Anda di halaman 1dari 3

KUIZ SAMBUTAN MAULIDUR RASUL

1433/2012

SK LKTP BUKIT PERMAI KUIZ KAMI CINTA NABI (Tahun 1 & 2) NAMA :. KELAS/TAHUN : ..... A) Bulatkan jawapan yang betul. 1. Didesa manakah Nabi Muhammad SAW dilahirkan? a- Desa Bani Saad b- Desa Bani Nadhir 2. Bilakah Nabi Muhammad dilahirkan? a- Hari Isnin, 12 Ramadhan b- Hari Isnin, 12 Rabiul Awwal 3. Pilih nama tempat bonda Nabi Muhammad wafat (meninggal dunia). a- Abwa b- Taif 4. LengkapkanMuhammad Bin a- Abu Talib b- Abdullah 5. Datuk Nabi Muhammad wafat (meninggal dunia) ketika Nabi berusia.. a- 4 tahun b- 2 tahun 6. Nama Bonda Nabi Muhammad ialah a- Aisyah Binti Wahab b- Aminah Binti Wahab 7. Semasa tahun kelahiran Nabi, Mekah telah diserang oleh a- Tentera Bergajah b- Burung Ababil 8. Ketua tentera bergajah bernama.. a- Ibrahim b- Abrahah 9. Berapa lamakah Nabi dipelihara oleh datuknya, Abdul Mutallib? a- 4 tahun b- 2 tahun

10. Suwaibatul Islamiyah pernah menyusukan Nabi.Berapa lamakah tempoh susuan baginda. a- 7 hari b- 3 hari 11. Abu Talib ialah. kepada Nabi Muhammad. a- Bapa b- Bapa Saudara 12. Berapa lamakah Halimatus Saadiah menyusukan Nabi Muhammad? a- 2 bulan b- 2 tahun 13. Sebutkan dua perkara yang diajar oleh Abu Talib kepada Nabi Muhammad a- Mengembala dan berniaga b- Mencuri dan menipu 14. Hubungan antara Nabi Muhammad dengan Abdul Mutalib a- Cucu dengan datuk b- Anak dengan bapa 15. Hubungan antara Nabi Muhammad dengan Aminah ialah : a- Adik dengan kakak b- Anak dengan ibu 16. Nabi Muhammad dilahirkan di.. a- Mekah Al Mukarramah b- Madinah Al Munawwarah 17. Semasa Nabi Muhammad dilahirkan a- Ayahnya telah meninggal dunia b- Ayahnya masih hidup 18. Bagaimanakah keadaan hidup Nabi setelah datuknya meninggal dunia? a- Hidup berdikari b- Malas berusaha 19. Nabi Muhammad ialah Allah. a- Musuh b- Kekasih 20. Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir. a- Benar b- Tidak benar

Panatia Pendidikan Islam SK LKTP Bukit Permai

KUIZ SAMBUTAN MAULIDUR RASUL

1433/2012

SK LKTP BUKIT PERMAI KUIZ KAMI CINTA NABI (Tahun 3 & 4) NAMA :. KELAS/TAHUN : ..... A) Bulatkan jawapan yang betul. 1. Apakah pekerjaan Nabi Muhammad semasa kecil ? a) Menggembala kambing b) Menjaga kebun sayuran 2. Ke manakah Nabi Muhammad pergi seorang diri dengan tujuan untuk beribadat? a) Gua Tsur b) Gua Hira 3. Dimanakah Nabi Muhammad dan bapa saudaranya berniaga ? a) Syam b) Mekah 4. Dimanakah terletaknya Gua Hira ? a) Mekah b) Madinah 5. Bersama siapakah Nabi Muhammad pergi berniaga? a) Datuknya b) Bapa saudaranya 6. Berikan nama Malaikat yang memeluk Nabi supaya dapat membaca Al-Quran. a) Malaikat Israfil b) Malaikat Jibril 7. Sebutkan DUA sifat terpuji Nabi Muhammad ketika berniaga. a) Amanah & bertanggungjawab b) Khianat & Pemalas 8. Siapakah yang digelar sebagai SINGA ALLAH? a) Hamzah Bin Abdul Mutallib b) Khalid Al Walid 9. Pada usia berapakah Nabi Muhammad berniaga di Syam bersama bapa saudaranya? a) 10 tahun b) 12 tahun 10. Beliau memeluk Islam kerana tidak rela melihat Nabi dihina dan dicaci. Siapakah beliau? 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

