Anda di halaman 1dari 6

SMK SERI SETIA

Jalan Setia Raja, Kuching Sarawak

KERTAS KERJA
PERTANDINGAN PERSAHABATAN
(BOLA JARING)
TEMPAT:

PADANG BOLA JARING


SMK SERI SETIA
TARIKH:

12 MAC 2015
(Khamis)
ANJURAN:
SUKAN & PERMAINAN
BOLA JARING

PERTANDINGAN PERSAHABATAN
BOLA JARING
SMK SERI SETIA VS SMKA SHOAW
1.0 PENDAHULUAN
Pertandingan Bola Jaring ini adalah salah satu aktiviti kokurikulum yang
dianjurkan oleh Sukan dan Permainan, Bola Jaring SMK Seri Setia. Program ini
hanya disertai oleh pelajar perempuan dari tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Aktiviti
ini dilaksanakan selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia
yang ingin mewujudkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani melalui penyertaan dalam bidang kokurikulum. Seseorang
murid itu wajib menyertai aktiviti kokurikulum untuk menyeimbangkan tahap
sosial mereka dalam melangkah ke alam kehidupan yang lebih mencabar.
Pengalaman yang ditimba melalui aktiviti permainan bola jaring ini bakal
diaplikasikan oleh mereka apabila menempuhi alam kedewasaan kelak.

2.0 MATLAMAT
Matlamat program ini adalah untuk memberi pendekatan berkaitan peraturan
dan teknik permainan bola jaring. Ia bertujuan untuk meningkatkan keyakinan diri
serta menguji ketahanan fizikal dan mental setiap peserta. Pertandingan ini juga
dapat membina keyakinan diri dan mengukuhkan rohani agar dapat membentuk
modal insan yang seimbang selaras dengan pembangunan negara yang
mampan.

3.0 OBJEKTIF
3.1 Memberi

peluang

kepada

murid

merasai

pengalaman

dalam

Pertandingan Bola Jaring.


3.2 Membentuk murid yang mampu berdikari dan mampu menyesuaikan
diri dalam pelbagai situasi.
3.3 Melatih murid untuk memupuk sikap toleransi, bertanggungjawab dan
menghargai kesihatan tubuh badan.
3.4 Meningkatkan keberanian dan keyakinan diri semasa menyertai
pertandingan yang disediakan.
3.5 Melahirkan murid yang berpengetahuan dalam permainan bola jaring.
3.6 Memupuk semangat bekerjasama antara kumpulan serta mengikis
sikap mementingkan diri sendiri.
3.7 Melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan
sosial.

4.0 TARIKH DAN TEMPOH PERLAKSANAAN


4.1 Tarikh yang dirancang ialah pada 12 Mac 2015.
4.2 Dilaksanakan bermula dari jam 2.30 petang dan dijangka tamat pada
jam 4.00 petang.
4.3 Aturcara pertandingan adalah seperti dalam Lampiran 1.

5.0 KUMPULAN SASARAN / PENYERTAAN


7.1 Pemain bola jaring kategori 18 tahun ke bawah.

6.0 JAWATANKUASA PENGURUSAN


Penasihat

: Pn. Salbiah Binti Hj Seman (Pengetua)

Pengerusi

: En. Julius Ak Mundor


(Penolong Kanan Kokurikulum)

AHLI JAWATANKUASA
Ketua Teknik Pertandingan: Pn. Azhaida Binti Muhammad
Pengadil

Bantuan Kecemasan

: Pn. Marhaizan Binti Abd Hadi

Persediaan Tempat dan

: Pn. Norizan Bt Ghani

Siaraya
AJK Cenderamata

: Pn. Yushazlinda Binti Yusoff

AJK Makanan

: Pn. Azhaida Binti Muhammad

7.0 PENUTUP
Diharapkan agar apa yang dirancang ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan
berkesan. Semoga segala ilmu dan pelajaran yang kami sampaikan di dalam
aktiviti pertandingan bola jaring ini akan dipraktikkan dalam kehidupan seharian
mereka demi untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan
terbilang.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

..................................................

(Pn. Azhaida Binti Muhammad)

(En. Julius Ak Mundor)

Guru Penasihat Bola Jaring,

PK Kokurikulum,

SMK Seri Setia.

SMK Seri Setia.

Disahkan oleh,

.
(Pn. Salbiah Bt Hj Seman)
Pengetua
SMK Seri Setia

LAMPIRAN 1

ATURCARA
PERTANDINGAN PERSAHABATAN BOLA JARING
SMK SERI SETIA VS SMKA SHOAW
2.30 petang

: Pendaftaran peserta.

2.50 petang

: Taklimat kepada peserta.

3.00 petang

: Pertandingan di mulakan :
SMK SERI SETIA vs SMKA SHOAW

4.00 petang

: Penyampaian cenderamata dan bersurai.

Anda mungkin juga menyukai