Anda di halaman 1dari 5

NILAI: HEMAH TINGGI / 1 UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA :.......................................... TARIKH :.....................................

BAND 1(B1D5E1)Boleh menyeneraikan pertuturan dan tingkah laku yang sopan] Tandakan [] pada pernyataan yang betul dan [X] pada pernyataan yang salah BIL 1 2 3 4 5 6 SITUASI Saya akan berucap salam apabila bersembang dengan guru Ali biasa merajuk dengan kawan yang telah membuat kesilapan. Mani bersalam apabila berjumpa dengan orang yang lebih tua. Lim mengucapkan terima kasih apabila menerima bantuan atau pertolongan . Roy akan menjauhkan diri apabila berjumpa orang miskin yang berpakaian tidak kemas. Rafi akan tunduk apabila berjalan di tengah-tengah orang yang sedang bercakap. atau X TINGKATAN DUA : ....................

Disahkan oleh: ..................................................... ( )

Pelajar menguasai evidens B1D5E1 sekiranya dapat menjawab 4 soalan dengan betul Belum menguasai Sudah menguasai

BAND 2(B2D5E1)Boleh menjelaskan pertuturan dan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi Nyatakan tindakan anda apabila menghadapi situasi di bawah ini . BIL 1 2 3 4 5 6 SITUASI Apakah tindakan anda sekiranya anda terlanggar orang lain? Apakah tindakan anda sekiranya bilik darjah anda sangat kotor? Apakah tindakan anda semasa hendak menaiki bas setelah tamat sekolah? Apakah tindakan anda semasa bersembang dengan jiran pada awal pagi? Apakah tindakan anda sekiranya guru anda terpaksa mengangkat banyak buku? Apakah tindakan anda sekiranya guru memuji anda? Tindakan

Pelajar menguasai evidens B2D5E1 sekiranya dapat menjawab 4 soalan dengan betul Belum menguasai Sudah menguasai

Band 3 (B3D5E1)Boleh menunjukkan pertuturan dan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi. Tandakan () pada perlakuan yang dilakukan dan (X) pada perlakuan yang tidak dilakukan oleh murid. Bil. Perlakuan Ada melakukan Tidak melakukan 1. Tidak beratur semasa menunggu giliran 2. 3. 4. 5. Menyediakan plastik untuk membuang sampah semasa di dalam kereta. Menunggu sehingga orang keluar dari lif dan barulah orang yang menunggu masuk. Menerima sesuatu pemberian tanpa menunjukkan penghargaan. Masih bersikap sombong walaupun telah melakukan kesalahan.

Pelajar menguasai evidens B2D5E1 sekiranya dapat menjawab 4 soalan dengan betul Belum menguasai Sudah menguasai

NAMA: __________________________ TING:__________________ TARIKH: ___________ NILAI : HEMAH TINGGI Band 4 (B4D5E1)Boleh bertutur dan berkelakuan sopan dalam masyarakat dengan tertib Kenapakah kita perlu bertutur dan berkelakuan sopan ketika menikmati makanan bersama ahli keluarga ? .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .. Band 5 (B5D2E1)Boleh bertutur dengan berkelakuan sopan dalam masyarakat dengan tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat 1. Apakah tindakan anda ketika anda menaiki bas, anda melihat seorang warga tua yang tiada tempat duduk ? ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. B6D2E1 Boleh bertutur dan berkelauan sopan dalam masyarakat dengan tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi. Tuliskan dailog yang sesuai yang menunjukkan kita berhemah tinggi apabila: i. kita diperkenalkan kepada kawan baru ............................................................................................................................... ii. kita terlanggar seseorang ketika berjalan ............................................................................................................................... iii menanyakan arah sesuatu tempat kepada orang yang lebih dewasa. ................................................................................................................................ Pelajar menguasai evidens B2D5E1 sekiranya dapat menjawab 4 soalan dengan betul Belum menguasai Sudah menguasai

NILAI : BERTANGGUNGJAWAB B1D4E1 Boleh menyenaraikan tanggungjawab diri dirumah atau disekolah atau dalam masyarakat. 1. Sekiranya anda dan keluarga berada ditempat kejadian,senaraikan tiga tanggungjawab yang perlu anda lakukan. i. ii iii..

B2D4E1 Boleh menerangkan tanggungjawab diri di rumah, di sekolah, atau dalam masyarakat 2. Jelaskan mengapa kita mesti menjaga kebersihan dipersekitaran kawasan rumah kita. . . . Band 3 (B3D4E1)Boleh menunjukkan perlakuan menunaikan tanggungjawab diri di rumah atau di sekolah atau dalam masyarakat. Nyatakan 2 sebab mengapa kita perlu mempunyan sikap bertanggungjawab untuk membantu orang yang di dalam kesusahan? i. ............................................................................................................................. ii. ............................................................................................................................ Band 4 (B4D4E1) Boleh menjalankan tanggungjawab diri di rumah atau di sekolah atau dalam masyarakat dengan rela hati Bil. 1 2 3 Soalan Adakah murid ini hadir kelas PJK memakai pakaian sukan aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan Ya Tidak

BAND 5 (B5D4E1). Boleh menjalankan tanggungjawab diri secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat tarikh/bulan Jan hingga Mei 2012 masa masa P/P PJK Adakah murid ini hadir kelas PJK mengikut masa yang ditetapkan? memakai pakaian sukan yang lengkap? aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan dengan betul? lokasi padang sekolah soalan ya tidak

BAND 6 (B6D4E1). boleh menjalanka tanggungjawab diri secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi nama: tarikh/bulan Jan hingga Mei 2012 masa masa P/P PJK Adakah murid ini sentiasa hadir kelas PJK mengikut masa yang ditetapkan? sentiasa memakai pakaian sukan yang lengkap? sentiasa aktif melaksanakan aktiviti yang diarahkan dengan betul? ting: lokasi padang sekolah tarikh soalan ya tidak

Nama ahli kumpulan : 1. 2. 3. 4. 5. Ravi a/l Munisamy Palanisamy a/l Thillaiyappan Redzuan bin A. Aziz Mohd. Zin Bin Borhan Mohd Sharuddin b. Md. Salleh