Anda di halaman 1dari 30

MANUAL PENGGUNA

SUB MODUL
KEBERADAAN
GURU
E-OPERASI

USER
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

KANDUNGAN

Bil Isi Kandungan Muka Surat


1.0 Proses Kerja Modul Keberadaan Guru…………………………………… 2

2.0 Log Masuk…………………………………………………………………………….. 3

3.0 Melantik Pembantu Tadbir Sebagai Pegawai Daftar 4


Keberadaan Guru oleh Pengetua/Guru Besar…………………………

4.0 Daftar Keberadaan Oleh Pegawai Data Modul Keberadaan


Guru……………………………………………………………………………………… 6

4.1 Mendaftar Maklumat Keberadaan Guru………………………….. 7

4.2 Mengesahkan Maklumat Yang Telah Didaftar………………….. 13

4.3 Penetapan Tarikh Cuti Peristiwa Sekolah…………………………. 13

4.4 Penetapan Tarikh Sekolah Ganti………………………………………. 18

5.0 Pengesahan Keberadaan Oleh Pengetua/Guru Besar …………… 21

5.1 Mengesahkan Maklumat Keberadaan Guru……………………… 21

6.0 Analisis Kehadiran Dan Keberadaan Guru……………………………… 23

6.1 Analisis Tahunan………………………………………………………………. 23

6.2 Analisis Bulanan……………………………………………………………….. 24

6.3 Analisis Individu………………………………………………………………… 25

7.0 Kemaskini Maklumat Keberadaan…………………………………………. 26

8.0 Hapus Maklumat Keberadaan……………………………………………….. 27

9.0 Meja Bantuan……..…………………………………………………………........ 29

1
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

1.0 Proses Kerja Modul Keberadaan Guru

Mula

G Melaporkan status keberadaan guru kepada pihak Pentadbir Sekolah

Pengisian Data Keberadaan Guru menerusi Modul Keberadaan Guru


PD di bawah SMG oleh Pegawai Data yang dilantik oleh Pentadbir
Sekolah. Waktu perlu pengemaskinian keberadaan guru adalah :
1. Sebelum jam 12.00 tengah hari (Sesi Pagi)
2. Sebelum jam 5.00 petang (Sesi Petang)

Pegawai Data membuat pengesahan Data Keberadaan Guru di dalam sistem


Ya
Pentadbir Sekolah membuat pengesahan Data Keberadaan Guru di
PGB/PK
dalam sistem
K Ya

Tamat

Petunjuk:
G : GURU
PD : PEGAWAI DATA (Dilantik oleh Pentadbir Sekolah)
PGB / PK : PENGETUA GURU BESAR / PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
atau PENOLONG KANAN HEM, PENOLONG KANAN
KOKURIKULUM ATAU PENYELIA PETANG

2
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

2.0 Log Masuk

2.1 Masukkan Maklumat anda di Log Masuk

Contoh:

Login ID = “XXXXX”

Kata Laluan = “XXXXXX”

No. Kad Pengenalan = “XXXXXXXXXXXX”

1. Tekan butang LOGIN.

3
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

3.0 Melantik Pembantu Tadbir Sebagai Pegawai Daftar


Keberadaan Guru oleh Pengetua/Guru Besar

Info Penting;

Hanya Staf yang berjawatan sebagai Pembantu Tadbir sahaja boleh


dilantik sebagai Pegawai Daftar Keberadaan Guru.

3.0.1 Klik Maklumat Staf

3.0.2 Klik Pengesahan Maklumat Staf

4
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

3.0.3 Klik Nama Pembantu Tadbir yang ingin dilantik sebagai Pegawai Daftar
Keberadaan Guru

3.0.4 Klik butang Dilantik Sebagai Pegawai Daftar Keberadaan Guru


Peringkat Sekolah.

3.0.5 Klik butang KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI

5
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

4.0 Daftar Keberadaan Oleh Pegawai Data Modul Keberadaan


Guru

4.0.1 Paparan akan ke Skrin Menu Capaian untuk kegunaan Pegawai Data
Sekolah dengan paparan nama, no kad pengenalan pengguna, jawatan,
bahagian/jabatan, sektor dan peranan pegawai.

