Anda di halaman 1dari 108

c

ADA GERAKAN ROH ALLAH

Ada gerakan Roh Allah di sini (2x)


Di timur, di barat, utara dan
selatan
Ada gerakan Roh Allah (3x) di sini

Ada gerakan Roh Allah di sini (2x)


Dihati, dijiwa, dalam roh dihatiku
Ada gerakan Roh Allah (3x) di sini

c
c
c
c
c
c
c
c
c

ALLAH ITU BAIK


c
c
Allah itu baik
sungguh baik bagiku
ditunjukkannya kasih setia-Nya
Dia menyediakan yang ku perlukan
Menyatakan kebaikan(x2)
Menyatakan kebaikan-Nya padaku

Kasih-Nya tak pernah berubah


Dulu sd karang dan sd lamanya
Ajaiblah kuasa dan nama-Nya
hesusku luar biasa
c
c
c
c
c
ALLAHKU RAJAKU

Allahku Rajaku angkatku dan


bebaskanku
Berkuasa sd lamanya ku
percaya pada-Nya

Dialah Tuhan datang dari surga


Sd lamatkan kita, umat manusia

Bangkit hidup berkuasa


sd lamanya
Dia buka jalan bagi umat
manusia
Haleluyah Dia berkuasa

API KEMULIAAN-NhA
Dengarkanlah suara nafiri
Memanggil semua umatNya
Dari s luruh penjuru bumi
Datang untuk menyembah Dia

Dengarkanlah suara nafiri


Memanggil semua umatNya
G reja Tuhan bersatu kini
Mengangkat tinggi panjiNya

Bersiap maju janganlah lengah


hesus panglima kita
Kenakan semua senjata Allah
Dengan kuasa Roh Kudus

Api kemuliaanNya
Tercurah dari syurga
Penuhi kami semua

Bangkitlah gerejaNyaApi kemuliaanNya


Tercurah dari syurgaBd ritakan pada
dunia
Bahd wa hesuslah Raja
S gala raja

ANGGUR BARU TERCURAH

Roh Ku us tercurah i tempat ini


UrapanNya yang ajaib
Memulihkan umatNya
Roh Ku us tercurah bagi
g rejaNya
Membangkitkan umat pilihanNya

Hari inilah harinya Tuhan


Saat pembebasan tiba
Belenggu dosa td lah dipatahkan
Mari bersorak bagi Dia

Anggur baru tercurah


Penuhi umatNya dengan sukacita
Minyak baru tercurah
Urapi umatNya nyata kuasaNya

ALLAH PEDULI

Banyak perkara
hang tak dapat ku mengerti
Mengapakah harus terjadi
Di dalam kehidupan ini

Satu perkara
hang ku simpan dalam hati
Tiada satu pun d kan terjadi
Tanpa Allah perduli

Allah mengerti, Allah perduli


Segala persoalan yang kita hadapi
Tak akan pernah dibiarkanNya
Ku bergumul sendiri
Sd bab Allah mengerti

ALLAH ROH KUDUS


Allah Roh Kudus
Penuhi kami
Ku rindu Kau selalu
Dalam hidupku

Allah Roh Kudus


Ubah hatiku
Pulihkanku, Jamahlahku
Rindu hadiratMu

Ku sembah Kudus
Kudus, Kuduslah Tuhan
Dan ku sanjung Kau mulia
Mulia bagiMu Tuhan
ALLAH SUMBER
KUATKU

Hanya Kau milikku di sorga


Tiada yang ku miliki di bumi hanya
Kau
Tak ku andalkan kekuatanku
Namun yang pasti
d Kan tetap sd lamanya

Allah sumber kuatku


Allah sumber kuatku
Allah sumber kuatku
Dan bah gianku
S lamanya, s lamanya

ALLAH hANG SETIA


hesus Kau telah memulai
S gala yang baik alamku
Engkau menja ikanku
Serupa gambaranMu
Dan berharga i mataMu

hesus Kau telah memulai


Karya yang mulia dalamku
Kau berikan diriMu
Sd bagai ganti dosaku
Kerd na kasihMu padaku
S karang ku memujiMu
Allah yang setia
hang tak pernah meninggalkan
Perbuatan tanganMu
S karang ku menyembahMu Allah
yang mulia
Sempurnakan seg nap hi upku
Agar in ah bagiMu

ALLAHKU DAHShAT
Dari Utara ke Selatan
Terdengar pujian bagi Allah
Dari Barat sampai ke Timur
Nama hesus disanjung tinggi

Dari pulau-pulau, lembah-lembah


Gunung-gunung yang tinggi
KebesaranNya disaksikan
KemuliaanNya dicd ritakan
hesus, hesus, nama hesus
Nama hesus isanjung tinggi

Dari pulau-pulau, lembah-lembah


Gunung-gunung yang tinggi,
Allahku ahsyat, berkuasa
S luruh bumi suju menyembah
Tinggikan namaMu

AJAR AKU TUHAN

Ajar aku Tuhan


Jalan alam t rangMu
B rikan ku hati yang teguh
MengasihiMu
Ku puji Kau selama-lamanya
Seg nap hatiku seg nap kuatku
Seg nap hi upku

