********

Sediakan surat arahan melapor diri 9. Perjawatan yang diperlukan Waran perjawatan sedia ada Laporan pengisian dan kekosongan perjawatan terkini Laporan keperluan penambahan sumber manusia Tarikh : 17/10/06 JAWATAN a.Muka surat: Fungsi Perkhidmatan No. SEMENTARA. Ruj : PU 2. Adakan Mesyuarat Pengurusan Dasar dan Perancangan keperluan sumber manusia berdasarkan : i. Proses Permohonan Perjawatan Baru PPSM / PPPSM / PPT(K) 2. iii. Proses Pengisian Perjawatan 5. Memohon pengisian perjawatan kepada JPA / SPA / JPM 7. Menerima pegawai / kakitangan baru dan tentukan penempatan  PT( P/O ) KHS PERJAWATAN KONTRAK 10. Mengesahkan kertas kerja permohonan . ii. iv. Sediakan kertas kerja permohonan perjawatan kontrak 11.1 Aktiviti PENGURUSAN PENGISIAN JAWATAN ( KONTRAK. Sediakan kertas kerja permohonan format JPA) perjawatan baru(rujuk 3. TETAP. Kemukakan permohonan kepada JPM/ JPA b. Menerima waran perjawatan dari Kementerian Kewangan/ JKSN dan Agensi Kerajaan yang lain. Terima senarai calon daripada SPA / JPM 8. SANGKUT ) PROSES KERJA  PERJAWATAN TETAP KHS 1. SAMBILAN. 6. Mengesahkan kertas kerja permohonan 4.

Menerima permohonan dari calon dan membuat pemilihan (short list) 22. Kemukakan permohonan kepada JPM / SPA 13. Menerima pegawai / kakitangan baru dan tentukan penempatan . Menerima kelulusan daripada SPA 14. Menerima pegawai/ penempatan kakitangan baru dan tentukan PPSM  P PSM / PPT( K) / PT(P/O) KHS PPSM PT ( P/O ) PPSM / JKP PPT(K) / PPSM PERJAWATAN SEMENTARA / SAMBILAN / SANGKUT 16. Sediakan kertas kerja permohonan perjawatan sementara / sambilan 17. Membuat pemilihan (temuduga dan lain-lain ) 23. Menerima kelulusan permohonan daripada JPM / JPA 20. 15. Mengesahkan kertas kerja permohonan 18. Membuat makluman tentang kekosongan jawatan 21.JAWATAN PROSES KERJA PPSM 12. Mengeluarkan surat tawaran kepada calon yang terpilih 24. Kemukakan permohonan kepada JPM / JPA 19. Keluarkan surat tawaran.

CARTA ALIRAN : PENGURUSAN PENGISIAN JAWATAN i. Perjawatan Tetap Mula Adakan Mesyuarat Pengurusan Dasar Sediakan kertas kerja Sahkan kertas kerja Kemukakan kepada JPA / JPM Terima waran perjawatan Pohon pengisian perjawatan kepada SPA Terima pegawai baru dan tentukan penempatan Selesai .

ii. Jawatan Kontrak Mula Sediakan kertas kerja Sahkan kertas kerja Kemukakan permohonan kepada SPA / JPA Terima kelulusan permohonan Keluar surat tawaran Terima pegawai baru dan tentukan penempatan Selesai .

iii. Jawatan Sementara / Sambilan Mula Sediakan kertas kerja Semak dan luluskan Kemukakan permohonan kepada JPA/JPM Terima kelulusan permohonan Iklankan perjawatan Terima permohonan dan buat pemilihan Buat pemilihan ( temuduga dll ) Keluar surat tawaran Terima pegawai baru dan tentukan penempatan Selesai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful