Anda di halaman 1dari 1

Berdasarkan carta yang diberi menunjukkan beberapa aspek atau ciri murid

cemerlang. Antara aspek tersebut ialah akademik, kepimpinan, sahsiah dan


kecergasan. Aspek akademik ini amat dititikberatkan kerana setiap murid
memerlukan kebijaksanaan dalam membuat atau melaksanakan sesuatu
pekerjaan. Seterusnya, aspek sahsiah juga penting kerana dengan adanya
tingkah laku dan nilai dalam diri yang baik suda pasti dapat membimbing
seseorang murid itu untuk terus berjaya dan cemerlang. Selain itu, aspek
kecergasan turut memainkan peranan penting dalam menjadikan seseorang
murid itu cemerlang. Hal ini demikian kerana melalui kesihatan yang baik sudah
tentu pelbagai aktiviti yang bermanfaat dapat dijalankan.