Ku se rahkan pa aMu
Ja ilah sesuai k hen akMu
Ajar aku hesus Tuhan

AJAR KU BERDIAM

Ajarku Berdiam, Dekat di hatiMu


Di saat ku berpaling
Ku temukan cintaMu

Di sana Kau menanti


c Tuk bawaku lagi
Bersekutu dalam damai yang sejati

Ooha Ku damba hadirMu


Ooha Itulah rinduku

Hidupku hanyalah untukMu


Segenap hatiku kagum
c Kan kebaikanMu
Nafasku mencd ritakan kasihMu
Ajarku berdiam dekat di hatiMu

ANAK ALLAH hESUS NAMA-NhA


Anak Allah hesus nama-Nya
Menyucikan, menyembuhkan
Bahkan mati, tebus dosaku
Kubur kosong membuktikan
Dia hidup

Sd bab Dia hidup


Sampai hari esok
Sd bab Dia hidup ku tak gentar
Sd babku tahu Dia pegang hari
esok
Hidup ini bererti sd bab Dia hidup
ALLAH BANGKIT

Kerahkanlah kekuatanMu,
ya Allah
Tunjukkanlah kuasaMu, ya Tuhan

Serakkan musuhMu
S lamatkanlah umatMu
Allah ahsyat i tempat
ku usNya

Allah bangkit, bersoraklah


Allah bangkit, bernyanyilah
Musuh dikalahkan, UmatNya
dibebaskan
Allah dahsyat di tempat
kudusNya

BAGAIKAN BEJANA

Bagaikan bejana siap dibentuk


Demikian hidupku di tanganMu
Dengan urapan kuasa RohMu
Ku dibaharui selalu

Jadikan ku alat dalam rumahMu


Inilah hidupku di tanganMu
Bentuklah sd turut kehendakMu
Pakailah sesuai rencanaMu
Ku mau s pertiMu hesus
Disempurnakan s lalu
Dalam seg nap jalanku
Memuliakan NamaMu

BAGAIKAN TANAH KERING


Bagaikan tanah kering
hang merindukan air
Demikianlah jiwaku
Haus akan Engkau

Ku rindu selalu
HadirMu di hidupku
Memulihkan jiwaku
Hapuskan airmataku

Mengalirlah kuasa Roh Kudus


Mengalirlah di tempat ini
Mengalirlah oh Roh Kudus
Di hidupku

Mengalirlah kuasa Roh Kudus


Mengalirlah di tempat ini
Mengalirlah oh Roh Kudus
Pulihkanku
BAGI DIA

Dia hesus t lah mati bagiku


Dia Tuhan s lamatkan jiwaku
Bagi Dia pujianku
Tak apat ku balas kasihNya
Dia angkatku jadi anakNya
Bd ri damai di dalam hidupku
Bagi Dia sembahku
Hanya Dia sd galanya bagiku

Bagi Dia segala pujian


Hormat serta syukur
Kekal selamanya
Bagi Dia segala pujian
Hormat serta syukur sd lama-
lamanya

BANGKIT GEREJA TUHAN


SEKARANG
Bangkit g reja Tuhan sekarang
Maju alam kuasa Roh Ku us
Kemenangan t lah iberikan

Kuasa osa ipatahkan


UmatNya ipulihkan
Bersoraklah

PengurapanNya telah icurahkan


Kuasa mukjizatNya pun inyatakan
Mari kibarkan panjiNya

Bagi kemuliaanNya
Maju berperang umat pemenang
Rebut bangsa-bangsa bagiMu
Tuhan
BANGKIT SERUKAN

Bangkit s rukan nama hesus


Maju nyatakan kuasaNya
Kita buat Iblis gementar
Kalahkan tipu dayanya
Dengan kuasa namaNya

Nama hesus menara yang kuat


Nama hesus kota benteng yang
teguh
Nama hesus kalahkan semua
musuh
Nama hesus di atas segalanya
BANGKITKAN AKU

Aku melangkah jalani hidup ini


Bersama dengan waktu yang terus
melaju
Untuk apakah aku ada di sini
Tuhan
Kalau bukan untuk melayaniMu

Bangkitkan aku, bangkitkan aku


Jadikan aku hambaMu yang setia
Bangkitkan aku, bangkitkan aku
Jadikan aku hambaMu yang
berkenan
Inilah aku di hadapanMu Tuhan
Bersama dengan segala yang ku
miliki
Pakailah aku Tuhan sebagai alatMu
Menyelamatkan jiwa yang terhilang

BAPA hANG KEKAL

Kasih yang sempurna telah


Ku t rima ari Mu
Bukan karna kebaikanku

Hanya oleh kasih karunia Mu


Kau pulihkan aku
Layakkanku tuk apat memanggilMu
Bapa
Kau bri yang
ku pinta
Saat ku mencari ku mendapatkan
Ku ketuk pintu Mu dan Kau bukakan
Sbab Kau Bapaku, Bapa yang Kekal

Takkan Kau biarkan


Aku melangkah hanya sendirian
Kau selalu ada bagiku
Sbab Kau Bapaku, Bapa yang kekal
BEGITU INDAH

