Anda di halaman 1dari 5

NILAI: HEMAH TINGGI / 1

UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR)


PENDIDIKAN MORAL
NAMA :..........................................

TINGKATAN DUA : ....................

TARIKH :.....................................
BAND 1(B1D5E1)Boleh menyeneraikan pertuturan dan tingkah laku yang sopan]
Tandakan [] pada pernyataan yang betul dan [X] pada pernyataan yang salah
BIL

SITUASI

atau X

Saya akan berucap salam apabila bersembang dengan guru

Ali biasa merajuk dengan kawan yang telah membuat kesilapan.

Mani bersalam apabila berjumpa dengan orang yang lebih tua.

Lim mengucapkan terima kasih apabila menerima bantuan atau


pertolongan .

Roy akan menjauhkan diri apabila berjumpa orang miskin yang berpakaian
tidak kemas.

Rafi akan tunduk apabila berjalan di tengah-tengah orang yang sedang


bercakap.

Disahkan oleh:
.....................................................
(
)

Pelajar menguasai evidens B1D5E1 sekiranya dapat menjawab 4 soalan dengan betul
Belum menguasai

Sudah menguasai

BAND 2(B2D5E1)Boleh menjelaskan pertuturan dan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai
situasi
Nyatakan tindakan anda apabila menghadapi situasi di bawah ini.
BIL
1

SITUASI
Apakah tindakan anda sekiranya anda terlanggar orang lain?

Apakah tindakan anda sekiranya bilik darjah anda sangat kotor?

Apakah tindakan anda semasa hendak menaiki bas setelah tamat


sekolah?

Apakah tindakan anda semasa bersembang dengan jiran pada awal


pagi?

Apakah tindakan anda sekiranya guru anda terpaksa mengangkat


banyak buku?

Apakah tindakan anda sekiranya guru memuji anda?

Tindakan

Pelajar menguasai evidens B2D5E1 sekiranya dapat menjawab 4 soalan dengan betul
Belum menguasai

Sudah menguasai

Band 3 (B3D5E1)Boleh menunjukkan pertuturan dan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai
situasi.
Tandakan () pada perlakuan yang dilakukan dan (X) pada perlakuan yang tidak dilakukan
oleh murid.
Bil. Perlakuan
Ada melakukan
Tidak melakukan
1.
Tidak beratur semasa menunggu giliran
2.

Menyediakan plastik untuk membuang


sampah semasa di dalam kereta.

3.

Menunggu sehingga orang keluar dari lif dan


barulah orang yang menunggu masuk.

4.

Menerima sesuatu pemberian tanpa


menunjukkan penghargaan.

5.

Masih bersikap sombong walaupun telah


melakukan kesalahan.

Pelajar menguasai evidens B2D5E1 sekiranya dapat menjawab 4 soalan dengan betul
Belum menguasai

Sudah menguasai

NAMA: __________________________ TING:__________________ TARIKH: ___________


NILAI : HEMAH TINGGI
Band 4 (B4D5E1)Boleh bertutur dan berkelakuan sopan dalam masyarakat dengan tertib
Kenapakah kita perlu bertutur dan berkelakuan sopan ketika menikmati makanan bersama ahli
keluarga ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..
Band 5 (B5D2E1)Boleh bertutur dengan berkelakuan sopan dalam masyarakat dengan tertib dan
tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat
1. Apakah tindakan anda ketika anda menaiki bas, anda melihat seorang warga tua yang
tiada tempat duduk ?
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
B6D2E1 Boleh bertutur dan berkelauan sopan dalam masyarakat dengan tertib dan tekal
serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi.
Tuliskan dailog yang sesuai yang menunjukkan kita berhemah tinggi apabila:
i.

kita diperkenalkan kepada kawan baru


...............................................................................................................................

ii.

kita terlanggar seseorang ketika berjalan


...............................................................................................................................

iii

menanyakan arah sesuatu tempat kepada orang yang lebih dewasa.


................................................................................................................................

Pelajar menguasai evidens B2D5E1 sekiranya dapat menjawab 4 soalan dengan betul
Belum menguasai

Sudah menguasai

NILAI : BERTANGGUNGJAWAB
B1D4E1 Boleh menyenaraikan tanggungjawab diri dirumah atau disekolah atau dalam masyarakat.
1. Sekiranya anda dan keluarga berada ditempat kejadian,senaraikan tiga tanggungjawab
yang perlu anda lakukan.
i.
ii
iii..

B2D4E1 Boleh menerangkan tanggungjawab diri di rumah, di sekolah, atau dalam masyarakat
2. Jelaskan mengapa kita mesti menjaga kebersihan dipersekitaran kawasan rumah kita.
.
.
.
Band 3 (B3D4E1)Boleh menunjukkan perlakuan menunaikan tanggungjawab diri di rumah atau di
sekolah atau dalam masyarakat.
Nyatakan 2 sebab mengapa kita perlu mempunyan sikap bertanggungjawab untuk membantu orang
yang di dalam kesusahan?
i. .............................................................................................................................
ii. ............................................................................................................................
Band 4 (B4D4E1) Boleh menjalankan tanggungjawab diri di rumah atau di sekolah atau dalam
masyarakat dengan rela hati
Bil.
1
2
3

Soalan
Adakah murid ini
hadir kelas PJK
memakai pakaian sukan
aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan

Ya

Tidak

BAND 5 (B5D4E1). Boleh menjalankan tanggungjawab diri secara tertib dan tekal serta memupuk
nilai dalam kalangan masyarakat
tarikh/bulan
Jan hingga

masa
masa

lokasi
padang

Mei 2012

P/P

sekolah

soalan

ya

tidak

PJK
Adakah murid ini hadir kelas PJK
mengikut masa yang ditetapkan?
memakai pakaian sukan yang lengkap?
aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan
dengan betul?

BAND 6 (B6D4E1). boleh menjalanka tanggungjawab diri secara tertib dan tekal serta memupuk
nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi
nama:
tarikh/bulan
Jan hingga

masa
masa

ting:
lokasi
padang

Mei 2012

P/P

sekolah

tarikh
soalan

PJK
Adakah murid ini sentiasa hadir kelas PJK
mengikut masa yang ditetapkan?
sentiasa memakai pakaian sukan yang
lengkap?
sentiasa aktif melaksanakan aktiviti yang
diarahkan dengan betul?

Nama ahli kumpulan :


1.
2.
3.
4.
5.

Ravi a/l Munisamy


Palanisamy a/l Thillaiyappan
Redzuan bin A. Aziz
Mohd. Zin Bin Borhan
Mohd Sharuddin b. Md. Salleh

ya

tidak