Anda di halaman 1dari 27

PELAN STRATEGIK ORGANISASI

SMK JALAN EMPAT, BANDAR BARU BANGI TAHUN 2021-2025


Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
VISI Sejahtera
MISI
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
JADUAL 1

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM Meningkatkan pembelajaran murid / Memperkasa guru dan pemimpin sekolah

BIDANG KEBERHASILAN Kurikulum dan Pentaksiran/ Kualiti Sekolah


SISTEM : Akses/ Kualiti/ Ekuiti/ Perpaduan/ Kecekapan
ASPIRASI MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional

PENCAPAIAN NILAI GRED PURATA SEKOLAH DALAM PEPERIKSAAN SPM MASIH BELUM MENCAPAI SASARAN
PENCAPAIAN PBD MASIH RENDAH
PERATUS MURID YANG TIDAK AKUR DENGAN PERATURAN SEKOLAH KHUSUSNYA TIDAK MENGHARGAI MASA DAN TIDAK BERKETERAMPILAN MENARIK
ISU STRATEGIK MASIH TINGGI
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT)
BILANGAN KELAS KURANG CERIA DAN BELUM KONDUSIF MASIH TINGGI
PENCAPAIAN PERATUS PENYERTAAN DI PERINGKAT DAERAH , NEGERI, KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA MASIH PADA TAHAP SEDERHANA.
BILANGAN GURU PAKAR DALAM KOKURIKULUM DALAM KALANGAN GURU PEMBIMBING SANGAT KURANG

PUNCA DIKENAL PASTI


Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1. Kekurangan program/kursus/latihan kepada guru bagi memantapkan PdPC berunsur KBAT (KURIKULUM)
2. Bilangan murid yang mendapat gred A dalam semua mata pelajaran SPM masih rendah (KURIKULUM)
3. Peratus penguasaan TP6 masih rendah (KURIKULUM)
4. Kebanyakan kelas kurang ceria (HEM)
5. Masih terdapat murid yang tidak akur kepada peraturan sekolah (HEM)
6. Kurang peningkatan penyertaan murid di peringkat daerah, negeri, kebangsaan, dan antarabangsa.(KOKURIKULUM)
7. Guru kurang berkemahiran dalam bidang kokurikulum (KOKURIKULUM)

TOV SASARAN (OUT COME)

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


(Nilai &
MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN KPI Keterangan)
2021 2022 2023 2024 2025

1. Peningkatan GPS dalam peperiksaan Meningkatkan GPS dalam peperiksaan Gred Purata SPM 2.13 (2019) 2.10 2.07 2.04 2.01 1.98
SPM SPM

2. Peningkatan peratus tahap Meningkatkan peratus tahap penguasaan Peratus pencapaian TP 6 dalam PBD 15% 16% 17% 18% 19% 20%
penguasaan TP6 dalam PBD TP6 dalam PBD

3. Peningkatan kesedaran murid tentang Meningkatkan peratus kesedaran murid Peratus pengurusan kelas yang ceria
tanggungjawab menjaga kebersihan dan tentang tanggungjawab menjaga kebersihan (efektif) dan kondusif 65% 70% 75% 80 % 85% 90%
keceriaan kelas dan sekolah dan keceriaan kelas dan sekolah

4.Peningkatan kesedaran murid tentang Meningkatkan peratus kesedaran murid Peratus kesedaran murid 78% 80% 82% 84% 86% 88%
pengurusan masa dan kekemasan diri tentang pengurusan masa dan kekemasan tentang pengurusan masa dan
diri kekemasan diri

5.Peningkatan pencapaian murid di Meningkatkan pencapaian murid dalam Peratus pencapaian murid dalam 10% 13% 16% 20% 25% 30%
peringkat daerah, negeri, kebangsaan, peringkat daerah, negeri, kebangsaan, dan peringkat daerah,negeri,kebangsaan
dan antarabangsa
dan antarabangsa antarabangsa
Peratus guru berkemahiran dan
6. Peningkatan kualiti pengurusan guru Meningkatkan kualiti pengurusan guru berpengetahuan dalam bidang 8% 11% 14% 17% 20% 25%
dalam ketiga –tiga bidang kokurikulum dalam ketiga –tiga bidang kokurikulum pengurusan

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


2021 2022 2023 2024 2025

1.Memantapkan pengurusan panitia 1.Memantapkan pengurusan panitia 1.Memantapkan pengurusan panitia 1.Memantapkan pengurusan panitia 1.Memantapkan pengurusan panitia dan
dan PdPc guru berunsur KBAT dan PdPc guru berunsur KBAT dan PdPc guru berunsur KBAT dan PdPc guru berunsur KBAT PdPc guru berunsur KBAT (KURIKULUM).
(KURIKULUM). (KURIKULUM). (KURIKULUM). (KURIKULUM).

