Anda di halaman 1dari 4

KERTAS KERJA

KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT


MSSB SANDAKAN
2015

UNIT KOKURIKULUM
SMK BELURAN II

1.0 Pendahuluan
Kejohanan Merentas Desa Peringkat Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Bahagian Sandakan
merupakan kesinambungan daripada Kejohanan Merentas Desa peringkat MSSD.
Kejohanan ini bertujuan meneruskan lagi

pencarian atlet untuk mewakili MSSB

Sandakan ke peringkat MSS Sabah. Selain itu juga, penyertaan para pelajar dalam aktiviti
merentas desa ini dapat merealisasikan kehendak FPK yang ingin melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta merapatkan
lagi hubungan silaturrahim sesama atlet dan warga sukan dalam MSSB Sandakan.
2.0 Rasional

Untuk menggalakkan pelajar menyertai kegiatan yang sihat dan cergas

Untuk memenuhi keperluan aspek fizikal dan jasmani

Untuk menyerapkan minat bersukan dan nilai patriotisme dalam diri pelajar.

3.0 Objektif
1. Melahirkan bakat-bakat baru dalam sukan merentas desa.
2. Melahirkan pelajar-pelajar yang cergas dan cerdas melalui aktiviti bersukan
3. Melahirkan atlet yang mampu mencapai kejayaan tertinggi dalam bidang sukan.
4. Memilih atlet sukan merentas desa untuk mewakili MSSB Sandakan ke ke peringkat
MSS Sabah.
4.0 Penegelola
PPD Telupid
5.0 Tempat
Telupid
6.0 Tarikh
24 Januari 2015
7.0 Senarai peserta dan guru pengiring
Rujuk Lampiran I
8.0 Anggaran Belanjawan
Rujuk Lampiran II
9.0 Penutup
Adalah diharapkan kejohanan ini dapat memberi kejayaan kepada peserta dan seterusnya
mewakili MSSB Sandakan peringkat yang lebih tinggi.

SMKBII

Lampiran I
SENARAI GURU PENGIRING
1. En Anuar Yasis (Penolong Kanan Kokurikulum)
2. En Haziman Harun (Pengurus Pasukan)
SENARAI PESERTA
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NAMA PESERTA
RAJMAN BIN ABD BAHIM
MAC BRYAN IRVAN
KINLEE RAIDI
JACKLYN ASCHER
PITALAUNG
SALMAN BIN AWANG
HAZIZEE DEE OASIY
AZINEN
ALMARXTHIN BIN ATIN
ROSALINAH BIINTI
JAMALUDIN
NOR SITI HASLINDA BINTI
LAJINI

KAD PENGENALAN
020126120189
010321121583
001010122357
010820120630
001204121627
980712125087
980915126645

TINGKATAN
1
2
3
2

KAUM
BUMIPUTERA
BUMIPUTERA
BUMIPUTERA
BUMIPUTERA

3
5

BUMIPUTERA
BUMIPUTERA

5
5

BUMIPUTERA
BUMIPUTERA

BUMIPUTERA

981103126054
990919125438

PENGLEIBATA KAUM
JANTINA
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH

SMKBII

BUMIPUTERA
6
3

CINA
0
0

INDIA
0
0

LAIN-LAIN
0
0

JUMLAH
6
3
9

Lampiran II
ANGGARAN BELANJAWAN
SUMBER KEWANGAN:
1. Peruntukan kokurikulum
Bantuan Sukan Sekolah

RM

423.00

Jumlah: RM 423.00
PERBELANJAAN:
BIL
PERKARA
PERBELANJAAN
JUMLAH KESELURUHAN
1
Pengangkutan
RM 350.00
RM 350.00
2
Makan dan minum peserta RM 7.00X9
RM 63.00
3
Air mineral
RM 10X1 kotak
RM 10.00
JUMLAH KESLURUHAN =RM 423.00

DISEDIAKAN OLEH,
--------------------------------(EN HAZIMAN HARUN)
Setiausaha Sukan

DISEMAK OLEH,
-------------------------(EN ANUAR YASIS)
Penolong Kanan Kokurikulum

DISAHKAN OLEH,
-----------------------------(EN HENLEY LIEW YUN YE)
Pengetua

SMKBII