Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN MINGGUAN

MINGGU : 1

TARIKH: 25.7.2016 HINGGA 29.7.2016

MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN: 4

TARIKH/
HARI
26.7.2016
(SELASA)

TAHUN
4M

MASA

BIDANG/TAJUK/TEMA

9.15AM- Modul 1: Menggambar


10.10AM
Aktiviti : Capan
Tema : Alam Semula
Jadi / Bahan Buatan
Manusia

STANDARD
KANDUNGAN
1.1 PERSEPSI
ESTETIK
Membuat persepsi
dan
menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada
karya gambar
teknik capan.

Tajuk : Flora dan Fauna

1.2 APLIKASI SENI


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
gambar teknik

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid dapat mengenal,
memahami dan menyatakan
bahasa seni visual yang ada
pada gambar teknik capan.
1.1.1 Unsur Seni
1.1.1.1 Jalinan -tampak
1.1.1.2 Warna primer
atau Sekunder
atau tertier
1.1.1.3 Rupa - organik
1.1.2 Prinsip Rekaan
1.1.2.1 Kepelbagaian
jalinan
1.1.2.2 Kesatuan
komposisi
Objek
Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni
visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan
gambar teknik capan.
1.2.1 Mengenal dan

CATATAN
Media :
Alat :
berus lukisan,
palet, jari dan
bahan lain
yang sesuai
Bahan : kertas
lukisan dan cat
air atau cat
poster atau cat
tempera
Bahan Bantu
Belajar :
Contoh-contoh
capan, lagu,
komputer,
pembesar suara
EMK :
Keusahawanan,
Kreativiti dan
Inovasi

capan.

1.3 EKSPRESI
KREATIF
Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian
dan teknologi
dalam
penghasilan
gambar teknik
capan.

menyatakan jenis-jenis
media seperti:
1.2.1.1 Alat - berus
Lukisan,palet,
jari dan alatan
lain yang sesuai
1.2.1.2 Bahan - kertas
Lukisan dan cat
air, cat poster
atau cat
tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan
media serta proses dan
teknik dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik - capan
Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan gambar teknik
capan secara kreatif.
1.3.1 Memilih dan
memanipulasi bahan
secara kreatif.
1.3.2 Menggunakan bahasa
Seni visual dalam
Penghasilan karya
gambar teknik capan.

1.4 APRESIASI SENI


Apresiasi
terhadap karya
sendiri dan rakan
berpandukan
bahasa seni
visual, sejarah
seni dan budaya

27.7.2016
(Rabu)

2B

7.45am- Modul 1: Membuat


8.45am
corak dan rekaan
Aktiviti : Cetakan
Tema : Alam Semula
Jadi / Bahan Buatan
Manusia
Tajuk : Sampul Surat

2.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada
cetakan.

1.3.3 Mengaplikasikan proses


dan teknik yang sesuai
dalam penghasilan
karya
gambar teknik capan.
Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan dengan
menumpukan pada aspek
bahasa seni visual.
1.1.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan.
1.1.2 Menceritakan
pengalaman sendiri
dalam proses
penghasilan karya.
1.1.3 Menghargai dan
menceritakan karya
sendiri dan rakan
secara lisan.
Murid dapat mengenal,
memahami dan menyatakan
bahasa seni visual yang ada
pada corak teknik cetakan.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Rupa - organik /
geometri
2.1.1.2 Warna - primer /
sekunder
2.1.2 Prinsip rekaan

Media :
Alat :
tali, alat yang
sesuai untuk
dijadikan tapak,
berus lukisan
dan palet.
Bahan : kertas
lukisan dan cat
air atau cat

2.1.2.1 Harmoni
Perulangan
motif

poster atau cat


tempera
Bahan Bantu
Belajar :
Contoh-contoh
cetakan, sampul
surat, komputer,
pembesar suara
EMK :
Keusahawanan,
Kreativiti dan
Inovasi

2.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasi
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan
cetakan.

Murid dapat mengetahui dan


memahami bahasa seni
visual, media, serta proses
dan teknik dalam penghasilan
corak teknik cetakan.
2.2.1 Mengenal dan
menyatakan jenis-jenis
media.
2.2.1.1 Alat - tali, alat
Yang sesuai
untuk dijadikan
tapak, berus
lukisan dan
palet.
2.2.1.2 Bahan - gam,
Kertas lukisan,

2.3 Ekspresi Kreatif


Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian, dan
teknologi dalam
penghasilan cetakan.

2.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya.

dan warna
poster atau
tempera
2.2.2 Mengetahui penggunaan
media serta proses dan
teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik - cetakan
Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak cetakan.
2.3.1 Memilih dan
memanipulasi
bahan secara kreatif
2.3.2 Menggunakan bahasa
seni visual dalam
penghasilan karya
2.3.3 Mengaplikasikan media,
proses dan teknik
cetakan dalam
penghasilan karya
Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan dengan
memberikan penekanan pada
bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan

2.4.2 Menghargai dan


menceritakan karya
sendiri dan rakan secara
lisan