2. Memastikan bilangan murid yang 2. Memastikan bilangan murid yang 2. Memastikan bilangan murid yang 2. Memastikan bilangan murid yang 2. Memastikan bilangan murid yang
mendapat gred A dalam semua mendapat gred A dalam semua mata mendapat gred A dalam semua mata mendapat gred A dalam semua mendapat gred A dalam semua mata
mata pelajaran SPM meningkat pelajaran SPM meningkat pelajaran SPM meningkat mata pelajaran SPM meningkat pelajaran SPM meningkat (KURIKULUM)
(KURIKULUM) (KURIKULUM) (KURIKULUM) (KURIKULUM)

3. Memastikan peratus tahap 3. Memastikan peratus tahap 3. Memastikan peratus tahap 3. Memastikan peratus tahap 3. Memastikan peratus tahap penguasaan
penguasaan TP6 dalam PBD penguasaan TP6 dalam PBD penguasaan TP6 dalam PBD penguasaan TP6 dalam PBD TP6 dalam PBD meningkat (KURIKULUM)
meningkat (KURIKULUM) meningkat (KURIKULUM) meningkat (KURIKULUM) meningkat (KURIKULUM)

4.Memastikan kelas dalam keadaan 4.Memastikan kelas dalam keadaan 4.Memastikan kelas dalam keadaan 4.Memastikan kelas dalam keadaan 4.Memastikan kelas dalam keadaan ceria
ceria dan kondusif dengan ceria dan kondusif dengan kerjasama ceria dan kondusif dengan kerjasama ceria dan kondusif dengan dan kondusif dengan kerjasama KSIB (HEM)
kerjasama KSIB (HEM) KSIB (HEM) KSIB (HEM) kerjasama KSIB (HEM)

5.Memastikan murid akur kepada 5.Memastikan murid akur kepada 5.Memastikan murid akur kepada 5.Memastikan murid akur kepada 5.Memastikan murid akur kepada peraturan
peraturan sekolah peraturan sekolah peraturan sekolah peraturan sekolah sekolah (PENGURUSAN/HEM)
(PENGURUSAN/HEM) (PENGURUSAN/HEM) (PENGURUSAN/HEM) (PENGURUSAN/HEM)

6. Meningkatkan penyertaan murid 6. Meningkatkan penyertaan murid di 6. Meningkatkan penyertaan murid di 6. Meningkatkan penyertaan murid 6. Meningkatkan penyertaan murid di
di peringkat daerah, negeri, peringkat daerah, negeri, peringkat daerah, negeri, kebangsaan, di peringkat daerah, negeri, peringkat daerah, negeri, kebangsaan, dan
kebangsaan, dan antarabangsa kebangsaan, dan antarabangsa dan antarabangsa (KOKURIKULUM) kebangsaan, dan antarabangsa antarabangsa (KOKURIKULUM)
(KOKURIKULUM) (KOKURIKULUM) (KOKURIKULUM)
7. Meningkatkan bil guru pakar dalam
7. Meningkatkan bil guru pakar 7. Meningkatkan bil guru pakar dalam ketiga –tiga bidang kokurikulum 7. Meningkatkan bil guru pakar 7. Meningkatkan bil guru pakar dalam ketiga
dalam ketiga –tiga bidang ketiga –tiga bidang kokurikulum (KOKURIKULUM) dalam ketiga –tiga bidang –tiga bidang kokurikulum (KOKURIKULUM)
kokurikulum (KOKURIKULUM) (KOKURIKULUM) kokurikulum (KOKURIKULUM)

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
SMK JALAN EMPAT, BANDAR BARU BANGI

PERATUS MURID YANG TIDAK AKUR DENGAN PERATURAN SEKOLAH KHUSUSNYA TIDAK MENGHARGAI MASA DAN TIDAK
ISU STRATEGIK BERKETERAMPILAN MENARIK MASIH TINGGI JADUAL 2

Peningkatan kesedaran murid tentang pengurusan masa dan kekemasan diri


MATLAMAT STRATEGIK

Meningkatkan peratus kesedaran murid tentang pengurusan masa dan kekemasan diri
PELAN TINDAKAN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI


