Anda di halaman 1dari 152

MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN

1 Apakah keperluan asas manusia?

S Makanan U Tempat perlindungan


T Air V Udara
A S, U C S, U, V
B T,V D S, T, U, V

2 Rajah menunjukkan satu eksperimen.

Apakah yang akan berlaku selepas satu minggu?

A Tikus akan membesar B Tikus akan mati

C Tikus akan bersaing untuk makanan D Tikus akan bersaing untuk udara

3 Rajah di bawah menunjukkan dua tumbuhan berpasu yang diletakkan di tempat


bercahaya.

Tanah Beg palstik kedap


lembab udara

A B

Selepas beberapa hari, tumbuhan A tumbuh lebih tinggi tetapi tumbuhan B mati. Apakah
kesimpulan yang boleh anda buat daripada eksperimen ini?

A Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup.

B Tumbuhan memerlukan air untuk hidup.

C Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup.

D Tumbuhan memerlukan suhu sesuai untuk hidup.


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

4 Kita perlu mengeluarkan bahan buangan dari badan kita kerana bahan buangan itu akan...

A membuatkan kita lemah B membuatkan kita cepat menjadi letih.

C membuatkan kita cepat gemuk. D membuatkan kita tidak sihat.

5. Seorang murid menarik tangannya dengan cepat apabila tidak sengaja menyentuh seterika
panas. Apakah proses hidup yang ditunjukkan oleh murid itu?

A Perkumuhan B Pernafasan

C Nyahtinja D Bergerak balas terhadap rangsangan

5 Rajah di bawah menunjukkan empat jenis haiwan.

P Q

R S

Haiwan yang manakah bertelur?

A P,Q C P, Q , S
B Q, R
D Q, R , S
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

6 Rajah menunjukkan sejenis haiwan.

Haiwan di atas melindungi diri dengan ..

A menggulungkan badannya
B mengeluarkan bau busuk
C berpura-pura mati
D mempunyai sengatan berbisa

8 Haiwan manakah bernafas menggunaka insang?

A B C D

9 Rajah menunjukkan sejenis haiwan

Bagaimanakah haiwan ini boleh hidup di dalam cuaca panas?

A Mempunyai bulu tebal.


B Berendam di dalam sungai.
C Mempunyai bonggol untuk menyimpan makanan.
D Mempunyai lapisan lemak di bawah kulit.
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

10. 4 Mempunyai batang yang boleh melentur 4 Mempunyai batang yang kuat
dan besar

Maklumat di atas menunjukkan bahawa tumbuhan boleh melindungi diri daripada....

A musuh

B cuaca kering

C angin kencang

D kehilangan air berlebihan

12 Di antara alat berikut, yang manakah digunakan bagi memerhati mikroorganisma?

A C

B D
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

13 Sedikit mikroorganisma telah dicampurkan ke dalam campuran tepung dan air suam. Selepas
seketika adunan telah naik.

Apakah yang menyebabkan adunan ini naik?


A Tepung itu telah melebur.
B Air suam telah mengembang.
C Mikroorganisma bernafas.
D Air suam menyebabkan tepung mengembang.

14.Zakaria merenjis beberapa titisan air pada sekeping roti dan ia meninggalkannya dalam beberapa hari
seperti gambar di bawah.

15.Apakah yang anda mesti lakukan apabila batuk?


A Guna tangan untuk menutup mulut.
B Pergi ke tempat orang ramai.
C Tidur lewat malam.
D Makan ubat tahan sakit.

16. Antara berikut yang manakah mikroorganisme yang menyebabkan pereputan gigi ?
A Bakteria
B Protozoa
C Virus
D Kulat
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

17 Antara berikut yang manakah melibatkan mikroorganisma yang merbahaya ?

A Yis yang menyebabkan roti mengembang B Yis yang boleh digunakan untuk membuat tempe

C Bakteria boleh mereputkan sampah sarap D Bakteria yang menyebabkan susu menjadi masam.

18 Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan.

Bagaimanakah haiwan di atas memastikan kemandirian anaknya?

A Tinggal di dalam kumpulan.


B Berlawan dengan musuhnya.
C Sembunyikan anaknya di dalam mulut.
D Membawa anaknya di dalam kantung.

19 Maklumat di bawah menunjukkan proses pembiakan seekor haiwan.

Induknya bertelur di pantai.


Telurmya menetas dengan sendiri.
Anak baru menetas bergerak ke dalam laut.

Berdasarkan maklumat di atas, di antara berikut haiwan manakah yang


dimaksudkan.

A Katak C Ketam D
B Penyu Cicak
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

20 Rajah menunjukkan sejenis buah.

Apakah agen pencaran bagi buah di atas?

A Angin B Air C Haiwan D Mekanisme letupan

21 Rajah menunjukkan dua jenis buah.

Yang manakah dari berikut menggunakan cara pencaran yanag sama seperti buah di atas.

A Lalang

B Teratai

C Kemuncup

D Semarak api

22 Manakah di antara berikut tidak benar mengenai cara haiwan melindungi terlurnya?
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

HAIWAN CARA MELINDUNGI TELURNYA


A Nyamuk Bertelur di dalam air bertakung.
B Lipas Bertelur di tempat tersembunyi.
C Siput babi Bertelur di dalam tanah.
D Penyu Menyembunyikan telur di dalam pasir.

23 Rantai makanan manakah yang betul?

A Pokok padi * Burung Belalang Ular

B Pokok padi * Musang Ular ---- Ayam

C Pokok padi * Tikus lembu


Helang Id 1
IUU

D Pokok padi Belalang


Burung ---- Ular
24 Rajah di bawah menunjukkan satu
rantai makanan.

Manakah di antara berikut boleh mewakili X?

I Katak

II Ular

III Helang

A I

B II

C I , II

D II , III

25.
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Ular

Berapakah bilangan rantai makanan terdapat di dalam siratan makanan di atas? A3 B 4 C 5 D 6

26 Di antara berikut yang manakah BUKAN keperluan asas haiwan?

A Makanan C Pakaian

B Udara D Tempat tinggal

27 Keperluan asas bagi tumbuhan adalah

I udara II haba III cahaya IV air

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

28

Tumbuhan yang tidak disirami air akan layu dalam beberapa hari. Ini menunjukkan bahawa

A tumbuhan memerlukan air untuk terus hidup B tumbuhan memerlukan makanan untuk terus hidup C
tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk terus hidup D tumbuhan memerlukan air untuk terus
hidup

29.. Semua benda hidup A

perlukan makanan C tidak membesar


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

B tidak boleh bergerak kotakselama-lamanya


D hidup hitam
30

Tumbuhan dalam bekas seperti dalam rajah di atas disirami air setiap hari dan diletakkan di dalam kotak
hitam. Selepas seminggu ,tumbuhan itu mati.

Ini adalah disebabkan oleh...

A kekurangan air C kekurangan ruang

B kekurangan udara D kekurangan cahaya matahari

31

1 2 3 4
Minggu

Ketinggian pokok /cm 20 25 31 43

Namakan proses yang dihasilkan berdasarkan keputusan di dalam jadual di atas.

A Pernafasan C Pertumbuhan

B Pembiakan D Perkumuhan

32 Yang manakah tempat tinggal yang betul bagi haiwan di bawah?


A Lubang B Gua

C Di dalam tanah D Sarang

33
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Haiwan manakah di bawah ini bernafas cara yang sama dengan haiwan di atas?

I Lebah II Semut III Cacing tanah IV Belalang

A I dan IV C II dan III

B II dan III D I ,II dan IV

34 Di antara berikut pasangan manakah betul bagi haiwan dan cara pernafasannya?

Haiwan Cara bernafas


A Ikan Insang
B Cacing tanah Liang pernafasan
C Buaya Kulit lembab
D Lipas Peparu

35

Beberapa biji kacang hijau diketakkan di dalam bekas seperti di atas. Selepas seminggu, biji benih
tidak tumbuh. Mengapa?

A Tiada air C Tiada ruang


B Tiada udara
D Tiada cahaya matahari 36 Mengapa haiwan
bergerak ?

I Lari dari musuh


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

II Menangkap mangsanya

III Mencari pasangan

IV Mendapatkan makanan

A I dan II sahaja B I, II dan III sahaja

C III dan IV /sahaja

D I, II, III dan IV

37

Antara haiwan berikut,yang manakah tabiat makan haiwan itu sama sebagaimana haiwan di atas
A C

B D

38 Di antara berikut, proses manakah melibatkan peparu ?

I Nyah tinja II Perkumuhan III Pernafasan


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

A I dan II C II dan III


B I dan III D II dan III

39 Apakah gas yang dibawa masuk ke dalam badan manusia semasa menarik nafas?

A Oksigen C Ammonia

B Karbon dioksida D Klorin

40 Mengapa manusia berkumuh dan bernyahtinja?

A Bergerakbalas terhadap rangsangan B Untuk memberikan badan manusia sihat C Untuk


mendapat tenaga D Untuk memberikan manusia kuat

41 Yang manakah di bawah merupakan organ perkumuhan ?

I Ginjal

II Kulit

III Mata

A I dan II C II dan III

B I dan III D I, II dan III

42 Antara yang berikut ,manakah merupakan tabiat buruk manusia ?

A Minum banyak air B Mengambil pelbagai jenis makanan C Mengambil dadah D Kerap bersenam

43
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

44 Haiwan di atas bernafas melalui...

A peparu C liang pernafasan


B abdomen D insang
I Ular

II Kucing

III Burung

Antara berikut di atas ,manakah haiwan yang membiak secara bertelur ?

A I dan III C I dan IV

B II dan IV D I, III dan IV

45 Antara berikut yang haiwan manakah tidak bernafas melalui insang ?

A C

B D

46 Antara anak haiwan yang berikut , manakah yang kelihatan seperti ibunya ?

A Katak C Nyamuk

B Kucing D Rama-rama

47 Rajah menunjukkan kitar hidup bagi rama-rama.


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Apakah peringkat yang tertinggal dalam kitar hidup tersebut ?

A Ulat beluncas C Telur

B Pupa D Rama-rama dewasa

48 Tumbuhan yang manakah sama cara membiak ?

A I dan II B I dan IV C II and III D I , II


dan III
49 Anak katak ialah

A larva B beluncas C berudu D pupa

50 Haiwan manakah membiak cara yang sama dengan haiwan dibawah ?

I II III
IV
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

A burung B harimau C kucing D monyet

51 Antara berikut yang manakah tidak benar?

Keperluan asas haiwan Sebab

A Makanan Untuk membesar dan sihat


B Tempat tinggal Untuk melindungi haiwan dari bahaya
C Air Untuk menyejukkan badan
D Udara Untuk menghasilkan bahan kumuh

52 Antara tumbuhan berikut yang manakah bergerak balas terhadap sentuhan?

A Semalu B Bunga raya C Cili D Keembung

53 Tumbuhan tidak membiak melalui...

A biji benih C anak pokok

B melalui keratan batang D bunga

54 Gambar di bawah ialah sejenis tumbuhan.

Bagaimanakah tumbuhan itu mengurangkan kehilangan air apabila cuaca panas?

A Mempunyai daun berbulu C Mengulungkan daunnya

B Mempunyai daun yang berpecah D Mempunyai akar tebal

55
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Bagaimanakah tumbuhan di atas melindungi dirinya ?

A Berduri C Mempunyai getah

B Beracun D Berbulu halus

.56 Rajah di atas menunjukkan belalang yang terendam bahagian badannya di dalam bekas berisi air.
Selepas beberapa minit didapati ia mati. Apakah kesimpulan daripada pemerhatian di atas?

A Habitat belalang ialah di dalam air.

B Hidung belalang mempunyai masalah.

C Belalang mati kerana bekas itu tiada udara.

D Belalang mati kerana liang pernafasannya terbenam dalam air.

Hidupmu di padang luas


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Dalam tanah kau bertelur Kau kegemaran sang burung Berupa daun kau dapat sembunyi

57 Berdasarkan maklumat di atas apakah cara haiwan itu melindungi dirinya?

A Menyamar diri C Menghasilkan bisa


B Mematikan diri D Menyembunyikan diri

58 Antara haiwan berikut yang manakah boleh dikelaskan bersama kumpulan haiwan dalam rajah di
atas?

A Lipan B Sotong C Kumbang D Labah-labah


59 Rajah menunjukkan satu siratan makanan. Apakah yang akan berlaku sekiranya ular
dihapuskan ?

A Tikus berkurangan

B Burung bertambah

C Belalang bertambah

D Helang kekurangan makanan


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

60 Apakah yang dimaksudkan dengan persaingan ?

A Haiwan dan tumbuhan berebut makanan B Hidupan yang berinteraksi antara spesies yang berbeza

C Hidupan yang berinteraksi untuk mendapatkan sumber yang terhad

D Haiwan dan tumbuhan yang memerlukan keperluan asas untuk hidup

61

Bangau Burung pipit makan Lembu makan


makan ikan padi dan beluncas rumput

Kenyataan di dalam rajah di atas menunjukkan interaksi hidupan dengan makanannya. Di antara berikut
yang manakah benar?