Begitu indah
Terjalin mesra
Satu dalam kasih
Kita bersaudara

Di dalam kasih hesus


Kita bersaudara
Tanpa ada rasa curiga
Dan saling terbuka

Di dalam kasih hesus


Kita bersaudara
Mari kita jalin bersama
Sampai Tuhan hesus
Datang kedua kalinya

BERHEMBUSLAH ROH KUDUS

Berhembuslah Roh Kudus


Di tempat ini
Berhembuslah Roh Kudus
Dengan kuasaMu
Pulihkanlah grejaMu i akhir
zaman
Berhembuslah, berhembuslah
S karang

Urapilah kami engan minyak baru


Penuhilah kami engan ha iratMu
Kami rin u Tuhan melihat kuasaMu
Dicurahkan i tempat ini

BERSORAK-SORAI
Bersorak-sorai orang-orang
benar
hang dalam Tuhan
Bersorak-sorai orang-orang
benar
hang dalam Tuhan

Jiwaku membumbung
Tinggi sd perti
Rajawali di langit

Sd bab besar kasihNya


Bagi kita
Aku bersukacita
BERShUKURLAH
Na...na...na...na...na..(3x)
Haleluya ku
Memuji Mu Tuhan Ker na kasih Mu
Tak berkesu ahan

Biar yang bernafas Memuji Sang Raja


Di atas gunung an Di alam
samu era

Tanganku Ku angkat pa a Mu
Mensyukuri rahmat hang Kau bd ri
Kakiku Melompat bagi Mu
Sd bab rahmat Mu Baru setiap pagi

Bersyukurlah kepada Tuhan


Sebab Ia baik, Sebab Ia baik

Bahwasanya untuk selamanya


Kasih setiaNya, Kasih setiaNya

BERTEMU DENGAN SAUDARA

Bertemu dengan saudara


Dalam kasih Tuhan
Bernyanyi puji NamaNya
Dengan sukacita

Berjabat tangan semua


Saling mengasihi
Tuhan hesus ada disini

Haleluya, haleluya
Haleluya puji Dia
Haleluya, haleluya
Haleluya puji Dia

BESAR DAN AJAIB KUASAMU

Besar dan ajaiblah karyaMu


Adil dan benarlah jalanMu
Raja sd gala bangsa
hang maha kuasa
Mulia namaMu
Layaklah segala bangsa
Sujud kepadaMu
Sd bab Kau Allah yang kudus
Layak disembah

BETAPA BAIKNhA ENGKAU


TUHAN

Betapa baiknya Engkau Tuhan


KasihMu tia a berkesu ahan
Betapa mulia kasihMu hesus
Jiwaku iselamatkan
Hosanna ku memuji Tuhan
Hosanna ku tinggikan hesus
Hosanna, hosanna
Hosanna

BETAPA HATIKU

Betapa hatiku Tuhan


Berterima kasih hesus
Kau mengasihiku Tuhan
Kau memilikiku

Hanya ini Tuhan persembahanku


Segenap hidupku jiwa dan ragaku
Sd bab tak ku miliki harta
kekayaan
hang cukup bererti c Tuk ku
persembahkan

Hanya ini Tuhan permohonanku


Terimalah Tuhan persembahanku
Pakailah hi upku sebagai alatMu
Seumur hi upku

BUKAN KUAT BUKAN GAGAH


Bukan kuat, bukan gagah
Tapi RohKu kata Tuhan
Bukan kuat, bukan gagah
Tapi RohKu kata Tuhan

Gunung ini dipindahkan


Gunung itu disingkirkan
Gunung tinggi diratakan
Oleh RohKu kata Tuhan
BIAR S GALA hANG
BERNAFAS

Biar s gala yang bernafas


Memuji namaMu Tuhan
S bab namaMu besar
S bab namaMu mulia

Biar s gala yang bernafas


Memuji namaMu Tuhan
hesuslah Tuhan, hesuslah Raja,
S gala Raja

Bersorak-sorai, bersukacitalah
Di ha apan Tuhan Allah kita
Biar yang bernafas memuji Dia
Puji Dia dengan tarian
Dengan nyanyian
Kita semua datang memuji Dia

BETAPA HEBAT

Berkuasa di bumi di surga


Bertaktha dalam kemuliaan
Dialah Tuhan Allah kita
Nama-Nya berkuasa pembebas
umat-Nya

Betapa hebat betapa kuat


Dahsyat Allah kita
Dia Berjaya atas semua
perbuatan-Nya
Betapa hebat betapa kuat
Dahsyat-Nya Allah kita
Dia ternama hesus Raja s gala
Raja
Tuhan Allah kita

DALAM NAMA hESUS

Dalam Nama hesus


Dalam Nama hesus
Ada kemenangan

Dalam Nama hesus


Dalam Nama hesus
Iblis dikalahkan

Dalam Nama Tuhan hesus


Siapa dapat melawan
Dalam Nama Tuhan hesus
Ada kemenangan

DALAM hESUS KITA


BERSAUDARA

Dalam hesus kita bersaudara


Dalam hesus kita bersaudara
Dalam hesus kita bersaudara
Sekarang dan selamanya
Dalam hesus kita bersaudara

Dalam hesus ada sukacita


Dalam hesus ada sukacita
Dalam hesus ada sukacita
Sekarang dan selamanya
Dalam hesus ada sukacita

Dalam hesus ada kedamaian


Dalam hesus ada kedamaian
Dalam hesus ada kedamaian
Sekarang dan selamanya
Dalam hesus ada kedamaian
DARI TERBIT MATAHARI

Dari terbit matahari


Sampai pada masuknya
Biarlah Nama Tuhan dipuji

Dari terbit matahari


Sampai pada masuknya
Biarlah Nama Tuhan dipuji
Puji Tuhan, Puji Tuhan

DASAR hANG TEGUH


hesus Kau dasar yang teguh
Aman ku bersamaMu
hesus Kau dasar yang teguh
Ku percaya akan firmanMu
Ku percaya akan firmanMu

Sungguh ku percaya, masa


depanku
Dalam rencanaMu
Ku percaya, ku percaya

FirmanMu setia, ajaib kuasaMu


Allah pelepasku,
Ku percaya, ku percaya
DATANGLAH KE BAIT-NhA

Datanglah ke baitNya
Dengan hati bersyukur
Ke dalam pelantaranNya
Dengan hati bersuka

Rasakan dan lihatlah


Betapa baiknya Tuhan
Bagi yang berlindung padaNya
Akan bersorak-sorai, akan
bersorak-sorai

Bersyukurlah kepada Tuhan


Sebab Ia baik
Bahwasanya tuk selamanya
Kasih setiaNya

DOA BAGI KOTA TERCINTA

Kami sujud di kakiMu


Merendahkan diri
Bersatu dengan tangisMu
Bagi kota tercinta

Biar belas kasihMu Bapa


Kian bertambah nyata
Dicurahkan atas kami
Lawatlah umatMu

Ampunilah, sd lamatkanlah
Pulihkanlah kota tercinta
Sinari dengan terang kasihMu
Dengar doa kami

DALAMNhA KASIHMU BAPA

Dalamnya kasih Mu Bapa


Terlebih dari sd galanya
Pengorbanan yang termulia
Sd lamatkan

Dengan darah yang tercurah


Ampuni ku atas dosa
Ku bersujud kepada-Mu
Oh hesusku

Engkau ku sembah
Bapa mulia pulihkan ku dengan
darah-Mu
Engkau ku sembah
Kau yang terindah
Seumur hidupku
Ku mau menyembah-Mu
ENGKAULAH KEKUATAN

Engkaulah kekuatanku
Tempat perlindunganku
Saat badai menerpa

Aku tak akan goyah


Aku taka akn goyah
Sd bab Kau sertaku
Sejauh langit dari bumi
Begitu besarnya kasihMu
Penuhi hati kami yang rindu
MenyembahMu hesus

Sejauh langit dari bumi


Begitu besarnya kasihMu
Kaulah Tuhan, kekuatanku
Sukacitaku

HARI hANG TELAH DI JADIKAN


TUHAN

Hari ini, hari yang telah dijadikan


Tuhan
Mari kita bersuka
Hari ini, hari yang telah dijadikan
Tuhan
Mari kita bersuka, di dalam Tuhan
Bersuka, di dalam Tuhan

Bersuka, bersuka dalam Tuhan


Mari bersuka
Bersukacitalah

Bersuka, bersuka dalam Tuhan


Sd karang bersuka
Bersukacitalah

HARI KU RASA BAHAGIA

Hari ini ku rasa bahagia


Berkumpul bersama saudara
seiman
Tuhan hesus t lah satukan kita
Tanpa meman ang i antara kita

Bergan ingan tangan


Dalam kasih alam satu hati
Berjalan alam terang kasih
Tuhan

Kau sahabatku, kau sau araku


Tia a yang apat memisahkan
kita
Kau sahabatku, kau sau araku
Tia a yang apat memisahkan
kita
HATI KU PERCAhA

Tuhanlah kekuatan dan mazmurku


Dia gunung batu dan
kesd lamatanku
Hanya padaMu hatiku percaya
Kaulah menara dan kota
perlindungan

Kumau sd lalu bersyukur


Sd bab cintaMu padaku
Takkan pernah berubah
Hatiku percaya

Walau bumi bergoncang


Gunung-gunung beranjak
Namun kasih setiaMu
Tak pergi dariku

HATI Sd BAGAI HAMBA

Ku tak membawa apa pun juga


Saatku dating ke dunia
Ku tinggal semua pada akhirnya
Saat ku kembali ke surge

Inilah yamg ku punya


Hati sd bagai hamba
hang mau taat an setia
Pa a-Mu Bapa

Kemanapun ku bawa
hati yang menyembah
dalam Roh dan kebenaran
sampai sd lamanya

HOSANA HOSANA

Hosana, hosanna,hosana nama


tertinggi
Hosana, hosanna,hosana nama
tertinggi
Nama-Mu di naikkan
Dengan sd gala pujian
Kau di sanjungi ya Allah
Hosanna nama tertinggi
Glory, glory, glory Raja tertinggi
Glory, glory, glory Raja tertinggi
Nama-Mu dinaikkan
Dengan sd gala pujian
Kau di sanjungi ya Allah
Hosanna nama tertinggi

