Anda di halaman 1dari 1

Diftong

Vokal:
a, e, i ,o u

Digraf
Konsonan:
b, c, d, f , g ,h , j ,k ,l,
m ,n ,p, q ,r,
s ,t ,v ,w ,x ,y ,z

Vokal gabung tetapi satu

Konsonan gabung tetapi

bunyi

satu bunyi

Contoh: kaloi, pulau

Contoh: khemah, nyanyi

Vokal Berganding
Vokal:
a, e, i ,o u

Konsonan begabung
Konsonan:
b, c, d, f , g ,h , j ,k ,l,
m ,n ,p, q ,r,
s ,t ,v ,w ,x ,y ,z

Vokal gabung tetapi dua

Konsonan gabung tetapi

bunyi

dua bunyi

Contoh:

Contoh:

buahbu/ah,

stor

saatsa/at

trek

gaulga/ul