Herbivor Karnivor Omnivor


A Lembu Bangau Ikan
B Lembu Bangau Burung pipit
C Burung pipit Bangau Lembu
D Lembu Burung pipit Bangau

62

Ikan dalam balang manakah yang akan hidup selepas beberapa hari?

A I, II dan III sahaja

B I, II dan IV sahaja

C I, III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

> Biji benih yang amat banyak

> Ringan dan bersayap nipis

> Mudah diterbangkan oleh angin

63 Maklumat di atas merujuk kepada beberapa sifat biji benih tumbuhan. Sifat-sifat tersebut adalah
sangat penting bagi tumbuhan untuk

A pemeliharaan spesies.

B kemandirian spesies.

C persaingan spesies.

pertumbuhan tumbuhan.

64

Rajah di atas menunjukkan dua jenis tumbuhan. Apakah persamaan ciri fizikal yang ada pada tumbuhan
tersebut?

I T umbuhan tidak berbunga

II Membiak dengan menghasilkan spora

III Tumbuhan berbunga

IV Menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis

A I sahaja B I dan II sahaja C II dan III sahaja D II, III dan IV sahaja

65 Antara aktiviti berikut, yang manakah akan mengeluarkan bahan kumuh daripada tubuh kita?

I Bercakap

II Nyahtinja

III Bernafas

IV Pembuangan air kencing

A I dan III sahaja

B II dan III sahaja

C II, III dan IV sahaja D I, II, III dan IV


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

66

Rajah di atas menunjukkan sejenis biji benih yang mempunyai bulu pendek dan berwarna merah. Apakah
tujuannya biji benih itu berbentuk sedemikian?

A dapat disebarkan angin

B menarik perhatian haiwan lain

C menghalang haiwan lain daripada memakannya

D melekat pada badan haiwan untuk tujuan penyebaran

67 Farah mengkelaskan penyu, penguin dan singa laut dalam kumpulan yang sama. Antara berikut, yang
manakah membolehkan ketiga-tiga jenis haiwan itu dikelaskan dalam kumpulan yang sama?

I Ketiga-tiga haiwan boleh hidup di darat dan air.

II Ketiga-tiga haiwan mempunyai kulit yang sama.

III Ketiga-tiga haiwan biasanya tinggal di kawasan laut.

A I dan II sahaja

B II dan III sahaja

C I dan III sahaja

D I, II, dan III

68

Rajah di atas menunjukkan sejenis buah yang mempunyai biji yang sangat banyak. Antara berikut, yang
manakah merupakan tujuan tumbuhan ini memerlukan ciri tersebut?

A menarik perhatian haiwan.

B penyebaran benihnya dibantu oleh haiwan.

C mengurangkan persaingan dengan tumbuhan lain.

D tidak semua bijinya akan tumbuh menjadi pokok baru.


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR
69

sayur

Rajah menunjukkan cara bercucuk tanam secara hidroponik. Antara yang berikut, yang
manakah ialah kelebihan cara ini?

A TIdak memerlukan baja B Tidak memerlukan tanah C Menjimatkan kos

D Menghasilkan sayur yang lebih berkualiti

Rajah di atas menunjukkan satu anak benih yang baru sahaja bercambah. Antara yang
berikut, yang manakah TIDAK diperlukan semasa percambahan?

A suhu yang sesuai B air C oksigen D cahaya matahari


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

MENYIASAT DAYA DAN TENAGA

71 Susan ingin menyiasat tentang pantulan cahaya. Objek manakah yang boleh digunakan untuk
memantulkan cahaya?

A Cermin B Kadbod C Kaca jernih D Kepingan plastik

72 Jadual 1 menunjukkan perubahan suhu air dengan masa.

Masa (minit) 2 4 6 8 10

Suhu (C) 5 10 15 20 25

Pernyataan manakah yang betul tentang perubahan suhu air itu?

I Air menerima haba

II Air semakin sejuk

III Air semakin panas

IV Air kehilangan haba

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV

73 Apakah maksud kelajuan?

A Kebolehan suatu objek bergerak B Masa yang diambil apabila objek bergerak C Jarak yang dilalui oleh
objek yang bergerak D Satu ukuran kepantasan pergerakan objek

74 Antara berikut, yang manakah cara paling baik digunakan untuk menentukan kelajuan empat
orang pelari?

A Mencatat masa larian mereka dalam jarak yang ditetapkan B Mengukur jarak larian mereka yang
berbeza dalam masa yang berbeza

C Memerhati kedudukan pelari semasa berlari dalam jarak yang sama

D Memerhati pelari berlari satu demi satu tanpa mengukur jarak larian mereka

75 Arfan ingin menyiasat tentang pantulan cahaya. Apakah ciri-ciri yang menbenarkan cahaya
dipantulkan?
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

A Licin,berkilat,rata dan keras

B Rata ,lembut,berkilat dan licin

C Kasar,rata dan keras

D Lembut,warna gelap dan licin

76 Rajah di bawah menunjukkan lantai yang sebahagiannya ditutupi jubin-jubin yang sama saiz

Berapakah bilangan jubin lagi yang diperlukan untuk menutup seluruh lantai itu?

A 12

B 10

C 8

D 6

77 Antara berikut, kedudukan mata yang manakah betul untuk membaca ukuran isipadu cecair
itu?
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

78 Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan jisim sesuatu bahan

Objek P Q R S

Jisim 1.2 kg 950 g 2.8 kg 2400 g

Apakah kesimpulan penyiasatan ini?

A P mempunyai jisim yang paling berat B R mempunyai jisim yang lebih daripada S C S mempunyai jisim
yang paling ringan D S dan P mempunyai jirim yang lebih daripada R

Kaedah berikut boleh digunakan untuk menggerakkan beban yang berat

I Letak batang kayu bulat di bawah beban


79 Rajah menunjukkan seorang pekerja sedang
menarik satu beban yang berat.

II Letak beberapa bola di bawah beban

III Sapu lantai dengan minyak

IV Tarik beban dengan tali yang lebih panjang

Antara kombinasi kaedah berikut yang manakah akan menggerakkan beban yang berat Dengan lebih
mudah?

A I dan II sahaja

B I, II dan III sahaja C II, III dan IV sahaja D I, III dan IV sahaja
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

80 Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan.

Apakah yang dibuktikan oleh penyiasatan itu?

I Cahaya bergerak dalam garis lurus

II Cahaya dibiaskan

III Cahaya tidak boleh menembusi objek legap

IV Cahaya dipantulkan

A I dan II B I dan III C II dan IV

D III dan IV

81 Apakah unit piawai yang paling sesuai untuk menyukat jisim sekampit beras ?

A Liter

B Kilogram

C Kilometer

D Meter persegi

82 Antara berikut yang manakah bukan kegunan pantulan cahaya dalam kehidupan seharian ?

A Periskop

B Cermin sisi kereta

C Cermin kaca almari hiasan

D Cermin dikedai gunting rambut


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

83 Rajah di bawah menunjukkn laju purata bagi tiga kenderaan untuk perjalanan dari Kuantan ke
Ipoh menggunakan laluan yang sama.

Carta palang manakah yang mewakili laju purata kenderaan-


kenderaan itu?
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

84 Rajah berikut menunjukkan seorang murid sedang menjalankan


penyiasatan tentangdaya geseran. Dia menarik kotak sepanjang suatu
permukaan konkrit

Apakah yang akan berlaku jika penyiasatan itu diulang di atas permukaan jubin ?

A Lebih mudah menarik kotak itu B Daya geseran meningkat

C Jarak yang dilalui oleh kotak bertambah

D Masa yang diambil lebih lama untuk menarik kotak itu pada jarak yang sama

85 Rajah berikut menunjukkan peleburan sebatang lilin yang sedang menyala

Antara berikut, yang manakah tenaga yang tidak terlibat ?

A Tenaga kimia

B Tenaga cahaya

C Tenaga haba

D Tenaga elektrik
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

86 Rajah di bawah menunjukkan sebuah kipas yang sedang berfungsi.

A Tenaga haba B Tenaga kinetik


Tenaga elektrik C Tenaga kinetik
Tenaga elektrik D Tenaga bunyi
Tenaga Kinetik Tenaga elektrik
Urutan manakah yang betul bagi perubahan tenaga yang berlaku?

87 Rajah menunjukkan satu alat untuk menyukat masa.

Apakah ciri alat ini yang membolehkannya digunakan untuk menyukat masa?

A Ia berayun seragam

B Ia mempunyai skala yang standard

C Air menitis melaluinya seragam

D Ia menyukat minit dan saat dengan tepat

88 Aira ingin menyiasat tentang pantulan cahaya. Objek manakah yang boleh digunakan

untuk memantul cahaya?

A Batu

B Kayu

C Cermin

D Kepingan kaca

89 Halaju kereta mainan Nawfal ialah 4 meter sesaat. Berapakah masa yang diambil oleh
kereta Nawfal untuk menamatkan jarak 20 meter?

, . Jarak

Laiu =

Masa

A 5 saat

B 10 saat

C 15 saat

D 25 saat
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

90 Antara yang berikut, yang manakah boleh menggantikan jam randik untuk mengukur masa?

A J dan L

B J dan M

C K dan L

D K dan M

91 Pasangan manakah yang betul?

Objek Unit piawai


A Lilitan bola keranjang Mililiter
B Luas gelanggang badminton Meter persegi
C Panjang pensel Sentimeter padu
D Isipadu air kotak Kilogram

92 Maklumat berikut menunjukkan beberapa kegunaan cahaya.

W Cermin dipasang pada dinding sebuah kedai gunting rambut


X Alur cahaya dari rumah api
Y Periskop dalam kapal selam untuk melihat kapal di permukaan laut
Z Alur cahaya dari lampu sorot

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan prinsip pantulan cahaya?

A W dan X

B X dan Z

C Y dan Z
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

D W danY

93 Apakah maksud tenaga yang tidak boleh di perbaharui

A mudah dicari B menggunakan tenaga solar C boleh ditambah apabila habis D tidak boleh diganti
apabila habis

94 Apakah keburukan daya geseran?

I Mengasah pisau

II T apak kasut yang haus

III Penghasilan haba dalam mesin

IV Memegang suatu objek

A I dan II

B I dan II

C II dan IV D III dan IV

95 Pernyataan berikut adalah tentang empat peralatan J, K, L dan M.

J - Mesin basuh K - Dapurgas L - Kipas siling M - Televisyen

Peralatan manakah yang menunjukkan pemindahan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik dan
tenaga bunyi?

A J dan L B K dan L C K dan M D J dan M


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

96 Maklumat berikut menunjukkan langlah-langkah untuk mengukur jisim objek.

R Pastikan kedudukan mata berada pada aras yang sama dengan jarum
penunjuk
S Pastikan bacaan pada neraca adalah sifar sebelum meletakkan objek di atas
neraca
T Dapatkan bacaan dari hadapan neraca dan bukan dari tepi neraca

Pilih urutan yang betul bagi langkah-langkah.

AT,R,SBS,R,TCS,T,RDR,T,S

97 Rajah berikut menunjukkan penyiasatan tentang pengaliran arus elektrik.

Apakah yang akan berlaku jika jus limau digantikan dengan larutan garam?

A Suhu larutan garam meningkat

B Mentol tidak menyala

C Rod besi menjadi panas

D Gelembung-gelembung udara terhasil di dalam bikar


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

98

Rajah di atas menunjukkan sebuah periskop. Alat yang manakah yang menggunakan aplikasi alatan
tersebut?

A roket

B helikopter

C termometer

D kapal selam

99

Rajah berikut menunjukkan satu litar elektrik.Apakah yang perlu dilakukan untuk menambahkan
kecerahan mentol.

A Menambahkan bilangan bateri B Menambahkan bilangan mentol C Menggunakan mentol yang baru D
Menjemur mentol di bawah cahaya matahari

100 Seorang tukang jahit menggunakan pita pengukur untuk mengukur badan pelanggannya. Dia
kehilangan pita pengukur itu. Antara yang berikut, yang manakah paling sesuai digunakan untuk
menggantikan pita pengukur itu?

A Jengkal B Penyangkut baju C Pembaris dan kayu

D Benang dan pembaris


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

101 Rajah berikut menunjukkan satu penyiasatan ke atas sebatang paku besi.

penutup plastik

cawan
plastik

Manakah pemerhatian penyiasatan ini?

A Paku itu berkarat B Paku itu ialah logam C Paku itu tidak berkarat D Paku itu telah mengembang

Berdasarkan rajah berikut, apakah kesan arus elektrik terhadap air selepas dibiarkan selama 30 minit?

A Suhu air meningkat


102 Rajah berikut menunjukkan satu eksperimen

B Berat air bertambah

C Isi padu air bertambah

D Suhu air tidak berubah


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

103 Apakah yang dimaksudkan dengan luas?

A Ukur llilit suatu objek B Ketinggian suatu objek C Besarnya suatu ruang D Besarnya sesuatu kawasan

104 Jadual menunjukkan hasil eksperimen apabila kiub ais dimasukkan ke dalam bikar yang berisi 200 ml
air. Kiub-kiub ais yang digunakan adalah sama saiz.

