Anda di halaman 1dari 3

NOTA TAJWID

 
 

Alif Lam Qamariah

Apabila di atas huruf lam ada tanda sukun.

Alif Lam Syamsiah

Apabila di atas huruf lam tiada tanda sukun.

Mad

Bahasa : menambah / memanjangkan

Istilah : memanjangkan suara pada kadar 2


hingga 6 harkat pada huruf mad ( alif , waw,
ya )

Mad Jaiz Munfasil

Apabila huruf mad bertemu hamzah


dalam 2 kalimah

Panjang bacaan 4 / 5 harkat

Mad Wajib Muttasil

Apabila huruf mad bertemu hamzah


dalam 1 kalimah

Panjang bacaan 4/5 harkat

Mad Lin

Apabila huruf waw atau ya bertanda sukun


yang huruf sebelumnya berbaris atas, dan

Anda mungkin juga menyukai