Anda di halaman 1dari 10

NAMA

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 : ______________________ TAHUN : ___________

BAHAGIAN A Jawab semua soalan yang berikut. 1 Disiplin diri akan membentuk manusia menjadi seorang yang ______________. A malas C berperaturan B rajin D petah bercakap Seorang rakan membuang sampah di kawasan longkang kantin sekolah. Apakah tindakan kamu apabila melihat perlakuan rakan kamu itu? A Memarahi rakan B Mempengaruhi rakan lain agar membuang sampah di tempat yang sama. C Tidak mempedulikan perlakuan rakan. D Menegur perlakuan rakan tersebut dengan sopan Seseorang yang berbudi pekerti tinggi akan ________________________. A B C D 4 menghormati orang lain menyusahkan orang lain tahu mengurus diri sendiri membuat jadual harian sendiri

Bagaimanakah cara seorang ahli keluarga menolong anggota keluarga yang kurang upaya? A B C D menolong mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lain ,jika perlu. membiarkan mereka membuat kerja secara sendiri hanya melayan mereka jika perlu bercakap dengan nada tinggi dengan mereka

Dilarang membawa makanan berdaging .Peraturan tersebut merupakan peraturan yang perlu dipatuhi apabila memasuki _______ A B C D Masjid Tokong Gudwara Kuil

6.

Soalan 6 berdasarkan carta di bawah. Datuk + Nenek

Amran

Surya

Asmah + Masitah

Arif

Azman Apakah hubungan Azman dengan Masitah? A B 7 Ibu kaulah ratu hatiku Ipar Kembar C D Sepupu Adik-beradik

Berdasarkan pernyataan di atas, seorang anak menghargai seorang ibu sebagai______________________. A B C D 8. barang niaga yang menjadi penyeri dalam sesebuah keluarga. pengasuh, pemberi didikan ,penasihat , pelindung dan pengikat kasih sayang penjaga yang dapat mengharmonikan keluarga rebutan antara ahli keluarga

Pada pendapat kamu , apakah yang akan terjadi sekiranya seorang bapa tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan betul? A B C D Anak-anak hidup terbiar. Keluarga akan harmoni. Ibu tidak akan dapat memasak makanan yang lazat-lazat. Anak-anak tidak dapat melancong.

Antara yang berikut, yang manakah benar tentang anggota keluarga kembangan? A B C D Anggota keluarga kembangan tidak perlu tolong-menolong antara satu sama lain. Anggota keluarga kembangan terdiri daripada ibu, bapa, adik, kakak dan abang. Anggota keluarga kembangan sering bergaduh. Anggota keluarga kembangan berkait rapat antara satu dengan lain dan mempunyai hubungan erat.

10

Najmi sekeluarga tinggal di luar negara. Apabila kembali ke Malaysia, dia berasa kekok apabila berhadapan dengan anggota keluarga kembangannya. Antara langkah yang patut dilakukan oleh ibu bapanya ialah______________________ I II III IV A B memperkenalkan keluarga kembangan kepada Najmi. merancang aktiviti bersama-sama anggota keluarga kembangan. menceritakan keburukan anggota keluarga kembangan kepada Najmi. mewujudkan kemesraan antara Najmi dengan anggota keluarga kembangan. I, II dan III. I, II dan IV. C D I, III dan IV. Semua di atas.

11

Kita perlu mengetahui butir-butir tentang jiran seperti yang berikut, kecuali __________. A B nama jiran. agama yang mereka anuti. C D jumlah ahli keluarga jiran. hal peribadi ahli keliarga jiran.

12

Apakah kelebihan menghadiri aktiviti kemasyarakatan? A B C D Dapat berjumpa dengan jiran-jiran dan mengeratkan hubungan sesama jiran. Bermain dan menyertai aktiviti yang diadakan. Dapat makan makanan yang lazat. Berpeluang memenangi hadiah-hadiah yang ditawarkan.

13

Kebiasaannya masyarakat Oang Asli menyambut kedatangan para tetamu dengan mempersembahkan ___________ A B tarian sewang . tarian zapin C D tarian joget . tarian naga

14

Kita patut melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Apakah kepentingan aktiviti kemasyarakatan? A B Mempercepat kerja. Mengeratkan hubungan. C D Merumitkan keadaan. Memastikan persekitaran bersih.

15

Berikut adalah cara untuk kita mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga kembangan, kecuali ____________________________. A B C D merancang aktiviti kekeluargaan bersama. menelefon anggota keluarga yang berjauhan. menziarahi anggota keluarga yang uzur. memburuk-burukkan anggota keluarga kembangan.

16

Mengapakah aktiviti bergotong-royong dikatakan amalan terpuji? A B C D Semua penduduk yang menyertai aktiviti gotong-royong harus dipuji. Aktiviti bergotong-royong meringankan beban dan mengeratkan hubungan. Aktiviti gotong-royong ialah aktiviti yang tidak berfaedah. Aktiviti gotong-royong menunjukkan kerajinan 3

Soalan 17 berdasarkan Gambar 1.

Gambar 1 17 Apakah nama peralatan yang ditunjukkan dalam gambar? A Sitar C Biola B Erh- hu D Gong Soalan 18 berdasarkan gambar 2.