Bilangan kiub ais 0 2 4

Suhu air/C 80 72 64

Sembilan kiub ais yang sama saiz seperti yang digunakan dalam ekperimen itu dimasukkan ke dalam
bikar yang berisi 200ml air. Suhu awal air dalam bikar itu adalah sama seperti yang digunakan dalam
eksperimen itu. Ramalkan suhu air dalam bikar itu.

A 58C

B 52C

C 48C

D 44C

105

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang jarak yang dilalui oleh guli itu di atas empat
jenis permukaan tersebut

A Jarak yang dilalui di atas Z lebih dekat daripada Y B Jarak yang dilalui di atas W lebih dekat daripada X C
Jarak yang dilalui di atas X lebih jauh daripada W

D Jarak yang dilalui di atas Y lebih jauh daripada di atas W

106 Rajah menunjukkan sebiji guli dan sebuah silinder penyukat yang berisi 50 cm air.
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Isipadu air awal ialah 40 ml, apabila sebiji guli dimasukkan ke dalamnya aras air adalah seperti yang
dtunjukkan di dalam gambarajah di atas. Berapakah bilangan biji guli yang sama yang mesti dimasukkan
ke dalam silinder penyukat itu supaya aras air meningkat ke 80cm?

A 1

B 3

C 4

D 10

107 Apakah yang dimaksudkan dengan pantulan cahaya?

A Cahaya bergerak dalam semua arah

B Cahaya bergerak dalam garis lurus

C Pergerakan cahaya yang dibalikkan apabila ia terkena pada suatu yang licin dan berkilat

D Pergerakan cahaya apabila ia bergerak daripada satu medium kepada medium yang lain
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

108 Rajah menunjukkan satu penyiasatan.

Apakah yang dibuktikan oleh penyiasatan itu?

I. Cahaya bergerak dalam garis lurus


II. Cahaya dipantulkan
III. Cahaya dibiaskan
IV. Cahaya tidak boleh menembusi objek legap

A I sahaja
B II sahaja
C I dan II sahaja
D I dan III sahaja

109 Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti

Antara aktiviti berikut , yang manakah melibatkan daya yang sama ?


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

110 Rajah berikut menunjukkan satu penyiasatan tentang konduktor arus elektrik.

Di dapati mentol di dalam litar itu tidak menyala. Apakah cecair X ?

A Cuka

B Larutan gula

C Air asam jawa

D Jus limau

111 Rajah menunjukkan satu penyiasatan tentang daya geseran. Jadual di bawah menunjukkan
keputusan penyiasatan itu.

Permukaan Jarak yang dilalui kereta


mainan
Karpet 4 cm
Simen 7 cm
plastik 10 cm
Apakah kesimpulan penyiastan itu ?

A Daya geseran paling besar di atas permukaan karpet

B Daya geseran paling besar di atas permukaan plastik


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

C Semakin bertambah daya geseran kereta mainan bergerak lebih jauh D Daya geseran di atas permuakaan
simen lebih besar daripada di atas permukaan karpet
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

112 Antara penyataan berikut yang manakah menerangkan tentang proses pendidihan?

A Proses cecair bertukar kepada pepejal.

B Proses pepejal bertukar kepada cecair.

C Proses gas bertukar kepada cecair.

D Proses cecair bertukar kepada gas

113 Dalam rajah di bawah, alat X


digunakan untuk melihat objek di
belakang dinding yang tinggi

Antara berikut, ciri-ciri cahaya yang manakah digunakan oleh alat X ?

I Cahaya boleh diserakkan

II Cahaya boleh dibiaskan

III Cahaya bergerak dalam satu garisan lurus

IV Cahaya dipantulkan

A I dan II B III dan IV C I, III dan IV D I, II, III dan IV

114 Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan.

50 cm

Berapakah isipadu sebiji guli?

A 5 cm3

B 10 cm3

C 15 cm3

D 20 cm3
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

115 Hareez menyediakan radas seperti rajah di bawah.

tag : Q

D*- pemerhati
lampu suluh

Pemerhati tidak dapat melihat cahaya lampu kerana

A cahaya dipantulkan B cahaya tidak terang C cahaya bergerak lurus D cahaya mengalami pembiasan

116 Rajah di bawah menunjukkan sebuah bongkah.

Antara permukaan berikut, yang manakah akan menghasilkan daya geseran paling sedikit jika bongkah
tersebut digerakkan ?

A Kayu

B Papan

C Simen

D Kertas

117 Apakah yang dimaksudkan dengan panjang?

A Besarnya sesuatu ruang.

B Besarnya sesuatu permukaan.

C Jarak antara dua titik.

D Ukuran panjang, tinggi dan lebar sesuatu objek.

118 Rajah menunjukkan sebiji bola yang sedang bergerak dari kiri ke kanan. Daya ditunjukkan seperti
anak panah. Apakah yang akan berlaku kepada
arah daya yang dikenaka, bola tersebut?

arah asal gerakan


A Bola berubah arah B Bola bergerak laju C Bola terus berhenti D Bola semakin perlahan
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

119 Rajah menunjukkan sebuah garis lengkung.

Antara berikut yang manakah boleh digunakan untuk menyukat panjang garis lengkung di atas?

A pembaris B batang mancis C sapu tangan D tali dan pembaris

120 Rajah menunjukkan doktor gigi memeriksa gigi pesakit menggunakan cermin pergigian

Apakah prinsip cahaya yang digunakan?

A Pembiasan cahaya B Pantulan cahaya C Penyebaran cahaya D Penyerapan cahaya

121 Antara alat elektrik berikut yang manakah menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba?

APdanQ C R dan S

BP, R dan S D Q, R dan S


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

122 Antara berikut, alatan manakah yang digunakan untuk mengukur darjah kepanasan sesuatu objek?

A termometer C selinder penyukat

B jam randik D pembaris

123 Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan tenaga ?

A Tenaga yang tidak boleh diperbaharui selepas digunakan.

B Tenaga cahaya dan tenaga haba daripada Matahari C Perubahan tenaga daripada satu bentuk kepada
bentuk yang lain D Tenaga yang boleh diperbaharui selepas digunakan.

124 Antara berikut, pasangan manakah benar?

A Jam randik B Digunakan untuk mengukur masa Siti berlari 100 m Digunakan untuk
Pembaris meter C mengukur isipadu air Digunakan untuk mengukur luas sebiji guli
Selinder penyukat D Digunakan untuk mengukur panjang sebatang pensil
Neraca tuas
125 Bongkah kaca, besi, plastik dan kayu dalam rajah di bawah adalah objek yang mempunyai berat

yang berlainan.

Bongkah Berat
Kaca 280 g
Besi 0.4 kg
Plastik 125 g
Kayu 0.2 kg

Antara berikut yang manakah menunjukkan susunan bongkah yang betul daripada yang paling ringan ke
yang paling berat?

A Besi, Kaca, kayu, Plastik.

B Besi, Kayu, Kaca, Plastik

C Kaca, Besi, Plastik, Kayu

D Kaca, Plastik, Kayu, Besi


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

126 Rajah menunjukkan sebatang mancis

Antara yang berikut, yang manakah tidak boleh diukur menggunakan objek di atas?

A Panjang meja B Berat


sebuah buku
C Tinggi sebuah kerusi
D Lebar sebuah tingkap

127 Rajah menunjukkan satu persembahan wayang kulit

Bayang-bayang terbentuk di atas skrin. Bagaimana saiz bayang-bayang itu


boleh dikecilkan?saiz skrin
A Besarkan
B Tambah kecerahan mentol
C Dekatkan patung kearah skrin
D Dekatkan patung kearah mentol

128 Rajah menunjukkan satu eksperiman,

190 ml

Berapakah isipadu bagi sebiji guli ?

A 5 ml3 B 10 ml3
C 15 ml3
D 20 ml3
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

129 Manakah pasangan yang betul?

TENAGA SUMBERTENAGA
A Cahaya Ait terjun
B Haba Matahari
C Kinetik Kereta yang pegun
D Kimia Televisyen

130 Seorang murid menjalankan penyiasatan untuk mengukur isipadu empat biji guli R,S, T dan U yang sama
saiz tetapi berlainan saiz.Setiap guli dimasukkan ke dalam 100 ml air di dalam silinder penyukat.Isipadu
setiap guli diukur. Rajah berikut menunjukkan keputusannya.

Yang manakah pernyataan yang betul?

A Guli U lebih kecil daripada T tetapi lebih besar daripada S B Guli R lebih besar daripada T tetapi lebih kecil
daripada U C Guli U lebih kecil daripada T tetapi lebih besar daripada R D Guli S paling besar

131 Rajah di bawah menunjukkan lampu suluh yang dinyalakan

Urutan yang manakah betul bagi perubahan tenaga yang berlaku?

A Tenaga haba Tenaga cahaya + Tenaga kimia

B Tenaga elektrik Tenaga kimia Tenaga cahaya

C Tenaga kimia Tenaga cahaya + Tenaga haba

D Tenaga kimia Tenaga elektrik Tenaga cahaya + Tenaga haba


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

132 Rajah berikut menunjukkan satu litar elektrik yang mempunyai tiga mentol S, T dan U dan dua

suis W dan X

Mentol manakah akan menyala apabila suis X dibuka? A S

B T dan U C S dan T D S dan U

133 Rajah di bawah menunjukkan aktiviti yang melibatkan daya

Manakah berikut jenis daya yang sama seperti aktiviti di atas?


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

134 Apakah yang akan berlaku jika kereta melanggar dinding seperti rajah di bawah?

I Isipadu kereta akan berubah

II Bentuk kereta akan berubah

III Kelajuan kereta akan berubah

IV Berat kereta akan berubah

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV


135 Rajah menunjukkan satu peralatan elektrik

Apakah perubahan tenaga yang berlaku apabila suis peralatan itu dihidupkan?

A Tenaga elektrik Tenaga kinetik Tenaga kinetik + Tenaga bunyi Tenaga


B Tenaga elektrik haba Tenaga kinetik Tenaga kinetik + Tenaga bunyi
C Tenaga kimia D
Tenaga kimia 136 Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti

Antara pernyataan di bawah, yang manakah benar mengenai aktiviti di atas?

A Daya boleh merubah bentuk objek B Daya boleh menggerakkan objek pegun C Daya boleh mengubah arah
pergerakan objek D Daya boleh memberhentikan objek yang bergerak
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

137 Rajah menunjukkan jarak yang dilalui oleh sebuah lori

Sebuah lori bergerak dari P ke Q. Ia bertolak dari P pada ham 11.15 pagi dan tiba di Q pada 12.15 tengahari.
Apakah jarak yang dilalui jika ia bergerak dengan kelajuan yang sama untuk 60 minit lagi?

A 90 km B 135 km C 180 km

D 225 km

138 Rajah menunjukkan kabel elektrik

Apakah yang akan berlaku pada pukul 1.00 pagi dan 1.00 petang

1.00 pagi A Kendur 1.00 petang


Tegang
B Tegang Kendur
Tegang
C Tiada perubahan
Kendur
D Tiada perubahan

139 Apakah kesan daya yang ditunjukkan dalam rajah berikut?

A Daya boleh mengubah bentuk objek B Daya boleh mengubah kelajuan objek C Daya boleh menggerakkan
objek pegun D Daya boleh memberhentikan objek yang bergerak
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

140 Rajah menunjukkan sudu logam dipanaskan

Apakah yang akan berlaku jika sudu logam yang dipanaskan direndam di dalam bikar yang mengandungi air
sejuk?

I Air menerima haba

II Air kehilangan haba

III Air semakin panas

IV Air semakin sejuk

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

14 Faris dan rakan-rakannya ingin menyukat isipadu cecair. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil
1 oleh Faris dan rakan-rakannya?

I Sentiasa memegang silinder penyukat

II Meletakkan silinder penyukat di tempat rata

III Kedudukan mata sama aras dengan bahagian bawah meniscus

IV Menggerak-gerakkan silinder penyukat ketika membaca isipadu cecair

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

142 Antara rajah sinar berikut, yang manakah menunjukkan arah pantulan cahaya yang betul?

A. C

B
D

143 Rajah menunjukkan dua peralatan elektrik

X Y

Pilih perubahan tenaga yang berlaku

X Y
Tenaga elektrik Tenaga haba Tenaga elektrik Tenaga haba
Tenaga elektrik Tenaga haba Tenaga elektrik Tenaga kinetik
Tenaga elektrik Tenaga kinetik Tenaga elektrik Tenaga haba
Tenaga elektrik Tenaga kinetik Tenaga elektrik Tenaga kinetik
A

144 Maklumat di bawah menunjukkan satu perubahan tenaga

Tenaga elektrik Tenaga kinetik

Antara berikut, manakah peralatan yang berkaitan dengan perubahan tenaga tersebut?

