********

Mengesahkan kertas kerja permohonan . ii. Menerima pegawai / kakitangan baru dan tentukan penempatan  PT( P/O ) KHS PERJAWATAN KONTRAK 10. Proses Permohonan Perjawatan Baru PPSM / PPPSM / PPT(K) 2. Memohon pengisian perjawatan kepada JPA / SPA / JPM 7. Proses Pengisian Perjawatan 5. Menerima waran perjawatan dari Kementerian Kewangan/ JKSN dan Agensi Kerajaan yang lain. TETAP. Adakan Mesyuarat Pengurusan Dasar dan Perancangan keperluan sumber manusia berdasarkan : i. Sediakan surat arahan melapor diri 9. Perjawatan yang diperlukan Waran perjawatan sedia ada Laporan pengisian dan kekosongan perjawatan terkini Laporan keperluan penambahan sumber manusia Tarikh : 17/10/06 JAWATAN a. Sediakan kertas kerja permohonan format JPA) perjawatan baru(rujuk 3. SAMBILAN. SANGKUT ) PROSES KERJA  PERJAWATAN TETAP KHS 1. Mengesahkan kertas kerja permohonan 4. Ruj : PU 2. Sediakan kertas kerja permohonan perjawatan kontrak 11. Terima senarai calon daripada SPA / JPM 8. Kemukakan permohonan kepada JPM/ JPA b. iii.1 Aktiviti PENGURUSAN PENGISIAN JAWATAN ( KONTRAK. 6.Muka surat: Fungsi Perkhidmatan No. SEMENTARA. iv.

Menerima kelulusan daripada SPA 14. Sediakan kertas kerja permohonan perjawatan sementara / sambilan 17. Membuat makluman tentang kekosongan jawatan 21. Menerima permohonan dari calon dan membuat pemilihan (short list) 22.JAWATAN PROSES KERJA PPSM 12. Menerima pegawai/ penempatan kakitangan baru dan tentukan PPSM  P PSM / PPT( K) / PT(P/O) KHS PPSM PT ( P/O ) PPSM / JKP PPT(K) / PPSM PERJAWATAN SEMENTARA / SAMBILAN / SANGKUT 16. Menerima kelulusan permohonan daripada JPM / JPA 20. Keluarkan surat tawaran. Kemukakan permohonan kepada JPM / JPA 19. Menerima pegawai / kakitangan baru dan tentukan penempatan . Kemukakan permohonan kepada JPM / SPA 13. Membuat pemilihan (temuduga dan lain-lain ) 23. 15. Mengeluarkan surat tawaran kepada calon yang terpilih 24. Mengesahkan kertas kerja permohonan 18.

CARTA ALIRAN : PENGURUSAN PENGISIAN JAWATAN i. Perjawatan Tetap Mula Adakan Mesyuarat Pengurusan Dasar Sediakan kertas kerja Sahkan kertas kerja Kemukakan kepada JPA / JPM Terima waran perjawatan Pohon pengisian perjawatan kepada SPA Terima pegawai baru dan tentukan penempatan Selesai .

Jawatan Kontrak Mula Sediakan kertas kerja Sahkan kertas kerja Kemukakan permohonan kepada SPA / JPA Terima kelulusan permohonan Keluar surat tawaran Terima pegawai baru dan tentukan penempatan Selesai .ii.

iii. Jawatan Sementara / Sambilan Mula Sediakan kertas kerja Semak dan luluskan Kemukakan permohonan kepada JPA/JPM Terima kelulusan permohonan Iklankan perjawatan Terima permohonan dan buat pemilihan Buat pemilihan ( temuduga dll ) Keluar surat tawaran Terima pegawai baru dan tentukan penempatan Selesai .