HATI KU PENUH NhANhIAN

Hatiku penuh nyanyian


Hatiku penuh nyanyian
Hati ku menyanyi untuk
Raja s gala raja

S gala Raja,Raja
S gala Tuhan,Tuhan
Nama-Nya hesus,hesus,
hesus,hesus oo..
Dialah Raja

JADIKAN AKU INDAH

Ku datang ya Bapa dalam


kerinduan
Memandang keindahanMu
Ku berikan sd galanya
Semuanya yang ada
Ku Ingin menyenangkan hatiMu
oh Tuhan

Jadikan aku indah


hang Kau pandang mulia
Seturut karyaMu di dalam hidupku

Ajar ku berharap hanya kepadaMu


Taat dan setia
KepadaMu Tuhan

JADIKAN KAMI SATU

Satukan kami
Satu dalam kuasaMu
Sebab kami bersaudara

Biar kami satu


Sd perti Kau dan Bapa satu
Dunia lihat Kau dalam kami

Jadikan kami sehati sepikir


Biar kd hendakMu jadi
Tuk menyatakan hasratMu
Jadikan kami satu

JANGAN LELAH
Jangan lelah
Bekerja di ladangnya Tuhan
Roh Kudus yang bd ri kekuatan
hang mengajar an menopang

Tia a lelah
Bekerja bersama Mu Tuhan
hang selalu mencukupkan
Atas segalanya

Ratakan tanah bergelombang


Timbunlah tanah yang berlubang
Menja i siap ibangun
Di atas asar iman
JANJI-MU S PERTI FAJAR
Ketika kuha api kehi upan ini
Jalan mana yang harus kupilih
Ku tahu ku tak mampu
Ku tahu ku tak sanggup
Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku

Aku pun tahu ku tak pernah sen iri


S bab Engkau Allah yang
menggen ongku
TanganMu membelaiku
CintaMu memuaskanku
Kau mengangkatku ke tempat yang
tinggi

JanjiMu s perti fajar pagi hari


Dan tia a pernah terlambat bersinar
CintaMu s perti sungai yang mengalir
Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu

KARhA TERBESAR
Kasih yang terindah Hati yang
mulia
Hanya ku temukan
DidalamMu,hesusku

Pujian dari hatiku


Selalu di setiap waktuku
Tiada pernah berubah Kasihku

Karya terbesar, dalam hidupku


PengorbananMu yang
sd lamatkanku
Engkaulah harta, yang tak ternilai
hang ku miliki an ku hargai
hesus Engkau ku kagumi

KematianMu menghidupkanku
Ku pastikan pengorbananMu
Tak akan pernah sia-sia

KAU KU SEMBAH

Lebih dari sd galanya


Ku ingin Kau Tuhan
Emas, perak dan permata
Tiada ertinya

Ku ingin lebih lagi


Bersekutu denganMu
Jadikan ku hamba
Setia kepadaMu
Kau ku sembah
Kau ku sembah
Kau ku sembah
Oh Tuhan

KAU TELAH MEMILIH

Kau telah memilihku


Sebelum dunia dibentuk
Betapa aku bersyukur padaMu
ha Tuhan Allahku

Kau telah memanggilku


Sebagai alat K rajaanMu
Betapa aku bersyukur pa aMu
Atas perbuatanMu

Jadikan aku bait suciMu


hang kudus dan yang tiada
bercela
Jadikan aku mezbah doaMu
Bagi keselamatan bangsaku

KAULAH TUHAN KU

Kaulah Tuhan ku
Kaulah Raja ku
Kau yang termulia
Di bumi dan di syurga

Ku sembah Kau, Tuhan


Ku sembah Kau, Tuhan
Ku puji, ku muliakan NamaMu

KECAPLAH DAN LIHATLAH


Kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu
Rasakan dan nikmati
Kasih setia Tuhan
Syukur bagiMu Tuhan
S gala hormat bagiMu Tuhan
Allah yang mengasihiku
Allah yang mem liharaku
Selamanya

KITA BERTEMU LAGI


Kita bertemu lagi
Tuk puji Tuhan
Kita bersama lagi alam kasih
Sesuatu yang baik dan indah
Terjadi di tengah kita
Kita bertemu lagi Tuk puji
Tuhan

Di mana saja ku puji Dia


Bila saja puji Dia
KasihNya seluas angkasa
Ku puji nama hesus Ku sanjung
nama hesus KasihNya
angkatkan jiwaku

KU DATANG TUHAN
Ku datang Tuhan dalam hadiratMu
Berhiaskan kekudusan
Seluruh syurga
Sujud menyembahMu
Ku tersungkur dan berseru

Kudus, kuduslah
Kuduslah Tuhan
Allah semesta alam

Kudus, kuduslah
Kuduslah Tuhan
Syurga bumi menyembahMu
KU KAGUM HORMAT
Kau sungguh indah tiada taranya
Sungguh menakjubkan
Sungguh ajaib d tuk dimengerti
Lebih dari sd mua yang ada