A
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

B D
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

145 Rajah menunjukkan satu litar elektrik

Apakah yang patut dilakukan untuk menyalakan mentol J dan L ?

A Suis S1 dan S2 dibuka B Suis S1 dan S3 disambung C Hanya suis S1 disambung D Hanya suis
S3 disambung

146 Rajah menunjukkan carta bar mengenai jarak yang dilalui kereta mainan di atas
empat permukaan yang berbeza W, X, Y dan Z

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar mengenai empat permukaan tersebut?

A X lebih licin daripada Y dan Z B W lebih licin daripada Y dan Z C Y lebih kasar daripada W
tetapi lebih licin daripada Z D Z lebih licin daripada X tetapi lebih kasar daripada W
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

147 Rajah menunjukkan alat Q yang dipasang pada tayar basikal

Fungsi alat Q adalah untuk menyalakan lampu basikal. Semakin bertambah putaran alat Q semakin
bertambah terang nyalaan lampu basikal. Berdasarkan pernyataan tersebut nyatakan alasan.

A Dinamo basikal menghasilkan tenaga elektrik untuk menyalakan lampu basikal B Dinamo basikal
mengurangkan geseran antara tayar dan jalanraya C Tenaga kinetik berubah menjadi tenaga elektrik
D Dinamo basikal mengubah kelajuan basikal

148 Ally mengisi kiub-kiub ke dalam kotak sehingga penuh seperti ditunjukkan dalam rajah

Berdasarkan aktiviti, apakah yang dimaksudkan dengan isipadu?

A Jarak antara dua titik B Isipadu = 4 cm x 2 cm x 8 cm C Kuantiti bahan yang hadir dalam objek D
Jumlah keseluruhan ruang yang dipenuhi
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

149 Rajah menunjukkan satu aktiviti yang melibatkan satu daya

Antara aktiviti yang berikut, manakah yang melibatkan aktiviti yang sama?

I menendang bola
II menyarung stoking
III menaikkan bendera
IV melontar lembing

A I dan II B II
dan III C III
dan IV D I
dan IV

150 Rajah di bawah menunjukkan seorang budak bermain dengan lastik

Apakah perubahan tenaga yang terlibat?


A Tenaga keupayaan B *- Tenaga kinetik
Tenaga kimia C Tenaga haba
Tenaga kimia D Tenaga elektrik
Tenaga kimia Tenaga cahaya

151 Rajah menunjukkan tiga litar.


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Susun litar dalam rajah dari malap kepada yang paling cerah.

A Q * R P

B Q > P > R

C R P ? Q

D P Q - R

152 Rajah menunjukkan imej yang dapat dilihat pada cermin satah

Apakah sifat cahaya yang membolehkan kita melihat objek dalam cermin?

A Cahaya boleh diserap B Cahaya boleh dihalang C Cahaya boleh dipantulkan D Cahaya boleh
diserakkan

153 Gambarajah menunjukkan seorang budak menolak sebuah kotak yang dipenuhi alat
permainan

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan situasi di atas?

A Kotak itu penuh B Daya geseran kurang C Permukaan lantai itu licin D Daya geseran lebih besar

154 Sewaktu hari hujan, cermin hadapan kereta En. Saleh pecah. Apa yang perlu dilakukan
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

olehnya untuk meneruskan perjalanan?

A Menampalkan dengan kain B Menampalkan dengan plastik jernih C Menampalkan dengan kertas
mahjong D Menampalkan dengan plastik berwarna

155 Rajah menunjukkan dua objek

Objek-objek tersebut sesuai untuk mengukur...

A ketinggian sebuah pokok kelapa B lebar sebuah gelanggang tenis C panjang sebuah dewan D ukur
lilit sebiji bola

156 Rajah menunjukkan satu litar selari

Mengapakah mentol-mentol tidak menyala apabila suis dihidupkan?

A Susunan bateri tidak betul B Wayar penyambung tidak cukup C Suis tidak dipasang dengan betul D
Mentol tidak dipasang dengan betul
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

157 Rajah menunjukkan satu bayang-bayang pada skrin

158 Rajah menunjukkan aktiviti yang dijalankan oleh Redza

Pemerhatian itu menunjukkan bahawa....


Antara berikut, kedudukan sumber cahaya manakah yang betul untuk membentuk bayang-bayang ini.

A Daya ialah sejenis geseran B Geseran menghasilkan haba C Geseran menyebabkan objek haus D
Daya boleh mengubah bentuk objek

159 Dalam situasi yang manakah geseran berguna?

I Mengasah pisau

II Tapak kasut yang haus

III Penghasilan haba dalam mesin

IV Memegang suatu objek

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

160 Rajah di bawah menunjukkan satu litar elektrik.

Antara berikut manakah objek yang boleh menggantikan objek K untuk menyalakan Mentol?

A Penyedut minuman B Pembaris kayu C Klip kertas D Rod kaca

Rajah di bawah menunjukkan sebiji bola golf ditolak di atas satu permukaan
dari arah X. Antara anak panah yang bcrtanda A, B, C dan D yang manakah
mcwakili arah day a geseran?

161
162 Rajah di bawah menunjukkan arah pergerakan sebuah kereta mainan.
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Apakah yang akan berlaku jika daya tolakan dikenakan mengikut arah yang ditunjukkan?

A Kereta mainan bergerak semakin laju B Kereta mainan berubah bentuk C Kereta mainan akan
berhenti D Kereta mainan berubah arah

163 Rajah menunjukkan sebuah segiempat sama dan sebuah segiempat tepat
6cm

Berapakah jumlah luas kedua-dua segiempat tersebut?

A 36 cm2 B 38 cm2 C 32 cm2 D 24 cm2

164 Rajah menunjukkan satu litar selari

Manakah mentol yang akan menyala apabila suis dihidupkan?

A. W dan X

B. W dan Y

C. X danZ

D. Y dan Z
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Manakah padanan yang betul?

Simbol Fungsi

Membekalkan tenaga elektrik

165 Mengalirkan elektrik

It Menghasilkan cahaya dan haba

Menyambung dan memutuskan litar

166 Antara berikut, kaedah yang manakah paling baik untuk mendapatkan kelajuan empat orang
perenang?

A Perhatikan mereka berenang pada jarak yang berbeza B Mengukur jarak renangan mereka dalam
masa yang berbeza C Perhatikan mereka berenang seorang demi seorang D Rekodkan masa renangan
mereka pada jarak yang ditetapkan

167 Sazwan meletakkan segelas susu sejuk ke dalam bekas berisi air panas

Air Panas Susu sejuk

Apakah yang akan berlaku?

A. Haba akan mengalir dari susu segar ke air


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

B. Haba akan mengalir dari air ke susu segar

C. Suhu air akan meningkat

D. Suhu susu segar akan menurun


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

168 Rajah di bawah menunjukkan 4 buah kereta mainan yang ditolak oleh Jenny di atas empat
jenis permukaan yang berlainan pada jarak yang sama.

III Plywood / Papan


lapis
.^
Kaca Kertas pasir
II IV
-
4
------------ --- /v

Kaca berminyak

Carta bar yang manakah menunjukkan jumlah daya geseran kereta mainan yang betul?
D B
Kereta mainan Kereta mainan
KeretaA,mainan
i
IV
IV
III >*
III ) !
II I II
1
/-UilVJUlll U1 lil^UUlI
L
Jumlah daya geseran
1111UU1U V/A
111VUV1I
Jumlah daya geseran
Jumlah daya geseran
Kereta mainan

A
'"'
IV

III

wwai

1
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Jumlah daya geseran


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

169 Carta bar di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan tentang daya geseran.

Jarakyang dilalui kereta mainan / cm

Permukaan

Bertar Kertas pasir Cermin

Apakah kesimpulan penyiasatan ini?

A Kertas pasir mempunyai daya geseran yang lebih kecil daripada cermin. B Semakin licin permukaan,
semakin besar daya geseran yang dihasilkan. C Kereta mainan bergerak lebih laju apabila daya
geseran meningkat.

D Permukaan bertar mempunyai daya geseran yang paling besar

170 Semua pernyataan berikut adalah benar kecuali

A Cahaya bergerak secara lurus B Cahaya boleh dibias C Cahaya boleh bergerak melalui objek legap D
Cahaya boleh dipantul
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

171 P,Q,R dan S dalam rajah adalah objek yang mempunyai berat berlainan. Pasangan objek itu
digantungkan.

A S,Q,P dan R B S, Q, R dan P C S, P, Q dan R D R, S, P dan Q

172 Pernyataan berikut adalah tentang empat peralatan J, K, L dan M.

J - Seterika elektrik K - Satelit L - Dapur gas M - Kalkulator solar

Peralatan manakah yang menunjukkan pemindahan tenaga suria kepada tenaga elektrik?

A J dan L B K dan L C K dan M D J dan M


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Rajah berikut menunjukkan seorang pelajar sedang cuba melilat lilin menyala melalui sebatang salur.
173

Mengapakah pelajar itu tidak dapat melihat lilin yang menyala itu ?

A. Kedudukan mata tidak betul

B. Cahaya lilin itu telah padam

C. Cahaya lilin itu tidak cukup terang

D. Cahaya bergerak dalam garis lurus


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

MENYIASAT BAHAN Wap air

174 Rajah menunjukkan suatu proses.

Cerek berisi air

Apakah proses yang berlaku?

A. Pembekuan

B. Kondensasi

C. Pendidihan

D. Peleburan

175 Apakah maksud bahan buangan organik?

A. Bahan buangan yang tidak boleh mereput

B. Bahan buangan yang dihasilkan oleh tumbuhan C Bahan buangan yang dihasilkan dari rumah

D Bahan buangan yang mencemarkan alam sekitar

176 Rajah di bawah menunjukkan ciri proses X

Apakah proses X ?

A. Peleburan
B. Pendidihan
C. Penyejatan
D. Pembekua
n
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

177 Antara ciri bahan berikut , yang manakah paling sesuai untuk membuat kuali ?

A Boleh mengalirkan haba

B Berkilat dan tahan panas

C Ringan dan kalis haba

D Boleh mengalirkan arus elektrik


Rajah menunjukkan
sekumpulan bahan.

178

Antara berikut, yang manakah boleh dikumpulkan bersama bahan diatas?

A garam B ubat gigi C minyak masak D asam jawa

179 Jadual menunjukkan beberapa kaedah mengawet makanan.

X Y Z
Pengasinan Pengetinan pengasapan

Apakah makanan yang sesuai digunakan mengikut kaedah pengawetan diatas

X Y z
A
n

B ft

C <#
|

D t
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

180 Fatihah mendapati baju sukannya masih basah. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengeringkan baju
itu dengan lebih cepat?

A Gantungkan baju itu di dalam almari B Gantungkan baju itu di bawah kipas yang berpusing C Gantungkan
baju itu di dalam bilik air D Letakkan baju itu di dalam bakul

181 Empat helai tuala yang serupa telah disidai di tempat yang berbeza. Jadual berikut menunjukkan masa
yang diambil oleh tuala-tuala itu untuk kering

Tuala Masa yang diambil untuk tuala kering ( jam)


W 7
X 8
Y 9
z 10

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan kemungkinan tempat-tempat di mana tuala itu telah disidai.

182 Rajah menunjukkan seekor haiwan.

Tuala Tempat Tuala Tempat


W BIlik tidur W BIlik tidur
X Bilik mandi X Dapur
Y Halaman Y Halaman
Z Dapur Z Bilik mandi

Tuala Tempat Tuala Tempat


W Bilik mandi W Halaman
X BIlik tidur X BIlik tidur
Y Dapur Y Bilik mandi
Z Halaman Z Dapur

Apakah cara terbaik untuk memastikan ikan itu tahan lebih lama?

A Pengasinan B Pengeringan C Penjerukan D Penyejukan


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

183 Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis makanan

P Q R

Apakah kaedah yang sesuai untuk mengawet makanan-makanan itu?

P Q R

A Penjerukan Pengeringan Pembotolan

B Pengasapan Pengasinan Pengetinan


C Pengetinan Pempasteuran Penyejuk bekuan
D Pengasinan Pengetinan Pembungkusan vakum

184 Peti sejuk Mak Cik Salmah mengalami kerosakan. Antara yang berikut, manakah yang boleh dilakukan
oleh Salmah untuk mengekalkan kesegaran daging yang baru dibelinya di pasar.

A Mengeringkan daging itu.

B Membungkus daging itu di dalam beg plastik.

C Merendamkan daging itu di dalam air panas.

D Menyimpan daging itu di dalam almari.

185 Antara penyataan berikut yang manakah menerangkan tentang proses pendidihan?

A Proses cecair bertukar kepada pepejal.

B Proses pepejal bertukar kepada cecair.

C Proses gas bertukar kepada cecair.

D Proses cecair bertukar kepada gas

186 Hanna mendapati buku sekolahnya basah kerana pulang semasa hujan lebat dari sekolah.

Apakah yang perlu dilakukan oleh Hana untuk mengeringkan buku sekolahnya itu Dengan lebih cepat?

