Anda di halaman 1dari 21

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

Isi Kandungan
Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Perkara
Penghargaan
Pengenalan
Teknik Lukisan
Teknik Catan
Teknik Kolaj
Teknik Montaj
Teknik Cetakan
Teknik Resis
Teknik Gosokan
Teknik Stensilan
Teknik Percikan
Teknik Gurisan
Teknik Capan
Teknik Mozek
Refleksi
Sumber Rujukan
Biodata

Muka Surat
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 -15
16
17
18
19

Penghargaan

Sepanjang saya menjalankan tugasan ini, saya diberi semangat yang tinggi , bimbingan , tunjuk ajar , serta kerjasama oleh pelbagai
pihak . Oleh yang demikian,saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang berkenaan .
13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

Penghargaan dan terima kasih saya tujukan kepada tutor saya En.Rostam Yaman kerana bimbingan dan nasihat yang tulus ikhlas kepada saya
dari peringkat penyediaan hinggalah tugasan ini selesai dengan sempurna.Tunjuk ajar beliau telah membolehkan saya menghasilkan 12 teknik
menggambar dengan sempurna. Budi dan jasa beliau akan saya kenang seumur hidup.
Seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan sekelas saya yang sudi berkongsi pengalaman , pendapat melalui LMS
serta memberi motivasi dalam menyiapkan tugasan ini . Kemesraan mereka akan dikenangi selalu.
Akhir sekali,saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibubapa saya En.Sovorimuthu dan Pn.Kanikamary yang sentiasa memberi
sokongan moral . Sokongan moral mereka telah membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini sepertimana yang dirancang.Sekali lagi saya
ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak termasuk mereka yang membantu saya secara langsung dan tidak langsung untuk menjayakan
tugasan ini.

Pengenalan
Bidang Menggambar

13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

Bidang menggambar adalah satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. Bidang ini melihat
kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Ia
juga menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya.
Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti, dan ekspresi diri seseorang murid. Kegiatan menggambar membolehkan
murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Kesedaran murid terhadap alam sekitar
melalui pemerhatiannya menjadi fokus utama bidang menggambar ini. Selain itu bidang menggambar dapat memperkembangkan persepsi visual
murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya.Menggambar merupakan satu representasi visual
sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. Dimana ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi
warna di atas permukaan rata.Kadang kala ilustrasi juga digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek yang akan
menjadi hasil seni.Biasanya menggambar melibatkan representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi.Banyak alat dan bahan
digunakan untuk menghasilkan sesuatu hasil seni. Dalam bidang menggambar alatan dan bahan yang digunakan adalah seperti berikut :
Pelbagai jenis pensil
Warna pastel, warna air, warna poster, warna pensil
Gouche, akrilik, cat minyak
Bahan- bahan semulajadi seperti jenis- jenis tumbuhan
Pelbagai jenis berus lukisan
Gunting, pisau lipat, gam
Peralatan seperti ini biasanya digunakan dengan maksimum dalam semua teknik-teknik menggambar.Terdapat banyak teknik-teknik
menggambar. Berikut adalah beberapa teknik menggambar dalam seni lukis.
Teknik lukisan
13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

Teknik Catan
Teknik kolaj
Teknik Montaj
Teknik Cetakan
Teknik Resis
Teknik Gosokan
Teknik Stensilan
Teknik Percikan
Teknik Gurisan
Teknik Capan
Teknik Moze

Teknik Lukisan
Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan seseorang. Lukisan merupakan bidang seni yang ringkas dan tertua
di dunia. Ia adalah satu karya seni yang dihasilkan di atas permukaan yang rata .Bahan yang digunakan untuk menghasilkan teknik ini ialah
pensel warna.
Langkah langkah untuk menghasilkan teknik lukisan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pilih objek yang sesuai dan menarik.


Pilih media yang sesuai .
Membuat lakaran asas tentang bentuk objek dengan menggunakan media kering .
Membuat struktur objek dengan lebih jelas dengan mengaplikasikan rupa dan bentuk.
Melukis objek buah buahan dengan lebih jelas.
Menghasilkan objek dengan menggunakan pensel warna dan membuat jalinan pada objek tersebut dengan jelas.

