Anda di halaman 1dari 7

1

SOALAN OBJEKTIF (20 markah)


A. Jawab semua soalan. Bulatkan pilihan jawapan yang paling tepat.

1. Antara berikut, yang manakah tidak 6. “Makanan segar membawa banyak


termasuk dalam perubahan fizikal pada kebaikan berbanding makanan segera.”
remaja perempuan Pernyataan manakah yang menyokong
a. Tumbuh bulu pubis ayat di atas.
b. Testis menjadi matang a. Makanan segera lebih
c. Pertumbuhan jerawat berkhasiat.
d. Payudara membesar b. Makanan segar adalah lebih
selamat di makan.
2. Berikut ialah contoh-contoh yang c. Makanan segera lebih lazat dan
mendorong tingkah laku seksual sedap.
kecuali: d. Makanan segar lebih mahal.
a. melayari laman pornografi
b. menemani rakan ke pesta 7. Makanan yang manakah tidak boleh
c. mengunjungi pusat hiburan disenaraikan dalam makanan segera?
d. melawat rakan di hospital a. Burger
b. Buah-buahan
3. Berikut ialah ciri-ciri seksualiti yang BAIK c. Kentang goreng
sebagai remaja kecuali d. Pizza
a. mendedahkan kaki dan dada.
b. memakai pakaian sopan 8. Berikut merupakan jenis dadah kecuali:
c. menjaga kebersihan diri a. Opiat
d. menjaga tingkah laku b. Carcinogen
c. Kannabis
4. Berikut merupakan perubahan fizikal d. Stimulan
dialami oleh remaja lelaki selepas akil
baligh kecuali: 9. Aktiviti yang manakah mempunyai risiko
a. Ketinggian meningkat melibatkan diri dengan dadah?
b. Tumbuh bulu ketiak a. Berkawan di sekolah
c. Suara lebih lunak b. Mengunjungi pusat hiburan.
d. Tumbuh jerawat c. Bermain futsal
d. Mengunjungi kafe siber
5. Cara menghormati perubahan fizikal
orang lain yang betul ialah: 10. Dadah berikut merupakan ubat yang
a. Menyisihkan mereka disalah guna:
b. Memberi sokongan moral a. Ganja
c. Mengejek b. Syabu
d. Melarang bermain bersama c. Ekstasi
d. Sedatif
2

KAWALAN TINGKAHLAKU SEKSUAL


B. Nyatakan perlakuan dalam gambar-gambar berikut.

(8 markah)
3

KESAN SALAHLAKU SEKSUAL


C. Nyatakan kesan tingkah laku seksual yang tepat.

(8 markah)
4

KEBERSIHAN DIRI
D. Nyatakan kegunaan peralatan kebersihan di bawah

(10 markah)
5

MAKANAN SEGAR, DIPROSES DAN SEGERA


E. Nyatakan perbezaan antara makanan segar, makanan diproses dan makanan segera

(18 markah)
6

KESAN MAKANAN BERKHASIAT


F. Namakan contoh makanan segar dan kesan pengambilannya.

(8 markah)
7

KISAH SI PENAGIH
G. Kenalpasti situasi yang mempengaruhi penyalahgunaan dadah dan nyatakan kesan dan
alaasannya.

(8 markah)