A Seterika buku sekolah itu

B Letakkan buku sekolah itu di atas rak C Lap buku sekolah dengan tuala kering D Letakkan buku sekolah itu di
bawah kipas yang berpusing
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

187 Rajah menunjukkan tiga jenis bahan


yang separuh terendam dalam air.
Besi Kaca Kertas turas

Manakah yang betul tentang sifat bahan itu?

Kaca Kayu Tuala


A Tidak menyerap air Tidak menyerap air Menyerap air
B Tidak menyerap air Tidak menyerap air Tidak menyerap air
C Menyerap air Menyerap air Tidak menyerap air Bendera plastik
D Menyerap air Tidak menyerap air Menyerap air
Kayu

Getah

Beberapa pernyataan berikut tentang model itu adalah betul.


188 Gambar menunjukkan sebuah model perahu.

I Boleh terapung.

II Tidak mudah pecah.

III Boleh dibuat daripada bahan buangan.

IV Seluruh bahagian model itu boleh dibuat daripada bahan semula jadi.

Kombinasi pernyataan yang manakah betul?

A I dan ii sahaja

B II dan IV sahaja.

C I, II dan III sahaja


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

D III dan IV sahaja.


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

189 Rajah menunjukkan semangkuk nasi yang telah dibiarkan selama seminggu.

Kulat telah tumbuh pada nasi itu. Apakah keadaan yang menyebabkan pertumbuhan. Kulat pada nasi itu?

A Panas dan kering B Sejuk dan kering C Panas dan lembap D Sejuk dan lembap

190 Gambar menunjukkan objek F,G dan H yang dibuat daripada bahan semula jadi

F G H

Tayar kerusi kunci


Antara objek berikut yang manakah boleh dikelaskan seperti objek di atas?

F G H
A Beg tangan Pasu Periuk
B Kapas Meja Jubin
C Kain sutera Benang Pinggan
D Sarung tangan Kertas Seterika elektrik
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

191 Gambar rajah di bawah menunjukkan perubahan keadaan air.

Antara berikut, yang manakah menghuraikan perubahan keadaan air dalam proses X dan proses Y?

Proses X Proses Y

A. Cecair Gas Cecair Gas


B. Gas > Cecair Gas Cecair
C. Gas Cecair Cecair Gas
D. Gas Cecair Cecair Pepeja

192 Jadual di atas menunjukkan keputusan satu penyiasatan tentang bahan dan kesannya ke atas
mentol.

Bahan Pemerhatian
K Mentol Menyala
L Mentol Menyala
M Mentol Tidak Menyala

Apakah rumusan penyiasatan ini ?

A K dan M adalah konduktor B L dan M adalah penebat

C K dan L adalah konduktor

D K, L dan M adalah konduktor

193 Rajah menunjukkan sebiji limau yang telah dibiarkan selama seminggu.
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Apakah keadaan yang menyebabkan pertumbuhan kulat pada limau itu ?

A. Panas dan kering

B. Sejuk dan kering

C. Panas dan lembap

D. Sejuk dan lembap

194 Berikut adalah maklumat proses kitar semula

W Asingkan bahan buangan mengikut jenis

X Kumpulkan semua bahan buangan yang boleh dikitar semula


Y Hantar bahan buangan itu ke Pusat Kitar Semula
Z Kutip bahan buangan dari semua tempat

A. W, X, Y, Z

B. Y, X, W, Z

C. W, Z, Y, X

D. Z, X, W, Y

195 Berikut adalah maklumat berkaitan langkah-langkah proses pengawetan makanan.

I Ikan dibersihkan

II Dilumur dengan garam

III Buang perut ikan

IV Dijemur

Susun mengikut langkah yang betul

A III, I, II dan IV

B I,II,III dan IV

C IV,I.II dan III

D III,II,I dan IV
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

196 Rajah menunjukkan satu penyiasatan melibatkan suatu perubahan keadaan

Bahan. Apakah perubahan keadaan bahan yang berlaku dalam proses di atas?

Proses
A pepejal _ cecair
B cecair gas
C gas cecair
D cecair pepejal
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

197 Rajah menunjukkan pintu pagar automatik.

Pintu pagar itu didapati sudah berkarat. Apakah yang perlu dilakukan terhadap pintu pagar itu?

A. Dicat

B. Diletak minyak

C. Dicuci dengan air

D. Digosok dengan kertas pasir

198 Rajah di bawah menunjukkan pemerhatian apabila sebuah pasu diletakkan di belakang bahan E, F
dan G masing-masing.

Bahan yang manakah tidak akan membentuk bayang-bayang?

A E, F dan G B E dan G

C F dan G D F sahaja

199 Rajah menunjukkan carta palang kuantiti empat jenis bahan buangan di suatu kawasan

Kuantiti

Logam Kaca Plastik Organik


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Antara pernyataan berikut, yang manakah betul tentang kuantiti bahan buangan itu

A. Plastik kurang daripada organik

B. Organik lebih daripada logam

C. Kaca lebih daripada logam

D. Logam lebih daripada plastic 200 Antara yang berikut, yang manakah menerangkan
tentang bahan buatan?

A Objek yang diperbuat daripada sumber galian B Objek yang diperbuat oleh manusia
melalui proses kimia C Objek yang berasal daripada tumbuhan, haiwan dan batuan D Objek
yang digunakan untuk membuat pelbagai jenis bahan

201 Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan mengenai perubahan keadaan bahan

Proses yang tidak terlibat di dalam perubahan keadaan bahan ini ialah:

A. Pendidihan, peleburan, dan pembekuan

B. Kondensasi, pendidihan dan peleburan

C. Peleburan, penyejatan dan pendidihan

D. Penyejatan, kondensasi dan pembekuan


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

202 Rajah menunjukkan beberapa biji buah nenas,

Apakah cara terbaik untuk memastikan nanas-nanas itu tahan lebih lama?

A. Pengasinan

B. Pengetinan

C. Pengasapan

D. Penyejukan

203 Rajah menunjukkan satu karton telur

Apakah cara terbaik untuk memastikan telur-telur itu tahan lebih lama?

A. Pembungkusan vakum

B. Penyejukbekuan

C. Pengeringan

D. Pengasinan

204 Rajah menunjukkan satu penyiasatan yang dilakukan oleh Murni mengenai perubahan
keadaan. Segelas jus limau telah dibiarkan di bawah panas panas matahari.

Ais
Air limau

Pilih urutan yang betul tentang proses-proses yang terlibat?


A. Peleburan - Kondensasi Penyejatan
B. Penyejatan Peleburan Kondensasi
C. Penyejatan Kondensasi - Peleburan
D. Peleburan Penyejatan ^ Kondensasi

MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

205 Rajah menunjukkan satu kaedah pengawetan bahan makanan. Apakah kelebihan keadaan ini.

A Makanan lebih sedap dan segar B Khasiat makanan dapat di kekalkan C Makanan tidak mudah rosak
dan kekal segar D Makanan tahan lebih lama dan mudah disimpan

206 Rajah menunjukkan kain yang di sidai di sebuah rumah,.Faktor berikut dapat Membantu
mempercepatkan masa kain kering, Kecuali

A kain di buka seluasnya sebelum di jemur B menjemur kain di bawah matahari terik C menjemur kain
di kawasan berangin D menjemur kain di dalam rumah

207 Rajah menunjukkan suatu kaedah pengawetan makanan

Apakah nama kaedah pengawetaan makanan tersebut?

A Penjerukan B Pengeringan C Pempastueran D Pembungkusan vakum

208 Jadual menunjukkan keputusan satu penyiasatan apabila kertas litmus dicelupkan Kedalam
tiga jenis bahan, W,X dan Y.

Keadaan kertas litmus


Bahan
Kertas litmus biru Kertas litmus merah

W Merah Merah
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

X Biru Merah

Y Biru Biru

Antara yang berikut, yang manakah mewakili sifat kimia bahan di atas ?

W X Y

A Asid Asid Alkali

B alkali Neutral Neutral

C Asid Neutral Alkali

D Alkali Asid Neutral

209 Antara berikut, manakah cara yang betul mengekalkan kebersihan air?

A Membina kilang berdekatan sungai B Membuang sampah ke dalam sungai C Air buangan dilepaskan
ke dalam sungai D Selalu memeriksa kebersihan air di dalam paip
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

210 Rajah menunjukkan suatu eksperimen

Apakah yang akan berlaku selepas seminggu?

A. T iada perubahan

B. Ji sim paku berkurang

C. Warna paku menjadi keperangan

D. Paras air dalam tabung uji meningkat 211

Maklumat berikut menunjukkan keputusan suatu eksperimen apabila kertas litmus biru dan kertas litmus
merah dicelupkan ke dalam tiga cecair, J, K dan L

J - Menukar kertas litmus merah ke biru K - Menukar kertas litmus biru ke merah L - Tidak menukar
warna kertas litmus

Apakah J, K dan L ?.

J K L
A Buah Peria Jus nanas Larutan sabun
B Air paip Madu Minyak masak
C Syampoo Jus Oren Larutan gula
D Jus oren Air teh Larutan garam
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

212 Maklumat berikut menunjukkan satu senarai empat bahan

kayu

getah

plastik

kaca

Bagaimanakah bahan-bahan itu sama antara satu sama lain?

A. ringan

B. lutcahaya

C. pengalir haba

D. penebat elektrik

213 Jadual menunjukkan keputusan suatu penyiasatan yang dijalankan ke atas tiga Bahan S,T dan U.

Perubahan warna kertas litmus


Bahan Kertas litmus biru Kertas litmus merah
S merah merah
T biru merah
U biru biru

Antara bahan berikut, yang manakah mempunyai rasa masam dan pahit?

A S dan T sahaja

B S dan U sahaja

C T dan U sahaja

D S ,T dan U
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

214 Rajah di bawah menunjukkan sekaki payung.

Antara objek berikut, yang manakah dihasilkan dari sumber asas yang sama dengan bahan R di atas?

I khemah

II lampin bayi

III kertas

IV baju hujan

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

215 Manakah antara berikut yang menukarkan kertas litmus merah kepada biru?

A. B.

C. D

Apakah yang dapat disimpulkan daripada


aktiviti ini?
216 Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti untuk menyiasat sifat gas.

A Gas mempunyai jisim B Gas boleh mengembang C Gas tidak memenuhi ruang D Gas mempunyai jisim
berbeza
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

217 Antara berikut yang manakah sifat-sifat bagi cecair?

I Isipadu tetap

II Memenuhi ruang

III Boleh dimampatkan

IV Tiada bentuk tetap

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

218 Apakah kesan-kesan daripada aktiviti manusia dalam rajah di bawah?

K. Penyakit L Hujan asid

M. Menghasilkan bau busuk kepada persekitaran N Pencemaran air

A K dan L sahaja

B K dan M sahaja

C L dan N sahaja

D M dan N sahaja
219 Rajah 11 menunjukkan jenis bahan yang boleh dikitar semula. Antara berikut yang
Manakah kepentingan kaedah ini?

I meningkatkan pencemaran

II meningkatkan kos

III bahan tidak akan kehabisan

IV bahan semulajadi dapat dipelihara

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

220 Rajah menunjukkan sebiji belon dipam dengan udara


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Apakah yang menyebabkan belon menjadi semakin besar?

A gas mempunyai isipadu tetap B gas mempunyai bentuk tetap C gas boleh dimampatkan D gas
mempunyai jisim

221 Rajah menunjukkan proses pengeringan

Mengapakah proses ini menjadikan makanan tahan lebih lama?

A Semua bakteria telah kering B Semua bakteria telah dimusnahkan C Bakteria tidak dapat hidup dalam
keadaan kering D Bakteria tidak dapat hidup dalam keadaan yang panas

222 Rajah menunjukkan pembuangan bahan buangan ke dalam sungai

Apakah yang akan berlaku, jika ramai orang melakukan aktiviti seperti yang ditunjukkan.

I tanah runtuh

II hujan asid

III pencemaran air

IV banjir kilat

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

223 Rajah menunjukkan segelas susu di atas meja


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Keesokan hari, susu menjadi masam dan berubah warna. Ini kerana...

A susu itu mengandungi kurang bahan tambahan B bakteria dalam susu membiak dan bertumbuh C
gelas yang mengandungi susu tidak ditutup D air sejuk digunakan untuk membuat susu

224 Kenyataan berikut berkaitan dengan aktiviti M

Mengurangkan jumlah sampah

Melindungi keseimbangan alam

Mengelakkan pencemaran persekitaran

Manakah yang berikut mungkin aktiviti M ?