13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

7. Membuat ton warna bagi menunjukkan kesan cahaya pada lukisan.


8. Bingkaikan lukisan yang telah disiapkan.
Prinsip prinsip rekaan yang digunakan dalam teknik lukisan ini ialah:
Teknik lukisan ini dihasilkan dengan pelbagai warna. Lukisan ini juga telah dihasilkan dengan menggunakan pelbagai jenis dan kesan garisan .
Ini menunjukkan bahawa lukisan ini dihasilkan dengan menggunakan prisip kepelbagaian. Prinsip kepelbagaian ini boleh dilihat pada buah
buahan. Pada keseluruhannya, kontra warna pengenap telah digunakan bagi menghasilkan teknik ini.
Teknik Catan
Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan yang rata . Catan juga merupakan satu hasil gambar yang berwarna.
Catan juga adalah sambungan daripada aktiviti lukisan . Terdapat beberapa teknik yang boleh digunakan dalam catan . Teknik yang digunakan
dalam catan ialah teknik kering atas basah . Teknik kering atas basah merupakan teknik yang melibatkan sapuan warna yang pekat disapu ke atas
lapisan warna yang cair atas permukaan kertas yang telah dibasahkan . Media catan yang digunakan adalah catan air .
Langkah langkah untuk menghasilkan catan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Basahkan kertas untuk meregang kertas dan penyerapan warna secara maksima .
Melakukan lakaran secara kasar dengan pensel supaya mendapat garis panduan .
Mewarna lapisan pertama objek dan latar belakang dengan warna yang nipis .
Membuat sapuan warna kedua untuk menhasilkan ton warna .
Membuat sapuan ketiga dengan lebih terperinci untuk menimbulkan pelbagai ton .
Bingkaikan catan yang telah dihasilkan .

Prinsip prinsip rekaan yang digunakan dalam teknik catan ini ialah:
13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

Teknik catan ini dihasilkan dengan menggunakan objek alam iaitu bunga dan daun . Catan ini telah dihasilkan dengan imbangan tidak simetri .
Penggunaan warna yang bertentangan menghasilkan kesan kontra seperti warna panas dan warna sejuk . Prinsip penegasan dapat diasingkan
melalui pengasingan rupa dan warna . Di samping itu , bunga seperti ditiup angin menunjukkan prinsip pergerakan pada catan ini .

Teknik Kolaj
Kolaj ialah satu komposisi artistik yang mengandungi pelbagai imej . Kolaj biasanya dihasilkan dengan cara memotong , menampal , menindih
bahan bahan di atas sesuatu permukaan yang rata . Bahan yang digunakan untuk menghasilkan kolaj ialah bahan bahan terbuang , jenis
kekacang , pelbagai jenis kertas warna dan juga kain .
Langkah Langkah untuk menghasilkan kolaj:
1.
2.
3.
4.
5.

Membuat lakaran itik untuk mendapatkan idea atau tema .


Guntingkan kertas warna dan gamkan mengikut bentuk itik yang telah dilakarkan .
Hias sepenuhnya gambar dengan ton warna dengan mewujudkan suasana seperti di kolam .
Lekatkan benang bulu kambing pada keliling gambar itik .
Bingkaikan hasil kerja yang telah dihasilkan .

Prinsip prinsip rekaan yang digunakan dalam teknik kolaj ini ialah :

13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

Prinsip pergerakan diselitkan dalam teknik mengambar kolaj dimana itik itu kelihatan seperti bergerak dalam kolam . Itik dalam teknik ini juga
menunjukkan prinsip penegasan kerana ia menimbulkan focus dan menarik perhatian . Kolaj ini juga mengandungi prinsip Imbangan tidak
simetri . Di samping itu , teknik kolaj ini juga mengandungi prinsip kepelbagaian kerana telah menggunakan warna panas dan sejuk .
Teknik Montaj
Montaj ialah satu aktiviti seni menggambar menggunakan potongan gambar dari pelbagai sumber atau dari sumber yang sama. Biasanya aktiviti
montaj ini dilakukan dengan menggunakan teknik memotong menampal dan mencantum . Cantuman gambar akan menghasil satu imej,gambar
dan mesej yang baru .
Langkah Langkah untuk menghasilkan montaj ialah :
1.
2.
3.
4.
5.

Tentukan tema yang hendak disediakan .


