Anda di halaman 1dari 1

Pendidikan Moral - Bidang 1

Bulatkan nilai perkembangan diri yang terdapat dalam teka silang dibawah.

N AMN I DB J N S A I N R I HANR E A
A A G A HHS A G L KGS E A N H H A R R
H B R H EBNANRATAY I S R R S K A
U A R I AR I E NMKE C R K N I R H G I
T A J E NEG A I U I GA G T D E O N A A
A P D A HAA A Y O AAH A L K T K N I K
D N E I KB E I R U ENK K E A D I L A N
A N A N TKT T YH I AP R I BNA S A L
P H D N TK J O J E AAA A B K A I K E I
E WO AALNL I AD J HA H EH E J G D
K A N E N I B E R D I KA R I S A N I I T
N I P E KYA R I N YDR N A E A L N B A
A G A R GEK A A G DBG Y MDMD U A K
A B A WA J G N U G GNA T R E B AMN E
Y I A A RGA S A I END A O R A A A Y R
A U K R I A J I E A GA I W A H N B G H W
C P N D UAE B D N GAR T MA N E T E N
R L G E KAE D U G AA I A H N B A H N A
E E R I A I Y I E T I NH A A A R K I U A
P T A I AUE E A H HAO N E NM S T A N
E R S S RNNM I K ABB D E S R E N A D
K E E AHSADEGR I K L J AK I HN E

1) _______________________
2) _______________________
3) _______________________
4) _______________________
5) _______________________
6) _______________________
7) _______________________
8) _______________________
9) _______________________
10) ______________________
11) ______________________
12) ______________________