Anda di halaman 1dari 12

HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan

Indeks Diskriminasi

Azman Fadzil

1 - 12

Apakah Indeks Diskriminasi?


Ukuran yang menentukan sejauhmana sesuatu item
itu dapat membezakan di antara calon peperiksaan
yang memiliki atau menguasai pengetahuan yang
diuji dengan calon-calon lain yang tidak menguasai
pengetahuan tersebut.

Perbezaan pelajar pandai dan pelajar lemah

Azman Fadzil

2 - 12

Kaedah Mengira Indeks Diskriminasi Item


Mehrens & Lehmann (1991)

Bahagi pelajar dalam 3 kumpulan.


Pencapaian Rendah (27%) - PR
Pencapaian Sederhana (46%) - PS
Pencapaian Tinggi (27%) PT

** Prestasi kumpulan PS tidak diambil kira**

Azman Fadzil

3 - 12

Kaedah Mengira Indeks Diskriminasi Item


Mehrens & Lehmann (1991)
Hitung berapa pelajar PR jawab betul = (RL)
Hitung berapa pelajar PT jawab betul = (RU)

Jumlah bilangan pelajar PR dan PT = T ( L + U )

Indeks diskriminasi (d) =

(RU RL)
T (L+U) / 2

Azman Fadzil

4 - 13

Contoh Mengira Indeks Diskriminasi (m/s 110)


200 pelajar;
54 prestasi tinggi (PT)(27%);
54 prestasi rendah (PR) (27%)
Analisis Soalan 6:
45 drp 54 PT jawab betul (RU):
15 drp 54 PR jawab betul (RL)
Jumlah PT dan PR ialah T(L+U) 54+54 = 108
Indeks diskriminasi d =

(RU RL)
T (L+U) / 2

Azman Fadzil

45-15

= 30
54
108 /2

= 0.56

Aras Diskriminasi Dan Pengkelasan Item

Item soalan
yang lebih
0.30 amat
sesuai dan
baik
digunakan

0.56

Nitko (2004)

Nilai positif

Azman Fadzil

6 - 12

Sekiranya
+

d = 1.00 - bermaksud semua pelajar pencapaian TINGGI jawab betul dan


TIADA pelajar pencapaian rendah jawab betul (RL = 0)
RU > RL

d = 0.00 - bermaksud pelajar pencapaian tinggi dan pelajar pencapaian


rendah jawab betul jumlahnya SAMA banyak
RU = RL

d = -1.00 - bermaksud semua pelajar pencapaian RENDAH jawab betul dan


TIADA pelajar pencapaian tinggi jawab betul (RU = 0)
RU < RL

Azman Fadzil

7 - 13

Sekiranya
RU = RL
RU > RL

positif
-1

negatif

RU < RL

Azman Fadzil

8 - 13

Latihan Mengira Indeks Diskriminasi

Pelajar OUM untuk matapelajaran OUMHBEF 3203 adalah


seramai 1226 orang seluruh Malaysia. Untuk soalan objektif
nombor 9, terdapat 165 orang yang pencapaian tinggi dan 77
orang pelajar pencapaian rendah berjaya menjawab dengan
betul. Bakinya terdapat 560 orang berjaya menjawab dengan
betul.
Cari Indeks Diskriminasi di atas.

Azman Fadzil

9 - 13

1226/100 x 27

Jumlah pelajar = 1226

Tertinggi
Sederhana
Rendah

(RU RL)
d=

T (L+U) / 2

- 27%
- 46%
- 27%

= 331
= 564
= 331

RU

= 165

RL

= 77

(165 77)

T (331+331) / 2

88

662 / 2

88

331

d = 0.26
Soalan no 9
SEDERHANA BAIK

Azman Fadzil

10 - 13

Fikirkan

Nilai-nilai d dalam slaid sebelum ini menunjukkan


nilai positif (+).

Apakah maksud nilai d negatif (-) dan apa


implikasinya dari segi kesesuaian item soalan.

Azman Fadzil

11 - 12

Tamat

Azman Fadzil

12 - 13