Peratus kesedaran murid
tentang pengurusan masa dan
kekemasan diri 78% 80% Masih terdapat murid yang tidak akur kepada peraturan sekolah

PERATUS MURID YANG TIDAK AKUR DENGAN PERATURAN SEKOLAH KHUSUSNYA TIDAK MENGHARGAI MASA DAN TIDAK BERKETERAMPILAN
STRATEGI 4 MENARIK MASIH TINGGI
TANGGUNG JAWAB
Unit Bimbingan dan Kaunseling
SEKTOR/UNIT :
Pengurusan Risiko /
Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT
Pelan Kontigensi
Program Bangkitlah Sayang Mengurangkan Guru Sepanjang Tiada Peratus murid
bilangan murid yang Bimbingan & tahun yang datang
datang lambat ke Kaunseling, lambat ke sekolah Ditangguhkan jika
1 sekolah Pentadbir, dapat dikurangkan wabak pandemik Covid
19 berlarutan
Guru Disilin,
Semua guru

2 Program Pendidikan Murid-murid tahu Guru UPSM, Sepanjang Rm 100.00 Peratus murid Dilaksanakan
Pencegahan Dadah bahaya dadah, arak, Guru tahun yang tahu bahaya penyampaian ceramah
melalui GM

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


rokok, vape, dan Bimbingan & dadah, arak, rokok
Inhalan Kaunseling vape dan inhalan

Program Nur Meningkatkan sahsiah Guru Mac & Julai RM1000.00 Peratus murid Dilaksanakan
murid Bimbingan & sahsiah terpuji penyampaian program
3
Kaunseling meningkat melalui GM

Program JADI Meningkatkan jati Guru Julai RM500.00 Peratus murid


Dilaksanakan
diri murid dari aspek Bimbingan & yang mempunyai
penyampaian program
4 kerohanian untuk Kaunseling jati diri yang melalui GM
kecemerlangan tinggi meningkat

WARIS (Warisan Inteam Meningkatkan Guru Sepanjang RM500.00 Peratus murid


Sekolah) semangat kekitaan, Bimbingan & tahun yang menjadi ahli
persaudaraan dan Kaunseling dari setiap Dilaksanakan
sayang sekolah dan Guru tingkatan penyampaian program
5 Penasihat melalui atas talian dan
media sosial
Badan
Perkhidmata
n Sekolah

Program Senaman Minda Meningkatkan Guru Sepanjang Rm500.00 Peratus murid


kebolehan murid Bimbingan & tahun yang
mengusai minda Kaunseling mengamalkan Ditangguhkan jika
6 secara holistik senaman minda wabak pandemik Covid
meningkat 19 berlarutan

7 Ceramah ‘Hebat EQ’ Meningkat kebolehan Guru Februari RM 500.00 Peratus murid Dilaksanakan
murid mengurus Bimbingan & yang stabil emosi penyampaian program
melalui GM
emosi

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


Kaunseling meningkat

Unit Kesihatan

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

........................................................
Nama :

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
SMK JALAN EMPAT, BANDAR BARU BANGI

ISU STRATEGIK BILANGAN KELAS KURANG CERIA DAN BELUM KONDUSIF MASIH TINGGI JADUAL 2
MATLAMAT STRATEGIK Peningkatan kesedaran murid tentang tanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan kelas dan sekolah
PELAN TINDAKAN Meningkatkan peratus kesedaran murid tentang tanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan kelas dan sekolah

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

Peratus pengurusan kelas yang ceria


(efektif) dan kondusif 65% 70% Kebanyakan kelas kurang ceria

STRATEGI 5 BILANGAN KELAS KURANG CERIA DAN BELUM KONDUSIF MASIH TINGGI
TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : Unit Bimbingan dan Kaunseling
Pengurusan Risiko /
Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT
Pelan Kontigensi
Meningkatkan
Februari
keceriaan dan
April Ditangguhkan jika
Mewujudkan bilik khas kebersihan bilik
1 Sentuhan Bahagia GBKSM dan PRS Jun PIBG wabak pandemik Covid
yang bersih dan ceria khas agar
Ogos 19 berlarutan
sentiasa
Oktober
kondusif

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
SMK JALAN EMPAT BANDAR BARU BANGI