Kumpulkan gambar gambar yang berkaitan dengan tema .
Membuat lakaran kasar pada kertas lukisan .
Menampal gambar gambar yang telah dikulmpulkan mengikut lakaran .
Membingkai hasil kerja yang telah siap .

Prinsip prinsip yang terdapat dapat teknik montaj ialah :


Gadis yang terdapat di dalam teknik ini menunjukan penegasan iaitu tumpuan dan focus utama . Kepelbagaian dalam benda alam menunjukkan
pelbagai variasi keindahan . Teknik montaj ini juga menimbulkan prinsip imbangan tidak simetri . Rupa seperti bersenam menunjukan bentuk
mengarah alih yang menghasilkan pergerakan .
13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

Teknik Capan
Capan dikenali sebagai teknik memindahkan imej yang serupa dari satu permukaan ke permukaan lain . Jenis capan terbahagi kepada 3 iaitu
tahap pengenalan , pertengahan dan tahap lanjutan . Bahan yang digunakan untuk menghasilkan teknik ini ialah dengan menggunakan alam
semulajadi dan bahan terbuang . Teknik capan ini dihasilkan dengan menggunakan ubi kentang .
Langkah langkah untuk menghasilkan teknik capan ialah :
1. Melukis blok mengikut ukuran yang sama .
2. Mewarna blok mengikut kesesuaian sebagai latar belakang .
3. Biar sehingga kering sebelum ke langkah seterusnya .
4. Sementara menunggu potong ubi kentang kepada dua bahagian .
5. Lakar bentuk yang dikehendaki pada ubi kentang dengan pensel .
6. Potong dan buang bahagian yang tidak diperlukan dengan menggunakan pisau .
7. Sapukan cat air pada ukiran dan capan di atas kertas lukisan .
8. Ulangi langkah yang sama sehingga memenuhi setiap blok .
9. Biar sehingga hasil kerja kering .
10. Bingkaikan hasil yang telah siap.

13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

Prinsip prinsip yang terdapat dapat teknik capan ialah :


Imbangan simetri wujud pada teknik cetakan ini iaitu mempunyai warna dan corak yang sama di kedua dua bahagian . Corak yang dilakarkan
pada teknik ini menunjukkan penegasan melalui warna . Di samping itu , prinsip harmoni juga wujud dalam teknik cetakan ini melalui rupa
yang berulang .

Teknik Resis

13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

Resis dikenali sebagai satu aktiviti menggambar hasil daripada warna basah dan contengan lilin . Penggunaan lilin yang digunakan oleh pelukis
adalah untuk melindungi warna asal atau warna asli . Permukaan kertas yang diliputi lilin tidak akan menyerap warna . Bahan bahan yang
digunakan untuk menghasilkan teknik resis ini ialah ,lilin biasa , lilin paraffin , krayon lilin . Teknik resis ini dihasilkan dengan menggunakan
lilin ke atas permukaan kertas .
Langkah langkah untuk menghasilkan teknik resis ialah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buat lakaran kasar pada kertas lukisan dengan menggunakan pensel.


Lukis secara kuat dengan menggunakan lilin pada bahagian bahagian tertentu pada lakaran tersebut .
Warnakan lukisan dengan menggunakan cat air.
Kesan garisan lilin yang terdapat pada permukaan kertas lukisan akan timbul dalam keadaan warna putih
Biar sehingga kering .
Bingkaikan hasil kerja yang telah siap .

Prinsip prinsip yang terdapat dapat teknik resis ialah :


Teknik resis ini menimbulkan suasana harmoni kerana digunakan kombinasi warna sejuk yang memberi ketenangan kepada seseorang
individu. Kepelbagaian warna sejuk juga membantu mengindahkan lagi teknik ini .Tiga bentuk pelita menjadi penegasan pada gambar ini dan
menjadi fokus utama . Terdapat lebih daripada satu imej yang membentuk gambaran serta kedudukan yang berlainan . Ton warna pada teknik ini
juga menghasilkan pergeraka
Teknik Gosokan
Teknik gosokan ialah proses menggosok dan membentu corak daripada permukaan yang berjalin . Menurut glosari Seni lukis, gosokan
membawa maksud sebagai pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan lain dengan teknik gosokan . Pelbagai
13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

kesan jalinan yang menarik dapat dihasilkan dengan menggunakan teknik gosokan ini . Gosokan dapat dihasilkan dengan menggosok pensel,
dakwat, kapur ke atas sekeping kertas yang mempunyai permukaan yang berjalin . Teknik gosokan ini dihasilkan dengan warna pensel dan
krayon .
Langkah langkah untuk menghasilkan teknik gosokan ialah :
1.
2.
3.
4.

