Anda di halaman 1dari 2

SIJIL PENGHARGAAN

Untuk Merakamkan Setinggi-tinggi Penghargaan dan


Terima kasih
Kepada

EDMUND ROBERTSON LINANG

670816-13-5489
di atas sumbangan yang telah diberikan semasa

Bengkel Teknik Menjawab Soalan


PT3
Pada

6.11.2015

(MOKTAR BIN JOHAR)


Pengetua
SMK SERI SETIA