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


Sektor/PPD SMK JALAN EMPAT JADUAL 3
Bidang/Unit UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Program/Projek Program Bangkitlah Sayang
Peratus murid yang datang lambat ke sekolah dapat
Mengurangkan bilangan murid yang datang lambat
Objektif Output dikurangkan
ke sekolah

Tarikh Sepanjang tahun Tempoh

Kumpulan Sasaran Murid yang hadir lewat ke sekolah


Pegawai Guru Bimbingan & Kaunseling, Pentadbir, Guru Disilin, Semua guru
Bertanggungjawab
1. Menyediakan Kertas Kerja

2. Menjalankan program
Proses Kerja
3. Bekerjasama dengan UPSM
4. Membuat laporan program

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan Tulis tangan (Pertindihan dengan program lain)

Nama Pegawai
Tarikh penyeliaan
Penyelia

Penyeliaan Ulasan Pegawai


Penyelia

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN


PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU

CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
SMK JALAN EMPAT BANDAR BARU BANGI

Sektor/PPD SMK JALAN EMPAT JADUAL 3


Bidang/Unit UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Program/Projek Program Pendidikan Pencegahan Dadah
Murid-murid tahu bahaya dadah, arak, rokok, Peratus murid yang tahu bahaya dadah, arak, rokok
Objektif Output
vape, dan Inhalan vape dan inhalan
Tarikh Sepanjang tahun Tempoh

Kumpulan Sasaran Semua murid


Pegawai
PK HEM, GBKSM & Guru UPSM
Bertanggungjawab
1. Menyediakan Kertas Kerja

2. Menjemput AADK dan agensi luar


Proses Kerja 3. Menjalankan program

4. Membuat laporan program

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan Tulis tangan (Pertindihan dengan program lain)

Nama Pegawai
Tarikh penyeliaan
Penyelia

Penyeliaan Ulasan Pegawai


Penyelia

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN


PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU

CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
SMK JALAN EMPAT BANDAR BARU BANGI

Sektor/PPD SMK JALAN EMPAT JADUAL 3


Bidang/Unit UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Program/Projek Program Nur
Objektif Meningkatkan sahsiah murid Output Peratus murid sahsiah terpuji meningkat
Tarikh Mac & Julai Tempoh

Kumpulan Sasaran Semua Murid


Pegawai
PK HEM, GURU- GURU UPSM DAN GURU UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Bertanggungjawab
1. 1Menyediakan Kertas Kerja

2. Menjemput penceramah luar


Proses Kerja 3. Menjalankan program

4. Membuat laporan program

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan Tulis tangan (Pertindihan dengan program lain)

Nama Pegawai
Tarikh penyeliaan
Penyelia

Penyeliaan Ulasan Pegawai


Penyelia

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN


PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU

CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
SMK JALAN EMPAT BANDAR BARU BANGI

Sektor/PPD SMK JALAN EMPAT JADUAL 3


Bidang/Unit UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Program/Projek Program JADI
Meningkatkan jati diri murid dari aspek Peratus murid yang mempunyai jati diri yang tinggi
Objektif Output
kerohanian untuk kecemerlangan meningkat
Tarikh Julai Tempoh

Kumpulan Sasaran Semua murid


Pegawai
PK HEM, Guru Bimbingan & Kaunseling
Bertanggungjawab
1. Menyediakan Kertas Kerja

2. Menjalankan program
Proses Kerja
3. Membuat laporan program

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan Tulis tangan (Pertindihan dengan program lain)

Nama Pegawai
Tarikh penyeliaan
Penyelia

Penyeliaan Ulasan Pegawai


Penyelia

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN


PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU

CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
SMK JALAN EMPAT BANDAR BARU BANGI

Sektor/PPD SMK JALAN EMPAT


JADUAL 3
Bidang/Unit UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Program/Projek WARIS (Warisan Inteam Sekolah)
Meningkatkan semangat kekitaan, persaudaraan
Objektif Output Peratus murid yang menjadi ahli dari setiap tingkatan
dan sayang sekolah
Tarikh Sepanjang tahun Tempoh

Kumpulan Sasaran Murid terpilih

Pegawai Bertanggungjawab PK HEM, Guru Bimbingan & Kaunseling dan Guru Penasihat Badan Perkhidmatan Sekolah
1. 1Menyediakan Kertas Kerja

2. Menjemput penceramah luar


Proses Kerja
3. Menjalankan program

4. Membuat laporan program

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Tulisan tangan

Nama Pegawai
Tarikh penyeliaan
Penyelia

Penyeliaan Ulasan Pegawai


Penyelia

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan
program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN


PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU

CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
SMK JALAN EMPAT BANDAR BARU BANGI

Sektor/PPD SMK JALAN EMPAT


JADUAL 3
Bidang/Unit UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Program/Projek Program Senaman Minda
Meningkatkan kebolehan murid mengusai minda Peratus murid yang mengamalkan senaman minda
Objektif secara holistik Output meningkat

Tarikh Sepanjang tahun Tempoh

Kumpulan Sasaran Semua murid

Pegawai Bertanggungjawab PK HEM, Guru Bimbingan & Kaunseling


1. Menyediakan kertas kerja

2. Menjalankan program
Proses Kerja 3. Membuat laporan program

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Tulisan tangan

Nama Pegawai
Tarikh penyeliaan
Penyelia

Penyeliaan Ulasan Pegawai


Penyelia

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan
program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN


PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU

CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021


SMK JALAN EMPAT BANDAR BARU BANGI

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


Sektor/PPD SMK JALAN EMPAT
JADUAL 3
Bidang/Unit UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Program/Projek Ceramah ‘Hebat EQ’
Objektif Meningkat kebolehan murid mengurus emosi Output Peratus murid yang stabil emosi meningkat

Tarikh Februari Tempoh

Kumpulan Sasaran Semua murid

Pegawai Bertanggungjawab PK HEM, Guru Bimbingan & Kaunseling dan Unit Kesihatan
1. Menyediakan kertas kerja

2. Menjemput penceramah luar


Proses Kerja 3. Menjalankan program

4. Membuat laporan program

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Tulisan tangan

Nama Pegawai
Tarikh penyeliaan
Penyelia

Penyeliaan Ulasan Pegawai


Penyelia

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan
program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN


PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU

CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
SMK JALAN EMPAT BANDAR BARU BANGI

Sektor/PPD SMK JALAN EMPAT


JADUAL 3
Bidang/Unit UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Program/Projek Sentuhan Bahagia
Mewujudkan bilik khas yang bersih dan ceria Meningkatkan keceriaan dan kebersihan bilik khas
Objektif Output agar sentiasa kondusif

Februari
April
Tarikh Jun Tempoh
Ogos
Oktober
Kumpulan Sasaran Semua GBKSM dan PRS

Pegawai Bertanggungjawab PK HEM, Guru Bimbingan & Kaunseling


1. Menyediakan kertas kerja

2. Menjalankan program
Proses Kerja 3. Membuat laporan program

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa


pemantauan atau sepanjang program)
Kekangan

Tulisan tangan

Nama Pegawai
Tarikh penyeliaan
Penyelia
Penyeliaan
Ulasan Pegawai
| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan
program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN


PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU

CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM TAHUN 2021


SMK JALAN EMPAT BANDAR BARU BANGI

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


Sektor/PPD SMK JALAN EMPAT
JADUAL 4
Bidang/Unit HEM
Program/Projek Tarikh
Bil Tarikh Penyeliaan Penilaian Keberkesanan Program Penambahbaikan Catatan
(seperti Jadual 2) Pelaksanaan
Program Bangkitlah Sayang Sepanjang
1. tahun

Program Pendidikan Sepanjang


2 Pencegahan Dadah tahun

Program Nur Mac & Julai


3

Program JADI Julai


4

WARIS (Warisan Inteam Sepanjang


5 Sekolah) tahun

Program Senaman Minda Sepanjang


6 tahun

Ceramah ‘Hebat EQ’ Februari


7

Februari
April
8 Sentuhan Bahagia Jun
Ogos
Oktober

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


LAPORAN PRESTASI PELAN STRATEGIK ORGANISASI
SMK JALAN EMPAT BANDAR BARU BANGI
TAHUN 2021 - 2025

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk
VISI MISI JADUAL 5
Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar Catatan


Pelan Tindakan KPI TOV
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

Meningkatkan peratus Peratus kesedaran


murid
kesedaran murid tentang
tentang pengurusan
pengurusan masa dan 78% 80% 82% 84% 86% 88%
masa dan kekemasan
kekemasan diri diri

Meningkatkan peratus
kesedaran murid tentang Peratus pengurusan
tanggungjawab menjaga kelas yang ceria
65% 70% 75% 80% 85% 90%
kebersihan dan keceriaan (efektif) dan kondusif
kelas dan sekolah

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor

Anda mungkin juga menyukai