HikmatMu tiada terselami


KasihMu dalam tak terduga
Kau sungguh indah tiada taranya
Mulia dan berkuasa

Kukagum hormat akan Engkau


Kukagum hormat akan Engkau
Kau Allah yang layak dipuji
Kukagum akan Engkau
KU KAN BANGKIT
Mari kita semua umat pilihan Allah
Dengarlah panggilanNya
Tuk menggenapi FirmanNya

Sekaranglah waktunya
Tuk ber iri bagi bangsa ini
Mari maju umat pemenang

Ku kan bangkit Nyatakan


kemuliaanNya
Ku kan bangkit Nyatakan
kebenaranNya
Sampai setiap lutut bertelut
Semua lidah mengaku
hesus Kristus Dialah Tuhan Raja
segala raja Dialah Raja

KU KAN TERBANG
FirmanMu Tuhan p lita bagi kakiku
JanjiMu terang bagi jalan-jalanku
KebenaranMu menuntunku s tiap hari
Ku menantikanMu beri kekuatan baru

Ku kan terbang tinggi i awan


BersamaMu alam kemuliaan
S bab FirmanMu teguh menopang
Ku kan aman alam Mu Tuhan

JalanMu i atas jalan-jalanku


RancanganMu melebihi rancanganku
FirmanMu sungguh t lah
membebaskanku Berjalan lebih tinggi,
Berjalan bersamaMu

KU KASIH DIKAU

Ku kasih ikau
engan kasih Tuhan

Ku kasih ikau
engan kasih Tuhan

Ku lihat i wajahmu
kemuliaan Tuhan
Ku kasih dikau
dengan kasih Tuhan

KU MAU CINTA hESUS

Ku mahu cinta hesus selamanya


Ku mahu cinta hesus selamanya

Meskipun badai silih berganti


Di dalam hidup ku
Ku tetap cinta hesus selamanya
ha Abba Bapa
Ini aku anak Mu
Layakkanlah seluruh hidup ku

ha Abba Bapa
Ini aku anak Mu
Pakailah sesuai dengan rencanaMu
KU MASUKI GERBANG

Ku masuki gerbangNya
Dengan hati bersyukur
halamanNya dengan pujian
Kataku hari ini hari buat Tuhan
Ku bersuka s bab Dia girangkanku

Dia girangkan ku
Dia girangkan ku
Ke bersuka s bab Dia girangkan
ku

Dia girangkan ku O
Dia girangkan ku
Ku bersuka s bab Dia girangkan
ku

KAULAH SATU-SATUNhA
Kaulah satu-satunya
Sumber dari sd galanya
Kau kebenaran yang sd lalu ku
pegang

Kau keyakinanku Untuk bersinar


TERANG

hesus Tuhanku yang berkuasa


atasku
Hi up ku takkan sama
Ku tahu sungguh anugerah-Mu
bagiku Hi up ku takkan sama
KUBAWA HIDUPKU SEKARANG
Kubawa hidupku sd karang
Ke tempat kudusMu Tuhan
Di mezbahMu ku serahkan
Seluruh hidupku

Penuhi hatiku sd karang


Dengan urapan yang baru
Agar aku lebih lagi
Mendengar suaraMu

Jadikan aku Tuhan


Rumah doaMu
Agar sd gala suku bangsa
Datang menyembahMu
MASUK RUANG MAHA KUDUS

Ku masuk Ruang Maha Kudus


Dengan darah Anak Domba
Ku masuk dengan hati tulus
Menyembah yang Maha Kuasa

Ku menyembahMu
Ku sembahMu
Ku menyembahMu
Ku sembahMu

Sd bab namaMu kudus, kudus


Tuhan
S bab namaMu ku us, ku us
Tuhan

MENGENAL-MU
Bila ku buka mataku
Dan lihat wajahMu Ku terkagum
Bila ku lihat hi upku
Dan karya tanganMu Ku tersanjung

Kar na semua yang baik


Dalam hi upku Itulah karyaMu
Kau b ri kesempatan yang baru
Dan ku ingin mengenalMu Tuhan
Lebih dalam dari sd mua yang ku
kenal
Tiada kasih yang melebihiMu
Ku ada untuk menjadi
penyembahMu
MENIKMATI KASIH
Saat indah
Ku berhadapan denganMu
Memandang wajahMu
hesus kekasih jiwaku

Bawa aku
Erat alam pelukanMu
Menikmati kasih
Dan indahnya hadiratMu

HadiratMu Tuhan ku rasakan


KekudusanMu Bapa penuhiku
Ku rindu selalu diam dalam baitMu
Menikmati kasih anugd rahMu

RAhAKAN

Rayakan hesus, rayakan


Rayakan hesus, rayakan
Rayakan hesus, rayakan
Rayakan hesus, rayakan
Dia t lah bangkit
Dia t lah bangkit
Dia hi up selamanya

Dia t lah bangkit


Dia t lah bangkit
Marilah rayakan Kebangkitan
Tuhan kita
ROH KUDUS KAU HADIR DI SINI

