Anda di halaman 1dari 10

ADAB BERJUANG

DISEDIAKAN OLEH: SHEIKH DATO DR. PROF. ZAHIRUDDIN ZAHWAN BIN YAHAYA STATUS: DOK ASYIK TUKAQ2 KALAU TENGOK KAT MUKA BUKU TEMPAT LAHIR: BUMI ALLAH

KONSEP BERJUANG

MELAKUKAN SESUATU PERKARA DENGAN BERSUNGGUHSUNGGUH UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN MENURUT ISLAM.

DALIL
DAN MEREKA YANG BERUSAHA DENGAN BERSUNGGUH-SUNGGUH KERANA MEMENUHI KEHENDAK AGAMA KAMI, SESUNGGUHNYA KAMI AKAN MEMIMPIN MEREKA KE JALAN-JALAN KAMI (YANG MENJADIKAN MEREKA BERGEMBIRA SERTA BEROLEH KEREDHAAN), DAN SESUNGGUHNYA (PERTOLONGAN DAN BANTUAN) ALLAH BERSERTA ORANGORANG YANG BERUSAHA MEMBAIKI AMALANNYA.

JENIS-JENIS PERJUANGAN

1. AGAMA

PERJUANGAN UNTUK MENDAULATKAN SYARIAT ISLAMDALAM SEMUA BIDANG KEHIDUPAN MANUSIA

PERJUANGAN UNTUK MENINGKATKAN TARAF EKONOMI UMAT ISLAM DI SELURUH DUNIA.

2. EKONOMI

3. PENDIDIKAN

PERJUANGAN UNTUK MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG BERILMU, MAJU DAN BERDAYA SAING.

4. SIASAH

PERJUANGAN UNTUK MENJAMIN KEDAULATAN PEMERINTAHAN ISLAM.

5. SOSIAL

PERJUANAGAN UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN SOSIAL MELALUI AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR.