat kemalangan
bersama-sama Laili.
5. Masyarakat yang bertindak tanpa berfikir panjang.
Contohnya, Datin Maziah bertindak menampar dan menghalau Azfa
Hanani apabila mendengar pertengkatan Azfa Hanani dengan Tengku
Muzaffar.

17

Novel Kembara Amira


1. Masyarakat yang tidak amanah.
Contohnya, Itai membongkar rahsia yang disimpan oleh keluarganya
tentang emas yang tersimpan di dasar sungai. Dia membawa Amira ke
sungai tersebut untuk mengambil sebutir emas sebagai hadiah kepada
Jacinta.
2. Masyarakat yang tidak reda/tidak menerima ketentuan Tuhan.
Contohnya, Tau tidak dapat menerima kenyataan bahawa isterinya
Ipah lari meninggalkannya bersama-sama Johny. Dia memencilkan diri
daripada masyarakatnya dan tidak mampu memelihara Itai dan
diserahkan kepada Ludin.
3. Masyarakat yang berprasangka buruk terhadap keluarga.
Contohnya, Jacinta tidak dapat menerima hakikat ayahnya berkahwin
dengan wanita lain kerana menganggap ayahnya telah melupakan
ibunya yang telah meninggal dunia.
4. Masyarakat yang sanggup meninggalkan suami dan anak.
Contohnya, Ipah sanggup lari bersama-sama Johny dan meninggalkan
suami serta anaknya yang masih kecil.
5. Masyarakat yang mudah berkecil hati terhadap ahli keluarga
sendiri.
Contohnya, Jacinta merajuk apabila ayahnya berkahwin lain dan
sanggup tinggal sendirian di asrama ketika cuti persekolahan.

18