Anda di halaman 1dari 6

 Arti Bacaan Doa Qunut dalam Sholat Subuh

1. Ya Allah tunjukkanlah akan daku sebagaimana mereka yang telah Engkau


tunjukkan.
2. Dan berilah kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan
kesihatan.
3. Dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan.
4. Dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan.
5. Dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan.
6. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum.
7. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin.
8. Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya.
9. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau.
10. Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan.
11. Ku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau.
12. (Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami
Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.