Membuat lakaran kasar pada kertas lukisan .


Dengan menggunakan krayon dan pensel warna , gosok permukaan yang kasar untuk menghasilkan jalinan .
Gunakan warna yang berlainan untuk membezakan jalinan .
Bingkaikan hasil kerja yang telah disiapkan .

Prinsip prinsip yang digunakan dalam teknik gosokan ialah:


Prinsip kontra pada teknik gosokan dihasilkan melalui perbezaan jalinan. Wau yang terdapat dalam teknik gosokan juga mempunyai unsur
imbangan simerti , iaitu seimbang pada kedua dua bahagian wau . Penegasan dapat dilihat melalui warna dalam teknik gosokan iaitu wau
menjadi tumpuan utama. Warna pada jalinan yang digunakan dalam wau juga meninggalkan kesan harmoni . Kepelbagaian juga terhasil
melalui penggunaan jalinan rupa , bentuk dan warna.

Teknik Stensilan
Stensilan merupakan satu cara menghasilkan corak dengan bantuan alat stensil. Teknik mengambar stensilan boleh dihasilkan dengan
menggunakan kadbod, kertas, atau plastik. Teknik yang digunakan untuk mengahasilkan teknik ini ialah masking tape.
13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

Langkah langkah untuk menghasilkan Stensilan:


1.
2.
3.
4.
5.

Membuat lakaran kasar pada kertas lukisan


Melekatkan masking tapepada kertas lukisan seperti bentuk pagar .
Lukiskan gambar daun dan bunga dengan menggunakan cat air .
Setelah kering , tanggalkan semula masking tape .
Bingkaikan hasil kerja yang telah dihasilkan .

Prinsip prinsip rekaan yang digunakan dalam teknik stensilan ini ialah:
Teknik stensilan ini menunjukkan suasana kehijauan yang bertemakan prinsip harmoni . Warna kehijauan memberi ketenangan apabila melihat
hasil ini . Rama rama yang terdapat dalam teknik stensilan juga menunjukkan prinsip pergerakkan . Selain itu , gambar ini dihasilkan secara
imbangan tidak simetri . Secara keseluruhan , rama rama dalam stensilan ini juga menjadi penegasan atau kesan fokus .

Teknik Percikan
Percikan ialah satu aktiviti gambar dalam kerja kerja seni . Ia juga satu teknik hiasan catan dengan mendetik , mengetuk atau menjentik
bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan speckled granite . Menurut kamus dewan , percikan didefinasikan sebagai titik air atau
warna yang berserak serak ke sana sini . Teknik percikan ini dihasilkan dengan menggunakan bentuk bintang .
Langkah langkah menghasilkan teknik percikan ialah :

13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

13

Sebelum membuat percikan tentukan corak yang hendak dibuat .


Potongkan corak bintang mengikut saiz yang dihendaki .
Susun bintang tersebut pada kertas lukisan .
Celup berus gigi pada warna yang dihendaki .
Percikan warna atau cat air dengan menggunakan berus gigi .
Biar sehingga hasil kerja kering .
Bingkaikan hasil kerja yang telah dihasilkan .

Prinsip prinsip rekaan yang digunakan dalam teknik percikan ialah ini ialah :
Teknik percikan ini menunjukan prinsip pergerakan seperti bintang yang terdapat itu seolah olah bergerak . Suasana dalam teknik itu juga
mewujudkan ketenangan dan harmoni . Perbezaan saiz kecil atau besarnya bintang memberi kesan kontra dan menarik perhatian umum .
Bintang yang condong memberi ilusi tarikan dan menarik perhatian .