A Pemeliharaan air B Perlindungan haiwan terancam C Mengitar semula bahan buangan D Menyelidik
peranan baru bacteria

225 Berikut adalah bahan digunakan dalam satu eksperimen

Yang manakah bahan tersebut akan berubah dan kembali ke bentuk asal selepas
dipicit, dipulas atau ditekan?
P - spring Q - span

R - gelang getah S - plastisin

A P, Q dan R sahaja B P, Q dan S sahaja C P, R dan S sahaja D Q, R dan S sahaja


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

226 manakah antara berikut merupakan urutan yang betul bagi kebolehan bahan Boleh menyerap
air bermula dari bahan menyerap air yang terbaik.

227 Yang manakah antara berikut merupakan sifat bagi objek K?


A Kertas buku B kertas tisu surat khabar kad manila
Kertas tisu C kertas buku surat khabar + kad manila
Kad manila D surat khabar kertas buku __ ^ kertas tisu
Kertas tisu surat khabar kertas buku __ ^ kad manila

I Boleh menyokong beban

II Menyerap air

III Terapung di atas air

IV Kenyal

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

228 Afendy baru selesai mengelap lantai. Apakah yang boleh dilakukan olehnya untuk
mengeringkan lantai dengan lebih cepat?

A Pasang kipas dengan kelajuan maksima B Pasang radio dan televisyen C Pasang pendingin hawa D T
utup semua tingkap.

229 Seorang murid meletakkan tiga pinggan nasi di tempat yang berbeza. Dia memerhati
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

kan keadaan nasi itu selepas tiga hari. Keputusan ditunjukkan di dalam jadual di bawah.

Tempat nasi diletak Keadaan nasi


Di atas meja Berkulat dan berbau busuk
Di dalam almari Berkulat dan berbau busuk
Di dalam peti ais Masih segar dan tidak basi

Ini menunjukkan nasi basi kerana...

A. keadaan suhu yang sesuai untuk mikroorganisma membiak

B. kehadiran titisan air di udara

C. kehadiran kulat di udara

D. kehadiran cahaya dalam bilik

230 Rajah menunjukkan du ajenis sudu yang digunakan untuk mengacau air kopi panas. Didapati
sudu plastik tidak berasa panas tetapi sudu logam berasa panas.

Antara yang berikut, manakah benar tentang sifat plastic dan logam?

Plastik Logam

A. Konduktor Penebat

B. Legap Penebat

C. Penebat Konduktor

D. Konduktor Legap

231 Mengapa manusia memakai pakaian yang diperbuat daripada bulu haiwan semasa Musim sejuk?

A. Bulu haiwan lembut dan ringan

B. Bulu haiwan ringan dan nipis


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

C. Bulu haiwan kalis air dan mudah dilentur

D. Bulu haiwan adalah penebat haba yang baik

232 Shakira tidak dapat memasukkan bola keluli ke dalam kelalang kon.
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Apa yang perlu dilakukan oleh Shakira untuk menyelesaikan masalah ini?

A. Bola keluli dipanaskan

B. Air diisikan ke dalam kelalang kon

C. Masukkan bola keluli ke dalam bikar yang berisi ais

D. Letakkan kiub-kiub ais disekeliling kelalang kon

233 Seorang pekebun mengalami kekurangan baja untuk sayur-sayurannya. Antara Berikut yang
manakah boleh mengatasi masalah beliau?

A. Membakar daun dan ranting untuk dijadikan baja

B. Menggunakan sisa makanan untuk dijadikan kompos

C. M embuang semua bahan buangan dari rumah ke dalam kebun

D. Menggunakan bahan kumbahan untuk menyiram sayur-sayuran

234 Maklumat berikut menunjukkan proses yang terlibat semasa perubahan keadaan bahan P -
Penyejatan

Q - Kondensasi
R - Pendidihan
S - Peleburan

Apakah proses-proses yang menukar cecair menjadi gas?

A. P dan
B. Q dan
C. P dan
D. R dan
R

235 Rajah menunjukkan langkah-langkah untuk mengawet ikan.


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Susun langkah-langkah itu mengikut urutan yang betul. A P, Q,


R, S
B Q, S, R, P

C R, S, Q, P

D R, P, Q, S
236

Sebelum Selepas

Rajah menunjukkan keputusan suatu penyiasatan

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan di atas?

A. Belon mengembang apabila dipanaskan

B. Udara mengembang apabila dipanaskan

C. Belon mengecut apabila disejukkan

D. Udara mengecut apabila disejukkan


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

237 Rajah menunjukkan empat jenis bahan

Di antara objek berikut, yang manakah objek lutsinar?

A. J dan K

B. J dan L

C. K dan M

D. L dan M

238 Rajah menunjukkan kejadian awan dan hujan

Apakah proses yang berlaku di X dan Y ?

X _Y
A. Penyejatan Peleburan
B. Kondensasi Penyejatan
C. Peleburan Penyejatan
D. Penyejatan Kondensasi
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

239 Rajah menunjukkan satu penyiasatan. Apabila bahan itu diuji, kertas litmus biru bertukar
menjadi merah.

Apakah bahan lain apabila diuji mempunyai sifat kimia bahan yang sama seperti di

atas.
A. Kicap
B. Cuka
C. Gula
D. Garam

240 Apakah cara yang paling sesuai digunakan untuk mencegah tin makanan daripada
berkarat?

A. Mengecat tin

B. Menyapu minyak pada tin

C. Menyadur tin dengan timah

D. Membalut tin dengan plastik

241 Rajah menunjukkan susu yang telah rosak

Bagaimana kamu mengetahui susu telah rosak?

I Ia berasa manis
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

II Ia berketul-ketul

III Bau yang kurang menyenangkan

IV Enak rasanya

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

242 Rajah di bawah menunjukkan perubahan keadaan air di dalam satu eksperimen

Ice Water Water vapour


Ais Air Wap air
ZT
Process X Process Y
Proses X Proses Y

Apakah proses X dan Y ?

Proses X Proses Y
A. Pembekuan Pendidihan
B. Peleburan Pendidihaan
C. Kondensasi Penyejatan
D. Pembekuan Penyejatan

243 Antara alat elektrik berikut yang manakah menggunakan kesan pemanasan?

T dan U T dan V

U dan W
V dan W
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

244 Rajah di bawah menunjukkan dua kumpulan objek

Kumpulan X Kumpulan Y
1
<# M* 1 1

r- .

Antara berikut, manakah yang betul tentang objek dalam Kumpulan X dan Kumpulan Y?

Kumpulan X Kumpulan Y

A. Plastik Besi
B. Kayu Kulit
C. Getah Kapas
D. Tanah Sutera

245

Kenan litmus biru men Jodi meruh Kertas litmus me rah tidnk heruhah

limau

Bahan manakah akan menunjukkan keputusan yang sama?

A. Larutan gula

B. Syampu

C. Air laut

D. Cuka
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

246 Rajah menunjukkan satu penyiasatan

Apakah sifat objek X, Y dan Z?

Objek X Objek Y Objek Z


A. Lutsinar Lutcahaya Legap
B. Legap Lutcahaya Lutsinar
C. Lutsinar Legap Lutcahaya
D. Lutcahaya Lutsinar Legap

247 Apakah yang dimaksudkan dengan bahan konduktor ?

A. Bahan yang membenarkan cahaya menembusinya


B. Bahan yang membenarkan arus elektrik melaluinya
C. Bahan yang boleh diregang
D. Bahan yang menyerap air

248 Rajah menunjukkan dua batang paku besi

Apakah cara terbaik untuk mrncegahnya dari berkarat?


A. menyapu gris
B. simpan dalam kotak
C. balut dengan plastik
D. balut dengan kertas
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

249 Antara berikut yang manakah menunjukkan persamaan di antara proses penyejatan dan
pendidihan?

A. Perubahan gas kepada cecair

B. Perubahan pepejal kepada cecair

C. Perubahan cecair kepada gas

D Perubahan cecair kepada pepejal

250 Rajah menunjukkan dua objek

Kenapa bahan sintetik digunakan untuk membuat objek tersebut?

I Merupakan konduktor haba yang baik

II Merupakan bahan yang kuat

III Ia kalis air

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV

251 Antara berikut, makanan manakah yang boleh diawet menggunakan kaedah

Pelilinan?

ikan telur

A. B.

252
C. ayam D. belimbing Pern
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

yataan di bawah menunjukkan keadaan di sebuah kawasan perumahan

Bau yang kurang menyenangkan

Dihinggapi lalat

Antara berikut yang manakah penyebab keadaan di atas?

A. Pembakaran sampah secara terbuka

B. Pelepasan asap dari kilang ke udara

C. Pelupusan sampah yang tidak betul

D. Pembuangan sisa kilang ke sungai

253 Kaedah menyapu lantai dengan minyak digunakan untuk

A. Menggerakkan beban yang kuat

B. Membersihkan lantai yang kotor

C. Mengangkat beban yang berat

D. Meringankan beban yang berat

254 Semasa musim perayaan, sampah di kawasan perumahan tidak dikutip selama Beberapa hari.
Apakah yang akan berlaku di kawasan perumahan itu?

I Udara menjadi berkabus

II Bakteria akan berkurangan

III Udara akan berbau

IV Tikus dan lipas akan bertambah

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

255 Sekeping kertas litmus merah dan kertas litmus biru dicelupkan ke dalam jus anggur.

Apakah pemerhatian yang ditunjukkan ?

I Kertas litmus biru bertukar kepada merah

II Kertas litmus biru kekal tiada perubahan

III Kertas litmus merah bertukar kepada biru

IV Kertas litmus merah kekal tiada perubahan

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV

256 Gambar di bawah menunjukkan bola ping-pong yang kemek.

Apakah yang boleh dilakukan untuk menjadikannya bulat semula?

A. Rendam di dalam air bersabun

B. Rendam di dalam air panas.

C. Rendam di dalam detergen.

D. Rendam di dalam air ais.


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

257 Gambar menunjukkan sebuah model pelampung.

Beberapa pernyataan berikut tentang model itu adalah betul

I Boleh dibuat daripada bahan buangan

II Tidak mudah pecah

III Boleh terapung

IV Kalis air

Kombinasi yang manakah yang sesuai jika model pelampung tersebut digantikan dengan baju hujan?

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV

258 Terdapat susu tumpah di atas lantai seperti gambar.

Antara yang berikut material yang manakah paling sesuai untuk menyerap susu tersebut?

A . Getah

B. Sutera

C. Kain kapas
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

D. Kain nylon

259 Rajah 3 menunjukkan empat buah bekas, J, K, L dan M, yang mengandungi isipadu air
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Yang sama.

J K L M

Bermula dari bekas yang mempunyai kadar penyejatan yang paling rendah, susun Bekas-bekas
tersebut mengikut urutan.

A K ^ L ^J ^M

B J ^ K ^ L ^M

C L ^ M ^ K^J

D M ^ L ^ J ^K

260 Rajah 6 menunjukkan satu eksperimen untuk menguji sama ada cahaya boleh Menembusi
tiga objek X,Y dan Z.

Antara yang berikut,yang manakah menerangkan objek itu?

X Y Z
Tin Beg plastik Kaca akuarium
Kaca Kertas transparensi Kertas
Kayu Payung Kaca tingkap
Kertas Kertas surih Tin
<moq

261 Rajah 8 menunjukkan satu aktiviti untuk menyiasat sifat gas.


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Apakah yang dapat disimpulkan daripada aktiviti ini?


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

A. Gas tidak mempunyai bentuk tetap

B. Gas mempunyai jisim yang berbeza

C. Gas tidak memenuhi ruang

D. Gas boleh dimampatkan


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA

262 Apakah buruj?

A Kumpulan batu dan logam yang mengelilingi Matahari antara planet Marikh dan Musytari.

B Posisi bintang- bintang dan planet-planet C Sekumpulan bintang yang membentuk corak tertentu D
Corak yang terbentuk daripada planet-planet dalam Sistem Solar

263 Rajah menunjukkan Sistem Suria

Di antara planet-planet dalam Sistem Suria, planet yang manakah mengambil laluan yang palingpanjang
untuk mengelilingi Matahari?

A Utarid B Uranus C Neptun D Marikh

264 Rajah menunjukkan dua buruj

Apakah nama buruj yang yang diwakili oleh rajah?

A Belantik dan biduk B Skorpio dan pari C Biduk dan skorpio D Pari dan belantik

265
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Rajah menunjukkan suatu fenomena.

Apakah yang boleh anda jelaskan tentang fenomena tersebut?

A Gerhana matahari penuh berlaku B Hanya sebahagian matahari dilindungi C Semua tempat di Bumi
mengalami keadaan yang sama D Tempat itu berada dalam bahagian bayang-bayang bulan yang lebih
cerah

266 Rajah di bawah menunjukkan apa yang pemerhati dapat lihat semasa Gerhana Matahari penuh

Apakah yang akan berlaku semasa Gerhana Matahari penuh?