4.0.2 Klik pada peranan Pegawai Data Sekolah dan paparan akan ke skrin
utama Pegawai Data Sekolah.

4.0.3 Klik pada menu Keberadaan Guru.

6
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

4.1 Mendaftar Maklumat Keberadaan Guru

4.1.1 Klik pada Daftar Keberadaan.

4.1.2 Terdapat paparan Nama Guru, Sebab Tidak Keberadaan, Bermula,


Sehingga dan Catatan serta butang HANTAR.

7
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

4.1.3 Pilih Nama Guru.

4.1.4 Pilih Sebab Tidak Keberadaan.

8
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

4.1.4.1 Keterangan Sebab Tidak Hadir.

Bil. Sebab Tidak Hadir Keterangan


Cuti yang diperuntukkan kepada jawatan pentadbir
1 CUTI REHAT Pengetua dan Guru Besar di Sekolah mengikut
kelayakan yang diterima.
Cuti yang diperuntukkan kepada semua guru di sekolah
2 CUTI REHAT KHAS mengikut kelayakan 7 hari setahun
Mengemukakan sijil sakit kepada ketua jabatan untuk
3 CUTI SAKIT kelulusan
4 CUTI KECEDERAAN Kecederaan semasa bertugas.
Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah
5 CUTI TIBI,KUSTA DAN BARAH dan memerlukan tempoh rawatan yang panjang.
6 CUTI KERANTINA Pegawai di tahan dimana-mana stesen kerantina.
Diberi kepada pegawai wanita untuk pulih daripada
7 CUTI BERSALIN
bersalin.
CUTI MENJAGA ANAK (CUTI TANPA Peluang untuk ibu menyusu dan menjaga anak selepas
8 kelayakan cuti bersalin habis.
GAJI)
Pegawai yang diperakukan oleh Lembaga Perubatan
memerlukan masa berehat yang panjang kerana tidak
9 CUTI SAKIT LANJUTAN sihat untuk bertugas tetapi ada harapan untuk sihat
semula bagi perkhidmatan selanjutnya.
Membolehkan pegawai yang dipilih/dibenarkan oleh
Kerajaan mengikuti kursus latihan/pengajian dengan
10 CUTI KURSUS/BELAJAR
bergaji penuh, separuh gaji atau tanpa gaji – diploma,
ijazah asas, lepasan ijazah, kursus lanjutan
11 CUTI KURSUS SAMBILAN (PJJ) Menghadiri Kursus Intensif sepenuh masa Program PJJ
Atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat
12 CUTI SEPARUH GAJI atau lawatan sambil belajar di seberang laut yang
diluluskan oleh KSU Kementerian.
Urusan persendirian yang mustahak – di dalam atau di
luar negeri yang tidak menjejaskan kedudukan sebagai
13 CUTI TANPA GAJI Perkhidmatan Awam dan tidak menyalahi undang-
undang negara.
Pegawai mengikut pasangan bertugas/berkursus di
14 CUTI TANPA GAJI IKUT PASANGAN dalam atau di luar negeri
Cuti yang dibenarkan seperti yang tertakhluk pada
15 CUTI TANPA REKOD Perintah Am Penjawat Awam. Contoh : Cuti Isteri
bersalin, Urusan Kematian Keluarga Terdekat DLL.
16 CUTI HAJI Menunaikan fadhu haji di Mekah
17 KURSUS Menghadiri Kursus di luar premis sekolah
18 MESYUARAT Menghadiri Mesyuarat di luar premis sekolah
19 BENGKEL Menghadiri Bengkel di luar premis sekolah
20 TAKLIMAT Menghadiri Taklimat di luar premis sekolah

9
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

Menjalankan tugas dalam aktiviti


BERTUGAS DALAM Kokurikulum/Koakademik/Sukan di luar premis sekolah
21
KOKURIKULUM/KOAKADEMIK/SUKAN

