Anda di halaman 1dari 2

MODUL IKATAN DAN SIMPULAN

PERKHEMAHAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH


PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2015

1. PENGENALAN
Simpulan dan ikatan telah digunakan sejak berabad-abad lamanya. Di dalam
kehidupan seharian, peserta menggunakan tali pada sepanjang masa,
tempat dan keadaan. Selain itu, Ikatan juga digunakan untuk mengikat kayu,
buluh, tiang, dan papan untuk membuat jambatan, tiang bendera, menara
dan sebagainya. Oleh yang demikian, Pertandingan ikatan dan simpulan akan
mendidik

peserta

yang

berpengetahuan,

berkemahiran

serta

dapat

mengaplikasikan ikatan dan simpulan yang diaplikasikan di dalam kehidupan


seharian.
2. OBJEKTIF
a. Melahirkan individu yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran di
dalam asas ikatan dan simpulan
b. Memupuk semangat kerjasama antara rakan sepasukan.

3. PERLAKSANAAN MODUL
a. BENTUK AKTIVITI
- Aktiviti adalah berbentuk ajar dan uji.
- Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil yang
-

dianggotai oleh 5 hingga 6 orang kadet.


Setiap kadet akan diajar beberapa jenis ikatan kemudian akan

diuji dalam masa yang ditetapkan.


Markah adalah secara individu.
Soalan berbentuk Kemahiran Berfikir

Aras

Tinggi

akan

disediakan contohnya pegawai memberikan satu situasi dan


kadet

menunjukkan

ikatan

yang

sesuai

tersebut.
b. TEMPOH MASA AKTIVITI
- 5 minit bagi tunjuk ajar setiap jenis ikatan x
minit

dengan

situasi

4 ikatan = 20

5 minit bagi ujian individu x 4 ikatan = 20 minit


20 minit pengurusan peserta termasuk pergerakan peserta
masuk dan keluar, taklimat aktiviti dan pengisian borang

markah
Jumlah masa aktiviti = 60 minit

c. PERALATAN
- Tali sepanjang 1 meter (setiap peserta diwajibkan membawa
tali

sendiri).

Pegawai

akan

menyediakan

tali

tambahan

sekiranya perlu dan kadet yang tidak membawa tali akan


menerima markah yang kurang atau kosong bagi markah
-

persediaan peserta.
Kayu 1 kaki 40 unit (disediakan oleh penganjur)

d. JENIS IKATAN ASAS


- Buku sila
- Simpul Manuk
- Bunga Geti
- Ikatan Pengail
4. PEMARKAHAN
a. TATACARA PEMARKAHAN
- Kadet akan dinilai dari segi ketepatan dan kekemasan ikatan.
- Kadet yang gagal bagi cubaan pertama akan diajar sekali lagi
dan diuji sekali lagi. Markah cubaan kali kedua akan menjadi
-

berkurangan.
Setiap kadet diberikan peluang sehingga tiga kali percubaan.
Setiap satu cubaan akan diselang dengan tunjuk ajar dari

pegawai.
Matlamat

utama

aktiviti

menguasai ikatan asas.


b. BORANG MARKAH
Lampiran

ini

ialah

semua

kadet

dapat