********

iii. Menerima waran perjawatan dari Kementerian Kewangan/ JKSN dan Agensi Kerajaan yang lain. Proses Pengisian Perjawatan 5.1 Aktiviti PENGURUSAN PENGISIAN JAWATAN ( KONTRAK. Proses Permohonan Perjawatan Baru PPSM / PPPSM / PPT(K) 2. Sediakan surat arahan melapor diri 9. Mengesahkan kertas kerja permohonan 4. Mengesahkan kertas kerja permohonan .Muka surat: Fungsi Perkhidmatan No. Kemukakan permohonan kepada JPM/ JPA b. 6. Ruj : PU 2. iv. Menerima pegawai / kakitangan baru dan tentukan penempatan  PT( P/O ) KHS PERJAWATAN KONTRAK 10. Perjawatan yang diperlukan Waran perjawatan sedia ada Laporan pengisian dan kekosongan perjawatan terkini Laporan keperluan penambahan sumber manusia Tarikh : 17/10/06 JAWATAN a. Memohon pengisian perjawatan kepada JPA / SPA / JPM 7. Adakan Mesyuarat Pengurusan Dasar dan Perancangan keperluan sumber manusia berdasarkan : i. Sediakan kertas kerja permohonan format JPA) perjawatan baru(rujuk 3. Sediakan kertas kerja permohonan perjawatan kontrak 11. SANGKUT ) PROSES KERJA  PERJAWATAN TETAP KHS 1. ii. TETAP. SAMBILAN. SEMENTARA. Terima senarai calon daripada SPA / JPM 8.

Keluarkan surat tawaran. Membuat makluman tentang kekosongan jawatan 21. Menerima pegawai / kakitangan baru dan tentukan penempatan . Kemukakan permohonan kepada JPM / JPA 19.JAWATAN PROSES KERJA PPSM 12. Menerima permohonan dari calon dan membuat pemilihan (short list) 22. Menerima kelulusan daripada SPA 14. Mengesahkan kertas kerja permohonan 18. Mengeluarkan surat tawaran kepada calon yang terpilih 24. Membuat pemilihan (temuduga dan lain-lain ) 23. Menerima kelulusan permohonan daripada JPM / JPA 20. Sediakan kertas kerja permohonan perjawatan sementara / sambilan 17. Menerima pegawai/ penempatan kakitangan baru dan tentukan PPSM  P PSM / PPT( K) / PT(P/O) KHS PPSM PT ( P/O ) PPSM / JKP PPT(K) / PPSM PERJAWATAN SEMENTARA / SAMBILAN / SANGKUT 16. 15. Kemukakan permohonan kepada JPM / SPA 13.

CARTA ALIRAN : PENGURUSAN PENGISIAN JAWATAN i. Perjawatan Tetap Mula Adakan Mesyuarat Pengurusan Dasar Sediakan kertas kerja Sahkan kertas kerja Kemukakan kepada JPA / JPM Terima waran perjawatan Pohon pengisian perjawatan kepada SPA Terima pegawai baru dan tentukan penempatan Selesai .

ii. Jawatan Kontrak Mula Sediakan kertas kerja Sahkan kertas kerja Kemukakan permohonan kepada SPA / JPA Terima kelulusan permohonan Keluar surat tawaran Terima pegawai baru dan tentukan penempatan Selesai .

iii. Jawatan Sementara / Sambilan Mula Sediakan kertas kerja Semak dan luluskan Kemukakan permohonan kepada JPA/JPM Terima kelulusan permohonan Iklankan perjawatan Terima permohonan dan buat pemilihan Buat pemilihan ( temuduga dll ) Keluar surat tawaran Terima pegawai baru dan tentukan penempatan Selesai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful