Anda di halaman 1dari 5

OBJEKTIF

PROGRAM 3K SEKOLAH

1. Mewujudkan iklim serta identiti sekolah sebagai institusi yang


bersih, indah dan ceria.
2. Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan bagi mencapai
kebersihan maksimum.
3. Meningkatkan keprihatinan dan komitmen warga sekolah terhadap
kebersihan, keindahan dan keceriaan serta menghargai kemudahan
yang disediakan.
4. Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya hidup yang
berterusan dalam menjalani kehidupan seharian.
5. Kesediaan bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat
amalan kebersihan sekolah.
6.

Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam


program kebersihan sekolah.

KONSEP
DISEDIAKAN OLEH: PN. S. LETCHMY

S.J.K.T LADANG RAJA MUSA

Program kebersihan sekolah didefinisikan sebagai lanjutan


pendedahan awal tentang kebersihan yang bermula dari rumah,
pengukuhan dan pengembangan di sekolah dengan harapan akan
menjadi amalan hidup sepanjang hayat oleh setiap insan.

TAKRIFAN
KEBERSIHAN - Personaliti diri warga sekolah yang cemerlang dan
persekitaran sekolah yang bersih, indah dan kondusif dalam membantu
proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan.
KESIHATAN - Sihat, cergas dan cerdas dari segi jasmani, emosi, rohani
dan intelek supaya murid dapat mengawal dan mengurus diri dalam
membantu meningkatkan pencapaian akademik dan pembangunan
sahsiah diri.
KESELAMATAN - Suasana yang selamat sama ada di dalam atau di
luar sekolah boleh meningkatkan keyakinan dan kekuatan dalaman diri
(jati diri murid) daripada sebarang pengaruh dan ancaman luar.

SKOP DAN BIDANG TUGAS

DISEDIAKAN OLEH: PN. S. LETCHMY

S.J.K.T LADANG RAJA MUSA

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Kebersihan.


Menentukan program pembangunan kebersihan murid dilaksanakan di sekolah.
Menyelaras aktiviti-aktiviti program kebersihan sekolah dengan agensi-agensi yang
berkaitan.
Menentukan keperluan kebersihan untuk kesejahteraan murid-murid di sekolah.
Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan Kebersihan.
Mengenal pasti keperluan latihan kepada warga sekolah.
Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan kebersihan dipatuhi oleh
pihak yang berkaitan dengan perjanjian/ kontrak seperti syarikat pembersihan, pengusaha
kantin sekolah, pengusaha dewan makan asrama, pembekal makanan RMT dan SBT serta
pembekal susu sekolah.

2.

Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan pengurusan


kebersihan murid.

3.
3.1

Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan serta penilaian kebersihan murid dan sekolah.


Mewujudkan serta melaksanakan manual penjagaan kebersihan murid dan program
kebersihan sekolah.
Mengkaji dan menilai keberkesanan program secara berterusan.

3.2
4.

Menyediakan pelan kontingensi kebersihan untuk menangani kes-kes seperti banjir,


jerebu, keracunan makanan dan lain-lain.

5.

Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan.

6.

Menyediakan dan membuat laporan berkala.

CADANGAN PELAKSANAAN AKTIVITI


1.

Melaksanakan program-program kebersihan

DISEDIAKAN OLEH: PN. S. LETCHMY

S.J.K.T LADANG RAJA MUSA

1.1

Kebersihan diri
- Program Penjagaan Gigi dan Mulut
- Program Bebas Kutu
- Program Cuci Tangan
- Program Penjagaan Kuku
- Program Kemas Diri
- Program Membasmi Kudis Buta

1.2

Kebersihan Fizikal
- Pertandingan Kebersihan Kelas
- Pertandingan Landskap Antara Kelab/ Persatuan
- Pelaksanaan Kantin Ala Kafeteria
- Tandas Angkat Kelas

1.3

Kebersihan Persekitaran
- Program Bebas Denggi
- Sudut Keceriaan
- Sekolah Kawasan Larangan Merokok

1.4

Penghayatan Kebersihan
- Pertandingan Melukis dan Mewarna
- Pertandingan Kuiz, Pidato, dan Bahas Bertemakan Kebersihan
- Pertandingan Melukis Poster
- Pameran Bertemakan Kebersihan

S.J.K.T LADANG RAJA MUSA,


45000 KUALA SELANGOR
JAWATANKUASA PROGRAM 3K SEKOLAH 2015
DISEDIAKAN OLEH: PN. S. LETCHMY

S.J.K.T LADANG RAJA MUSA

PENGERUSI
EN. S.S. PANDIAN
(GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI
PN.C.KAVITHA
(GPK HEM)

GURU PENYELARAS
PROGRAM 3K
PN.M.RAJASVARI
AHLI JAWATANKUASA

GURU KESELAMATAN
CIK. M. PUNITHA

GURU KESIHATAN
PN.K.KALAIVANI
GURU KEBERSIHAN
PN. S. LETCHMY

DISEDIAKAN OLEH: PN. S. LETCHMY

S.J.K.T LADANG RAJA MUSA