a) Abu Talib Bin Abdul Mutallib b) Hambzah Bin Abdul Mutallib Nabi Muhammad banyak menghabiskan masanya semasa kecil dengan pekerjaan yang ? a) Berfaedah b) Sia-sia Surah pertama diturunkan di Gua Hira ? a) Surah Al-Alaq b) Surah Al-Falaq Umur Nabi Muhammad semasa menerima wahyu pertama? a) 25 tahun b) 40 tahun Berapakan bilangan ayat Surah Al-Alaq yang turun buat kali pertama? a) 5 Ayat b) 7 Ayat Siapakah Waraqah Bin Naufal? a) Sepupu kepada Khadijah Binti Khuwailid b) Bapa saudara kepada Khadijah Binti Khuwailid Berikan nama isteri Nabi Muhammad semasa peristiwa turun wahyu pertama. a) Mariah Al Qibthiyyah b) Khadijah Binti Khuwailid Bulatkan salah seorang nama anak Nabi Muhammad. a) Aminah b) Ruqayyah Kita perlu mencontohi sifat ______ dan ketabahan Nabi Muhammad semasa kecil. a) Kesabaran b) Tamak Nabi Muhammad SAW telah dilantik oleh Allah sebagai________ a) Pesuruh Allah b) Penolong Malaikat Kalimah terakhir sebelum Nabi Muhammad wafat (meninggal dunia) ialah _______ a) Ummatku b) Hartaku

Panatia Pendidikan Islam SK LKTP Bukit Permai

KUIZ SAMBUTAN MAULIDUR RASUL

1433/2012

SK LKTP BUKIT PERMAI KUIZ KAMI CINTA NABI (Tahun 5 & 6) NAMA :. KELAS/TAHUN : .....

A) Bulatkan jawapan yang betul. 1. Bilakah tarikh Rasulullah dilahirkan? a) 11 Rabiul Awwal Tahun Gajah b) 12 Rabiul Awwal Tahun Gajah 2. Piagam Madinah juga dikenali sebagai______ a) Perjanjian Hudaibiyah b) Sohofah Madinah 3. Apakah yang dimaksudkan dengan Isra ? a) Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa b) Perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah 4. Puak yang terlibat dengan Piagam Madinah ialah Orang Islam, Musyrikin Arab dan? a) Yahudi Madinah b) Yahudi Mekah 5. Kepada siapakah Kitab Injil diturunkan? a) Nabi Musa b) Nabi Isa 6. Piagam Madinah ditandatangani di____. a) Taf b) Madinah 7. Siapakah yang menemani Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Miraj? a) Malaikat Jibril b) Malaikat Izrail 8. Yang manakah BUKAN pengajaran daripada Piagam Madinah a) Islam Tersebar & Negara Islam terbentuk b) Ekonomi semakin merudum 9. Pilih nama Surah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. a) Surah Al-Falaq b) Surah Al Alaq

10. Antara isi Piagam Madinah ialah Rasulullah dilantik sebagai _____ a) Ketua Negara b) Ketua Kampung 11. Rasulullah menunggang unta semasa dalam perjalanan Isra dan Miraj. a) Benar b) Salah 12. Kiblat Pertama bagi umat Islam ialah Kaabah. a) Benar b) Salah 13. Rasulullah menerima perintah untuk mengerjakan solat semasa di: a) Sidratrul Muntaha b) Masjid Al-Aqsa 14. Allah memperlihatkan gambaran syurga dan neraka ketika peristiwa Isra dan Miraj a) Benar b) Salah 15. Isra dan Miraj berlaku pada... a) Malam 27 Rejab tahun Gajah b) Malam 27 Rejab tahun ke 11 kerasulan 16. Asalnya, waktu solat yang ditetapkan sebanyak ___ waktu sebelum dikurangkan. a) 50 waktu b) 5 waktu 17. Kitab Zabur diturunkan kepada______ a) Nabi Daud b) Nabi Muhammad SAW 18. Namakan Khutbah Nabi Muhammad yang terakhir? a) Khutbah Jumaat b) Khutbah Wida 19. Nabi Muhammad wafat ketika umur baginda a) 63 tahun b) 73 tahun 20. Cinta saya terhadap Nabi Muhammad ialah a) Saya amat mencintai baginda Rasulullah b) Saya mencintai baginda Rasulullah

Panatia Pendidikan Islam SK LKTP Bukit Permai