Roh Ku us Kau ha ir i sini


Roh Ku us Kau mengasihiku
Kau lembut, Kau manis
Kaulah Penghiburku
Penolongku diutus Bapaku

Ku buka hati untuk RohMu Tuhan


Ku buka hati menyembahMu hesus
Jamahlah kami, penuhi kami
Dengan kuasa Allah maha tinggi

SAAT INI KU DATANG LAGI


Saat ini ku datang lagi
Pada Mu Tuhan junjungan hidupku
Ku angkat tanganku Ku puji
NamaMu
hesus ku sembah Kau Tuhan

Hari-hari t lah ku lalui


BersamaMu Tuhan ku rasa bahagia
Peganglah tanganku Tuntunlah
jalanku,
Tuhan Kaulah segalanya,
Haleluya sorak hosanna,Haleluya
glori bagiMu, Haleluya sorak
hosanna,
Terpujilah NamaMu

SATU HAL hANG KU RINDU


Satu hal yang ku rindu
Berdiam di dalam rumah Mu
Satu hal yang ku pinta
Menikmati baitMu Tuhan

Lebih baik satu hari


Di pelataran Mu
Daripada seribu hari Di tempat lain

Aku memuji Mu
Aku menyembah Mu
Kau Allah yang hidup
Dan menikmati semua kemurahanMu
SATUKANLAH HATI KAMI
Satukanlah hati kami
Tuk memuji dan menyembah
Oh hesus Tuhan dan Rajaku

Eratkan tali kasih


Di antara kami semua
Oh hesus Tuhan dan Raja Ku

Bergandingan tangan Dalam satu


hati
Bergandingan tangan Dalam satu
iman
Saling mengasihi di antara kami
Keluarga kerajaan Allah
S BAB KAU BESAR

Ku b ri kemuliaan an hormat
Ku angkat suara pujian
Ku agungkan namaMu

S bab Kau besar


PerbuatanMu ajaib
Tia a seperti Engkau
Tia a seperti Engkau
SEGALA PUJI ShUKUR

Segala puji syukur


Hanya bagi Mu Tuhan
Sebab Kau yang layak dipuja

Kami mahu bersorak


Tinggikan namaMu Tuhan
Haleluyah Haleluyah

Soraklah haleluyah
Soraklah haleluyah
Haleluyah

SELIDIKI AKU

Selidiki aku Lihat hatiku


Apakah ku sungguh
MengasihiMu hesus

Kau yang Maha tahu


Dan menilai hidupku
Tak ada yang tersembunyi
BagiMu
T lah ku lihat, kebaikanMu
hang tak pernah habis dihidupku
Ku berjuang sampai akhirnya
Kau dapatiku aku tetap setia

SENTUH HATIKU
Betapa ku mencintai
Segala yang td lah terjadi
Tak pernah sendiri Jalani hidup ini
Selalu menyertai

Betapa ku menyedari
Di dalam hidupku ini
Kau slalu memberi Rancangan terbaik
Oleh kerana kasih
Bapa sentuh hatiku
Ubah hidupku menjadi yang baru Bagai
emas yang murni
Kau membentuk bejana hatiku Bapa ajar
mengerti Sebuah kasih hang selalu
memberi
Bagai air mengalir
hang tiada pernah berhenti

Sd PERTI hANG KAU INGINI


Bukan engan barang fana
Kau membayar osaku
Dengan arah yang mahal Tia a no a an
cela
Bukan engan emas perak
Kau menebus iriku Oleh segenap kasih
Dan pengorbananMu
Ku telah mati dan tinggalkan
Cara hidupku yang lama
Semuanya sia-sia Dan tak bererti lagi
Hidup ini ku letakkan Pada mezbahMu ya
Tuhan Jadilah padaku seperti hang Kau
ingini
Hidup ini ku letakkan Pada mezbahMu ya
Tuhan Jadilah padaku seperti hang Kau
ingini

SUKACITA ADA DI RUMAH TUHAN

Sukacita ada di rumah Tuhan


Sukacita tinggal di rumah Tuhan
Sukacita kekal di rumah Tuhan
Kekal ada selama-lamanya

Meskipun banyak rintangan


Godaan yang melanda
Angin ribut dan badai
Ku tabah mengharungi

Kerd na ku tahu
Bahawa hesuslah
B riku kemenangan selamanya

SUKACITA PENUAIAN
Ketika Tuhan memulihkan Kea aan
Sion
Keadaan kita Sd perti orang yang
bermimpi
Waktu itu mulut kita Penuh dengan
tawa
Lidah kita dengan sorak-sorai

hang menabur
Dengan mencucurkan air mata
Akan menuai engan bersorak-sorai

hang berjalan
Menangis sambil menabur benih Pasti
pulang membawa Berkas-berkasNya

SUNGAI SUKACITA
Sungai sukacitaMu mengalir dalamku
Anggur sukacitaMu melimpah dalamku
Ku menari dan bersuka
PujiHu di setiap waktu
Sebab sungai sukacitaMu ada dalamku

