Anda di halaman 1dari 8

ELSA HONEY G.

KUYUN
HT 2006-4647
SEKSYEN 2

KERTAS KERJA

BENGKEL KECEMERLANGAN DAN MOTIVASI

TARIKH : 28 – 29 MAC 2008

TEMPAT : RUMAH ANAK-ANAK YATIM, TAMBUNAN

0
ELSA HONEY G. KUYUN
HT 2006-4647
SEKSYEN 2

1.0 PENDAHULUAN

Bengkel Kecemerlangan dan Motivasi merupakan program yang akan dijalankan oleh

Interaksi Institusi dan Masyarakat (INTERIM) sesi 2008/2009 Pusat Kokurikulum dan

Pemajuan Pelajar di rumah anak-anak yatim, Tambunan. Program seumpama ini mampu

mengaktifkan minat pelajar dalam kegiatan kepimpinan, hubungan komuniti, bakti dan

khidmat siswa bagi tujuan membangunkan daya kepimpinan dan potensi pelajar.

Tambahan pula, program ini membolehkan mahasiswa/i memberikan sumbangan secara

langsung kepada anak-anak yatim dalam bentuk khidmat masyarakat dan motivasi bagi

membakar semangat mereka untuk terus maju terutamanya dalam pendidikan agar

mereka tidak tersisih dan mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan

masyarakat luar.

Sejajar dengan misi Universiti Malaysia Sabah untuk mencapai kecemerlangan

ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu dan pengiktirafan antarabangsa menerusi pendidikan,

penyelidikan, khidmat masyarakat dan keseimbangan pengkhususan ilmu serta

keperibadian pelajarnya. Program ini mampu membantu merealisasikan hasrat Universiti

dalam melahirkan mahasiswa/i yang serba boleh. Diharapkan, melalui program

seumpama ini mampu memberikan keyakinan kepada mahasiswa/i untuk menghasilkan

produktiviti dan kualiti yang tinggi dalam konteks persekitaran dan aspirasi pembangunan

masyarakat dan negara.

1
ELSA HONEY G. KUYUN
HT 2006-4647
SEKSYEN 2

2.0 OBJEKTIF

1. Melonjakkan kecemerlangan ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu berasakan kegiatan

hubungan komuniti, bakti dan khidmat masyarkat.

2. Mencungkil bakat kepimpinan mahasiswa/i dalam menganjurkan sesebuah program.

3.0 MATLAMAT

Bengkel Kecemerlangan dan Motivasi diadakan untuk membentuk dan membangunkan

jati diri pelajar sebagai bangsa Malaysia yang mempunyai nilai-nilai ketahanan diri yang

tinggi, berperibadi mulia dan bersahsiah tinggi serta mempunyai nilai-nilai kasih sayang

sejagat. Selain itu, program ini diharapkan mampu membantu golongan yang memerlukan

dalam bentuk khidmat masyarakat dan motivasi.

4.0 MAKLUMAT PROGRAM

4.1 Tarikh
27 – 29 Mac 2009

4.2 Tempat
Rumah anak-anak yatim, Tambunan

4.3 Penganjur
Interaksi Institusi dan Masyarakat (INTERIM) sesi 2008/2009

4.4 Tema
“ WE GIVE IT AND YOU TAKE IT”

2
ELSA HONEY G. KUYUN
HT 2006-4647
SEKSYEN 2

5.0 PENYERTAAN

Semua mahasiswa/mahasiswi Interakasi Institusi dan Masyarakat (INTERIM) bukan


komponen beruniform Universiti Malaysia Sabah dan anak-anak yatim, Tambunan.

6.0 JAWATANKUASA PELAKSANA

Majlis Tertinggi

Penaung : Y.Bhg Prof. Datuk Dr. Kamarulzaman Hj. Ampon


Naib Canselor, Universiti Malaysia Sabah
Penasihat I : Y.Bhg Prof. Madya Dr. Amran Ahmed
TNC Hal Ehwal Pelajar & Alumni,
Universiti Malaysia Sabah.
Penasihat II : Encik Azmi Bin Jumat
Jurulatih INTERIM sesi 2008/2009
Penasihat III
: Encik Talib Bin Abdullah
Jurulatih INTERIM sesi 2008/2009
Penyelaras :

Pengarah :
Setiausaha :
Bendahari :

