Anda di halaman 1dari 3

KERTAS KERJA CADANGAN PENAMBAHBAIKAN KECERIAAN KELAS PEMULIHAN

SEPANJANG TAHUN 2014 SEKOLAH KEBANGSAAN MOYNOD,BELURAN.


1.0 PENDAHULUAN
Keceriaan Kelas Pemulihan SK.Moynod,Beluran merupakan satu instrument yang dinilai
oleh Pemantau Kualiti Fizikal Sekolah. Pemulihan SK.Moynod,Beluran telah mewujudkan
Keceriaan Kelas di bawah pengawasan HEM dengan kerjasama guru kelas dan muridmurid. Kertas kerja ini dibentangkan untuk mencadangkan beberapa perkara yang perlu
dilakukan untuk penambahbaikan kelas. Penambahbaikan ini berdasarkan komen dan
ulasan yang diberikan oleh Ibubapa, pegawai dari JPN dan PPD pada tahun 2013.
2.0 TAJUK
PROJEK KECERIAAN KELAS PEMULIHAN SEPANJANG TAHUN
3.0 TARIKH
6 Februari 2014 Mesyuarat HEM
21 Februari Perasmian dan Pelaksanaan hingga Oktober 2014 Penyampaian hadiah bagi
pemenang pada Perhimpunan Bulanan Akhir Tahun. Rujuk Takwim Sekolah.
4.0 MISI
Kearah pembelajaran yang ceria,kemas,bersih dan cantik didalam kelas yang kondusif.
5.0 VISI
Memantapkan agar setiap murid dapat belajar dengan selesa dan gembira didalam kelas
yang ceria sepanjang masa.
6.0 OBJEKTIF
Dapat mengekalkan keceriaan kelas sepanjang tahun sesi pembelajaran dengan
menekankan aspek Pameran Sudut ABM sentiasa kekal, Kekemasan hiasan jendela
seperti langsir terjaga, Pemantapan Kebersihan 5S, Rekacipta Mobail / Tampalan kekal
sebagai hiasan dinding luar kelas, memantapkan sudut pandang keceriaan dan
kebersihan keseluruhan setiap masa.
7.0 AHLI JAWATAN KUASA PROJEK KECERIAAN KELAS PEMULIHAN SK.MOYNOD.
PENGERUSI: EN.IBRAHIM HJ.SARUNA
NAIB PENGERUSI: EN.WELLEY SINAWAT ANTAKAH
PENYELARAS: EN.MOHAMAD ABD.KARIM
SETIAUSAHA: EN.RUDY A.RAHMAN
BENDAHARI : PUAN JUMATIAH SALIMBANGUN
AHLI JAWATANKUASA:
1.EN.NICHOLAS K.SALAMAT
2.PUAN RADINA KAUN
3.EN.JEFRI ANCI
4.EN.NURAIMAN SULAIMAN

5.PUAN IVYLIA LONGINUS


6 .PUAN MARIAM ABDULLAH
7 .EN.MUSTAKIM MUSTAPHA
8.PUAN RABECCA GINSAWAD
9.PUAN ZAITON DAMIATI
10.PUAN MAZILAH DAUD
11.PUAN MAINAS SABILON
12.PUAN DOLLYNAH INDANG
13.PUAN JAMALIAH HASIN
14.PUAN WENDY BENJAMIN
8.0 YANG TERLIBAT.
Penggerak utama yang terlibat dalam projek ini adalah Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran
Bahasa Melayu, Matematik, Sains,Bahasa Inggeris, Pendidikan Agama dan Pendidikan
Moral serta Semua murid Pra,Tahap 1 dan Tahap 2.
9.0 KEKUATAN DAN KELEMAHAN
a) Kekuatan
i/ Memberikan keseronokan belajar sepanjang masa didalam kelas yang cantik dan
selesa.
ii/ Memotivasikan murid betapa pentingnya belajar didalam kelas yang teratur dan kemas.
iii/ Membimbing murid menyayangi kelas dan menjaga kebersihan setiap masa sepanjang
tahun.
iV/ Mendidik murid untuk berkerjasama sebagai satu pasukan mengelola kebersihan
danmenjaga keceriaan kelas setiap masa.
V/ Memudahkan murid membuat rujukan melalui carta Alat Bantu Mengajar guru yang
disusun atur dengan cantik dan kemas.
Vi/ Keceriaan kelas dapat dipertingkatkan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali.
b)Kelemahan
i/ Perbelanjaan pembelian kain langsir yang perlukan punya budget yang lebih
berpatutan.
ii/ Pemantauan yang tidak konsisten oleh guru kelas atau guru matapelajaran
menyebabkan program ini terkandas dipertengahan tahun. Kelas tetap tidak ceria.
iii/ Membebankan guru kelas dan guru matapelajaran menyediakan peralatan keceriaan
yang memerlukan budget yang diperlukan.
10.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Berdasarkan beberapa kelemahan yang telah dikenalpasti. Pihak Jawatankuasa telah
mencadangkan beberapa perkara untuk dipertimbangkan oleh pihak pengurusan untuk
diambil tindakan segera,antaranya,
BIL AKTIVITI TARIKH CADANGAN
1.Pembersihan kelas oleh murid setiap hari sebelum mula belajar
2. Guru Kelas meluangkan masa membuat moral / hiasan dinding di luar kelas.
3.Mengadakan aktiviti menghias kelas oleh murid seminggu tiga kali.

4.Pemantauan berterusan oleh guru kelas dan guru matapelajaran mengenai keceriaan
dan penambahbaikan susun atur carta / ABM di dalam kelas.
5.Penyediaan ruang kerusi / meja yang tersusun kemas dan cantik setiap masa untuk
keselesaan pembelajaran murid.
6.Sifar tong dan sampah didalam kelas sepanjang tahun.
11.0 ANGGARAN KOS MENGIKUT CADANGAN DAN SUMBER KEWANGAN
BIL PERKARA JUMLAH KOS SUMBER
1.Kain langsir
2.Cat berwarna merah,biru,hijau,kuning,
putih, hitam dan coklet.
3.Pembelian carta yang lebih bermutu
4.Pembelian kertas berwarna
5.Tikar getah
6.Rak kasut murid
Sekian terima kasih,
Disediakan Oleh; Disemak Oleh; Diluluskan Oleh;
MOHAMAD ABD.KARIM
PENYELARAS PROJEK
KECERIAAN KELAS PEMULIHAN
SK.MOYNOD,BELURAN