Menjalankan tugas sebagai Pengawas Peperiksaan


22 PENGAWAS PEPERIKSAAN untuk Peperiksaan Awam Malaysia di luar premis
sekolah
TUGAS RASMI-SEPERTI YANG Menghadiri atau menjalankan tugas rasmi selain dari
23 DIARAHKAN OLEH PENTADBIRAN senarai di atas seperti diarahkan oleh Pentadbir
SEKOLAH/PPD/JPN/KPM Sekolah/PPD/JPN/KPM di luar premis sekolah
Menjalani proses pemulihan dalam perkhidmatan di
24 PROSES PEMULIHAN DI PPD PPD. Contoh : pool, sesi kaunseling dll
Menjalani proses pemulihan dalam perkhidmatan di
25 PROSES PEMULIHAN DI JPN JPN. Contoh : pool, sesi kaunseling dll
Menerima surat arahan tahan/gantung kerja atas
TAHAN/GANTUNG KERJA (
26 kesalahan tatatertib atau sebagainya dari
TATATERTIB )
PPD/JPN/KPM
Tidak hadir ke sekolah atas sebab-sebab yang tidak
27 TANPA KENYATAAN dapat dikenalpasti

4.1.5 Pilih Tarikh Bermula.

4.1.6 Pilih Tarikh Sehingga.

10
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

4.1.7 Pilih Catatan.

4.1.7.1 Keterangan Catatan.

Bil Catatan Tidak Hadir Keterangan


Guru berada di premis sekolah TIDAK KURANG
1 Berada lebih 4 jam di premis sekolah dari 4 jam waktu bekerja
Guru berada di premis sekolah TIDAK LEBIH dari
2 Berada kurang 4 jam di premis sekolah 4 jam waktu bekerja
Cuti/Urusan Peribadi/Kecemasan/Tidak Guru mengambil cuti untuk urusan peribadi atau
3 kecemasan dan tidak hadir ke sekolah
Berada di Premis Sekolah
Guru Berkursus/Mesyuarat/Menjalankan Guru menjalankan tugas rasmi seperti yang
4 diarahkan di luar premis sekolah
Tugas Rasmi Luar Premis Sekolah
Kelulusan dari PPD/JPN/KPM mendapatkan
perkhidmatan guru ganti untuk menggantikan
5 Ada guru ganti guru yang bercuti melebihi 28 hari. Contoh : guru
cuti bersalin
tiada perkhidmatan guru ganti untuk
6 Tiada guru ganti menggantikan guru yang bercuti melebihi 28 hari

11
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

4.1.8 Klik Butang HANTAR.

4.1.9 Maklumat Guru yang tidak Berada di Sekolah telah dipaparkan di bawah.

Analisis Keberadaan Guru


Sekolah.

Senarai Nama Guru Tidak


Berada.

12
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

4.2 Mengesahkan Maklumat Yang Telah Didaftar

4.2.1 Klik Butang Sahkan Keberadaan Untuk Hari Ini.

4.3 Penetapan Tarikh Cuti Peringkat Sekolah

Info Penting;

 Penetapan Tarikh Cuti hanya boleh didaftarkan setelah


mendapat kelulusan KPM, JPN atau PPD.
 Penetapan cuti yang didaftarkan hanya tertakhluk kepada Cuti
Peristiwa, Cuti Ganti dan Cuti Bencana. Manakala Cuti Umum
dan Cuti Penggal dijana secara automatik.

13
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

4.3.1 Klik Cuti Sekolah.

4.3.2 Klik Butang TAMBAH CUTI.

4.3.3 Pilih Tarikh Cuti Mula.

14
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

4.3.4 Pilih Tarikh Cuti Akhir.

4.3.5 Pilih Sebab Cuti.

15
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

4.3.6 Masukkan maklumat No. Rujukan Surat Kelulusan oleh PPD/JPN/Ketua


Jabatan. (Maklumat ini hanya diisi sekiranya Sebab Cuti yang
dipilih ialah Cuti Peristiwa dan Cuti Ganti)

4.3.7 Masukkan maklumat Keterangan.

16
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

4.3.8 Klik Butang SIMPAN.

4.3.9 Paparan Jadual Senarai Cuti Sekolah.

17
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

4.4 Penetapan Tarikh Sekolah Ganti

4.4.1 Klik Sekolah Ganti.

4.4.2 Klik TAMBAH.

18
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

4.4.3 Pilih Tarikh Sekolah Ganti.

4.4.4 Masukkan maklumat Keterangan.

19
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

4.4.5 Klik butang SIMPAN.

4.4.6 Paparan Jadual Senarai Sekolah Ganti.

Info Penting;

a) Pemilihan tarikh, hari, bulan dan tahun adalah penting dalam pengisian
keberadaan guru. Oleh itu, Pembantu Tadbir perlu memastikan pemilihan
tarikh, hari, bulan dan tahun yang betul dalam pengisian.

b) Pembantu Tadbir tidak perlu memilih sesi persekolahan. Sesi persekolahan


guru-guru akan dijanakan secara automatik.

