********

SEMENTARA. iii.1 Aktiviti PENGURUSAN PENGISIAN JAWATAN ( KONTRAK.Muka surat: Fungsi Perkhidmatan No. Menerima waran perjawatan dari Kementerian Kewangan/ JKSN dan Agensi Kerajaan yang lain. iv. TETAP. Memohon pengisian perjawatan kepada JPA / SPA / JPM 7. Perjawatan yang diperlukan Waran perjawatan sedia ada Laporan pengisian dan kekosongan perjawatan terkini Laporan keperluan penambahan sumber manusia Tarikh : 17/10/06 JAWATAN a. SAMBILAN. Terima senarai calon daripada SPA / JPM 8. Proses Permohonan Perjawatan Baru PPSM / PPPSM / PPT(K) 2. Sediakan kertas kerja permohonan format JPA) perjawatan baru(rujuk 3. Sediakan kertas kerja permohonan perjawatan kontrak 11. Adakan Mesyuarat Pengurusan Dasar dan Perancangan keperluan sumber manusia berdasarkan : i. Proses Pengisian Perjawatan 5. Sediakan surat arahan melapor diri 9. Mengesahkan kertas kerja permohonan . SANGKUT ) PROSES KERJA  PERJAWATAN TETAP KHS 1. Kemukakan permohonan kepada JPM/ JPA b. Menerima pegawai / kakitangan baru dan tentukan penempatan  PT( P/O ) KHS PERJAWATAN KONTRAK 10. 6. Mengesahkan kertas kerja permohonan 4. ii. Ruj : PU 2.

JAWATAN PROSES KERJA PPSM 12. Menerima kelulusan permohonan daripada JPM / JPA 20. Menerima pegawai / kakitangan baru dan tentukan penempatan . Kemukakan permohonan kepada JPM / JPA 19. Membuat pemilihan (temuduga dan lain-lain ) 23. Menerima permohonan dari calon dan membuat pemilihan (short list) 22. Sediakan kertas kerja permohonan perjawatan sementara / sambilan 17. 15. Mengeluarkan surat tawaran kepada calon yang terpilih 24. Menerima pegawai/ penempatan kakitangan baru dan tentukan PPSM  P PSM / PPT( K) / PT(P/O) KHS PPSM PT ( P/O ) PPSM / JKP PPT(K) / PPSM PERJAWATAN SEMENTARA / SAMBILAN / SANGKUT 16. Mengesahkan kertas kerja permohonan 18. Kemukakan permohonan kepada JPM / SPA 13. Membuat makluman tentang kekosongan jawatan 21. Keluarkan surat tawaran. Menerima kelulusan daripada SPA 14.

Perjawatan Tetap Mula Adakan Mesyuarat Pengurusan Dasar Sediakan kertas kerja Sahkan kertas kerja Kemukakan kepada JPA / JPM Terima waran perjawatan Pohon pengisian perjawatan kepada SPA Terima pegawai baru dan tentukan penempatan Selesai .CARTA ALIRAN : PENGURUSAN PENGISIAN JAWATAN i.

ii. Jawatan Kontrak Mula Sediakan kertas kerja Sahkan kertas kerja Kemukakan permohonan kepada SPA / JPA Terima kelulusan permohonan Keluar surat tawaran Terima pegawai baru dan tentukan penempatan Selesai .

Jawatan Sementara / Sambilan Mula Sediakan kertas kerja Semak dan luluskan Kemukakan permohonan kepada JPA/JPM Terima kelulusan permohonan Iklankan perjawatan Terima permohonan dan buat pemilihan Buat pemilihan ( temuduga dll ) Keluar surat tawaran Terima pegawai baru dan tentukan penempatan Selesai .iii.