A Bulan bertukar menjadi gelap B Langit bertukar menjadi terang C Langit bertukar menjadi gelap D
Suhu Bumi akan meningkat

267 Antara berikut, yang manakah merupakan nisbah yang betul antara saiz Matahari, Bumi dan
Bulan?

Bulan Bumi Matahari

A 1 4 400
B 1 400 4
C 4 1 400
D 400 4 1
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

268 Rajah menunjukkan empat kedudukan pada permukaan Bumi

Antara berikut, yang manakah menunjukkan fasa Bulan yang betul bagi kedudukan P,Q, R dan S?
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

269 Rajah menunjukkan empat kedudukan Bulan

P Q R S

A 12 tengah malam 6 p.m. 3 a.m. 12 tengah hari

B 12 tengah malam 3 a.m. 6 p.m. 12 tengah hari

C 12 tengah hari 6 p.m. 3 a.m. 12 tengah malam

D 12 tengah hari 3 a.m. 6 p.m. 12 tengah malam

270 Rajah menunjukkan satu fenomena

Yang manakah berikut berhubung dengan fenomena ini?

I Cahaya bergerak lurus

II Cahaya boleh dipantulkan

III Bulan berada diantara Matahari dan Bumi

IV Bumi, Matahari dan Bulan berada dalam garisan lurus

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

271 Rajah menunjukkan empat lokasi berbeza di atas Bumi


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Orang di lokasi yang manakah boleh melihat kejadian gerhana Bulan?

A. P C. R

B. Q D. S

272 Maklumat berikut menggambarkan satu fenomena semulajadi

Bumi menghalang cahaya matahari dari sampai ke Bulan

Bulan purnama menjadi gelap secara berperingkat

Mengapakah fenomena di atas berlaku ?

A Bumi dihalang oleh Bulan B Matahari dilindungi oleh Bulan C Matahari bergerak ke belakang Bumi

D Bumi berada di antara Matahari dan Bulan pada satu garis lurus

273 Bilakah gerhana Matahari berlaku?

A Apabila Matahari berada di antara Bumi dan Bulan B Apabila Bumi berada di antara Matahari dan
Bulan C Apabila Matahari dilindungi oleh bayang-bayang Bulan D Apabila Bulan dilindungi oleh bayang-
bayang Bumi

274 Rajah di bawah menunjukkan dua buruj yang berbeza

Nyatakan arah yang ditunjukkan oleh buruj-buruj ini?

A Timur B Barat C Utara D Selatan

275. R, S dan T adalah tiga planet dalam Sistem Suria.

R - Neptun S - Zuhrah T - Zuhal


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Bermula daripada planet yang paling dekat dengan Matahari, susun planet-planet itu mengikut urutan
yang betul.

A. R, S, T C. T,S, R

B. S, T, R D. S, R, T

276. Antara berikut, yang manakah menunjukkan bayang-bayang pada waktu petang?

277 Antara berikut, manakah yang menyebabkan kejadian fasa-fasa Bulan?

A Bentuk-bentuk bulan yang dapat dilihat dari Bumi

B Peredaran Bulan mengelilingi Bumi

C Peredaran Bulan mengelilingi Matahari

D Pantulan cahaya Bulan ke Bumi

278 Rajah menunjukkan fasa-fasa bulan pada hari berlainan dalam tempoh sebulan

M N O P

Pilih urutan yang betul.

A O, M, N, P

B O, P, M, N

C O, N, M, P

D O, P, N, M

279 Rajah menunjukkan gugusan bintang yang membentuk buruj


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Apakah buruj ini?

A Belantik B Skorpio C Biduk D Pari


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

280 Rajah menunjukkan kedudukan Bulan ketika beredar mengelilingi Bumi

A Bulan sabit B Bulan purnama C Anak bulan D Bulan separa


281 Jadual menunjukkan keputusan satu penyiasatan menggunakan arah bayang-bayang.

Masa Arah Bayang-Bayang

8.00 pagi Barat

10.00 pagi Barat

12.00 tengahari Tiada arah

3.00 petang Timur

6.00 petang Timur

Apakah kesimpulan bagi penyiasatan ini?

A Bumi beredar mengelilingi Matahari B Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur C Bayang-
bayang terbentuk kerana cahaya bergerak lurus D Pergerakan matahari menyebabkan bayang-bayang
berubah arah
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

282 Apa yang akan berlaku jika Bumi lebih dekat dengan Matahari?

I Ia akan menjadi lebih panas

II Ia akan menjadi lebih selesa untuk kehidupan

III Daratan akan menjadi kering

IV Air akan membeku

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

283 Rajah menunjukkan satu fenomena semulajadi

Bagaimanakah terjadinya fenomena tersebut?

A Tinggalan apabila meteor menghentam permukaan Bumi B Percikan api terhasil apabila komet
memasuki atmosfera C Percikan api terhasil apabila asteroid memasuki atmosfera D Percikan api
terhasil apabila komet menghentam permukaan Bumi

284 Rajah menunjukkan objek X yang dijumpai di antara orbit Marikh dan Musytari.

Apakah objek X tersebut?

A Meteor B Komet C Bintang D Asteroid


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

285 Rajah menunjukkan arah peredaran Matahari, Bumi dan Bulan

Antara berikut, yang manakah benar tentang masa yang diambil oleh Bumi dan Bulan
untuk melengkapkan satu peredaran lengkap mengikut takwim Masehi?

Bumi Bulan

A. 24 jam 28 hari

B. 24 jam 27 hari

C. 365 % hari 27 hari

D. 1tahun 1 bulan

286 Rajah menunjukkan suatu buruj.

Antara bintang berikut, yang manakah menunjuk arah utara?

A. K

B. L

C. M
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

D. N
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

287 Rajah menunjukkan kedudukan


Bandar X pada pukul 6.00 pagi.

Cahaya matahari

Di manakah kedudukan Bandar X


pada pukul 12.00 tengah hari?

A. P

B. Q

C. R

D. S

288 Rajah menunjukkan sebatang kayu yang diletakkan di tengah-tengah padang sekolah pada
waktu yang berlainan

Antara kedudukan Matahari berikut, yang manakah akan menghasilkan bayang-bayang yang paling
panjang?

A. P

B. Q

C. R

D. S
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

289 Antara pernyataan berikut, manakah menunjukkan kejadian siang dan malam?

A. Putaran Bumi pada paksinya

B. Putaran Bulan pada paksinya

C. Pergerakan Bulan mengelilingi Bumi

D. Pergerakan Bumi mengelilingi Bulan

290 Sekumpulan pelayar ingin menuju kearah utara.

Antara buruj berikut, yang manakah membantunya menuju ke arah tersebut?

A O !>

* 0 " *| aO

'T </ & u V w

A. T dan U

B. U dan V

C. V dan W

D. U dan W

291 Antara yang beikut, yang manakah susunan yang betul tentang kedudukan Bulan, Bumi dan
Matahari semasa gerhana Bulan?
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

292. Maklumat di bawah adalah tentang buruj X.

la merupakan kumpulan tujuh butir bintang yang membentuk pemegang dan mangkuk. Ia menunjuk
kearah Utara.

Apakah X ?

A. Skorpio

B. Belantik

C. Biduk

D. Pari

293. Rajah menunjukkan kedudukan bayang-bayang sebatang pokok

8.00 pagi 12.00 tengahari 3.00 petang

Berdasarkan penyiasatan di atas, apakah kesimpulan tentang arah bayang-bayang?

A. Apabila masa meningkat, bayang-bayang bertukar arah

B. Bumi berputar di paksinya dari barat ke timur

C. Arah bayang-bayang berubah dari timur ke barat

D. Bayang-bayang pagi di barat, dan bayang-bayang petang di timur

294. Maklumat berikut adalah senarai beberapa planet dalam Sistem Suria

W- Musytari Y- Neptun

X- Utarid Z-Bumi

Pilih kedudukan planet dari yang paling jauh ke yang paling dekat dengan Matahari.

A. W, Y, Z, X
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

B. Z, W, Y, X

C. X, Z, W, Y

D. Y, W, Z, X

295 Rajah menunjukkan Matahari, Bumi dan Bulan. Manakah antara berikut menunjukkan nisbah jarak
dari Bumi ke Bulan dan jarak Bumi ke Matahari.

Bumi ke Bulan Bumi ke Matahari

1 400
A

4 100
B

C 100 4

D 10 4
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

296. Rajah menunjukkan empat kedudukan Bulan, P,


Q, R dan S yang bergerak mengelilingi Bumi.

Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan yang betul


tentang fasa-fasa Bulan ?

D 297. Rajah menunjukkan satu fenomena alam semulajadi

Apakah fenomena yang ditunjukkan? A Gerhana Bulan


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

D Kejadian siang dan malam

298. Bintang kecil di langit yang biru Amat banyak menghiasi angkasa Pada pemburu ada
pedang dan perisai Kelihatan di langit pada bulan Ogos dan September

Berdasarkan puisi di atas, nyatakan apakah buruj yang dinyatakan?

A. Skorpio

B. Belantik

C. Biduk

D. Pari

299 Maklumat di bawah adalah tentang pergerakan Bulan dan Bumi

X - Bumi beredar mengelilingi Matahari Y - Bulan beredar mengelilingi Bumi Z - Bumi berputar di
atas paksinya

Antara berikut yang manakah menunjukkan tempoh pergerakan dalam urutan masa yang semakin
bertambah?

A. X, Y, Z C. Y, X, Z

B. Y, Z, X D. Z, Y, X

300 Rajah menunjukkan bayang-bayang satu objek pada suatu masa


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Antara kedudukan A, B, C atau D, manakah kedudukan Matahari ketika bayang-bayang terbentuk?

301 Antara berikut planet manakah yang mengambil masa paling singkat untuk beredar
mengelilingi Matahari?

A Neptun B Bumi C Marikh D Utarid

302 Sebuah objek mempunyai ciri-ciri berikut.

- Ia menghasilkan haba dan cahaya.

- Ia adalah objek yang paling besar dalam Sistem Suria.

- Semua planet bergerak dalam orbit masing-masing.

Apakah objek itu?

A Bulan.

B Matahari.

C Asteroid.

D Komet.

303. Rajah P, Q, R dan S di bawah menunjukkan pemerhatiannya terhadap salah sebuah pulau
batu kapur yang terletak berhampiran Pulau Langkawi.

P Q R S

Manakah susunan yang betul untuk menunjukkan pemerhatian murid itu terhadap pulau batu
kapur tersebut?

A P, Q, S, R

B P, R, Q, S

C S, Q, R, P

D S, R, P, Q

304. Penyataan yang manakah benar jika kamu hendak menganggarkan waktu tanpa melihat
jam?

A Memerhatikan arah dan kedudukan buruj B Memerhatikan arah dan panjang bayang-bayang C
Memerhatikan saiz dan kedudukan bulan
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

D Memerhatikan kecerahan suasana persekitaran

305. Objek di bawah digunakan untuk membandingkan saiz Matahari ,Bumi dan Bulan.

Apakah yang diwakili oleh X ,Y , dan Z?

X Y Z

A. Matahari Bulan Bumi

B. Bumi Matahari Bulan

C. Matahari Bumi Bulan

D. Bulan Bumi Matahari


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

306. Rajah menunjukkan kedudukan Matahari dan Bumi.

Matahari Bumi

Manakah bahagian Bumi yang mengalami waktu siang?

A P
B Q
C R
D S

307 Rajah menunjukkan sebatang pokok yang berada di padang sekolah.

Apakah masa dan kedudukan Matahari pada ketika


itu?

Masa Kedudukan Matahari

A Pagi Timur

B Tengah hari Barat

C Petang Utara

D Malam Timur
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

308 Rajah menunjukkan empat tempat A, B, C dan D di permukaan bumi.


Antara tempat A, B, C dan D yang manakah pada waktu malam?

309. Rajah menunjukkan saiz bulan yang kita lihat semasa fasa-fasanya.

Anlara carta palang Iberikut yang manakah menunjukkan saiz Bulan yang kita lihat semasa fasa-
fasanya?

Hi.Ll.in Hulun

l! l!

Marta
Bulan liii an

Mm
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

Bumi

/
/
/
/
I
I

310 Rajah menunjukkan kedudukan Bulan semasa beredar mengelilingi Bumi.

Matahari

Fasa Bulan manakah yang akan diperhatikan sewaktu bulan berada di kedudukan X?

311. Jadual di bawah menunjukkan kedudukan planet dari matahari.


B.
A.

C. D.

Planet Keadaan suhu Jarak


K Paling panas 8,000 km
L Sejuk 98,000
M Sangat sejuk 105,000
N Sangat panas 12,000
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

312 Antara carta palang berikut, yang manakah mewakili Jadual di atas ?
A. B Suhu /C

KLMN' Jarak dari


matahari
matahari
Suhu /C Suhu /C
C.

Jarak dari matahari

Jarak dari

matahari

313 Antara berikut, graf palang yang manakah mewakili saiz bulan semasa fasa- fasanya ?

Saiz Bu an
yang kita lihat

Masa

Saiz bulan i
,

yang kita
B lihat

Masa
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

314. Sebuah kapal sedang belayar pada waktu malam. Kompas yang digunakan sebagai petunjuk arah
telah rosak. Kapten kapal ingin ke arah selatan.

Buruj yang manakah yang manakah boleh menunjukkan arah tersebut.