20
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

5.0 Pengesahan Keberadaan Oleh Pengetua/Guru Besar.

5.1 Mengesahkan Maklumat Keberadaan Guru

5.1.1 Paparan akan ke Skrin Menu Capaian untuk kegunaan Pengetua /


Guru Besar dengan paparan nama, no kad pengenalan pengguna,
jawatan dan kod sekolah.

5.1.2 Klik butang Keberadaan Guru pada menu di sebelah kiri.

5.1.3 Klik pada Pengesah Keberadaan Guru. Terdapat paparan menu


Pengesah Keberadaan Guru di sebelah kanan.

21
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

5.1.4 Klik butang ‘YA’ pada PENGESAH PENGETUA / GURU BESAR untuk
mengesahkan maklumat Keberadaan Guru yang didaftar oleh
Pembantu Tadbir (Pegawai Data Sekolah).

5.1.5 Kemudian Klik butang SAHKAN KEBERADAAN UNTUK HARI INI.

Info Penting;

Pengesahan Keberadaan guru perlu dilakukan pada :


Sesi Pagi : Pada atau sebelum 12.00 p.m.
Sesi Petang : Pada atau sebelum 5.00 p.m.

22
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

6.0 Analisis Kehadiran Dan Keberadaan Guru.

6.0.1 Klik pada Senarai keberadaan.

6.1 Analisis Tahunan


6.1.1 Paparan Senarai Kehadiran Dan Keberadaan Guru Yang
Telah Disahkan Oleh Pengetua/Guru Besar Bagi (*) Pada
Tahun 2015.

6.1.2 Terdapat paparan jadual Kehadiran dan Keberadaan Dalam


Sebulan Bagi Pentadbir serta jadual Kehadiran dan
Keberadaan Dalam Sebulan Bagi Guru.

23
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

6.2 Analisis Bulanan

6.2.1 Klik pada jumlah hari.

6.2.2 Paparan jadual Kehadiran dan Keberadaan Dalam Bulan


XXXX 2015 Bagi Pentadbir dan jadual Kehadiran dan
Keberadaan Mengikut Bulan Bagi Guru.

24
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

6.3 Analisis Individu

6.3.1 Klik pada Senarai Nama Guru.

6.3.2 Paparan Senarai Kehadiran Individu.

25
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

7.0 Kemaskini Maklumat Keberadaan

Info Penting;

Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan dalam pengisian


data keberadaan guru. Klik butang hanya untuk melakukan pembetulan pengisian.

7.0.1 Klik butang untuk mengemaskini maklumat keberadaan guru.

7.0.2 Kemaskini maklumat guru yang tidak berada di sekolah. Kemudian


klik Butang KEMASKINI.

26
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

7.0.3 Kemudian Klik butang SAHKAN KEBERADAAN UNTUK HARI INI.

8.0 Hapus Maklumat Keberadaan

Info Penting;

Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan dalam pengisian


data keberadaan guru terbabit. Klik butang hanya untuk hapuskan data keberadaan.

8.0.1 Klik butang untuk menghapuskan data keberadaan guru yang salah.

27
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

8.0.2 Klik butang OK untuk menghapuskan data tersebut.

8.0.3 Data telah dihapuskan.

28
mhah16
SUB MODUL KEBERADAAN GURU - USER

9.0 Meja Bantuan

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat


lanjut berhubung perkara ini,
pihak sekolah boleh menghubungi pegawai
berikut:

Pegawai di Unit Pengurusan Sekolah


Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)
Masing-masing.

Pegawai di Sektor Pengurusan Sekolah


Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)
Masing-masing.

29
mhah16