JAWATANKUASA PELAKSANAAN PROGRAM

3
ELSA HONEY G. KUYUN
HT 2006-4647
SEKSYEN 2

Pengarah Urusetia :
Pengarah Makanan :
Pengarah Teknikal :
Pengarah Protokol :
Pengarah LDK :
Pengarah Keselamatan :
Pengarah Kerohanian & Sahsiah
7.0 PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
7.1 Pendapatan
Peruntukan Universiti Malaysia Sabah RM 3202

7.2 Perbelanjaan

Bil Perkara Harga Seunit Kuantiti Jumlah


SUMBANGAN
1 Sumbangan kepada RM 5 100 RM500
peserta (alat tulis)

RM500
CENDERAHATI
1 Perasmi RM30 1 RM30

RM30
JAMUAN DAN MAKANAN
1 Jamuan (jemputan) RM10 5 RM50
2 Makanan (AJK)
Pagi RM3 35 RM105
Tengah hari RM4 X 2 hari 35 RM280
Malam RM4 35 RM140
3 Makanan (Peserta)
Pagi RM3 100 RM300
Tengah hari RM4 X 2 hari 100 RM800
Malam RM4 100 RM400

RM2075

PENTADBIRAN
1 Catridge hitam RM10 2 RM20
2 Catridge warna RM15 2 RM 30
3 Kertas A4 (putih) RM10 2 RM20
4 Kertas A4 (berwarna) RM35 1 RM35

4
ELSA HONEY G. KUYUN
HT 2006-4647
SEKSYEN 2

5 Sijil AJK RM1 35 RM35


6 Sijil penyertaan RM1 100 RM100
7 Komunikasi RM10 10 RM100
8 Tag nama RM2 35 RM70
9 “Common Seal” RM30 1 RM30
10 Pensil RM3 9 RM27
11 Fail RM1 100 RM100
12 Fotostate RM0.05 600 RM30
RM 597

JUMLAH KESELURUHAN RM3202

8.0 PENUTUP

Diharap, program seumpama ini dapat membantu mahasiswa/i dalam meningkatkan

keyakinan diri. Selain itu, secara tidak langsung ia dapat memberi pendedahan dan

pengalaman kepada mahasiswa/i dalam hubungan komuniti, khidmat masyarakat

disamping membantu mereka yang memerlukan sokongan moral dan motivasi. Niat murni

untuk menjayakan program ini tidak akan terlaksana tanpa sokongan daripada pihak yang

terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung. Sokongan berbentuk idea, tenaga

dan kewangan yang mencukupi amat diperlukan.

Sekian dan terima kasih.

5
ELSA HONEY G. KUYUN
HT 2006-4647
SEKSYEN 2

Disediakan oleh:

Pengarah
Bengkel Kecemerlangan dan Motivasi
Interaksi Institusi dan Masyarakat (INTERIM) sesi 2008/2009
Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar
Universiti Malaysia Sabah

Lampiran 1

28 Mac 2008

7.00 am : Bertolak dari Universiti Malaysia Sabah

9.30 am : Mahasiswa/i tiba di rumah anak-anak yatim, Tambunan

1.00 pm : Ketibaan para peserta dan pendaftaran.

2.30 pm : Ucapan alu-aluan oleh Pengarah Bengkel Kecemerlangan dan Motivasi

3.00 pm : Sesi berkenalan dengan fasilitator-fasilitator Bengkel Kecemerlangan dan Motivasi

3.30 pm : Pembahagian Kumpulan (LDK)

4.00 pm : LDK 1
Ice Breaking

7.00 pm : Makan malam

8.00 pm : LDK 2

6
ELSA HONEY G. KUYUN
HT 2006-4647
SEKSYEN 2

Matlamat Anda dalam Hidup (sesi perkongsiaan)

11.00 pm : Sesi LDK dijangka tamat

29 Mac 2009

5.00 am : Ketibaan para peserta.

5.15 am : Kuliah subuh

6.30 am : Senaman pagi

8.00 am : Makan pagi

8.30 am : Ceramah motivasi

10.30 am : Sesi pemberian sijil dan sumbangan kepada para peserta

11.00 am : Penutupan Bengkel Kecemerlangan dan Motivasi

12.00 pm : Makan tengah hari

1.00 pm : Bertolak ke Universiti Malaysia Sabah