Teknik Gurisan
Dikenali sebagai satu cara melukis dengan cara mencalar permukaan yang lembut dengan menggunakan benda yang tajam . Sebagai contoh pen
yang tidak berdakwat , skru, lidi dan lain lain . Teknik ini dihasilkan pada kesan jalinan tertentu pada bahan yang agak lembut sepert tanah
liat. Hasil kerja gurisan ini dihasilkan pada kertas lukisan dengan menggunakan pen yang tidak berdakwat .
Langkah langkah untuk menghasilkan teknik gurisan ialah :
1. Memikir corak yang hendak dilakarkan pada kertas lukisan .
13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN


2.
3.
4.
5.
6.

13

Sapukan warna krayon yang dikehendaki dengan rata beberapa kali .


Ulangi aktiviti ini sehingga mendapat lapisan warna yang tebal .
Warna hitam perlu disapukan sebagai lapisan terakhir pada kertas lukisan .
Bagi menghasilkan corak , calarkan lapisan yang diwarnakan dengan menggunakan benda yang tajam .
Bingkaikan hasil kerja yang telah siap .

Prinsip prinsip rekaan yang digunakan dalam teknik gurisan ini ialah :
Teknik gurisan ini menunjukan prinsip imbangan simetri iaitu kedua dua bahagian mempunyai persamaan . Dua ikan di ruang hadapan
menunjukkan prinsip penegasan iaitu menjadi tumpuan dan fokus utama . Disamping itu , prinsip pergerakan dihasilkan melalui garisan
ulangan pada percikan air.

Teknik Mozek
Mozek dikenali sebagai satu hasil kerja seni menggambar yang dihasilkan dengan menyusun bahan bahan tertentu di atas sesuatu permukaan
yang rata . Teknik mozek ini dihasilkan dengan menyusun bahan secara bersebelahan dan rapat tetapi masih meninggalkan sedikit ruang .
Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan teknik mozek ini adalah dari bahan bahan semulajadi , kain dan kertas . Bahan yang
digunakan dalam hasil kerja ini ialah bahan 2 dimensi iaitu kertas warna .
Langkah langkah untuk menghasilkan teknik mozek ini ialah :
1. Buat lakaran kasar pada kertas lukisan .
2. Potong kertas warna dalam bentuk yang sama saiz .
3. Asingkan kertas mengikut warna supaya tidak bercampur .
13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

4. Letak gam pada cebisan kertas dan juga ke atas permukaan kertas yang telah dilakar .
5. Teuskan tampalan sehingga teknik mozek habis .
6. Bingkaikan hasil kerja yang telah disiap .
Prinsip prinsip rekaan yang digunakan dalam teknik mozek ini ialah :
Teknik mozek ini telah dihasilkan dengan menggunakan warna sejuk menunjukkan suasana harmoni dan ketenangan . Dua menara kembar
petronas menimbulkan fokus utama dalam teknik ini . Jelas terbukti bahawa prinsip penegasan telah diselitkan dalam teknik ini . Imbangan
simetri pada bangunan buatan manusia menimbulkan keindahan dan menarik perhatian .

Rujukan

Azhar Asmawi , Cheral Jaafar (2006) . Teks Efektif Pendidikan Seni Visual . Shah Alam : UG Press Sdn . Bhd .
HJ ZULKAFLI BIN HJ MD HASHIM Seni dalam Pendidikan (online) Available:http://zul9990.blogspot.com/2009/10/contohkerja-krusus-seni-dalam.html (2009 Sabtu Oktober 10 )
Kathleen Chee (1991) . Seni dan Komunikasi . Selangor Darul Ehsan : The Commercial Press Sdn. Bhd .
Kathleen Chee (2003) . Kunci Masteri Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 . Bandar Baru Bangi Selangor: Penerbit Pelangi Snd . Bhd.
Mansur Ibrahim (2003) . Pendidikan Seni Visual Tahun 4 . Selangor Darul Ehsan : Fine Liners Illustrator Ent .
Mansur Ibrahim (2003) . Pendidikan Seni Visual Tahun 5 . Selangor Darul Ehsan : Fine Liners Illustrator Ent .
Mat Aris Suradi , Raja Baharudin raja Husain , Syed Rukaidar Syed Isa Al Idroes (2009) . Galeri Pendidikan Seni Visual KBSM
Tingkatan 1 . (Edisi 1) Subang Jaya : Setia Kawan Printers Sdn.Bhd.
Mazlan Othman , Ruzitah Tapah , Hassan Mohd Ghazali (2004) . Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 . Selangor Darul Ehsan :
Polygrahic Sdn . Bhd
Menggambar (online) Available http://www.docstoc.com/docs/8780812/MENGGAMBAR (2009 July 21)
R.Thiagarajah (1985). Rahsia Lukisan. Kuala Lumpur: Penerbit Jeya Bakti.
13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

Ruzitha Tapah, Mazlan Othman (2004). Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1. Selangor Darul Ehsan : Cetak Gains Print Sdn.Bhd
Zubaidah Abdul Rahman (1995). Krayon. Shah Alam: Interpress Printers Snd. Bhd.

