Anda di halaman 1dari 15

KENALI DIRI

(KENDIRI )
Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia daripada pati (yang berasal)
daripada tanah; kemudian Kami jadikan pati itu air benih pada tempat penetapan
yang teguh kukuh; kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku;
lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging; kemudian Kami ciptakan
daging itu menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balut tulang-tulang itu dengan
daging. Setelah sempurna kejadian itu, Kami bentuk dia menjadi makhluk yang sifat
keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta ”.

(Surah Al-Mu’minuun 23:12-14)


KONSEP KENDIRI

“semua persepsi anda terhadap diri


anda sendiri, dari segi kebolehan,
kesukaan, personaliti, kemahiran
dll”.
KONSEP KENDIRI
• Apabila maklumat yang diterima bertentangan dengan
konsep kendiri anda, anda akan menjadi cemas, bimbang,
begitu juga dengan orang lain yang menerima maklumat
yang bertentangan.

• Pelajar yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi


merupakan pelajar yang berminat dan bermotivasi untuk
belajar serta mempunyai matlamat kerjaya untuk masa
hadapan.

• Pelajar juga melihat diri mereka sebagai orang yang


berkebolehan dan mahukan kepuasan dalam membuat
keputusan kerjaya.
KENDIRI POSITIF
• KELEBIHAN KENDIRI POSITIF

1 1. Dapat menilai diri mereka dengan positif dan


percaya bahawa mereka lebih cekap / berkebolehan.

2. Bertindak dengan positif.


2
3. Memikul tanggungjawab.
3
4. Menahan perasaan kekecewaan dengan baik.
4
Rasa dapat mempengaruhi persekitaran.
5
KENDIRI POSITIF
• KELEBIHAN KENDIRI POSITIF

6 Berasa bangga dengan perlakuan


sendiri.
7
Pencapaian gred yang tinggi.
8 Lebih bersedia menerima risiko.
9 Menerima diri dengan lebih positif.
10 Menghargai diri sendiri serta menyedari
kekuatan & kelemahan diri.
KESAN KENDIRI NEGATIF
1 Mereka cenderung untuk merasa bersalah.

2 Terlalu takut kepada kegagalan.

3 Sering merasa bimbang dan cepat berkecil hati.

4 Ada kaitan dengan pencapaian akademik yang rendah.

Tidak gemar kerja yang mencabar.


5
Kurang keyakinan dan kebolehan untuk membuat tugasan
6 yang lebih mencabar.
KESAN KENDIRI NEGATIF

6 Kurang berminat untuk mendapatkan maklumbalas.

7 Melihat diri sebagai orang yang kurang menarik dari segi


personaliti.

Mudah rasa kecewa.


8
Sering menyalahkan orang lain kerana kesalahan diri.
9
Mengelak situasi yang sukar.
10
Terdapat kaitan antara gangguan dalam pemakanan dengan konsep kendiri
11 yang rendah.

Mudah mengikut orang lain.


12
KENDIRI & IBUBAPA
1 Pelajar yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi
adalah pelajar yang mendapat sokongan daripada ibu bapa
mereka iaitu ibu bapa sentiasa mengambil tahu dan
mengambil berat tentang pelajaran mereka.

Remaja yang mempunyai hubungan yang rapat dengan ibu


2 bapa mempunyai penghargaan kendiri tinggi.

Terdapat korelasi yang kukuh antara dimensi-dimensi


3 tingkah laku menyokong ibu bapa (seperti kemesraan fizikal,
sikap menyokong, keakraban, hubungan yang berkekalan)
dengan penghargaan kendiri remaja.
KENDIRI & IBUBAPA
4 Penghargaan kendiri remaja berkait rapat dengan corak
perhubungan dalam keluarga dan juga korelasi yang positif
antara penghargaan kendiri yang tinggi dengan gaya ibu bapa
yang demokratif.

Minat, galakan dan sokongan ibu bapa terhadap anak


5 merupakan penentu penting bagi penghargaan kendiri.

Semakin remaja merasakan perlakuan mereka dikawal oleh


6 ibu bapa, semakin rendah penghargaan kendiri mereka. Anak
perempuan lebih bergantung kepada ibu bapa dalam
mengukuhkan penghargaan kendiri.
MEMBINA KENDIRI
 Terdapat kanak-kanak menahan diri daripada menuju ke arah
yang mereka inginkan melalui perkataan atau bahasa yang
digunakan seperti "saya jahat" atau “tidak berguna” dan
sebagainya. Kita boleh membantu anak sedar bahawa bukan
diri mereka yang "jahat" atau tidak berguna, tetapi perlakuan
yang khusus sahaja.

 Hubungan dengan orang lain memainkan peranan yang penting


dalam pembentukan konsep kendiri anak. Sebagai contoh jika
anak gagal mendapat kawan, ini boleh menjejaskan konsep
kendiri mereka. Menerang tentang diri seperti matlamat, nilai,
kekuatan dan kelemahan, gaya hidup dan lain-lain.
MEMBINA KENDIRI
• Fokus kepada pengenalan diri dan mempunyai idea bahawa "saya bangga
menjadi saya".

• Anak menyedari tentang anggota badan boleh membantu dalam


pembentukan konsep kendiri untuk mengetahui mengenai diri, anak perlu
sedar perasaan diri, tahu mimik muka sendiri,bagaimana ia bergerak, relaks,
mesej-mesej anggota badan.

• Pelajar harus mengenali diri sendiri.

• Pelajar mesti mempunyai matlamat yang jelas untuk menuju kecemerlangan.

• Banyak perkara yg mesti difikir, dirancang & dilaksanakan utk


kecemerlangan.

Anda mungkin juga menyukai