Anda di halaman 1dari 6

Mari Kaji

Tajuk : Darjah Kepanasan Saya


Tujuan : Menyukat suhu air
Alat dan Bahan : Termometer , bikar, air paip, air suam dan air berais
Langkah-langkah :
1. Ukur dan catatkan suhu air paip, air suam da air berais menggunakan termometer.
2. Catatkan pemerhatian dalam jadual seperti yang dibawah.
Keadaan air

Air paip

Air suam

Air berais

Suhu ( C)
Soalan :
1. Ramalkan suhu air apabila air suam dicampur dengan air berais. .
2. i) Jika air itu dibiarkan dalam bilik, apakah yang akan berlaku kepada suhu air ?
..
ii) Beri penjelasan kepada jawapan kamu di 2(i)

..
Mari Kaji
Tajuk : Darjah Kepanasan Saya
Tujuan : Menyukat suhu air
Alat dan Bahan : Termometer , bikar, air paip, air suam dan air berais
Langkah-langkah :
1. Ukur dan catatkan suhu air paip, air suam da air berais menggunakan termometer.
2. Catatkan pemerhatian dalam jadual seperti yang dibawah.
Keadaan air

Air paip

Air suam

Air berais

Suhu ( C)
Soalan :
1. Ramalkan suhu air apabila air suam dicampur dengan air berais. .
2. i) Jika air itu dibiarkan dalam bilik, apakah yang akan berlaku kepada suhu air ?
..
ii) Beri penjelasan kepada jawapan kamu di 2(i)

..

Mari Kaji
Tajuk : Menjadi Panas atau Sejuk
Tujuan : Menyiasat perubahan kepanasan sesuatu bahan.
Alat dan Bahan : Lampu Suluh , batu, gelas, sudu dan air panas.
Catatkan pemerhatian dan inferens kamu dalam situasi-situasi di bawah ke dalam jadual.
Langkah-langkah
1.

Pegang seketul batu yang telah terdedah di bawah cahaya matahari. Pegang semual batu itu
selepas 10 minit.

2.

Sentuh bahagian hadapan lampu suluh. Apakah yang dapat kamu rasa? Kemudian hidupkan
lampu suluh dan sentuh semula bahagian hadapan lampu suluh. Apakah perubahan yang dapat
kamu rasa?

3.