Teknik Cetakan
Teknik cetakan ialah hasil mengecap dengan menggunakan bahan semulajadi seperti daun kering, batang pokok pisang cap jari dan lain lain .
Teknik cetakan ini akan menghasilkan jalinan semulajadi .
Langkah langkah menyediakan teknik cetakan ialah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lakarkan lukisan yang diperlukan .


Warnakan latar belakang dengan warna yang dikehendaki .
Sediakan warna cat air yang sederhana pekat mengikut warna yang anda pilih .
Sapukan cat air pada bahagian bawah daun dan batang pokok pisang untuk mendapatkan jalinan .
Capkan daun yang telah disapu cat air pada kertas lukisan megikut corak .
Biarkan hasil kerja sehingga kering .
Bingkaikan hasil kerja anda .

Prinsip prinsip rekaan yang digunakan dalam teknik cetakan ini ialah :

13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

Teknik cetakan ini telah dihasilkan dengan penggunaan kontra warna yang bertentangan . Cetakan ini dihasilkan seperti bentuk bunga malah
bentuk tersebut menjadi penegasan dan tarikan utama . Penerapan prinsip kesatuan telah diterapkan dalam hasilan ini dengan mewujudkan
jalinan. Ia juga mewujudkan kesan kesatuan yang indah, menarik dan ceria. Di samping itu , teknik cetakan ini juga dihasilkan secara imbangan
simetri .

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU


811111105462-001
013 3620872
vic81@oum.edu.my

13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

PUSAT PENGAJIAN : INSTITUT PERGURUAN BAHASA ANTARABANGSA


NAMA TUTOR : EN.ROSTAM YAMAN
SEMESTER : SEPTEMBER 2009

BIODATA

NAMA

: VICTORIA A/P SOVORIMUTHU


NO KAD PENGENALAN : 811111 -10 -5462
NO TELEFON BIMBIT

: 013 3620872

ALAMAT E-MAIL

: vic81@oum.edu.my

ALAMAT TEMPAT BEKERJA : SJK(T) LADANG SEMENYIH


ALAMAT RUMAH

: NO 18 , JALAN 7/9 KESUMA


BANDAR TASIK KESUMA,
43700 BERANANG,
SELANGOR DARUL EHSAN .

13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

SEMESTER

13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

SEPTEMBER TAHUN

13

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

Refleksi
Berdasarkan pada tugasan ini, banyak maklumat baru serta pengetahuan saya peroleh. Saya dapat mengetahui definisi serta cara
membuat 12 teknik menggambar dengan betul dan tepat.
Pada hal, pada permulaan saya sedikit sebanyak keliru dengan teknik dan cara membuatnya. Setelah mendapat penjelasan daripada tutor
saya Encik EN.ROSTAM YAMAN serta bacaan luas daripada sumber internet, saya mendapati lebih jelas untuk menyiapkan tugasan saya
dengan sempurna. Selain itu, saya juga mendapati pelbagai teknik yang mudah untuk menghasilkan 12 teknik menggambar ini.
13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU

HBEF 1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

13

Akhir kata, tugasan ini juga membantu saya mengetahui bahawa seseorang guru perlu mengetahui teknik menggambar yang betul serta
cara pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan murid. Dengan menyiapkan tugasan ini saya memahami 12 teknik serta prinsip-prinsip
rekaan yang ada pada sesuatu kegiatan menggambar. Saya juga memahami bahawa seseorang guru boleh menerapkan matapelajaran seni dalam
matapelajaran yang lain.Dengan berbuat demikian, saya juga boleh mencungkil bakat murid yang tersembunyi dalam diri mereka. Ini juga
membantu saya ke arah pembentukan pengajaran yang efektif dalam seni visual.

13

VICTORIA A/P SOVORIMUTHU