Gambar 2 18. Tarian yang dipersembahkan seperti di atas ialah _________________. A tarian ngajat C tarian zapin B tarian lilin D tarian canggung

Nafiri Nakara Gong Serunai

19

Peralatan di atas ialah peralatan _____________________. A B nobat gamelan C D tabla veena

20

Tarian ulik mayang berasal dari negeri __________________. A Melaka C Johor B Terengganu D Perak Apabila kamu bertandang ke rumah sahabat kamu yang berbangsa Cina, kamu dikehendaki____________________. A B C D memintanya menyediakan makanan dan minuman dengan segera. memakai baju kebaya. duduk di sebelah kirinya sebagai menghormati tuan rumah. memasang televisyen di rumahnya dengan kuat.

21

22

Kita harus berbangga dengan pakaian tradisi kerana pakaian tersebut________________. A B C D melambangkan keunikan bangsa dan budaya kita. melambangkan kehebatan bangsa. mempunyai corak yang menarik. melambangkan Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum.

23

Bagaimanakah cara kamu menghargai pakaian tradisi? A B C D Memakainya dalam semua situasi. Memakainya setiap masa. Menghormatinya dan memakainya pada majlis-majlis yang sesuai. Menempahnya dan menyimpannya di dalam almari.

Soalan 24 berdasarkan gambar 3.

Gambar kempen pilihanraya

Gambar 3 24 Proses pilihan raya yang ditunjukkan dalam gambar di atas ialah _________________. A memberi ceramah agama. B kempen pilihan raya. C penamaan calon. D pengumuman keputusan.

25

Agensi yang berfungsi menstabilkan harga padi ialah __________ A B. C. D. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Lembaga Padi dan Beras Negara Majlis Amanah Rakyat Lembaga Pertubuhan Peladang

26

Yang berikut adalah peranan warganegara Malaysia, kecuali ________________. A patuh kepada undang-undang negara. B mengundi. C membantu usaha-usaha kerajaan. D meningkatkan kadar jenayah. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dilakukan selama _____________________. A B tiga tahun sekali. lima tahun sekali C D empat tahun sekali. enam tahun sekali.

27

28

Beliau digelar Bapa Perpaduan .Tokoh yang dimaksudkan ialah _____________ A B C D Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tun Abdul Razak bin Dato Hussien. Tun Hussien bin Dato Onn. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad.

29

Berikut adalah tips berinteraksi dan bekerjasama kecuali____. A B C D bina imej yang positif . berikan penghargaan positif yang jujur. jadilah sahabat yang setia. bersifat dengki dan iri hati.

30

Perilaku unggul mempunyai ciri-ciri berikut _________. I II A B mempunyai harga diri mempunyai wawasan I dan III I, III dan IV III. IV. C D Sentiasa tenang Mementingkan diri I, II, dan III II, III dan IV

BAHAGIAN B Jawab semua soalan yang berikut. A Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. perhatian Menegur (1) (2) (3) (4) (5) negatif bahagia kecemerlangan ta

Membersihkan bilik sendiri dapat memupuk sikap __________________ pada diri sendiri. Disiplin diri yang tinggi akan dapat mengelakkan kita daripada melakukan perkara yang ____________________________. Datuk dan nenek yang telah tua memerlukan _________________ daripada anak cucunya. Hubungan kekeluargaan yang erat akan melahirkan keluarga yang ___________________. Alia ___________________ jiran barunya sebagai tanda perkenalan. (10 markah)

Namakan alat-alat muzik yang ditunjukkan dalam gambar di bawah berdasarkan jawapan diberi. Gambus Sitar rebab sape rebana

8 7

10 (10 markah)

C 11 12 13

Berikan tiga tarian tradisional yang terdapat di Malaysia. __________________________________ __________________________________ __________________________________ (6 markah)

D 14 15

Nyatakan dua adab berziarah ke rumah jiran. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (4 markah)

E 16 17 18 19 20

Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang salah. Kita tidak perlu meminta kebenaran sekiranya ingin melihat sesuatu benda yang berada di dalam rumah. Tanggungjawab kita ialah menyokong usaha kerajaan untuk memajukan negara Dialek ialah bahasa yang diubah suai daripada bahasa formal dan mengikut Kedudukan geografi sesuatu tempat. Kita tidak perlu memilih warna pakaian mengikut situasi seperti upacara atau keagamaan atau perayaan tertentu. Setiap ahli keluarga tidak perlu menjalankan peranan dan tanggungjawab masing-masing demi mewujudkan keluarga bahagia. ( ( ( ( ( ) ) ) ) )

SOALAN TAMAT

Skema Pemarkahan Bahagian A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C D A A B C B A C B D A A B D 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B D C B B C A C B A D B C D C

Bahagian B A. 1. 2. 3. 4. 5. B. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. kecemerlangan negatif perhatian bahagia menegur sitar sape rebana gambus rebab singa tarian naga tarian baghra

C.

* Lain-lain yang difikirkan betul boleh diterima D. 1. 2. E. 16. 17. 18. 19. 20. Betul Betul Betul Salah Salah mengeratkan hubungan antara jiran mewujudkan semangat perpaduan

* Lain-lain yang difikirkan betul boleh diterima