Anda di halaman 1dari 7

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,

Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format
Format Penulisan RPH

KSSR
Mata Pelajaran

:
:
:

1R

Tarikh

27.9.2011 (

Masa

10.30 am - 11.00 am (30

Isi Pelajaran

*
*

3.3

Standard
Pembelajaran

3.3.1

Pengalaman/
Pengetahuan sedia / perlu
ada

Kelas
Bil. Murid
Purata Umur

Standard
Standard

37

( : 16 /

: 21)
)

(12. XXXXX )

Kandungan

:
Objektif Eksplisit

1.
2.
3.
:

Penyerapan

:
Penggabungjalinan
Penerapan

Kemahiran

Nilai
Berfikir
Kajian Masa Depan

/
BBM

* RPH. KSSR Bahasa Cina dikemaskini pada 24 September 2011

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format
Format Penulisan RPH

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Catatan

/
Set Induksi
( x

Langkah 1
( x

Langkah 2
( x

Langkah 3
( x

Penutup
( x

Refleksi Pelajar

(Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing / Rakan Sebaya

* RPH. KSSR Bahasa Cina dikemaskini pada 24 September 2011

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format
Format Penulisan RPH

36
7
2011

29

8:45-9:15

30
-

5.2

5.2.1

1.
ba
da
ga

pa
ta
ka

ma fa
na la
ha

2.
10

3.

* RPH. KSSR Bahasa Cina dikemaskini pada 24 September 2011

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format
Format Penulisan RPH

1.
(3

2.
3.
a
4.
a

a a a, a a a
aa

1.

a
(10

2.

)
ba
da
ga

pa
ta
ka

ma
na
ha

fa
la

a
(a)
(b)
(c)

3.
/
ba pa
da ta
ga ka

a
4.
5.

6.
7.

* RPH. KSSR Bahasa Cina dikemaskini pada 24 September 2011

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format
Format Penulisan RPH

/
1.
(8

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

1.
(6

nD
hA
bD
tA
fa
(ba),

2.
mA

3.
dD

* RPH. KSSR Bahasa Cina dikemaskini pada 24 September 2011

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format
Format Penulisan RPH

/
4.
kA
(pB)

gA
la

1
(3

nD
hA
bD
tA
fa
(ba),
kA
(pB)

mA
dD

gA
la

2.

ba
da
ga

* RPH. KSSR Bahasa Cina dikemaskini pada 24 September 2011

pa
ta
ka

ma fa
na la
ha

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format
Format Penulisan RPH

/
Refleksi Pengajaran & Pembelajaran
Mata Pelajaran

Tarikh

Aras Kemahiran

Masa

Aspek
Kelebihan

Langkah

Kelemahan

Cara Memperbaiki

Induksi Set

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Penutup

Penutup

* RPH. KSSR Bahasa Cina dikemaskini pada 24 September 2011