Anda di halaman 1dari 2

Ahmad Daim Jazuli Bin Azamin

Kolej Kediaman Pelajar IBS


Universiti Malaysia Kelantan
Puan Nadia
Pensyarah Asas Studio CFT 1035
Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan
University Malaysia Kelantan Kampus Bachok
TIDAK HADIR KE KULIAH
Merujuk perkara di atas, saya Ahmad Daim Jazuli bin Azamin (C15A0013) telah tidak hadir kekuliah CFT 1053
pada 2/3/2016
2.
hal ini disebabkan kerana mengalami masalah kesihatan yang tidak mengizinkan saya untuk pergi ke
kelas pada tarikh tersebut. Saya tidak mendapat cuti sakit kerana tidak pergi ke hospital/klinik pada tarikh tersebut.
3.
Oleh yang demikian, saya berharap pihak puan dapat mempertimbangkan sebab-sebabketidakhadiran
saya ke kelas Asas Studio tersebut. Saya memohon maaf di atas kesalahan saya dan berjanji tidak mengulanginya
lagi.

..
(AHMAD DAIM JAZULI BIN AZAMIN)

Ahmad Daim Jazuli Bin Azamin


Kolej Kediaman Pelajar IBS
Universiti Malaysia Kelantan
Puan Nadia
Pensyarah Asas Studio CFT 1035
Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan
University Malaysia Kelantan Kampus Bachok
TIDAK HADIR KE KULIAH
Merujuk perkara di atas, saya Ahmad Daim Jazuli bin Azamin (C15A0013) telah tidak hadir kekuliah CFT 1053
pada 9/3/2016
2.
Pada 9/3/2016, saya tidak hadir ke kelas kerana saya terlewat bangun pada hari tersebut. Oleh sebab itu,
saya tidak dapat hadir awal untuk mengikuti kelas Asas Studio yang dijalankan pada pagi tersebut .

3.

Diharap pihak Tuan dapat menerima alasan ini dansegala jasa baik dan budi bicara Tuan saya ucapkan
dengan ribuan terima kasih

..
(AHMAD DAIM JAZULI BIN AZAMIN)