A. Buruj Belantik

B. Buruj Skorpio

C. Buruj Biduk

D. Buruj Pari

315 Maklumat berikut adalah berkaitan dengan planet-planet dalam sistem suria.

P - Neptun Q - Marikh R - Zuhal S - Bumi

Antara susunan berikut, yang manakah betul mengikut urutan suhu planet semakin menurun?

A P,Q,R,S B R,S,P,Q C S,Q,R,P D S,R,P,Q

316 Rajah di bawah menunjukkan satu fenomena alam semulajadi

Apakah yang benar tentang fenomena ini?

A. Fasa-fasa Bulan

B. Berlaku pada waktu malam

C. Semua kawasan menjadi gelap

D. Hanya kawasan dilindungi bulan menjadi gelap

317 Jadual 3 menunjukkan maklumat mengenai planet, R, S dan T. Antara yang berikut , apakah
kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat dalam jadual 3?

Planet Jarak dari matahari (juta km) Tempoh peredaran (tahun)


R 228 2
S 778 12
T 1427 30
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

A Planet yang jauh dari matahari mengambil masa peredaran yang lebih lama. B Planet yang dekat
dengan matahari lebih tinggi suhu permukaanya C Pergerakan planet S paling laju berbanding planet lain
D Planet R paling jauh dari matahari

318 Rajah menunjukkan matahari

Matahari adalah sejenis...

A. meteor

B. planet

C. bulan

D. bintang

319. Antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenai planet paling dekat dengan Matahari ?

A. Merupakan planet yang berhabuk

B. Planet ini paling sejuk

C. Mempunyai udara dan suhu yang sesuai

D. Suhu planet ini sangat tinggi.

320. Di bawah adalah sebahagian nama-nama planet yang terdapat di dalam Sistem Suria.

Marikh

Zuhal

Musytari

Zuhrah

Antara berikut yang manakah susunan yang betul daripada paling hampir ke paling jauh dari Matahari.

A Zuhrah , Marikh , Musytari, Zuhal B Zuhrah , Musytari , Marikh , Zuhal C Zuhrah , Zuhal , Marikh ,
Musytari D Zuhrah , Marikh , Zuhal, Musytari

321. Putaran Bumi di atas paksinya menyebabkan kejadian-kejadian berikut kecuali

A Kejadian siang dan malam


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

B Fenomena fasa-fasa bulan

C Matahari terbit dan tenggelam D Panjang bayang-bayang sentiasa berubah

322. Rajah menunjukkan batuan yang dinamakan asteroid.

Di antara planet manakah batuan ini berada?

A. Bumi dan Marikh

B. Musytari dan Zuhal

C. Uranus dan Neptun

D. Marikh dan Musytari

323. Ketika sedang berdiri di satu kawasan lapang seorang murid lelaki mendapati bayang- bayangnya
berada di sebelah barat. Ramalkan kedudukan matahari pada ketika ini.

A. Di sebelah timur B . Di sebelah utara C . Di sebelah barat D . Di sebelah selatan

324. Rajah menunjukkan empat buah planet dalam sistem suria

Jika W mewakili planet Musytari, apakah yang diwakili oleh T, U dan V

T U V
A. Bumi Zuhrah Marikh
B. Zuhrah Bumi Marikh
C. Marikh Bumi Zuhrah
D. Bumi Marikh Zuhrah
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

325. Pernyataan manakah antara berikut, benar tentang gerhana matahari

A. Berlaku pada waktu malam

B. Bumi berada di antara matahari dan bulan

C. Gerhana matahari berlaku lebih singkat berbanding gerhana bulan

D. Matahari tidak kelihatan kerana dilindungi oleh bayang-bayang Bumi

326.

Waktu Panjang bayang-bayang


10.00 pagi 20 cm
12.00 tengah hari 1 cm
2.00 petang 10 cm

Berdasarkan pemerhatian kamu dalam jadual di atas, nyatakan inferens yang sesuai berkaitan panjang
bayang-bayang pada pukul 12.00 tengah hari.

A. Cuaca redup

B. Matahari tegak di atas kepala

C. Matahari berada di sebelah timur

D. Matahari berada di sebelah barat

327. Rajah di bawah menunjukkan lima di dalam Sistem Suria.

Di manakah terletaknya asteroid?

A. R dan S

B. P dan Q

C. Q dan R

D. R dan T
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

328. Rajah di bawah ini menunjukkan seorang budak berdiri


membelakangi Matahari dan bayang-bayangnya. Utara

Berdasarkan bayang-bayang tersebut, apakah waktu yang mungkin sesuai?

A 8.00 pagi

B 11.00 pagi

C 12.00 tengah hari

D 1.00 petang

329. Rajah menunjukkan dua buah bangunan yang bersebelahan.

Lokasi manakah yang paling banyak menerima cahaya pada waktu petang?

A. W

B. X

C. Y

D. Z
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

330. Maklumat berikut ialah tentang planet X

Planet ketiga dalam system suria

Planet yang mempunyai air dan udara

Antara yang berikut, yang manakah planet X?

A. Bumi

B. Zuhal

C. Marikh

D. Musytari

331. Rajah di bawah menunjukkan sebatang pokok

Z X
Y

Lokasi manakah yang paling redup pada waktu petang?


A. W
B. X
C. Y
D. Z
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI

332 Di antara berikut yang manakah adalah alat rekaan teknologi?

I Teropong

II Komputer

III Kereta

IV Pensil

A I, II dan III

B I, III dan IV

C II, III dan IV

D I, II, III dan IV

333 Antara berikut, yang manakah bukan pereka cipta yang menghasilkan ciptaan dalam
bidang komunikasi

A Samuel F.B. Morse B Alexander Graham Bell C John L. Baird D Cyrus Hall McCormick

334 Siapakah yang telah mencipta bangunan pencakar langit ?

A G. A Fuller

B Guglielmo Marconi

C Gottlieb Daimler

D George Stephenson

335 Rajah di atas menunjukkan satu alat rekaan manusia. Apakah fungsi alat ini?

A Melihat objek yang sangat seni B Melihat objek yang sangat jauh

C Menyukat tekanan darah manusia


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

D Memperhatikan bintang-bintang di langit

336 Siapakah yang mencipta sistem komunikasi tanpa wayar yang pertama?

A Alexander Graham Bell.

B Samuel F. B. Morse.

C Guglielmo Marconi.

D Orville Wright.

337 Antara alat P, Q, R, dan S dalam rajah di atas, yang manakah menyebabkan fenomena penipisan
lapisan ozon?

A P

B Q

C P dan R

D Q dan S

338 Aktiviti mengemburkan tanah memerlukan alatan yang sesuai. Di antara urutan berikut yang
manakah menunjukkan perkembangan teknologi alatan tersebut ?

A Penggunaan kayu ^ Bajak Cangkul Traktor

B Penggunaan kayu Cangkul Bajak Traktor

C Penggunaan kayu Bajak Traktor Cangkul

D Penggunaan kayu Cangkul Traktor ^ Bajak


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

339 Seorang murid menyapu gris pada rantai basikalnya. Di antara tujuan-tujuan berikut, yang
manakah betul ?

A Menjadikan basikalnya lebih laju.

B Menjadikan rim basikalnya lebih berkilat.


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

C Mengelakkan daripada cepat rosak akbibat daya geseran. D Mengelakkan basikalnya daripada dipinjam
oleh rakannya.

340 Johan hendak membina reban ayam yang paling stabil. Apakah yang perlu dilakukannya supaya
reban ayamnya tidak rebah ?

A Lebihkan kos B Tukar bahan binaan C Luaskan tapak binaan

D Menambah ketinggian binaan

341 Rajah di atas menunjukkan bentuk-bentuk bongkah. Di antara berikut yang manakah paling
stabil bila didirikan ?

A P, Q dan R C P, R dan S

B P, Q dan S D Q, R dan S

Q R S
342 Di
antara
Silinder Kuboid Piramid
rajah di
atas,yang Piramid Kuboid Silinder
manakah
menepati Piramid Silinder Kuboid
jadual di
bawah ?

C
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

D Silinder Piramid Kuboid


343 Rajah di atas menunjukkan sebatang pemutar skru. Antara berikut yang manakah perkara yang
tidak boleh dilakukan dengan menggunakan alat tersebut ?

A Membuka penutup tin.

B Mencantumkan dua keping papan.

C Menebuk lubang pada papan.

D Mengetat dan melonggarkan skru.

345 Di antara senarai pereka dan alat rekaan di bawah, yang manakah benar ?

Alat rekaan Pereka

A Keretapi Abraham Derby

B Televisyen John Logie Baird

C Kereta Henry Besemer

D Mikroskop Eli Whitney


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

346 Rajah di atas menunjukkan sekeping papan berpaku yang ditemui oleh seorang pelajar. Dia
mendapati paku itu boleh membahayakan seseorang jika terpijak. Antara berikut alat manakah yang
memudahkan dia mencabut paku tersebut ?
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

347 Mesin ringkas Mesin kompleks


P Q

Di antara berikut yang manakah boleh dikategorikan ke dalam P dan Q ?

P Q

Tuas Roda dan gandar

Jam Gunting

Kereta sorong Satah condong

Takal Basikal

348

Di antara berikut, struktur binaan yang manakah terlibat untuk membentuk objek seperti rajah di atas ?

A sfera dan kon

B kon dan silinder

C piramid dan sfera

D piramid dan silinder


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

349 Rajah di atas menunjukkan sebuah beg yang berisi barangan berat. Apakah yang dapat dilakukan
untuk memudahkan beg itu digerakkan?

A Menggunakan takal di bawah permukaan beg B Menyapu minyak di permukaan bawah beg C Menarik
beg itu dengan tali D Meletakkan roda-roda di bawah permukaan beg

350 Antara bangku berikut, yang manakah menunjukkan struktur binaan yang paling stabil?

351 Rekaan keluli dan konkrit memberikan sumbangan besar dalam bidang pembinaan kerana
membolehkan bangunan yang tinggi dibina. Keluli dan konkrit digunakan khususnya untuk...

A mempercepat kerja pembinaan.

B menjadikan bangunan tinggi lebih stabil.

C menjadikan bangunan tinggi lebih kuat.

D mengurangkan penggunaan tenaga pekerja.


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

352 Antara faktor yang berikut, yang manakah menentukan kestabilan sesuatu objek?

I keluasan tapak objek

II ketinggian pusat graviti

III berat objek

A I sahaja B II sahaja C I dan II sahaja D I, II, dan III

353

Antara pernyataan yang berikut, yang manakah TIDAK benar mengenai alat di atas?

A Alat ini menggunakan prinsip baji.

B Alat ini menggunakan prinsip tuas.

C Alat ini menggunakan prinsip takal.

D Alat ini sejenis mesin ringkas.


354 Rajah berikut menunjukkan tiga bentuk berlainan. Namakan bentuk tersebut.

rz
Z 7
/ /
/
X Y
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

X Y Z
A Kon Silinder Piramid
B Kubus Sfera Silinder
C Kubus Silinder Sfera
D Piramid Kubus Kon
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

355 Di antara struktur berikut, yang manakah paling stabil?


356

Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis model P, Q, R

P Q R

Yang manakah susunan yang betul bagi menunjukkan kestabilan yang menurun?

A Q * P R

B Q R P

C R Q P

D R P Q

357 Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid.

Model Masa diambil untuk jatuh/s


P 10
Q 4
R 6
S 5

Model manakah paling stabil?

AP BQCRDS
MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

358 Apakah yang perlu dibuat bagi menambah kestabilan bangku di bawah?
I
II
III
IV

Tambah panjang kakinya Luaskantapaknya Rendahkan bangku tersebut. Tambahkan bahagian atas
kerusi itu.

A I, IV

B II , III

C I, II , III

D I, III

359 Adam menggunakan pembuka tin seperti yang ditunjukkan pada rajah di atas. Mesin ringkas
yang terlibat ialah...

A baji sahaja

B tuas sahaja

C tuas dan baji

D tuas, baji dan gear


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR

360 Jadual menunjukkan keputusan satu penyiasatan yang dilakukan oleh Salim.

Model Masa diambil untuk model tumbang (s)

P 10
Q 4
R 6

Antara berikut yang manakah susunan yang betul dari struktur paling stabil kepada Kurang stabil ?

A P, Q, R

B P, R, Q

C Q, R, P

D R, P, R

361 Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi ?

A Keselesaan hidup hasil daripada rekaan oleh saintis.

B Alat-alat komunikasi yang direka bagi membolehkan manusia berkomunikasi.

C Penggunaan pelagai cara oleh saintis untuk menjalankan penyiasatan saintifik. D. Penggunaan
pengetahuan sains untuk mengatasi had kepayaan mansia.

362 Antara berikut yang manakah digunakan untuk meningkatkan keupayaan manusia bagi Melihat
objek-objek yang halus?

A Satelit B Teleskop C Mikroskop D Mikrofon


MODUL ULANGKAJI SAINS UPSR