Mengalir bersamamMu
Bersuka di dalamMu
MengikutiMu Tuhan dalam
kegerakkanMu
MelayaniMu Tuhan
Di dalam sukacitaMu
Sd bab hanya Tuhan yang membuat
Sukacitaku penuh
SUNGGUH INDAH KAU TUHAN
Ku cari wajahMu, temukan kasihMu
Kau bukan Tuhan yang jauh dariku
Ku panggil namaMu, Ku dengar
jawabMu
Kau Tuhan yang sd lalu dengar seruan
hatiku

Sungguh indah Kau Tuhan


Penuh kasih dan sayang
Kau tempat penghiburan
Bagi setiap hati yang terluka

Sungguh indah Kau Tuhan


Menara perlindungan,
Kau sumber kekuatan
Bagi setiap orang hang memerlukan

SAAT KU MASUK
Saat ku masuk kehadiratMU
Ku tersungkur Dan sembahMu
Ku persembahkan korban syukurku
hang terbaik bagiMu

Ku bawa korban syukur


Ke tempat kudusMu Tuhan
Hatiku limpah dengan syukur
Sd bab Tuhan baik O..(2X)
Selamanya
LINGKUPIKU

Lingkupiku dengan sayapMu


Naungiku dengan kuasaMu

Jiwaku tenang dalam Kristus


Lihat kuasaNya dalam keheningan

Di saat badai bergelora


Ku akan terbang bersamaMu
Bapa Kau Raja atas semesta
Ku tenang s bab Kau Allah Ku

TERIMA KASIH TUHAN

T rima kasih Tuhan


atas kasih setia Mu
hang ku alami dalam hidupku

Td rima kasih hesus


untuk kebaikan Mu
Sepanjang hidupku
T rima kasih hesusku
Buat anug rah yang kau b ri
S bab hari ini
Tuhan a akan syukur bagi mu

TIBA SAATNhA

Tiba saatnya kami Berkumpul bersatu


Dari segenap Suku dan bangsa
Berdiri di hadapan Takhta
Anak Domba
Satu suara Menyatakan
Keselamatan bagi Allah
hang duduk dan bertakhta
Kami naikkan pada Anak Domba

Pujian dan kekuatan


Hormat dan kekuasaan
Kemuliaan bagi Dia
Selamanya

TUHAN INILAH HIDUPKU


Tuhan inilah hidupku
Ku serahkan padaMu
Segala cita-citaku
Masa depanku menjadi milikMu
Jadikan aku terangMu
Di tengah kegd lapan dunia
Membawa bangsa-bangsa
KepadaMu
Tuhan ini kerinduanku

BagiMu Tuhan seluruh hidupku


Pakailah Tuhan bagi kemuliaanMu
Genapi seluruh rencanaMu
Sampai bumi penuh kemuliaanMu
TUHAN KU RINDU

Tuhan ku rindu
Masuk dalam hadiratMu
Jiwaku menanti
Bawa ku mendekat kepadaMu
Dalam kemuliaan yang kudus

Ku nanti Engkau, Allah Kuasa


Dalam kemuliaan yang kudus
Ku sembah Engkau, Allah Kuasa
Dalam kemuliaan yang kudus

URAPANNhA T LAH TURUN


UrapanNya t lah turun
Dalam jubah pujian
Ha iratNya penuhi tempat ini

Dan jubah pujian


Aku kenakan
Dan jubah pujian
B ri kemenangan

Atasi semua masalah an


persoalan
Aku lebih ari pemenang

hANG TERUTAMA
hang terutama di dalam hidup ini
Meninggikan Nama hesus
hang terutama di dalam hidup ini
Memuliakan NamaNya

Haleluya, haleluya
Saya mahu cinta hesus
Haleluya, haleluya
Saya mahu cinta hesus
hESUS KEMULIAAN MU

hesus kemuliaan Mu
Pulihkan hatiku
hesus kemuliaan Mu
Berkati hidup ku

Sd gala pujian syukur bagi Mu


Kau hadir dalam hidup ku
Kinia Ku datang sujud
Di hadapan Mu
Memuji Mu, menyembah Mu
hesus ku menyemb h Mu
hESUS POKOK
Oo...Oo...Oo..Oo...(3x)
hesus pokok Dan kita cabangNya
Tinggal lah di dalamNya O
Tinggal lah di dalamNya O
Tinggal lah di dalamNya
Pasti kau berbuah

hesus cinta ku, ku cinta kau


hesus cinta semua oha
hesus cint ku, ku cint k u

Tingg l l h di d l mNy O
Tinggal lah di dalamNya O
Tinggal lah di dalamNya
Pasti kau berbuah
hESUS TERLEBIH BESAR

hesus terlebih besar


hesus terlebih besar
Di dalam ku
Di dalam ku

hesus terlebih besar


hesus terlebih besar
Di dalam ku
Selama-lamanya
hESUSLAH RAJA
hesuslah Raja
Dialah Tuhan berkuasa perkasa
Dia Allah yang benar
Jurus lamat unia

Semua musuh
Bertelut menyembah i kaki Nya
Taring ipatahkan
K rajaannya ihancurkan

Kupuji sembah, puji sembah


hesuslah Rajaku
Kurayakan Dia sampai
selama-lamanya