Anda di halaman 1dari 2

PAK01/5( )

SEKOLAH MENENGAH AGAMA LUGHATUL QURAN


AKU JANJI

Saya ...........................................................................................................................
......
(nama murid)

No. Mykad / Mykid :


Tingkatan

: ................................

no ID : .......................

Telah membaca dan memahami semua isi kandungan peraturan-peraturan asrama


Sekolah Menengah Agama Lughatul Quran, Kesang Tasek.
Saya dengan ini berjanji akan mematuhi segala peraturan dan menjaga harta
benda asrama.
Saya juga bersedia menerima segala tindakan tatatertib yang akan dikenakan ke
atas saya sekiranya saya tidak mematuhi peraturan yang telah dinyatakan dalam
buku peraturan asrama.
Saya juga berikrar dan berjanji bahawa saya atau keluarga saya tidak akan
membuat sebarang dakwaan sekiranya tindakan tatatertib diambil ke atas diri
saya.
Saya juga berjanji akan melaksanakan ikrar pelajar SMALQ seperti berikut:
1.0Taat kepada Allah dan rasul
2.0Mengamalkan ibadah dengan tekun
3.0Melatih diri menjadi insan yang soleh
4.0Mentaati ibu bapa
5.0Menghormati para guru
6.0Menyayangi rakan-rakan
7.0Menjadi pelajar cemerlang
8.0Menjaga maruah diri, agama, bangsa dan negara

Tandatangan pelajar :

Tandatangan penjaga:

__________________
Tarikh : ........................................
: ..........................................................

__________________
Nama

No
: .........................................................
Tarikh
: .........................................................

Mykad